Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%50
Yeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM Sayı 27- Yeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM Sayı 27- Yeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM Sayı 27-

#smrgDERGİYeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM Sayı 27-28 Yıl 5 Mayıs - Ağustos#smrgStoktanTeslim

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 30,00
Kazancınız : 30,00
Yeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM  Sayı 27-28 Yıl 5 Mayıs - Ağustos
Yeni Türkiye Dergisi: Türk Ekonomisi Özel Sayısı 2 Cilt TAKIM Sayı 27-28 Yıl 5 Mayıs - Ağustos #smrgDERGİ #smrgStoktanTeslim
YTY Yeni Türkiye
30.00
Cilt 1

Ekrem PAKDEMİRLİ 1999'da Türk Ekonomisi [s.11] Işın ÇELEBİ Türkiye Ekonomisi 1999, Başlıca Sorunlar ve Çözüm Öneriler [s.15] Sakıp SABANCI Ekonominin Bugünü, Sorunları, Çözümü ve Geleceği [s.18] Yıldırım AKTÜRK 21. Yüzyılın Başında Türkiye Yol Ayrımında [s.22] Okan OĞUZ Genel Ekonomik Değerlendirme (1998 - 1999) [s.27] Ali TİGREL 1999 Yılının İkinci Yarısında Türk Ekonomisi [s.39] Belkıs SEVAL Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Saptamalar [s.43] Sorunlar ve Çözüm Yolları Ali BAYRAMOĞLU Türkiye Ekonomisi Hakkında Değerlendirme ve MÜSİAD'ın Ekonomide Acil Tedbirler Paketi [s.46] Zafer ÇAĞLAYAN Çözüm Büyümenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasıdır [s.64] Atalay ŞAHİNOĞLU Türkiye Ekonomisi, Sorunları, Çözüm Önerileri [s.70] Erdoğan ALKİN Ekonomi Nasıl düzelir? [s.72] Canan BALKIR Ekonomi Doğru Yönetilmiyor [s.74] İzzettin ÖNDER Türkiye'nin ve Ekonomisinin Temel Sorunları [s.78] Fermani ALTUN Türkiye'nin Ekonomik Durumu [s.81] Hamdi AKIN Kambur Üstüne Kambur [s.83] Abdurrahman EREN Türkiye Ekonomisi Hakkında Bazı Öneriler [s.85] Ekonominin Geleceği Erkut YÜCAOĞLU İş Adamı ve Devlet [s.90] Oktay VURAL Yeni Ekonomi ve Yeniden Yapılanma [s.94] Vahit ERDEM İkibin'li Yıllara Girerken Değişim ve Türkiye [s.99] Bülent ECZACIBAŞI Ekonominin Geleceği ve Yapısal Reformlar [s.102] Metin ERİŞ Ekonomimize Sosyo - Kültürel Açıdan Bakış [s.106] Cafer Tayyar SADIKLAR 2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi [s.114] İ. Reşat ÖZKAN Yetmişbeşinci Yılı İyi Anlamalıyız [s.121] Mithat MELEN Türkiye ve Yeni Yüzyıl [s.127] Süleyman KARATAŞ 2000 Yılına Doğru Türkiye Vizyonu [s.130] Müjdat Nuri TUNALI 21. Yüzyıla Beş Kala Türkiye Gerçeği [s.132] İKTİSAT VE MALİYE POLİTİKALARI Ekonomik ve Malî Kriz İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU Türkiye'de Ekonomik Kriz, İnandırıcılık ve İstikrar [s.139] Sami GÜÇLÜ - Hamza CEŞTEPE Global Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri [s.149] Orhan MORGİL Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları [s.157] Eser KARAKAŞ Türkiye'de Fiskal Sistemin Krizi [s.164] Şevki ÖZBİLEN Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri [s.171] Enflasyon ve İstikrar Politikaları Asaf Savaş AKAT Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiği [s.186] Esfender KORKMAZ Durgunluk Nedenleri ve Boyutu Üzerine [s.199] Aslan EREN Türkiye'de Enflasyonun Temel Kaynakları ve Çözüm Yolu [s.204] Emre ALKİN Türkiye'de Anti - Enflasyonist Politikaların Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar ve Sorunlar Üzerine Bir İnceleme [s.219] Fevzi DEVRİM Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikaları [s.229] Aykut KİBRİTÇİOĞLU Türkiye'de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler [s.234] Para, Faiz ve Finansman Politikaları Sabahattin ZAİM Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç - Faiz Sarmalı [s.245] Osman ALTUĞ Karşılıklı Etkileşim (Ekosistem) Yaklaşımı İçinde Finansal Sorunlarımız ve Çözüm Yolları [s.251] Rıza AYHAN Merkez Bankası ve Para Politikası [s.267] İbrahim KANYILMAZ Para ve Finansman Politikalarında Etkinlik [s.272] Yaman TÖRÜNER Faizler Neden Yüksek? [s.279] Mehmet AYDOĞDU Ülkemiz Sigortacılığının Bugünün ve Geleceğinin Değerlendirilmesi [s.283] Ahmet ERTÜRK Faizsiz Finans Kuruluşları ve Toplumsal Algılanma Biçimleri Üzerine [s.293] Kamu Açıkları, Borçlanma ve Bütçe Abdüllatif ŞENER Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Bütçe Politikaları [s.297] Biltekin ÖZDEMİR Kamu Borçlanma Gereği ve Bütçe Açığı [s.305] İ. Ertan YÜLEK 2000 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinin Temel Meseleleri ve Borç - Faiz Sarmalı [s.309] Yusuf TUNA Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları [s.315] Kâmil TÜĞEN 2000'li Yıllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar - Çözüme Yönelik Öneriler [s.323] Mehmet GÜNAL Türkiye'nin Temel Ekonomik Sorunu: Kamu Açıkları ve Finansmanı [s.332] Emre ALKİN Türkiye'de Milli Savunma ve Kamu Harcamalarının Bütçe Açığıyla Borçlanma ve Enflasyona Etkisi [s.340] F. Rifat ORTAÇ Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşılmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı [s.344] Ferhat Başkan ÖZGEN Türkiye'de İç Borç Sorunu ve İç Borçların Sınırlandırılması [s.353] Seyfi YILDIZ Konsolide Bütçe Harcama Analizi [s.374] Vergi Politikası Güneri AKALIN Vergi Reformu, Ekonomik Kriz ve Yeni Tasarı [s.390] Burhan ÖZFATURA Nasıl Bir Vergi Reformu? [s.394] A. Rüştü ÇELEBİ Ekonomi Nereye? [s.398] İ. İlhan HATİBOĞLU Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun / Deformun Anatomisi [s.409] Hayri DOMANİÇ Vergi Hukukunda Devletin, Basının ve Meslek Odalarının Hatalı Tutumu, Yıllardan Beri Katlanarak Borçlanan Hazinenin Birikmiş Borçlardan Kurtulması İçin Yapılması Gerekli İşlemler [s.414] Fazıl KARAMAN Ekonomik ve Sosyal Boyutla Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi [s.429] Özelleştirme Yüksel YALOVA Türkiye'de Özelleştirme [s.440] Hakkı SÜREL Özelleştirme [s.445] İsmail KÖKSAL Türkiye'de Özelleştirmenin Sergüzeşti [s.451] Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi Besim TİBUK Yeni Yüzyılı Kazanmak İstiyorsak [s.458] Ahmet Turan ALKAN Devletin Lânetini Kim Üstlenecek? [s.465] Adnan ŞAHİN Ekonomik Politikaların Anayasa ile Sınırlandırılması [s.468] Murat Şahin ÖCAL Türkiye Ekonomisinde "Piyasalar"ın Serbestlik Derecesi Üzerine Gözlemler [s.477] Ali ALP Türkiye'de Kamu Gölgesinde Piyasa Ekonomisi Arayışları ve Malî Piyasalara Genel Bakış [s.489] Şahin YAMAN Avusturya Ekolü ve Türkiye Ekonomisi [s.511]

Cilt 2

DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER Dış Ekonomik İlişkiler Emin ÇARIKÇI Türkiye'nin Dış Ekonomik Gelişmeleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri [s.531] Erol İYİBOZKURT Türkiye'nin Dış Ticareti [s.540] Okan AKTAN Türkiye'nin Dış Ticareti, Sorunlar ve Çözümler [s.545] S. Rıdvan KARLUK IMF ile Nereye Kadar? [s.553] M. Sait AKMAN Türkiye'nin İthalat Politikası, Değişen Koruma Anlayışı: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Anti - Damping Vergisi Uygulamaları [s.557] Bahri YILMAZ Avrupa Birliği - Türkiye İlişkisi [s.563] H. Halil VANLI Türkiye Dış Ticaretinin Yapısal Değişimi ve Ekonomideki Son Gelişmeler [s.565] Murat YÜLEK Dünya Ticaretine Kısa Bir Bakış [s.673] Yabancı Sermaye Yusuf Ziya İRBEÇ Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikaları ve Yatırımlarda Görülen Gelişme Eğilimleri [s.577] İ. Doğan KARGÜL Dünya'da ve Türkiye'de Sermaye Hareketleri ve Yeni Teknolojiler [s.582] Abdurrahman ARIMAN 2000'lere Doğru Türkiye'de Yabancı Yatırımlar [s.586] Dış Müteahhitlik Hizmetleri Emin ÇARIKÇI Türk Cumhuriyetleri'nde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Müteahhitlik Hizmetleri [s.589] SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Tarım Faruk YÜCEL Türk Tarımının Genel Görünümü ve Tarımsal Politikalar [s.595] Rasih DEMİRCİ Türk Tarımının Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri [s.606] Kemal ESENGÜN - Adnan ÇİÇEK - Yaşar AKÇAY - Metin AKAY - Meral UZUNÖZ Türkiye'de Tarım Sektöründe Mevcut durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri [s.613] Nazmi DEMİR Tarımın Sanayileşmesi [s.629] Sanayi ve Ticaret A. Kenan TANRIKULU Küreselleşme Sürecinde Sanayileşme [s.642] Ergün YENER Türkiye Sanayiinin Yeniden Yapılanma Gerekleri [s.651] Orhan AYDIN KOBİ'ler Üzerine Değerlendirmeler [s.665] Hasan PARILTI Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Kısa ve Uzun Vade Perspektifleri [s.674] Veysel BOZKURT Amazonlaşan Dünyada Türkiye [s.684] Enerji M. Cumhur ERSÜMER Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Öneriler [s.691] Ahmet M. GÖKÇEN Elektrik Enerjisinde Yatırım Politikaları [s.699] Ahmet DEMİR Ülkemizin Önemli ve Güncel Konusu Olarak Enerji [s.711] Fetullah AKIN Enerji Kaynakları ve Türkiye'nin Enerji Problemi [s.719] Turizm Nevzat SAYGILIOĞLU Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Düne, Bugüne ve Geleceğe Bakış [s.742] Talha ÇAMAŞ 2000'lere Doğru Türk Turizmi [s.746] Oktay VARLIER Türkiye'de Turizm Yatırımları ve Beklentiler [s.761] Münir KUTLUATA Turizm ve Tanıtma Üzerine [s.764] Ulaştırma Enis ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanlığı'nın Programında Bulunan Önemli Projeler ve Hedefler [s.768] ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI Sosyal Güvenlik Yaşar OKUYAN Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Sorunları ve Reform Çalışmaları [s.775] Bayram MERAL Ücret, Enflasyon, Sosyal Güvenlik Politikaları ve TÜRK - İŞ [s.786] Salim USLU Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Öncelikleri [s.791] Aziz AKGÜL Emeklilik Fon Hesabı Esasına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Önerisi [s.804] İstihdam ve İşsizlik Mehmet ZELKA Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Gelişimi [s.818] İsmail KARAMAN İşsizlik Sorunu ve İstihdam Politikaları [s.829] Gelir Dağılımı Mehmet E. PALAMUT Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Vergileme [s.838] Doğu - Güneydoğu Servet MUTLU Devlet ve Doğu [s.847] Cevat GERNİ Doğu'nun Ekonomik Kalkınması ve Bir Model Önerisi [s.871] İnceleme İsmail Orhan TÜRKÖZ Cumhuriyet Döneminde Türk Tarımına Genel Bakış [s.877]

 • Açıklama
  • Cilt 1

   Ekrem PAKDEMİRLİ 1999'da Türk Ekonomisi [s.11] Işın ÇELEBİ Türkiye Ekonomisi 1999, Başlıca Sorunlar ve Çözüm Öneriler [s.15] Sakıp SABANCI Ekonominin Bugünü, Sorunları, Çözümü ve Geleceği [s.18] Yıldırım AKTÜRK 21. Yüzyılın Başında Türkiye Yol Ayrımında [s.22] Okan OĞUZ Genel Ekonomik Değerlendirme (1998 - 1999) [s.27] Ali TİGREL 1999 Yılının İkinci Yarısında Türk Ekonomisi [s.39] Belkıs SEVAL Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Saptamalar [s.43] Sorunlar ve Çözüm Yolları Ali BAYRAMOĞLU Türkiye Ekonomisi Hakkında Değerlendirme ve MÜSİAD'ın Ekonomide Acil Tedbirler Paketi [s.46] Zafer ÇAĞLAYAN Çözüm Büyümenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasıdır [s.64] Atalay ŞAHİNOĞLU Türkiye Ekonomisi, Sorunları, Çözüm Önerileri [s.70] Erdoğan ALKİN Ekonomi Nasıl düzelir? [s.72] Canan BALKIR Ekonomi Doğru Yönetilmiyor [s.74] İzzettin ÖNDER Türkiye'nin ve Ekonomisinin Temel Sorunları [s.78] Fermani ALTUN Türkiye'nin Ekonomik Durumu [s.81] Hamdi AKIN Kambur Üstüne Kambur [s.83] Abdurrahman EREN Türkiye Ekonomisi Hakkında Bazı Öneriler [s.85] Ekonominin Geleceği Erkut YÜCAOĞLU İş Adamı ve Devlet [s.90] Oktay VURAL Yeni Ekonomi ve Yeniden Yapılanma [s.94] Vahit ERDEM İkibin'li Yıllara Girerken Değişim ve Türkiye [s.99] Bülent ECZACIBAŞI Ekonominin Geleceği ve Yapısal Reformlar [s.102] Metin ERİŞ Ekonomimize Sosyo - Kültürel Açıdan Bakış [s.106] Cafer Tayyar SADIKLAR 2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi [s.114] İ. Reşat ÖZKAN Yetmişbeşinci Yılı İyi Anlamalıyız [s.121] Mithat MELEN Türkiye ve Yeni Yüzyıl [s.127] Süleyman KARATAŞ 2000 Yılına Doğru Türkiye Vizyonu [s.130] Müjdat Nuri TUNALI 21. Yüzyıla Beş Kala Türkiye Gerçeği [s.132] İKTİSAT VE MALİYE POLİTİKALARI Ekonomik ve Malî Kriz İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU Türkiye'de Ekonomik Kriz, İnandırıcılık ve İstikrar [s.139] Sami GÜÇLÜ - Hamza CEŞTEPE Global Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri [s.149] Orhan MORGİL Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları [s.157] Eser KARAKAŞ Türkiye'de Fiskal Sistemin Krizi [s.164] Şevki ÖZBİLEN Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri [s.171] Enflasyon ve İstikrar Politikaları Asaf Savaş AKAT Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiği [s.186] Esfender KORKMAZ Durgunluk Nedenleri ve Boyutu Üzerine [s.199] Aslan EREN Türkiye'de Enflasyonun Temel Kaynakları ve Çözüm Yolu [s.204] Emre ALKİN Türkiye'de Anti - Enflasyonist Politikaların Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar ve Sorunlar Üzerine Bir İnceleme [s.219] Fevzi DEVRİM Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikaları [s.229] Aykut KİBRİTÇİOĞLU Türkiye'de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler [s.234] Para, Faiz ve Finansman Politikaları Sabahattin ZAİM Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç - Faiz Sarmalı [s.245] Osman ALTUĞ Karşılıklı Etkileşim (Ekosistem) Yaklaşımı İçinde Finansal Sorunlarımız ve Çözüm Yolları [s.251] Rıza AYHAN Merkez Bankası ve Para Politikası [s.267] İbrahim KANYILMAZ Para ve Finansman Politikalarında Etkinlik [s.272] Yaman TÖRÜNER Faizler Neden Yüksek? [s.279] Mehmet AYDOĞDU Ülkemiz Sigortacılığının Bugünün ve Geleceğinin Değerlendirilmesi [s.283] Ahmet ERTÜRK Faizsiz Finans Kuruluşları ve Toplumsal Algılanma Biçimleri Üzerine [s.293] Kamu Açıkları, Borçlanma ve Bütçe Abdüllatif ŞENER Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Bütçe Politikaları [s.297] Biltekin ÖZDEMİR Kamu Borçlanma Gereği ve Bütçe Açığı [s.305] İ. Ertan YÜLEK 2000 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinin Temel Meseleleri ve Borç - Faiz Sarmalı [s.309] Yusuf TUNA Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları [s.315] Kâmil TÜĞEN 2000'li Yıllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar - Çözüme Yönelik Öneriler [s.323] Mehmet GÜNAL Türkiye'nin Temel Ekonomik Sorunu: Kamu Açıkları ve Finansmanı [s.332] Emre ALKİN Türkiye'de Milli Savunma ve Kamu Harcamalarının Bütçe Açığıyla Borçlanma ve Enflasyona Etkisi [s.340] F. Rifat ORTAÇ Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşılmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı [s.344] Ferhat Başkan ÖZGEN Türkiye'de İç Borç Sorunu ve İç Borçların Sınırlandırılması [s.353] Seyfi YILDIZ Konsolide Bütçe Harcama Analizi [s.374] Vergi Politikası Güneri AKALIN Vergi Reformu, Ekonomik Kriz ve Yeni Tasarı [s.390] Burhan ÖZFATURA Nasıl Bir Vergi Reformu? [s.394] A. Rüştü ÇELEBİ Ekonomi Nereye? [s.398] İ. İlhan HATİBOĞLU Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun / Deformun Anatomisi [s.409] Hayri DOMANİÇ Vergi Hukukunda Devletin, Basının ve Meslek Odalarının Hatalı Tutumu, Yıllardan Beri Katlanarak Borçlanan Hazinenin Birikmiş Borçlardan Kurtulması İçin Yapılması Gerekli İşlemler [s.414] Fazıl KARAMAN Ekonomik ve Sosyal Boyutla Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi [s.429] Özelleştirme Yüksel YALOVA Türkiye'de Özelleştirme [s.440] Hakkı SÜREL Özelleştirme [s.445] İsmail KÖKSAL Türkiye'de Özelleştirmenin Sergüzeşti [s.451] Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi Besim TİBUK Yeni Yüzyılı Kazanmak İstiyorsak [s.458] Ahmet Turan ALKAN Devletin Lânetini Kim Üstlenecek? [s.465] Adnan ŞAHİN Ekonomik Politikaların Anayasa ile Sınırlandırılması [s.468] Murat Şahin ÖCAL Türkiye Ekonomisinde "Piyasalar"ın Serbestlik Derecesi Üzerine Gözlemler [s.477] Ali ALP Türkiye'de Kamu Gölgesinde Piyasa Ekonomisi Arayışları ve Malî Piyasalara Genel Bakış [s.489] Şahin YAMAN Avusturya Ekolü ve Türkiye Ekonomisi [s.511]

   Cilt 2

   DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER Dış Ekonomik İlişkiler Emin ÇARIKÇI Türkiye'nin Dış Ekonomik Gelişmeleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri [s.531] Erol İYİBOZKURT Türkiye'nin Dış Ticareti [s.540] Okan AKTAN Türkiye'nin Dış Ticareti, Sorunlar ve Çözümler [s.545] S. Rıdvan KARLUK IMF ile Nereye Kadar? [s.553] M. Sait AKMAN Türkiye'nin İthalat Politikası, Değişen Koruma Anlayışı: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Anti - Damping Vergisi Uygulamaları [s.557] Bahri YILMAZ Avrupa Birliği - Türkiye İlişkisi [s.563] H. Halil VANLI Türkiye Dış Ticaretinin Yapısal Değişimi ve Ekonomideki Son Gelişmeler [s.565] Murat YÜLEK Dünya Ticaretine Kısa Bir Bakış [s.673] Yabancı Sermaye Yusuf Ziya İRBEÇ Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikaları ve Yatırımlarda Görülen Gelişme Eğilimleri [s.577] İ. Doğan KARGÜL Dünya'da ve Türkiye'de Sermaye Hareketleri ve Yeni Teknolojiler [s.582] Abdurrahman ARIMAN 2000'lere Doğru Türkiye'de Yabancı Yatırımlar [s.586] Dış Müteahhitlik Hizmetleri Emin ÇARIKÇI Türk Cumhuriyetleri'nde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Müteahhitlik Hizmetleri [s.589] SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Tarım Faruk YÜCEL Türk Tarımının Genel Görünümü ve Tarımsal Politikalar [s.595] Rasih DEMİRCİ Türk Tarımının Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri [s.606] Kemal ESENGÜN - Adnan ÇİÇEK - Yaşar AKÇAY - Metin AKAY - Meral UZUNÖZ Türkiye'de Tarım Sektöründe Mevcut durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri [s.613] Nazmi DEMİR Tarımın Sanayileşmesi [s.629] Sanayi ve Ticaret A. Kenan TANRIKULU Küreselleşme Sürecinde Sanayileşme [s.642] Ergün YENER Türkiye Sanayiinin Yeniden Yapılanma Gerekleri [s.651] Orhan AYDIN KOBİ'ler Üzerine Değerlendirmeler [s.665] Hasan PARILTI Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Kısa ve Uzun Vade Perspektifleri [s.674] Veysel BOZKURT Amazonlaşan Dünyada Türkiye [s.684] Enerji M. Cumhur ERSÜMER Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Öneriler [s.691] Ahmet M. GÖKÇEN Elektrik Enerjisinde Yatırım Politikaları [s.699] Ahmet DEMİR Ülkemizin Önemli ve Güncel Konusu Olarak Enerji [s.711] Fetullah AKIN Enerji Kaynakları ve Türkiye'nin Enerji Problemi [s.719] Turizm Nevzat SAYGILIOĞLU Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Düne, Bugüne ve Geleceğe Bakış [s.742] Talha ÇAMAŞ 2000'lere Doğru Türk Turizmi [s.746] Oktay VARLIER Türkiye'de Turizm Yatırımları ve Beklentiler [s.761] Münir KUTLUATA Turizm ve Tanıtma Üzerine [s.764] Ulaştırma Enis ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanlığı'nın Programında Bulunan Önemli Projeler ve Hedefler [s.768] ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI Sosyal Güvenlik Yaşar OKUYAN Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Sorunları ve Reform Çalışmaları [s.775] Bayram MERAL Ücret, Enflasyon, Sosyal Güvenlik Politikaları ve TÜRK - İŞ [s.786] Salim USLU Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Öncelikleri [s.791] Aziz AKGÜL Emeklilik Fon Hesabı Esasına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Önerisi [s.804] İstihdam ve İşsizlik Mehmet ZELKA Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Gelişimi [s.818] İsmail KARAMAN İşsizlik Sorunu ve İstihdam Politikaları [s.829] Gelir Dağılımı Mehmet E. PALAMUT Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Vergileme [s.838] Doğu - Güneydoğu Servet MUTLU Devlet ve Doğu [s.847] Cevat GERNİ Doğu'nun Ekonomik Kalkınması ve Bir Model Önerisi [s.871] İnceleme İsmail Orhan TÜRKÖZ Cumhuriyet Döneminde Türk Tarımına Genel Bakış [s.877]

   Stok Kodu
   :
   303010576
   Boyut
   :
   24x30
   Sayfa Sayısı
   :
   520 + 408
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2000
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat