Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%5
Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan K Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan K

#smrgKİTABEVİTürkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı ?

Liste Fiyatı : 28,00
İndirimli Fiyat : 26,60
Kazancınız : 1,40
%5
Temin süresi 4 gündür.
9786055809485
159809
Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı ?
Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı ? #smrgKİTABEVİ
Bağlam Yayınları
26.60
Bölüm I
KADINA YÖNELİK ŞİDDET YAZININDA ŞİDDETİ AÇIKLAYAN KURAM VE YAKLAŞIMLAR
Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Aileiçi Şiddet Kavramlarının Ayırt Edici Özellikleri
Fiziksel Şiddetin Türleri ve Sonuçları
Psikolojik-Duygusal Şiddetin Türleri ve Sonuçları
Ekonomik Şiddetin Türleri ve Sonuçları
Cinsel Şiddet Neyi İçerir?
Aileiçi Şiddeti Açıklayan Yaklaşım ve Kuramlar
Sosyal Öğrenme Kuramı
Güç ve/veya Kaynak Kuramı
Feminist Kuram
Ekolojik Kuram

Bölüm II
DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BOYUTLARI, ŞİDDETLE MÜCADELEDE KAZANIMLAR VE BAŞARILI ÜLKE DENEYİMLERİ
Dünyada Kadına Yönelik Şiddet, Boyutları ve Mücadelede Kazanımlar
Aileiçi Şiddetle Mücadele Kurum ve Programlarının Gelişimi
Müdahale Merkezleri
Acil Yardım Hatları
Kadın Sığınmaevleri
Şiddetle Mücadelede Uluslararası Sözleşme ve Düzenlemelerin Rolü
Ülke Deneyimlerinde Şiddetle Mücadele ve Sığınmaevleri
Dünyada Şiddetle Mücadelede Sığınmaevlerinin Yeri
Aileiçi Şiddetle Mücadelede Model Ülke Avusturya

Bölüm III TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE: SÜREÇ VE DİNAMİKLER
Kadına Yönelik Aileiçi Şiddetle Mücadelenin Gelişim Seyri
Şiddetin Düşündüren Rakamları
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Hareketinin Önderliği
Şiddetle Mücadelede Kampanyaların Önemi
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Hukuksal Kazanımlar
Aileiçi Şiddetle Mücadelede Yasal Olanak ve Dayanaklar
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Yasa ve Aile Mahkemelerinin Kurulması
5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasası
2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
5393 Sayılı Yerel Yönetimler Yasası

Bölüm IV
TÜRKİYE'DE SIĞINMAEVLERİNİN DURUMU VE YÖNETSEL YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Araştırma Planı, Süreç ve Yöntem
Türkiye'de Sığınmaevlerinin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumları
Sığınmaevlerinin Mekânsal Özellikleri ve Fiziki Yeterlilikleri
Sığınmaevinde Yönetsel Kurallar: Güvenlik, Gizlilik ve Düzenin Korunması
Sığınmaevlerinin Yöneticilerinin Özellikleri ve Mesleki Yeterlilikleri
Sığınmaevlerinin Hizmet Sunum Modelleri ve Çelişkiler
Sığınmaevlerinin Yönetsel Destekleri: Mesleki Çalışmalar ve Güçlendirme
Bir Sığınmaevi Yönetim Desteği Olarak Aile Birleşimi/ Eve Dönüş/Arabuluculuk
Sığınmaevlerinin Unutulan Yüzü Çocuklar
Sığınmaevi Sonrası Destek Hizmetleri

Bölüm V
SIĞINMAEVİ KADINLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Araştırma Örnekleminin Değişen Sayısal Denklemi
Sığınmaevlerine Başvuru Süreci ve Kalmaya Hak Kazanan 'Uygun Kadınlar'
Sığınmaevlerinde Kadınların Kalma Olanakları ve Olasılıkları
Sığınmaevinde Kalan Kadınların Profilleri
Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri
Kadınların Eğitim Durumları
Kadınların Medeni Durumları ve Evlilik İlişkileri
Kadınların Ekonomik Yoksunlukları ve Çalışma Statüleri
Kadınların Yaşadıkları Şiddetin Boyutları
Şiddetli Sessiz Dramlar: Dile Getirile(bile)n Yaşanmış Şiddet Öyküleri

Bölüm VI
KADINLARIN SIĞINMAEVİ DENEYİMLERİ
Şiddetten Kaçış ve Sığınmaevine Geliş Sürecinde Yaşananlar ve Dirençler
Sığınmaevi Sürecinde Güvenlik Kuvvetlerinin Kadınlara Dirençleri
Sığınmaevleri İçin İlk Başvuru Kurumları
Kadınların Sığınmaevine Gelme Bilinçlilikleri
Kadınların Sığınmaevlerinden Aldıkları Destekler
Kadınların Sığınmaevi Kazanımları
Sığınmaevi Kadınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Anlatıları
Sığınmaevlerinde Kadınların Yaşadıkları Sorunlar
Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları

Bölüm VII
TÜRKİYE'DE AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KORUYUCU-ÖNLEYİCİ KURUMLARIN VE PAYDAŞLARIN ROLÜ
Koruyucu ve Önleyici Kamu Kurumları
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinatör Kurum (KSGM)
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (AAK) Sürecin Neresinde?
Güvenlik Kuvvetlerinin Şiddetle Mücadele Çalışmaları
Hukuksal Mücadelede Baroların Adli Yardım Desteği
Tabip Odalarının Bilinç Artırıcı Çalışmaları
Aileiçi Şiddetin Bilgisini Araştıran Kuruluşlar Olarak Kadın Araştırma Merkezleri
Belediyelerin Kadın Danışma ve/veya Dayanışma Merkezleri
STK'ların ve Bağımsız Kadın Kanaat Önderlerinin Şiddetle Mücadelede Belirleyici Rolleri
Öne Çıkan Örnek STK'lar Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve KİHEP Çalışmaları
Ankara Kadın Dayanışma Vakfı
Türk Kadınlar Birliği Derneği

Bölüm VIII
SIĞINMAEVLERİNİ SORULAR IŞIĞINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK
Sığınmaevlerinde Türdeşlik Ne Derece Başarı Getirmektedir?
Ülkemizdeki Sığınmaevlerinin Coğrafi Dağılımı Nedir?
Sığınmaevlerine Başvuru Sürecinde Yaşananlar ve Sorunlar Nelerdir?
Sığınmaevlerine Başvuruları Uygun Görülen Kadınlar ya da Sığınmaevlerinin "Uygun Kadın" Kategorileri Kimlerdir?
Şiddeti Yaşamış Sığınmaevi Kadınlarının Profilleri Nasıl Okunmalıdır?
Sığınmaevlerinde Kurallar, Düzen ve Kadınların Sorumlulukları Ne Olmalıdır?
Hizmet Sunumunda Aile ya da Kadın Odaklılık Ne Olmalıdır?
Sığınmaevleri Sadece Barınma Sağlayan Yerler Olmanın Ötesinde midir?
Sığınmaevleri Kadınları Özgürleştirip, Güçlendiriyor mu?
Sığınmaevlerinde Gündelik Hayatın Sürdürülmesinde Sorunlar Nasıl Çözülebilir?

Bölüm IX
SONUÇ VE ÖNERİLER

 • Açıklama
  • Bölüm I
   KADINA YÖNELİK ŞİDDET YAZININDA ŞİDDETİ AÇIKLAYAN KURAM VE YAKLAŞIMLAR
   Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Aileiçi Şiddet Kavramlarının Ayırt Edici Özellikleri
   Fiziksel Şiddetin Türleri ve Sonuçları
   Psikolojik-Duygusal Şiddetin Türleri ve Sonuçları
   Ekonomik Şiddetin Türleri ve Sonuçları
   Cinsel Şiddet Neyi İçerir?
   Aileiçi Şiddeti Açıklayan Yaklaşım ve Kuramlar
   Sosyal Öğrenme Kuramı
   Güç ve/veya Kaynak Kuramı
   Feminist Kuram
   Ekolojik Kuram

   Bölüm II
   DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BOYUTLARI, ŞİDDETLE MÜCADELEDE KAZANIMLAR VE BAŞARILI ÜLKE DENEYİMLERİ
   Dünyada Kadına Yönelik Şiddet, Boyutları ve Mücadelede Kazanımlar
   Aileiçi Şiddetle Mücadele Kurum ve Programlarının Gelişimi
   Müdahale Merkezleri
   Acil Yardım Hatları
   Kadın Sığınmaevleri
   Şiddetle Mücadelede Uluslararası Sözleşme ve Düzenlemelerin Rolü
   Ülke Deneyimlerinde Şiddetle Mücadele ve Sığınmaevleri
   Dünyada Şiddetle Mücadelede Sığınmaevlerinin Yeri
   Aileiçi Şiddetle Mücadelede Model Ülke Avusturya

   Bölüm III TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE: SÜREÇ VE DİNAMİKLER
   Kadına Yönelik Aileiçi Şiddetle Mücadelenin Gelişim Seyri
   Şiddetin Düşündüren Rakamları
   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Hareketinin Önderliği
   Şiddetle Mücadelede Kampanyaların Önemi
   Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Hukuksal Kazanımlar
   Aileiçi Şiddetle Mücadelede Yasal Olanak ve Dayanaklar
   5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
   Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Yasa ve Aile Mahkemelerinin Kurulması
   5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasası
   2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
   5393 Sayılı Yerel Yönetimler Yasası

   Bölüm IV
   TÜRKİYE'DE SIĞINMAEVLERİNİN DURUMU VE YÖNETSEL YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
   Araştırma Planı, Süreç ve Yöntem
   Türkiye'de Sığınmaevlerinin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumları
   Sığınmaevlerinin Mekânsal Özellikleri ve Fiziki Yeterlilikleri
   Sığınmaevinde Yönetsel Kurallar: Güvenlik, Gizlilik ve Düzenin Korunması
   Sığınmaevlerinin Yöneticilerinin Özellikleri ve Mesleki Yeterlilikleri
   Sığınmaevlerinin Hizmet Sunum Modelleri ve Çelişkiler
   Sığınmaevlerinin Yönetsel Destekleri: Mesleki Çalışmalar ve Güçlendirme
   Bir Sığınmaevi Yönetim Desteği Olarak Aile Birleşimi/ Eve Dönüş/Arabuluculuk
   Sığınmaevlerinin Unutulan Yüzü Çocuklar
   Sığınmaevi Sonrası Destek Hizmetleri

   Bölüm V
   SIĞINMAEVİ KADINLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
   Araştırma Örnekleminin Değişen Sayısal Denklemi
   Sığınmaevlerine Başvuru Süreci ve Kalmaya Hak Kazanan 'Uygun Kadınlar'
   Sığınmaevlerinde Kadınların Kalma Olanakları ve Olasılıkları
   Sığınmaevinde Kalan Kadınların Profilleri
   Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri
   Kadınların Eğitim Durumları
   Kadınların Medeni Durumları ve Evlilik İlişkileri
   Kadınların Ekonomik Yoksunlukları ve Çalışma Statüleri
   Kadınların Yaşadıkları Şiddetin Boyutları
   Şiddetli Sessiz Dramlar: Dile Getirile(bile)n Yaşanmış Şiddet Öyküleri

   Bölüm VI
   KADINLARIN SIĞINMAEVİ DENEYİMLERİ
   Şiddetten Kaçış ve Sığınmaevine Geliş Sürecinde Yaşananlar ve Dirençler
   Sığınmaevi Sürecinde Güvenlik Kuvvetlerinin Kadınlara Dirençleri
   Sığınmaevleri İçin İlk Başvuru Kurumları
   Kadınların Sığınmaevine Gelme Bilinçlilikleri
   Kadınların Sığınmaevlerinden Aldıkları Destekler
   Kadınların Sığınmaevi Kazanımları
   Sığınmaevi Kadınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Anlatıları
   Sığınmaevlerinde Kadınların Yaşadıkları Sorunlar
   Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları

   Bölüm VII
   TÜRKİYE'DE AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KORUYUCU-ÖNLEYİCİ KURUMLARIN VE PAYDAŞLARIN ROLÜ
   Koruyucu ve Önleyici Kamu Kurumları
   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinatör Kurum (KSGM)
   Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (AAK) Sürecin Neresinde?
   Güvenlik Kuvvetlerinin Şiddetle Mücadele Çalışmaları
   Hukuksal Mücadelede Baroların Adli Yardım Desteği
   Tabip Odalarının Bilinç Artırıcı Çalışmaları
   Aileiçi Şiddetin Bilgisini Araştıran Kuruluşlar Olarak Kadın Araştırma Merkezleri
   Belediyelerin Kadın Danışma ve/veya Dayanışma Merkezleri
   STK'ların ve Bağımsız Kadın Kanaat Önderlerinin Şiddetle Mücadelede Belirleyici Rolleri
   Öne Çıkan Örnek STK'lar Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve KİHEP Çalışmaları
   Ankara Kadın Dayanışma Vakfı
   Türk Kadınlar Birliği Derneği

   Bölüm VIII
   SIĞINMAEVLERİNİ SORULAR IŞIĞINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK
   Sığınmaevlerinde Türdeşlik Ne Derece Başarı Getirmektedir?
   Ülkemizdeki Sığınmaevlerinin Coğrafi Dağılımı Nedir?
   Sığınmaevlerine Başvuru Sürecinde Yaşananlar ve Sorunlar Nelerdir?
   Sığınmaevlerine Başvuruları Uygun Görülen Kadınlar ya da Sığınmaevlerinin "Uygun Kadın" Kategorileri Kimlerdir?
   Şiddeti Yaşamış Sığınmaevi Kadınlarının Profilleri Nasıl Okunmalıdır?
   Sığınmaevlerinde Kurallar, Düzen ve Kadınların Sorumlulukları Ne Olmalıdır?
   Hizmet Sunumunda Aile ya da Kadın Odaklılık Ne Olmalıdır?
   Sığınmaevleri Sadece Barınma Sağlayan Yerler Olmanın Ötesinde midir?
   Sığınmaevleri Kadınları Özgürleştirip, Güçlendiriyor mu?
   Sığınmaevlerinde Gündelik Hayatın Sürdürülmesinde Sorunlar Nasıl Çözülebilir?

   Bölüm IX
   SONUÇ VE ÖNERİLER

   Stok Kodu
   :
   9786055809485
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   280 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2013
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat