Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Tunceli'nin İdari Siyasi Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940 - 1971) - Sav

#smrgKİTABEVİTunceli'nin İdari Siyasi Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940 - 1971) -

Liste Fiyatı : 90,00
İndirimli Fiyat : 72,00
Kazancınız : 18,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900751
201930
Tunceli'nin İdari Siyasi Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940 - 1971) -
Tunceli'nin İdari Siyasi Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940 - 1971) - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
72.00
19 yüzyılın son çeyreğinde Mamuretü'l-Aziz Vilayetine bağlı olarak Hozat merkezli Dersim Sancağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti, Dersim'in Hozat, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt gibi düzlük ve tarım yapılan yerlerinde hâkimiyet kurarken Cebel-i Dersim dediği dağlık bölgelerde hakimiyet kuramamıştır. Dersim'deki bu durum Cumhuriyet Dönemi'ne kadar devam etmiştir.

Cumhuriyet kurulduktan sonra 1935 yılında Tunceli Kanunu adıyla bilinen bir kanun çıkarılarak Tunceli Vilayeti oluşturulmuştur. Zaman içerisinde devletin Tunceli içlerine kadar girmesinden rahatsız olan aşiretlerle 1937-1938 yılları arasında Tunceli'de yaşanan çatışmalar uzun sürecek olan bir güvensizliğin de başlangıcı olmuştur.

Tarihçi ve araştırmacıların büyük bir çoğunluğu bu konuya yoğunlaşırken ilin 1938 sonrasındaki durumu araştırılmamıştır. Bu çalışmada ise Tunceli'nin 1940-1971 yılları arasındaki idari, siyasi, sosyal ve iktisadi yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

İçindekiler
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
Dersim-Tunceli Tarihçesi
İslamiyet Öncesi Dönemlerde Dersim
İslamiyet Döneminde Dersim
Osmanlı Döneminde Dersim
Cumhuriyet Dönemi'nde Tunceli
BİRİNCİ BÖLÜM DERSİM-TUNCELİ'DE İDARİ YAPI
Osmanlı Döneminde İdari Yapı
Cumhuriyet Dönemi'nde İdari Yapı
Tunceli İlinin Teşekkülü
Tunceli ve İlçelerin İdari Yapıları
Tunceli
Çemişgezek
Hozat
Mazgirt
Nazımiye
Ovacık
Pertek
Pülümür
Tunceli'de Görev Yapmış Olan Vali ve Belediye Başkanları
Tunceli'deki Bucak ve Köylerin Dağılımı
Tunceli'de İdari Yapılanma ve Sınır Sorunları
Tunceli'deki İdari Değişiklikler
Tunceli ve Civar İl ve İlçelerle Yaşanan Sınır Anlaşmazlıkları ve Bu Konuda Alınan Tedbirler
İKİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN GENEL SEÇİMLER VE TUNCELİ MİLLETVEKİLLERİNİN FAALİYETLERİ
Genel Seçimlerde Tunceli
1939 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1943 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1946 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1950 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1954 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1957 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1961 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1965 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1966 Cumhuriyet Senatosu Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
1969 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
Tunceli'den Seçilen Milletvekilleri ve Senatörler İle Bu Kişilerin Parlamento ve Senato'da Tunceli İle İlgili Faaliyetleri
Abdurrahman Sami Erkmen (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
Haydar Rüştü Öktem (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
Ahmet Mithat Yenel (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hasan Üçöz (7. Dönem Tunceli Milletvekili)
Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)
Mahmut Tan (8. Dönem Tunceli Milletvekili)
Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hızır (Hıdır) Aydın (9. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hasan Remzi Kulu (9. Dönem Tunceli Milletvekili)
Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
Bahri Turgut Okaygün (10. Dönem Tunceli Milletvekili)
Mehmet Fethi Ülkü (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili
Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hızır (Hıdır) Aydın (9. VE 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
Abdulvahap Kışoğlu (12. Dönem Tunceli Milletvekili)
Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)
Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hasan Ünlü (13. Dönem Tunceli Milletvekili)
Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)
Hüseyin Yenipınar (14. Dönem Tunceli Milletvekili
Mehmet Ali Demir (1. Dönem Tunceli Cumhuriyet Senatosu Üyesi)
Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili, 2. Dönem Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEK PARTİ DÖNEMİNDE TUNCELİ'DEKİ CHP TEŞKİLATLANMASI
Tek Parti Döneminde Tunceli'deki CHP Teşkilatları ve Faaliyetleri
İl ve İlçe Kongreleri
Tunceli'de CHP Karşıtı Faaliyetler
Parti Müfettişlerince CHP Genel Sekreterliğine Yazılan Tunceli Teftiş Raporları İle Bu Raporlara Göre Yapılan İşlem ve Uygulamalar
Tunceli'deki Ocak ve Bucak Teşkilatları ve Üye Kayıları
Tunceli'de Muhtarlık Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
Tunceli'de Belediye Bütçelerinden Parti ve Halkevi İçin Ayrılan Paralar
Tunceli İl Genel Meclisi Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
Tunceli Belediye Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
CHP Genel Sekreterliğinden Tunceli CHP Teşkilatlarına Gönderilen Yardım ve Ödenekler
Tunceli CHP Teşkilatlarının ve Şahısların Genel Sekreterlikten Dilek ve İstekleri İle Genel Sekreterliğe Yapılan Şikâyetler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TUNCELİ'DE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ
İstatistik Verilerine Göre Tunceli'de Milli Eğitim
Tunceli'deki Kültür Kurumlarından Olan Halkevleri ve Halkodaları
Halkevleri ve Halkodalarının Kuruluşu
Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarının Açılışları ve Halkevleri İle Halkodalarında Düzenlenen Törenler
Tunceli'deki Halkevi ve Halkodası Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodaları Teftiş Raporları
Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Bina ve Demirbaş Durumu
Tunceli'deki Halkevi ve Halkodalarında Verilen Konferanslar
Tunceli Halkevleri ve Halkodalarına CHP Genel Sekreterliği Tarafından
Gönderilen Yardımlar
Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Açtığı Kurslsar
Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarınca AçılanTürkçe Okuma Yazma Kursları
Tunceli'deki Halkodalarında Köy Kadınları İçin Açılan Gezici Kursların Öğretmenlerine CHP Tarafından Yapılan Yardımlar
DP Hükümeti Döneminde Halkevleri ve Halkodalarını Kapanışı
BEŞİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN KAMU HARCAMALARI
Sektörler Bazında Kesin Hesap Cetvellerine Göre İllere Verilen Ödenekler
1. Diyanet
3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş)
4. Eğitim
5. Bayındırlık
6. Sağlık
7. Tarım
Kamu Harcamalarının Tunceli'deki Dağılımı
1. Diyanet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
2. Adalet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş) Harcamaları
4. Eğitim Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
5. Bayındırlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
Sağlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
ALTINCI BÖLÜM TUNCELİ'DE NÜFUS VE NÜFUS HAREKETLERİ
Tunceli'de Yıllar İtibarıyla Nüfus Artışı ve Nüfus Yoğunluğu
Yaş Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu
Tunceli'de Engel Durumuna Göre Nüfus Oranı
Medeni Hal İtibarıyla Tunceli Nüfusu
Tunceli'de Nüfusun Anadiller İtibarıyla Dağılımı
İnanç Yapısına Göre Tunceli Nüfusunun Dağılımı
Tunceli'de Nüfusun Okuryazarlık Oranına Göre Dağılımı
Meslek Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu
YEDİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER
Tunceli'de Yağmur ve Su Baskınları Sonucu Oluşan Afetler
Tunceli'de Toprak Kayması (Heyelan)'nın Yol Açtığı Afetler
Tunceli'de Meydana Gelen Depremler ve Bu Depremlerden Dolayı Yaşanan Felaketler
Tunceli'de Yaşanan Çığ Afetleri
Yıldırım Düşmesi
Tunceli'de Yaşanan Diğer Afetler
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN

 • Açıklama
  • 19 yüzyılın son çeyreğinde Mamuretü'l-Aziz Vilayetine bağlı olarak Hozat merkezli Dersim Sancağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti, Dersim'in Hozat, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt gibi düzlük ve tarım yapılan yerlerinde hâkimiyet kurarken Cebel-i Dersim dediği dağlık bölgelerde hakimiyet kuramamıştır. Dersim'deki bu durum Cumhuriyet Dönemi'ne kadar devam etmiştir.

   Cumhuriyet kurulduktan sonra 1935 yılında Tunceli Kanunu adıyla bilinen bir kanun çıkarılarak Tunceli Vilayeti oluşturulmuştur. Zaman içerisinde devletin Tunceli içlerine kadar girmesinden rahatsız olan aşiretlerle 1937-1938 yılları arasında Tunceli'de yaşanan çatışmalar uzun sürecek olan bir güvensizliğin de başlangıcı olmuştur.

   Tarihçi ve araştırmacıların büyük bir çoğunluğu bu konuya yoğunlaşırken ilin 1938 sonrasındaki durumu araştırılmamıştır. Bu çalışmada ise Tunceli'nin 1940-1971 yılları arasındaki idari, siyasi, sosyal ve iktisadi yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

   İçindekiler
   KISALTMALAR
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ
   Dersim-Tunceli Tarihçesi
   İslamiyet Öncesi Dönemlerde Dersim
   İslamiyet Döneminde Dersim
   Osmanlı Döneminde Dersim
   Cumhuriyet Dönemi'nde Tunceli
   BİRİNCİ BÖLÜM DERSİM-TUNCELİ'DE İDARİ YAPI
   Osmanlı Döneminde İdari Yapı
   Cumhuriyet Dönemi'nde İdari Yapı
   Tunceli İlinin Teşekkülü
   Tunceli ve İlçelerin İdari Yapıları
   Tunceli
   Çemişgezek
   Hozat
   Mazgirt
   Nazımiye
   Ovacık
   Pertek
   Pülümür
   Tunceli'de Görev Yapmış Olan Vali ve Belediye Başkanları
   Tunceli'deki Bucak ve Köylerin Dağılımı
   Tunceli'de İdari Yapılanma ve Sınır Sorunları
   Tunceli'deki İdari Değişiklikler
   Tunceli ve Civar İl ve İlçelerle Yaşanan Sınır Anlaşmazlıkları ve Bu Konuda Alınan Tedbirler
   İKİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN GENEL SEÇİMLER VE TUNCELİ MİLLETVEKİLLERİNİN FAALİYETLERİ
   Genel Seçimlerde Tunceli
   1939 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1943 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1946 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1950 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1954 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1957 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1961 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1965 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1966 Cumhuriyet Senatosu Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   1969 Genel Seçiminde Tunceli'deki Seçim Faaliyetleri
   Tunceli'den Seçilen Milletvekilleri ve Senatörler İle Bu Kişilerin Parlamento ve Senato'da Tunceli İle İlgili Faaliyetleri
   Abdurrahman Sami Erkmen (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Haydar Rüştü Öktem (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Ahmet Mithat Yenel (6. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hasan Üçöz (7. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Mahmut Tan (8. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Necmettin Sahir Sılan (7. ve 8. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hızır (Hıdır) Aydın (9. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hasan Remzi Kulu (9. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Bahri Turgut Okaygün (10. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Mehmet Fethi Ülkü (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili
   Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hızır (Hıdır) Aydın (9. VE 11. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Abdulvahap Kışoğlu (12. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Mehmet Fethi Ülkü (10. 11. ve 12. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hasan Ünlü (13. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Kenan Aral (13. ve 14. Dönem Tunceli Milletvekili)
   Hüseyin Yenipınar (14. Dönem Tunceli Milletvekili
   Mehmet Ali Demir (1. Dönem Tunceli Cumhuriyet Senatosu Üyesi)
   Aslan Bora (10. ve 11. Dönem Tunceli Milletvekili, 2. Dönem Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi)
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEK PARTİ DÖNEMİNDE TUNCELİ'DEKİ CHP TEŞKİLATLANMASI
   Tek Parti Döneminde Tunceli'deki CHP Teşkilatları ve Faaliyetleri
   İl ve İlçe Kongreleri
   Tunceli'de CHP Karşıtı Faaliyetler
   Parti Müfettişlerince CHP Genel Sekreterliğine Yazılan Tunceli Teftiş Raporları İle Bu Raporlara Göre Yapılan İşlem ve Uygulamalar
   Tunceli'deki Ocak ve Bucak Teşkilatları ve Üye Kayıları
   Tunceli'de Muhtarlık Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
   Tunceli'de Belediye Bütçelerinden Parti ve Halkevi İçin Ayrılan Paralar
   Tunceli İl Genel Meclisi Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
   Tunceli Belediye Seçimlerinde CHP Faaliyetleri
   CHP Genel Sekreterliğinden Tunceli CHP Teşkilatlarına Gönderilen Yardım ve Ödenekler
   Tunceli CHP Teşkilatlarının ve Şahısların Genel Sekreterlikten Dilek ve İstekleri İle Genel Sekreterliğe Yapılan Şikâyetler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TUNCELİ'DE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ
   İstatistik Verilerine Göre Tunceli'de Milli Eğitim
   Tunceli'deki Kültür Kurumlarından Olan Halkevleri ve Halkodaları
   Halkevleri ve Halkodalarının Kuruluşu
   Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarının Açılışları ve Halkevleri İle Halkodalarında Düzenlenen Törenler
   Tunceli'deki Halkevi ve Halkodası Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri
   Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodaları Teftiş Raporları
   Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Bina ve Demirbaş Durumu
   Tunceli'deki Halkevi ve Halkodalarında Verilen Konferanslar
   Tunceli Halkevleri ve Halkodalarına CHP Genel Sekreterliği Tarafından
   Gönderilen Yardımlar
   Tunceli'deki Halkevleri ve Halkodalarının Açtığı Kurslsar
   Tunceli'de Halkevleri ve Halkodalarınca AçılanTürkçe Okuma Yazma Kursları
   Tunceli'deki Halkodalarında Köy Kadınları İçin Açılan Gezici Kursların Öğretmenlerine CHP Tarafından Yapılan Yardımlar
   DP Hükümeti Döneminde Halkevleri ve Halkodalarını Kapanışı
   BEŞİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE YAPILAN KAMU HARCAMALARI
   Sektörler Bazında Kesin Hesap Cetvellerine Göre İllere Verilen Ödenekler
   1. Diyanet
   3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş)
   4. Eğitim
   5. Bayındırlık
   6. Sağlık
   7. Tarım
   Kamu Harcamalarının Tunceli'deki Dağılımı
   1. Diyanet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
   2. Adalet Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
   3. Emniyet ve Jandarma (Asayiş) Harcamaları
   4. Eğitim Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
   5. Bayındırlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
   Sağlık Alanında Yapılan Kamu Harcamaları
   ALTINCI BÖLÜM TUNCELİ'DE NÜFUS VE NÜFUS HAREKETLERİ
   Tunceli'de Yıllar İtibarıyla Nüfus Artışı ve Nüfus Yoğunluğu
   Yaş Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu
   Tunceli'de Engel Durumuna Göre Nüfus Oranı
   Medeni Hal İtibarıyla Tunceli Nüfusu
   Tunceli'de Nüfusun Anadiller İtibarıyla Dağılımı
   İnanç Yapısına Göre Tunceli Nüfusunun Dağılımı
   Tunceli'de Nüfusun Okuryazarlık Oranına Göre Dağılımı
   Meslek Grupları İtibarıyla Tunceli Nüfusu
   YEDİNCİ BÖLÜM TUNCELİ'DE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER
   Tunceli'de Yağmur ve Su Baskınları Sonucu Oluşan Afetler
   Tunceli'de Toprak Kayması (Heyelan)'nın Yol Açtığı Afetler
   Tunceli'de Meydana Gelen Depremler ve Bu Depremlerden Dolayı Yaşanan Felaketler
   Tunceli'de Yaşanan Çığ Afetleri
   Yıldırım Düşmesi
   Tunceli'de Yaşanan Diğer Afetler
   SONUÇ
   BİBLİYOGRAFYA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900751
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   520 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat