Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye'nin Kimlikler Evreni Mehmet Karakaş Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye'nin Kimlikler Evreni Mehmet Karakaş

#smrgKİTABEVİModernlik, Küreselleşme ve Türkiye'nin Kimlikler Evreni

Liste Fiyatı : 0,00
9786059125185
185001
Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye'nin Kimlikler Evreni
Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye'nin Kimlikler Evreni #smrgKİTABEVİ
Küre Yayınları
0.00
Küresel gelişmelerin çok uzun bir geçmişi olsa da, yeni ve bugüne ait en önemli özelliklerinden biri, kuşkusuz 'kimlik' ve kimliklerin yeniden nasıl tanımlanacağı sorunudur. Günümüzde yoğun olarak yapılan kimlik tartışmaları, küreselleşmeyle birlikte kolektif kimliklerin parçalanması / melezleşmesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu tartışmaların yoğunlaştığı kolektif kimlik örüntüsü ise ulusal kimliktir.

Türk ulusal kimliği etrafında yapılan tartışmalarla kimlikler evreninde ortaya çıkan sorunlar, Türkiye toplumunu geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceği bir yol ayrımıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

Yazar, bu kitapta bireysel ve kolektif kimliklerin yaşadığı dönüşümü, küreselleşme sürecinin etkileriyle ortaya çıkan "kimlikler siyaseti" çerçevesinde tartışmaya açmaktadır. Bunu yaparken, genel bir kuramsal bakış açısı oluşturabilmek amacıyla modernlik, küreselleşme, kimlik ve ulusal kimlik olgularını, konuyla ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır. Oluşturulan teorik zeminden hareketle Türkiye toplumunda kodları geçmişte oluşturulmuş kimlik örüntülerini, etkilenişlerini ve yeni biçimlerini kimlikler siyaseti etrafında tartışmaya çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 9

GİRİŞ

Birinci Bölüm
MODERNLİK, KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR

A. Modernlik
Batı Gelişme Modeli ya da Modernlik
a. Batı Gelişme Modeli'nin Biricikliği
b. Batı-dışı Toplum Olmanın Ötekiliği
Modernliğin Eleştirisi Mümkün mü?

B. Küreselleşme
XXI. Yüzyıl Batı Perspektifi Olarak Küreselleşme
Küreselleşme ve Boyutları
Küreselleşme mi, Amerikanlaşma mı, Yeni Emperyalizm mi?
Yerelleşme

C. Küreselleşme ve Kültür
Dil ve Kültür
Küreselleşme ve Dil-Kültür Etkileşimi
a. Ulusal-Küresel Karşıtlığı 74 b. Kitle İletişim Araçları ve Ulusal Dil/Kültür
c. Görüntünün/İmajların Egemenliği
Bir Meydan Okuma Olarak Küresel Kültür
Küreselleşme Karşısında Türk Dili ve Kültürü

İkinci Bölüm
KİMLİK, KÜRESELLEŞME VE ULUSAL KİMLİK

A. Benzeşme ve Farklılaşma Referansı: Kimlik
Geleneksel Zamanlarda Kimlik İfade Etme Araçları
Modern Zamanlarda Kimlik İfade Etme Biçimleri
a. Ulusal Kimlik
b. Etnik Kimlik
Günümüz Gelişmeleri ve Kimlik İfade Etme Biçimleri
a. Kimliklerin Parçalanması/Melezleşmesi
b. Kimliklerin Yeniden Tahayyülü Mümkün mü?

B. Ulusal Kimliğin Modernliği
Batı-dışı Toplumlarda Ulusal Kimlik

C. Küreselleşme ve Ulusal Kimlik
Küresel-Yerel Gerilimi
Ulusal Kimlik Krizi
a. Ulusal Kimlik ve Küreselleşme Hayaleti
Gerilim Alanları
a. Özfarkındalık Gerilimi
b. Öykülerde Gerilim
c. Zaman ve Mekânda Gerilim
d. Dilde Gerilim
e. Ekonomik Alanda Gerilim

Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE'DE KİMLİK TARTIŞMALARININ ANA EKSENİ VE KİMLİKLER SİYASETİ

A. Osmanlı Millet Sistemi ve Ulusal Kimlik Sorunu
Geleneksel Cemaat Yapısı ve Eğitimin Gelenekselliği
Yazılı Dillerin Farklılığı
Kültürel Heterojenliğin Yoğunluğu

B. Kimlik Tartışmaları Bağlamında Türk Ulusal Kimliğinin İnşası
Türk Ulusal Kimliğinin Temel Sorunları
a. İslamcılık Sorunu
b. Etnik Farklılıklar (Kürtçülük) Sorunu
c. Azınlıklar Sorunu

C. Küreselleşme ve Kimlik Tahayyülü
Türk Toplum Tarihinde Temel Kırılmalar
Kimliğin Yeniden İmkânı
Yol Ayrımı ve İstikametler

D. Türkiye'de Kimlikler Siyaseti
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kimlikler Siyaseti
a. Osmanlıcılık Siyaseti ve Osmanlı Kimliği
b. İslamcılık Siyaseti ve İslami Kimlik
c. Türkçülük Siyaseti ve Türk Milli Kimliği
1980 Sonrası Türkiye'sinde Kimlikler Siyaseti
a. Kemalizm'in ve Türk Milliyetçiliğinin Gerileyişi
b. Dinsel ve Mezhepsel Kimliklerin Yükselişi: İslamcılık ve Alevilik
c. Dinsel Bir Kimlik Söylemi Olarak İslamcılık
d. Mezhepsel Bir Kimlik Söylemi Olarak Alevilik
e. Kışkırtılmış Mikro Milliyetçilik ya da Kürtçülük
Genel Bir Değerlendirme

Kaynakça
Dizin

YAZAR Mehmet Karakaş 1969 Reşadiye-Tokat doğumlu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu (1992). 1992-1997 yılları arasında aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 2005 yılında Sosyoloji alanında Doçentlik, 2011 yılında ise Profesörlük unvanını aldı.

Yayınlanmış kitapları arasında Türk Ulusçuluğunun İnşası (Vadi Yayınları, 2000; Elips Kitap 2007); Türk Polisinin Mesleki Profili (AKÜ Yayınları, 2003) bulunmaktadır. Çeşitli dergi ve kitap bölümlerinde Kimlikler Sosyolojisi ve Siyaseti, Küreselleşme, Türkçülük, Milliyetçilikler, Kent Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Küreselleşme konularında makaleleri bulunan yazar, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Çalıştığı üniversitede çeşitli idari görevlerde de bulunan Karakaş, evli ve iki çocuk babasıdır

 • Açıklama
  • Küresel gelişmelerin çok uzun bir geçmişi olsa da, yeni ve bugüne ait en önemli özelliklerinden biri, kuşkusuz 'kimlik' ve kimliklerin yeniden nasıl tanımlanacağı sorunudur. Günümüzde yoğun olarak yapılan kimlik tartışmaları, küreselleşmeyle birlikte kolektif kimliklerin parçalanması / melezleşmesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu tartışmaların yoğunlaştığı kolektif kimlik örüntüsü ise ulusal kimliktir.

   Türk ulusal kimliği etrafında yapılan tartışmalarla kimlikler evreninde ortaya çıkan sorunlar, Türkiye toplumunu geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceği bir yol ayrımıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

   Yazar, bu kitapta bireysel ve kolektif kimliklerin yaşadığı dönüşümü, küreselleşme sürecinin etkileriyle ortaya çıkan "kimlikler siyaseti" çerçevesinde tartışmaya açmaktadır. Bunu yaparken, genel bir kuramsal bakış açısı oluşturabilmek amacıyla modernlik, küreselleşme, kimlik ve ulusal kimlik olgularını, konuyla ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır. Oluşturulan teorik zeminden hareketle Türkiye toplumunda kodları geçmişte oluşturulmuş kimlik örüntülerini, etkilenişlerini ve yeni biçimlerini kimlikler siyaseti etrafında tartışmaya çalışmaktadır.

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ 9

   GİRİŞ

   Birinci Bölüm
   MODERNLİK, KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR

   A. Modernlik
   Batı Gelişme Modeli ya da Modernlik
   a. Batı Gelişme Modeli'nin Biricikliği
   b. Batı-dışı Toplum Olmanın Ötekiliği
   Modernliğin Eleştirisi Mümkün mü?

   B. Küreselleşme
   XXI. Yüzyıl Batı Perspektifi Olarak Küreselleşme
   Küreselleşme ve Boyutları
   Küreselleşme mi, Amerikanlaşma mı, Yeni Emperyalizm mi?
   Yerelleşme

   C. Küreselleşme ve Kültür
   Dil ve Kültür
   Küreselleşme ve Dil-Kültür Etkileşimi
   a. Ulusal-Küresel Karşıtlığı 74 b. Kitle İletişim Araçları ve Ulusal Dil/Kültür
   c. Görüntünün/İmajların Egemenliği
   Bir Meydan Okuma Olarak Küresel Kültür
   Küreselleşme Karşısında Türk Dili ve Kültürü

   İkinci Bölüm
   KİMLİK, KÜRESELLEŞME VE ULUSAL KİMLİK

   A. Benzeşme ve Farklılaşma Referansı: Kimlik
   Geleneksel Zamanlarda Kimlik İfade Etme Araçları
   Modern Zamanlarda Kimlik İfade Etme Biçimleri
   a. Ulusal Kimlik
   b. Etnik Kimlik
   Günümüz Gelişmeleri ve Kimlik İfade Etme Biçimleri
   a. Kimliklerin Parçalanması/Melezleşmesi
   b. Kimliklerin Yeniden Tahayyülü Mümkün mü?

   B. Ulusal Kimliğin Modernliği
   Batı-dışı Toplumlarda Ulusal Kimlik

   C. Küreselleşme ve Ulusal Kimlik
   Küresel-Yerel Gerilimi
   Ulusal Kimlik Krizi
   a. Ulusal Kimlik ve Küreselleşme Hayaleti
   Gerilim Alanları
   a. Özfarkındalık Gerilimi
   b. Öykülerde Gerilim
   c. Zaman ve Mekânda Gerilim
   d. Dilde Gerilim
   e. Ekonomik Alanda Gerilim

   Üçüncü Bölüm
   TÜRKİYE'DE KİMLİK TARTIŞMALARININ ANA EKSENİ VE KİMLİKLER SİYASETİ

   A. Osmanlı Millet Sistemi ve Ulusal Kimlik Sorunu
   Geleneksel Cemaat Yapısı ve Eğitimin Gelenekselliği
   Yazılı Dillerin Farklılığı
   Kültürel Heterojenliğin Yoğunluğu

   B. Kimlik Tartışmaları Bağlamında Türk Ulusal Kimliğinin İnşası
   Türk Ulusal Kimliğinin Temel Sorunları
   a. İslamcılık Sorunu
   b. Etnik Farklılıklar (Kürtçülük) Sorunu
   c. Azınlıklar Sorunu

   C. Küreselleşme ve Kimlik Tahayyülü
   Türk Toplum Tarihinde Temel Kırılmalar
   Kimliğin Yeniden İmkânı
   Yol Ayrımı ve İstikametler

   D. Türkiye'de Kimlikler Siyaseti
   Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kimlikler Siyaseti
   a. Osmanlıcılık Siyaseti ve Osmanlı Kimliği
   b. İslamcılık Siyaseti ve İslami Kimlik
   c. Türkçülük Siyaseti ve Türk Milli Kimliği
   1980 Sonrası Türkiye'sinde Kimlikler Siyaseti
   a. Kemalizm'in ve Türk Milliyetçiliğinin Gerileyişi
   b. Dinsel ve Mezhepsel Kimliklerin Yükselişi: İslamcılık ve Alevilik
   c. Dinsel Bir Kimlik Söylemi Olarak İslamcılık
   d. Mezhepsel Bir Kimlik Söylemi Olarak Alevilik
   e. Kışkırtılmış Mikro Milliyetçilik ya da Kürtçülük
   Genel Bir Değerlendirme

   Kaynakça
   Dizin

   YAZAR Mehmet Karakaş 1969 Reşadiye-Tokat doğumlu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu (1992). 1992-1997 yılları arasında aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 2005 yılında Sosyoloji alanında Doçentlik, 2011 yılında ise Profesörlük unvanını aldı.

   Yayınlanmış kitapları arasında Türk Ulusçuluğunun İnşası (Vadi Yayınları, 2000; Elips Kitap 2007); Türk Polisinin Mesleki Profili (AKÜ Yayınları, 2003) bulunmaktadır. Çeşitli dergi ve kitap bölümlerinde Kimlikler Sosyolojisi ve Siyaseti, Küreselleşme, Türkçülük, Milliyetçilikler, Kent Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Küreselleşme konularında makaleleri bulunan yazar, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Çalıştığı üniversitede çeşitli idari görevlerde de bulunan Karakaş, evli ve iki çocuk babasıdır

   Stok Kodu
   :
   9786059125185
   Boyut
   :
   14x23
   Sayfa Sayısı
   :
   279 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2015
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat