Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı

#smrgKİTABEVİİlhan Ayverdi Hatıra Kitabı

Liste Fiyatı : 92,00
İndirimli Fiyat : 82,80
Kazancınız : 9,20
%10
Temin süresi 4 gündür.
İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı
İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı #smrgKİTABEVİ
Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
82.80
İnsanoğlunun ezel ebed arasındaki macerasında, bütün safhaları hakkıyla ve gereği gibi yaşadığına ve bunları yaşarken de etrafına hikmetler sergilediğine idrakimiz ölçüsünde şehadet edebildiğimiz büyük ve müstesna insan, yaşadığı her merhaleden bizlere nişan veren, hikmetler özetleyen Ken'an Rifai Hazretleri, 'Hayat yolumun seninle kesişmesi, yaşadığım en büyük bahtiyarlıktır.'...''

Önceki bölümlerde; İlhan Ayverdi'nin Sohbetleri, Sâmiha Ayverdi'nin İlhan Ayverdi'ye yazdığı mektuplar, Sâmiha Ayverdi'nin İlhan ve Ekrem Hakkı Ayverdi'ye yazdığı kitap ithafları yer alıyor. Hepsi de okunmaya sezâ metinler.
Beşinci bölümde İlhan Ayeverdi'nin sağlığında;
Altıncı bölümde ise, Hakk'a yürümesinden sonra hakkında yazılan yazılar yer alıyor. İsmet Binark, Vahit Erdem, Ömer Fâruk Akün, Necat Birinci, Selim İleri, Taha Akyol, Ergun Göze, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, İskender Pala, Uğur Derman, Altan Deliorman, Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bâkiler, Ahmet Yüksel Özemre, Orhan Okay, Özcan Ergiydiren başta olmak üzere 193 münevverin hâtıra yazıları…
Hâtıraların Aydınlığında Gönül Dünyamızdaki İlhan Ayverdi başlıklı yedinci bölümde ise 22 adet yazı var.
Son sayfalarda ise bu dev eseri hazırlayan İsmet Bınark'ın hayat hikâyesi ve kitap olarak yayınlanmış bâzı çalışmaları hakkında kısa bilgiler yer alıyor.

İLHAN AYVERDİ Baba tarafı Dağıstan, anne tarafı Rumeli asıllıdır. İlk ve orta tahsilini, Akhisar'da tamamladı. 1943 yılında, İzmir Karataş Lisesi'nden mezun oldu. Hastalık sebebiyle iki sene ara verdiği tahsiline, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde devam etti. Bu fakülteyi 1949 senesinde tamamladıktan sonra, edebiyat öğretmenliğine başladı. Ortaokul, Lise ve Çapa Eğitim Enstitüsü'nde öğrenci yetiştirdi.

1966-1982 yılları arasında Türk Kadınları Kültür Derneği'nin ve 1972'de kurulan Kubbealtı Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Bilahare bu cemiyet, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adıyla vakfa dönüşünce, vakfın başkanı oldu. Kubbealtı Mecmuası'nın neşrinde, vakfın neşriyat, seminer, konferanslar, musiki çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetlerinde eşi Ekrem Hakkı Ayverdi ve Sâmiha Ayverdi ile aktif vazifeler üstlendi.
24 sene fâsılasız çalışarak Kubbealtı Lugati'ni hazırladı.

İSMET BİNARK 1941 yılında İstanbul'un Fâtih ilçesinde Hırka-i Şerif semtinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okumuş, liseyi Ankara'da Gazi Lisesi'nde bitirmiştir. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde tamamlamıştır.

1961 yılında Allah dostlarından mutasavvıf ve mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi'yi tanıma bahtiyarlığına kavuşmuş ve el öpüp mânevi terbiye halkasına katılmıştır. Fikrî ve mânevi şahsiyetinin şekillenmesinde Sâmiha Ayverdi'nin çok önemli bir yeri vardır. Kabiliyeti ve nasibi ölçüsünde, O'nun yolunda hizmet etmeye çalışmaktadır.

Askerlik görevini tâkiben, 1967 yılında Millî Kütüphane'de memuriyet hayâtına başlamış; sırasıyla Şef, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başuzmanlık görevlerinde bulunmuştur.
İngiltere, Finlandiya ve Fransa'da kütüphanecilik ve arşivcilik eğitimi görmüştür.

1975 yılında Başbakanlık bünyesinde Cumhuriyet Arşivi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Sırasıyla, Dâire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.
Cumhuriyet Türkiyesi'nden gelecek kuşaklara sâhip olmakla gurur duyacakları Cumhuriyet Arşivi'nin kurulması, Osmanlı Arşivi'ndeki tasnif çalışmalarının hızlandırılması ve tasnifi tamamlanan arşiv fonlarının kataloglarının yayımlanması, Osmanlı arşiv belgelerinin restorasyonlarının sağlanması konusunda büyük hizmetleri olmuştur.

Genel Müdürlüğü döneminde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün seri hâlinde yayımlanan kitaplarıyla, Ermeniler'in asılsız soykırım iddialarının târih önünde çürütülmesine öncülük etmiştir. Aynı dönemde, Osmanlı Arşivi'ndeki Türk dünyâsı ve Türk varlığı ile ilgili arşiv belgelerinin; Osmanlı fermanlarının, Mühimme ve Tapu Tahrir Defterlerinin tıpkı basımları ve transkripsiyonlu metinleri ile Osmanlı Arşivi kataloglarının neşri sağlanmış; çeşitli ülkelerin arşivlerinde bulunan Osmanlı arşiv belgelerinin örnekleri Devlet Arşivimize kazandırılmıştır.
Modern arşivcilik, Türk arşivcilik târihi ile ilgili olarak, çok sayıda telif ve tercüme eseri Türk arşivciliğine ve kültür hayâtımıza kazandırmıştır.

1930'lu yıllarda Bulgaristan'a kilo ile satılan Osmanlı arşiv belgelerinin örneklerinin Devlet Arşivimize, geri getirilmesi ve kataloglarının yayımlanması, Genel Müdürlüğü döneminde gerçekleştirmiş olduğu çok önemli hizmetlerdendir. Bulgaristan'a satılan Osmanlı arşiv belgelerinin örneklerinin Devlet Arşivi'ne kazandırılmasının ardında, Sâmiha Ayverdi'nin konuyu ısrarlı tâkibi ve hayır duâları vardır.

Arşivcilik eğitiminin Türkiye'de ilk defa üniversite seviyesinde başlatılmasına da öncülük etmiş; Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde uzun süre arşivcilik dersleri vermiş, arşiv uzmanı ve akademisyen yetiştirmiştir.

1964 yılında yazı hayâtına girmiş; kütüphanecilik, Türk kitapçılık târihi ve sanatları, Türk arşivcilik târihi ve modem arşivcilik, kültür târihimiz, Ermeni meselesi, yakın dönem Türk parlamento târihi, biyografi ve bibliyografya konularında 60'a yakın telif eseri yayımlanmıştır. Bu konularda 200'e yakın inceleme yazısı, millî ve milletlerarası kongrelere sunulmuş tebliği bulunmaktadır. Kitap ve makale olmak üzere, bâzı araştırmaları yabancı dillere de tercüme edilmiştir.

1983-1986 yılları arasında, Bakanlar Kurulu Kararı ile İslâm Konferansı Teşkilâtı İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi'nde (IRCICA) Uzman Araştırmacı olarak görev yapmıştır.
Türk Kütüphaneciler Demeği, Türk Ocakları Merkez Heyeti, Ankara Aydınlar Ocağı ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nda hizmetleri olmuştur.
Türk kütüphaneciliğine, arşivciliğine, kültür ve fikir hayâtına yaptığı hizmetlerden dolayı, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara ve İstanbul Aydınlar Ocağı, Avrasya Bir Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Fetih Cemiyeti, Kubbealtı Akademisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Irak Türkmen Cephesi, Türkiye Yazarlar Birliği, Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri Arşivcilik Bölümleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarca ödüle lâyık görülmüştür. 198461, Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı , , İsmet Binark, , 9789759826277, 9759826277, Armağan, Yeni Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi, Tasavvuf, Biyografi, Anı, , , 8 3 16x24 952 s. İstanbul 2018 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 4 0 198462 9786054750399 #smrgKİTABEVİ Çağ ve Hakikat: Rene Guenon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar 99 35,00 25 TL 1 y Felsefe Rene Guenon Kubbealtı Neşriyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198462.jpg ...modern dünyada hakîkî bir hiyerarşi mefhûmu mevcut mudur? Hiçbir kimse ve hiçbir şey bulunması gereken yerde değildir. İnsanlar manevî sahada hiçbir fiilî otorite ve siyasî sahada da hiçbir meşrû iktidar tanımamaktadırlar. Profan kimseler/dünya ehli kimseler mukaddes şeyler üzerinde münakaşa etmekte, onların mukaddeslik vasfına hatta varlığına îtiraz etmektedir. Bu şu demektir: Aşağı derecede olan üstün/yüksek mertebede olan hakkında hüküm vermekte, cehalet hikmete hudut çizmekte, sınır empoze etmekte, hata/yanlış hakîkatin üstüne çıkmakta, beşerî olan ilahî olanın yerine geçmekte, arz semaya galip gelmekte, fert kendini her şeyin ölçüsü kılmakta ve kendi izafî ve aciz aklından çekip çıkardığı kanunları kainata dikte etmek iddiasında bulunmaktadır. - Rene Guenon 198462, Kubbealtı Neşriyat, Çağ ve Hakikat: Rene Guenon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar , Rene Guenon, Mustafa Tahralı, , 9786054750399, , Felsefe, Din Felsefesi, Tasavvuf, , , , , , 8 3 16x21 382 s. İstanbul 2018 1 Karton Enzo Türkçe 4 0 198463 9786054750382 #smrgKİTABEVİ Gurbetname: Süheyl Ünver - Uğur Derman Mektuplaşmaları #smrgStoktanTeslim 99 40,00 25 TL 1 y Mektup Kubbealtı Neşriyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198463.jpg Altmış yıl karşılıklı saklanmış mektuplar... Uğur Derman, Süheyl Bey'in kendisine yazdığı mektupları bunca sene muhafaza etmiş. Süheyl Ünver de Uğur Bey'in kendisine yazdıklarını diğer pek çok evrakıyla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlamış. Öyle titizlikle saklanmış ki bu mektuplar, insanın aradan bunca yıl geçtiğine inanması hakikaten zor oluyor. Bunlar hoca - talebe mektupları olmanın çok ötesinde, aynı zamanda iki dostun ve gönüldaşın mektupları... Aralarındaki onca mesafeye karşın kopmamış bir bağın ve vefanın çok güzel örnekleri... 198463, Kubbealtı Neşriyat, Gurbetname: Süheyl Ünver - Uğur Derman Mektuplaşmaları , , Samiha Uluant Ataman, , 9786054750382, 6054750382, Mektup, Cumhuriyet Dönemi, Türk Sanatı, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, İstanbul, , , 8 2 16x22 384 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198464 9786052456996 #smrgKİTABEVİ Baklavanın Hikayesi 99 75,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü M. Bora Zor Gazi Kültür https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198464.jpg Tüm Türkiye'de, hatta dünyada “Gaziantep” dediğinizde, ardından genellikle gelen ikinci kelimedir; “Baklava”. Baklava ve Gaziantep, bu derece bütünleşmiştir birbiriyle.

Bütün kaynaklar, baklavanın bir Türk tatlısı olduğunu ortaya koyuyor. Her ne kadar dünyada birçok ülkede üretimi yapılsa da tarihsel bulgular, bu tatlının bize ait olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Gaziantep'ten yayıldığını, net olarak söyleyemesek de, “Baklavayı, baklava yapan şehir” olmuştur Gaziantep...

Tüm Türkiye'de annelerin evlerde yaptığı baklava, bölgeden bölgeye, şehirden şehre, hatta evden eve farklar barındırır. Evlerde annelerden öğrenildiği şekilde pişirilir baklavalar. Ancak Gaziantep'te erkeklerin yaptığı ve ticari bir ürün şeklini alan baklava, bu şekilde belirli standartlara da kavuşur. Gaziantep'ten yetişen ustaların ülke geneline yayılması ile de bugünkü şeklini alır. Kullanılan malzemelerin özelliği, yapıldığı yerin iklimi, ustaların mahareti, Gaziantep Baklavasını dünyada bir marka haline getirir.

Peki Gaziantep'te baklavanın hikayesi nasıl başlamıştır?

Bu soruyu kendi aramızda tartışırken bu konuda ışık tutacak kaynakların, yayınların çok kısıtlı olduğunun farkına vardık. İşte bu tespitten yola çıkarak, elinizdeki yayını hazırlamaya koyulduk. Baklava üzerine birçok merak edileni bulabileceğiniz bir kitap ortaya çıkmış oldu. “İşinde gücünde” olan Gaziantep esnafının, kayıt tutma ihtiyacı duymadığı ve zamanla silinen bu bilgilerden ulaşabildiklerimizi geleceğe taşıma amacını güttüğümüz çalışmanın, baklavacılığın tarihine düşülmüş bir not olacağını arzu ediyoruz. 198464, Gazi Kültür, Baklavanın Hikayesi , M. Bora Zor, , , 9786052456996, 6052456996, Yemek Kültürü, Türk Tatlıları, Hamur işi, Gaziantep Kültürü, Mutfak Sanatı, , , , 8 2 16x24 72 s. Gaziantep 2018 1 Karton Kuşe Kağıt Türkçe 4 0 198465 9786057979049 #smrgKİTABEVİ Yeni Ev Kadınının Yemek Kitabı 99 75,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Hadiye Fahriye Cinius Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198465.jpg Bu kitap tercüme edilmemiştir, aynen yazıldığı gibi korunmuş, sadece harfleri Latin harflerine çevrilmiştir.
Cümlelerde göreceğiniz bazı - günümüz Türkçe imla kurallarına göre- imla bozuklukları, Osmanlı imla kurallarına uygun olup kitabın orijinal halinde mevcuttur ve düzeltilmemiştir. Sadece baskı hataları giderilmiştir.
Kelimelerin telaffuz şekli güncel hale getirilmiştir.
Yine cümle içlerinde geçen az sayıdaki Arapça veya Farsça kökenli kelimeler aynen korunmuş ancak her sayfada dipnot olarak güncel anlamları verilmiştir.
Kitabın taranmış orijinali “Duke University” kütüphanesinin halka açık ve ücretsiz arşivinden temin edilmiştir. Basılı sureti bazı sahaflarda mevcuttur.
Türk mutfak sanatının temel taşlarından birisi olan bu kitabı günümüz Türkçesine kazandırmak benim için büyük bir mutluluk oldu.
Osmanlıca öğrenenler için de güzel bir çalışma kitabı olma özelliğindedir.
Faydalı olması dileklerimle. - Ertuğrul Karakaş Ankara, 2018 198465, Cinius Yayınları, Yeni Ev Kadınının Yemek Kitabı , Hadiye Fahriye, Ertuğrul Karakaş, , 9786057979049, 6057979049, Yemek Kültürü, Türk Mutfağı, Yemek Tarifleri, Türk Mutfak Sanatı, Mutfak Sanatı, , , , 8 2 16x23 720 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198466 9789753299367 #smrgKİTABEVİ Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası 99 50,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Vefa Zat Oğlak Yayıncılık https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198466.jpg Orhan Veli'den Neyzen Tevfik'e, Ahmet Rasim'den Ömer Hayyam'a rakı içmenin âdâbı, âdâbıyla rakı... Oğlak Yayınları, “marifetiyle destanlar yazılan maskaranın duayeni” Vefa Zat'ın Âdâbıyla Rakı ve Çilingir Sofrası'sını yayımlamaktan onur duyar...

“Temiz içme, içki içme terbiyesinin ilk basamağıdır ve içki sofralarının güzelliği de bu temizlikte gizlidir. Temiz içen, içkiyi amaç olarak değil, araç olarak içer. O dostluğa, güzelliğe ve mutluluğa ulaşmak için içkiyi bir araç olarak kabul eder ve bu aracı kullanırken de asla kararını kaçırmaz, ölçüsünde kalır.

İçkinin dozuyla orantılı olarak yaratacağı etkiler farklılıklar gösterir. Yüksek dozda içilen içki ile düşük dozda içilen içkinin etkileri pek tabii ki bir olamaz. Bu etki yaşadığımız günün koşullarına göre de değişebilir. Fizyolojik ve psikolojik yaşantımız gün be gün, an be an aynı olamaz.

Ve bazen duygularımıza mantığımızla gem vuramayız. İşte bu yüzdendir ki yaşantımızın her anında değişen koşullarda yudumladığımız içkinin bizi götüreceği sahiller ve bazen duygularımıza mantığımızla gem vuramayız. İşte bu yüzdendir ki yaşantımızın her anında değişen koşullarda yudumladığımız içkinin bizi götüreceği sahiller farklı olacaktır. Bu yudumlar, kimi zaman bizi huzurlu bir kumsalın sakin dalgalarının yanı başına yatırır, kimi zaman da yalçın kayalarla dolu sahillerde dağ gibi dalgaların ortasında buluruz kendimizi.” 198466, Oğlak Yayıncılık, Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası , Vefa Zat, , , 9789753299367, 9753299367, Yemek Kültürü, İçki Kültürü, Meyhane, Alkollü İçecekler, , , , , 8 1 14x20 240 s. İstanbul 2018 Deniz Çorbacıoğlu Karton Kuşe Kağıt Türkçe 4 0 198467 9786052100332 #smrgKİTABEVİ Yeni Yemek Kitabı 1907: Alaturka ve Alafranga 99 40,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Ohan Aşçıyan Aras Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198467.jpg Bir yayıncı ve aşçı olan Ohan Aşçıyan'ın 1907'de İstanbul'da Ermenice harflerle Türkçe olarak kaleme aldığı Yeni Yemek Kitabı alanında dönemin en popüler kitaplarından biriydi. “Alaturka ve Alafranga” alt başlığıyla yayımlanan çalışmada çorbalardan pilavlara, kızartmalardan buğulamalara, tatlılardan peltelere onlarca yemek, son derece pratik tariflerle aktarılıyor. Aşçıyan'ın kullandığı malzemeler, yemek pişirme yöntemleri, verdiği püf noktalar yüz yıl öncesinin özgün ve yaratıcı sofra kültürünü kanıtlarken, Yeni Yemek Kitabı yemek tarihimizi belgeleyen önemli bir köşe taşına dönüşüyor.

Takuhi Tovmasyan'ın Aşçıyan'ın metnine düştüğü notlarsa kitabı hem zenginleştiriyor hem de günümüze bağlıyor. Tovmasyan, bugünün okurunun kitapla kuracağı ilişkiyi kolaylaştırarak kâh tariflerdeki zorlukları basitleştirecek tüyolar veriyor, kâh bugün artık bulunamayan bir malzemenin yerine ne kullanılabileceğini açıklıyor, kâh Ohan Usta'nın tariflerinin aklına düşürdüğü bir hatıradan söz ederek kitabı evlerimizin salonuna çeviriyor.

Hulusi Nusih Tütüncü'nün ferah ve canlı tasarımıyla renklenen Yeni Yemek Kitabı, herkesin kitaplığında, mutfağında olması gereken bir çalışma. 198467, Aras Yayınları, Yeni Yemek Kitabı 1907: Alaturka ve Alafranga , Ohan Aşçıyan, Rober Koptaş, Arsen Kocaoğlu, 9786052100332, 6052100332, Yemek Kültürü, Yemek Tarifleri, Azınlık Mutfağı, İstanbul Yemekleri, , , , , 8 1 Arsen Kocaoğlu 16x24 144 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198468 9786052983980 #smrgKİTABEVİ Heykelden Taşa ve Nobel Konuşması 99 13,00 25 TL 1 y Edebiyat Jose Saramago Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198468.jpg Heykelden taşa. Saramago'nun yıllar sonra kendi yazını ve zanaatına dönüp baktığında gördüğü seyrin veciz bir eğretilemesi. Saramago severlerin, okudukları kitapları yerli yerine oturtabileceği bir çerçeve ya da bir izlek önerisi de diyebiliriz.

Bu kitap Saramago'nun 1998'de Torino Üniversitesi'nde yaptığı “Heykelden Taşa” adlı konuşmayı yine aynı yıl İsveç Akademisi önünde gerçekleştirdiği Nobel Konuşması ile birleştirirken, eşi Pilar'ın başlığın öyküsünü anlattığı sunuşu, Fernando Gómez Aguilera'nın derinlikli analizi, yazarın kendi eliyle kaleme aldığı otobiyografisi ve en sondaki albümle birlikte dört başı mamur bir Saramago haritası çıkarıyor. 198468, Kırmızı Kedi, Heykelden Taşa ve Nobel Konuşması , Jose Saramago, , Emrah İmre, 9786052983980, 6052983980, Edebiyat, Portekiz Edebiyatı, Nobel 1998, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Emrah İmre 14x20 128 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198469 9786052983867 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 19,00 25 TL 1 y Edebiyat Claude Simon Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198469.jpg “Adına ‘sanat için sanat' denen şeyin bencilliği ve boş nedensizliği orada burada o kadar çok eleştirildi ki, o düzeye çıkmaktan başka bir amacı olmayan yazılarımın devrimci ve denge bozucu bir hareketin araçları arasında sayılması benim için küçümsenecek bir ödül değil.”

Claude Simon, 1985'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığında kimilerinin gözünde bu hayra alamet değildi. Ödül töreni adeta bir cenaze merasimiydi. Simon tabutun başında, henüz ayamayanlara neyin öldüğünü açıklıyordu. İşte o konuşma. İki de kısa metin ekledik peşine. 198469, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Claude Simon, , Orçun Türkay, 9786052983867, 6052983867, Edebiyat, Fransız Edebiyatı, Nobel 1985, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Orçun Türkay 11x16 80 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198470 9786052983836 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 16,00 25 TL 1 y Edebiyat Günter Grass Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198470.jpg “[Yazarların] en kötü suçları, kitaplarında, tarihsel süreçte kazananlarla işbirliği yapmayıp, aksine kaybedenlerin, anlatacak çok şeyi olduğu halde bir türlü söz alamayanların bir kenarda durduğu yerlerde dolaşmaktan keyif almalarıdır.”

Auschwitz uygarlık tarihinde bir kopuş ve onulmaz bir kırılma noktasıydı. Günter Grass, 1999'da yaptığı Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasında, Adorno'nun o ünlü “Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarcadır” uyarısının etrafından nasıl dolandığını anlatıyor: “Neyse, biz yine de yazdık.” 198470, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Günter Grass, , Ali Nalbant, 9786052983836, 6052983836, Edebiyat, Alman Edebiyatı, Nobel 1999, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Ali Nalbant 11x16 40 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198471 9786052984024 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 12,00 25 TL 1 y Edebiyat Bob Dylan Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198471.jpg “Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığımda, şarkılarımın acaba edebiyatla tam olarak ne gibi bir ilgisi var diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine kafa patlatıp aralarındaki bağlantıyı görmek istedim. Sizlere bunu ifade etmeye çalışacağım. Büyük bir ihtimalle bunu dolaylı bir şekilde yapacağım...”

Bob Dylan'a “Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı” gerekçesiyle, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü verildiğinde büyük tartışma çıkmıştı… Bob Dylan'ın şarkıları gibi doğal, içten, bütün yaşamsal ve edebi “köklerini” açık eden konuşma metni, herkese gerekli cevabı veriyor! 198471, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Bob Dylan, , Pelin Batu, 9786052984024, 6052984024, Edebiyat, Alman Edebiyatı, Nobel 1999, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Pelin Batu 11x16 32 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198473 303198473 #smrgDERGİ Post Öykü İki Aylık Öykü Dergisi Sayı: 26 Ocak - Şubat 33 14,00 25 TL 1 y Dergi / Süreli Yayın İz Yayıncılık https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198473.jpg Post Öykü 26, yeni yılda kaplan gücünde!
Onurhan Ersoy, Handan Acar Yıldız, Murat Murat, Silvan Aloğuz, Sadık Yemni öyküleriyle atağa çıkan dergi Mehmet Berk Yaltırık'ın Gulyabani Yazmaları adlı yeni bölümüyle ceza sahasına topu gönderiyor. Çeviri öyküde ise Houdini'nin Yeniden Dirilişi ile Muhammed Rızâ Zemânî ve Sondan Önceki Son An ile Hisham Bustani kale önünde dolaşıyor.

Deneyim Öykünün Neresinde?
Bülent Ayyıldız'ın Deneyim Öykünün Neresinde? ve Ertan Örgen'in Parçalanmış Görsellik Öyküye Ne Katıyor? yazıları öykünün günceline dair kavramları genişletiyor. Brian Keeble'den çevrilen Sanat ve Yetenek Üzerine incelemesi ise arka direkte oyunu okuyor. Burcu Bayer, Deha yazısı ve Dahi Sanatçılar için Kılavuz listesiyle orta alanı gösteriyor. Terry Eagleton ile yapılmış kıymetli bir söyleşi de hakemin düdüğünü Post Öykü sayfalarında bekliyor.

Post Kitap
Necip Tosun ve Güven Adıgüzel köşelerinde macerasına devam ediyor. M. Fatih Kutan Dikanka Yakınlarında Öyküye İnanmak yazısıyla dergide yer alırken, Furkan Çalışkan ve Güray Süngü Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken diyor ve koşuya başlıyor. Merve Koçak Kurt, Ertuğrul Emin Akgün, Ali Yağan, Alkan Kılıç ve Ömer Çelik öyküleriyle Post Öykü 26'da yer alan diğer isimler. Post Öykü penaltı olsa topun başına geçecek Post Kitap bölümü ise Hasan Harmancı söyleşisi, Ali Oktay Özbayrak, Ahmet Kırtekin, Onurhan Ersoy ve takımın savaşçı orta sahası Dükkan ile sona eriyor. Son olarak derginin sunuş yazısına kulak kabartalım: Sayfaları çevirmeye devam edin, bu sayı yine çok güzel."

İÇİNDEKİLER
Artificial Endüljans Onurhan Ersoy
Limon Sıkacağı Handan Acar Yıldız
Geleceğe Bir Kurşun Murat Murat
Korkma Silvan Alpoğuz
Künye Sadık Yemni
Söyleşi Mehmet Berk Yaltırık
Yerli Korkunun Kaynakları Üzerine Mehmet Berk Yaltırık
Houdini'nin Yeniden Dirilişi Muhammed Rızâ Zemânî
Sondan Önceki Son An Hisham Bustani
Deneyim Öykünün Neresinde? Bülent Ayyıldız
Parçalanmış Görsellik Öyküye Ne Katıyor? Ertan Örgen
Sanat ve Yetenek Üzerine Brian Keeble

Post Temaşa
Deha Burcu Bayer
Dahi Sanatçılar için Kılavuz Burcu Bayer
Söyleşi: Postmodernizm Sonrası Sırada Ne Var? Terry Eagleton
Öykücünün Günlüğü Necip Tosun
Kırkıncı Oda Güven Adıgüzel
Dikanka Yakınlarında Öyküye İnanmak M. Fatih Kutan
Söyleşi Emre Can Petek
Kauai 'O'o Kuşunun Son Şarkısı Merve Koçak Kurt
Gagarin Aile Paradoksu: Ertuğrul Emin Akgün
Sonbahar Gece ve Kambur Ali Yağan
İmruü'l Kays'ın Obası Alkan Kılıç
Üç Hikaye Ömer Çelik

Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken
Semenderi Öğrenmek Furkan Çalışkan
Düşler ve Sokaklar ve Sokağa Düşmeler ve Düşlere Sokulmalar Güray Süngü

Post Kitap
Söyleşi Hasan Harmancı
Tanımlı ve Mutlak Hüzünler Üzerine Tanımsız Bir Okuma Denemesi Ali Oktay Özbayrak
Uykudan Önce Ahmet Kırtekin
Acıdan Bahsetmemek Mümkün mü? Onurhan Ersoy
Dükkan
Fihrist 20-25nci Sayılar

 • Açıklama
  • İnsanoğlunun ezel ebed arasındaki macerasında, bütün safhaları hakkıyla ve gereği gibi yaşadığına ve bunları yaşarken de etrafına hikmetler sergilediğine idrakimiz ölçüsünde şehadet edebildiğimiz büyük ve müstesna insan, yaşadığı her merhaleden bizlere nişan veren, hikmetler özetleyen Ken'an Rifai Hazretleri, 'Hayat yolumun seninle kesişmesi, yaşadığım en büyük bahtiyarlıktır.'...''

   Önceki bölümlerde; İlhan Ayverdi'nin Sohbetleri, Sâmiha Ayverdi'nin İlhan Ayverdi'ye yazdığı mektuplar, Sâmiha Ayverdi'nin İlhan ve Ekrem Hakkı Ayverdi'ye yazdığı kitap ithafları yer alıyor. Hepsi de okunmaya sezâ metinler.
   Beşinci bölümde İlhan Ayeverdi'nin sağlığında;
   Altıncı bölümde ise, Hakk'a yürümesinden sonra hakkında yazılan yazılar yer alıyor. İsmet Binark, Vahit Erdem, Ömer Fâruk Akün, Necat Birinci, Selim İleri, Taha Akyol, Ergun Göze, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, İskender Pala, Uğur Derman, Altan Deliorman, Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bâkiler, Ahmet Yüksel Özemre, Orhan Okay, Özcan Ergiydiren başta olmak üzere 193 münevverin hâtıra yazıları…
   Hâtıraların Aydınlığında Gönül Dünyamızdaki İlhan Ayverdi başlıklı yedinci bölümde ise 22 adet yazı var.
   Son sayfalarda ise bu dev eseri hazırlayan İsmet Bınark'ın hayat hikâyesi ve kitap olarak yayınlanmış bâzı çalışmaları hakkında kısa bilgiler yer alıyor.

   İLHAN AYVERDİ Baba tarafı Dağıstan, anne tarafı Rumeli asıllıdır. İlk ve orta tahsilini, Akhisar'da tamamladı. 1943 yılında, İzmir Karataş Lisesi'nden mezun oldu. Hastalık sebebiyle iki sene ara verdiği tahsiline, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde devam etti. Bu fakülteyi 1949 senesinde tamamladıktan sonra, edebiyat öğretmenliğine başladı. Ortaokul, Lise ve Çapa Eğitim Enstitüsü'nde öğrenci yetiştirdi.

   1966-1982 yılları arasında Türk Kadınları Kültür Derneği'nin ve 1972'de kurulan Kubbealtı Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Bilahare bu cemiyet, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adıyla vakfa dönüşünce, vakfın başkanı oldu. Kubbealtı Mecmuası'nın neşrinde, vakfın neşriyat, seminer, konferanslar, musiki çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetlerinde eşi Ekrem Hakkı Ayverdi ve Sâmiha Ayverdi ile aktif vazifeler üstlendi.
   24 sene fâsılasız çalışarak Kubbealtı Lugati'ni hazırladı.

   İSMET BİNARK 1941 yılında İstanbul'un Fâtih ilçesinde Hırka-i Şerif semtinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okumuş, liseyi Ankara'da Gazi Lisesi'nde bitirmiştir. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde tamamlamıştır.

   1961 yılında Allah dostlarından mutasavvıf ve mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi'yi tanıma bahtiyarlığına kavuşmuş ve el öpüp mânevi terbiye halkasına katılmıştır. Fikrî ve mânevi şahsiyetinin şekillenmesinde Sâmiha Ayverdi'nin çok önemli bir yeri vardır. Kabiliyeti ve nasibi ölçüsünde, O'nun yolunda hizmet etmeye çalışmaktadır.

   Askerlik görevini tâkiben, 1967 yılında Millî Kütüphane'de memuriyet hayâtına başlamış; sırasıyla Şef, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başuzmanlık görevlerinde bulunmuştur.
   İngiltere, Finlandiya ve Fransa'da kütüphanecilik ve arşivcilik eğitimi görmüştür.

   1975 yılında Başbakanlık bünyesinde Cumhuriyet Arşivi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Sırasıyla, Dâire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.
   Cumhuriyet Türkiyesi'nden gelecek kuşaklara sâhip olmakla gurur duyacakları Cumhuriyet Arşivi'nin kurulması, Osmanlı Arşivi'ndeki tasnif çalışmalarının hızlandırılması ve tasnifi tamamlanan arşiv fonlarının kataloglarının yayımlanması, Osmanlı arşiv belgelerinin restorasyonlarının sağlanması konusunda büyük hizmetleri olmuştur.

   Genel Müdürlüğü döneminde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün seri hâlinde yayımlanan kitaplarıyla, Ermeniler'in asılsız soykırım iddialarının târih önünde çürütülmesine öncülük etmiştir. Aynı dönemde, Osmanlı Arşivi'ndeki Türk dünyâsı ve Türk varlığı ile ilgili arşiv belgelerinin; Osmanlı fermanlarının, Mühimme ve Tapu Tahrir Defterlerinin tıpkı basımları ve transkripsiyonlu metinleri ile Osmanlı Arşivi kataloglarının neşri sağlanmış; çeşitli ülkelerin arşivlerinde bulunan Osmanlı arşiv belgelerinin örnekleri Devlet Arşivimize kazandırılmıştır.
   Modern arşivcilik, Türk arşivcilik târihi ile ilgili olarak, çok sayıda telif ve tercüme eseri Türk arşivciliğine ve kültür hayâtımıza kazandırmıştır.

   1930'lu yıllarda Bulgaristan'a kilo ile satılan Osmanlı arşiv belgelerinin örneklerinin Devlet Arşivimize, geri getirilmesi ve kataloglarının yayımlanması, Genel Müdürlüğü döneminde gerçekleştirmiş olduğu çok önemli hizmetlerdendir. Bulgaristan'a satılan Osmanlı arşiv belgelerinin örneklerinin Devlet Arşivi'ne kazandırılmasının ardında, Sâmiha Ayverdi'nin konuyu ısrarlı tâkibi ve hayır duâları vardır.

   Arşivcilik eğitiminin Türkiye'de ilk defa üniversite seviyesinde başlatılmasına da öncülük etmiş; Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde uzun süre arşivcilik dersleri vermiş, arşiv uzmanı ve akademisyen yetiştirmiştir.

   1964 yılında yazı hayâtına girmiş; kütüphanecilik, Türk kitapçılık târihi ve sanatları, Türk arşivcilik târihi ve modem arşivcilik, kültür târihimiz, Ermeni meselesi, yakın dönem Türk parlamento târihi, biyografi ve bibliyografya konularında 60'a yakın telif eseri yayımlanmıştır. Bu konularda 200'e yakın inceleme yazısı, millî ve milletlerarası kongrelere sunulmuş tebliği bulunmaktadır. Kitap ve makale olmak üzere, bâzı araştırmaları yabancı dillere de tercüme edilmiştir.

   1983-1986 yılları arasında, Bakanlar Kurulu Kararı ile İslâm Konferansı Teşkilâtı İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi'nde (IRCICA) Uzman Araştırmacı olarak görev yapmıştır.
   Türk Kütüphaneciler Demeği, Türk Ocakları Merkez Heyeti, Ankara Aydınlar Ocağı ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nda hizmetleri olmuştur.
   Türk kütüphaneciliğine, arşivciliğine, kültür ve fikir hayâtına yaptığı hizmetlerden dolayı, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara ve İstanbul Aydınlar Ocağı, Avrasya Bir Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Fetih Cemiyeti, Kubbealtı Akademisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Irak Türkmen Cephesi, Türkiye Yazarlar Birliği, Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri Arşivcilik Bölümleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarca ödüle lâyık görülmüştür. 198461, Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı , , İsmet Binark, , 9789759826277, 9759826277, Armağan, Yeni Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi, Tasavvuf, Biyografi, Anı, , , 8 3 16x24 952 s. İstanbul 2018 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 4 0 198462 9786054750399 #smrgKİTABEVİ Çağ ve Hakikat: Rene Guenon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar 99 35,00 25 TL 1 y Felsefe Rene Guenon Kubbealtı Neşriyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198462.jpg ...modern dünyada hakîkî bir hiyerarşi mefhûmu mevcut mudur? Hiçbir kimse ve hiçbir şey bulunması gereken yerde değildir. İnsanlar manevî sahada hiçbir fiilî otorite ve siyasî sahada da hiçbir meşrû iktidar tanımamaktadırlar. Profan kimseler/dünya ehli kimseler mukaddes şeyler üzerinde münakaşa etmekte, onların mukaddeslik vasfına hatta varlığına îtiraz etmektedir. Bu şu demektir: Aşağı derecede olan üstün/yüksek mertebede olan hakkında hüküm vermekte, cehalet hikmete hudut çizmekte, sınır empoze etmekte, hata/yanlış hakîkatin üstüne çıkmakta, beşerî olan ilahî olanın yerine geçmekte, arz semaya galip gelmekte, fert kendini her şeyin ölçüsü kılmakta ve kendi izafî ve aciz aklından çekip çıkardığı kanunları kainata dikte etmek iddiasında bulunmaktadır. - Rene Guenon 198462, Kubbealtı Neşriyat, Çağ ve Hakikat: Rene Guenon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar , Rene Guenon, Mustafa Tahralı, , 9786054750399, , Felsefe, Din Felsefesi, Tasavvuf, , , , , , 8 3 16x21 382 s. İstanbul 2018 1 Karton Enzo Türkçe 4 0 198463 9786054750382 #smrgKİTABEVİ Gurbetname: Süheyl Ünver - Uğur Derman Mektuplaşmaları #smrgStoktanTeslim 99 40,00 25 TL 1 y Mektup Kubbealtı Neşriyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198463.jpg Altmış yıl karşılıklı saklanmış mektuplar... Uğur Derman, Süheyl Bey'in kendisine yazdığı mektupları bunca sene muhafaza etmiş. Süheyl Ünver de Uğur Bey'in kendisine yazdıklarını diğer pek çok evrakıyla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlamış. Öyle titizlikle saklanmış ki bu mektuplar, insanın aradan bunca yıl geçtiğine inanması hakikaten zor oluyor. Bunlar hoca - talebe mektupları olmanın çok ötesinde, aynı zamanda iki dostun ve gönüldaşın mektupları... Aralarındaki onca mesafeye karşın kopmamış bir bağın ve vefanın çok güzel örnekleri... 198463, Kubbealtı Neşriyat, Gurbetname: Süheyl Ünver - Uğur Derman Mektuplaşmaları , , Samiha Uluant Ataman, , 9786054750382, 6054750382, Mektup, Cumhuriyet Dönemi, Türk Sanatı, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, İstanbul, , , 8 2 16x22 384 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198464 9786052456996 #smrgKİTABEVİ Baklavanın Hikayesi 99 75,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü M. Bora Zor Gazi Kültür https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198464.jpg Tüm Türkiye'de, hatta dünyada “Gaziantep” dediğinizde, ardından genellikle gelen ikinci kelimedir; “Baklava”. Baklava ve Gaziantep, bu derece bütünleşmiştir birbiriyle.

   Bütün kaynaklar, baklavanın bir Türk tatlısı olduğunu ortaya koyuyor. Her ne kadar dünyada birçok ülkede üretimi yapılsa da tarihsel bulgular, bu tatlının bize ait olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Gaziantep'ten yayıldığını, net olarak söyleyemesek de, “Baklavayı, baklava yapan şehir” olmuştur Gaziantep...

   Tüm Türkiye'de annelerin evlerde yaptığı baklava, bölgeden bölgeye, şehirden şehre, hatta evden eve farklar barındırır. Evlerde annelerden öğrenildiği şekilde pişirilir baklavalar. Ancak Gaziantep'te erkeklerin yaptığı ve ticari bir ürün şeklini alan baklava, bu şekilde belirli standartlara da kavuşur. Gaziantep'ten yetişen ustaların ülke geneline yayılması ile de bugünkü şeklini alır. Kullanılan malzemelerin özelliği, yapıldığı yerin iklimi, ustaların mahareti, Gaziantep Baklavasını dünyada bir marka haline getirir.

   Peki Gaziantep'te baklavanın hikayesi nasıl başlamıştır?

   Bu soruyu kendi aramızda tartışırken bu konuda ışık tutacak kaynakların, yayınların çok kısıtlı olduğunun farkına vardık. İşte bu tespitten yola çıkarak, elinizdeki yayını hazırlamaya koyulduk. Baklava üzerine birçok merak edileni bulabileceğiniz bir kitap ortaya çıkmış oldu. “İşinde gücünde” olan Gaziantep esnafının, kayıt tutma ihtiyacı duymadığı ve zamanla silinen bu bilgilerden ulaşabildiklerimizi geleceğe taşıma amacını güttüğümüz çalışmanın, baklavacılığın tarihine düşülmüş bir not olacağını arzu ediyoruz. 198464, Gazi Kültür, Baklavanın Hikayesi , M. Bora Zor, , , 9786052456996, 6052456996, Yemek Kültürü, Türk Tatlıları, Hamur işi, Gaziantep Kültürü, Mutfak Sanatı, , , , 8 2 16x24 72 s. Gaziantep 2018 1 Karton Kuşe Kağıt Türkçe 4 0 198465 9786057979049 #smrgKİTABEVİ Yeni Ev Kadınının Yemek Kitabı 99 75,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Hadiye Fahriye Cinius Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198465.jpg Bu kitap tercüme edilmemiştir, aynen yazıldığı gibi korunmuş, sadece harfleri Latin harflerine çevrilmiştir.
   Cümlelerde göreceğiniz bazı - günümüz Türkçe imla kurallarına göre- imla bozuklukları, Osmanlı imla kurallarına uygun olup kitabın orijinal halinde mevcuttur ve düzeltilmemiştir. Sadece baskı hataları giderilmiştir.
   Kelimelerin telaffuz şekli güncel hale getirilmiştir.
   Yine cümle içlerinde geçen az sayıdaki Arapça veya Farsça kökenli kelimeler aynen korunmuş ancak her sayfada dipnot olarak güncel anlamları verilmiştir.
   Kitabın taranmış orijinali “Duke University” kütüphanesinin halka açık ve ücretsiz arşivinden temin edilmiştir. Basılı sureti bazı sahaflarda mevcuttur.
   Türk mutfak sanatının temel taşlarından birisi olan bu kitabı günümüz Türkçesine kazandırmak benim için büyük bir mutluluk oldu.
   Osmanlıca öğrenenler için de güzel bir çalışma kitabı olma özelliğindedir.
   Faydalı olması dileklerimle. - Ertuğrul Karakaş Ankara, 2018 198465, Cinius Yayınları, Yeni Ev Kadınının Yemek Kitabı , Hadiye Fahriye, Ertuğrul Karakaş, , 9786057979049, 6057979049, Yemek Kültürü, Türk Mutfağı, Yemek Tarifleri, Türk Mutfak Sanatı, Mutfak Sanatı, , , , 8 2 16x23 720 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198466 9789753299367 #smrgKİTABEVİ Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası 99 50,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Vefa Zat Oğlak Yayıncılık https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198466.jpg Orhan Veli'den Neyzen Tevfik'e, Ahmet Rasim'den Ömer Hayyam'a rakı içmenin âdâbı, âdâbıyla rakı... Oğlak Yayınları, “marifetiyle destanlar yazılan maskaranın duayeni” Vefa Zat'ın Âdâbıyla Rakı ve Çilingir Sofrası'sını yayımlamaktan onur duyar...

   “Temiz içme, içki içme terbiyesinin ilk basamağıdır ve içki sofralarının güzelliği de bu temizlikte gizlidir. Temiz içen, içkiyi amaç olarak değil, araç olarak içer. O dostluğa, güzelliğe ve mutluluğa ulaşmak için içkiyi bir araç olarak kabul eder ve bu aracı kullanırken de asla kararını kaçırmaz, ölçüsünde kalır.

   İçkinin dozuyla orantılı olarak yaratacağı etkiler farklılıklar gösterir. Yüksek dozda içilen içki ile düşük dozda içilen içkinin etkileri pek tabii ki bir olamaz. Bu etki yaşadığımız günün koşullarına göre de değişebilir. Fizyolojik ve psikolojik yaşantımız gün be gün, an be an aynı olamaz.

   Ve bazen duygularımıza mantığımızla gem vuramayız. İşte bu yüzdendir ki yaşantımızın her anında değişen koşullarda yudumladığımız içkinin bizi götüreceği sahiller ve bazen duygularımıza mantığımızla gem vuramayız. İşte bu yüzdendir ki yaşantımızın her anında değişen koşullarda yudumladığımız içkinin bizi götüreceği sahiller farklı olacaktır. Bu yudumlar, kimi zaman bizi huzurlu bir kumsalın sakin dalgalarının yanı başına yatırır, kimi zaman da yalçın kayalarla dolu sahillerde dağ gibi dalgaların ortasında buluruz kendimizi.” 198466, Oğlak Yayıncılık, Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası , Vefa Zat, , , 9789753299367, 9753299367, Yemek Kültürü, İçki Kültürü, Meyhane, Alkollü İçecekler, , , , , 8 1 14x20 240 s. İstanbul 2018 Deniz Çorbacıoğlu Karton Kuşe Kağıt Türkçe 4 0 198467 9786052100332 #smrgKİTABEVİ Yeni Yemek Kitabı 1907: Alaturka ve Alafranga 99 40,00 25 TL 1 y Yemek Kültürü Ohan Aşçıyan Aras Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198467.jpg Bir yayıncı ve aşçı olan Ohan Aşçıyan'ın 1907'de İstanbul'da Ermenice harflerle Türkçe olarak kaleme aldığı Yeni Yemek Kitabı alanında dönemin en popüler kitaplarından biriydi. “Alaturka ve Alafranga” alt başlığıyla yayımlanan çalışmada çorbalardan pilavlara, kızartmalardan buğulamalara, tatlılardan peltelere onlarca yemek, son derece pratik tariflerle aktarılıyor. Aşçıyan'ın kullandığı malzemeler, yemek pişirme yöntemleri, verdiği püf noktalar yüz yıl öncesinin özgün ve yaratıcı sofra kültürünü kanıtlarken, Yeni Yemek Kitabı yemek tarihimizi belgeleyen önemli bir köşe taşına dönüşüyor.

   Takuhi Tovmasyan'ın Aşçıyan'ın metnine düştüğü notlarsa kitabı hem zenginleştiriyor hem de günümüze bağlıyor. Tovmasyan, bugünün okurunun kitapla kuracağı ilişkiyi kolaylaştırarak kâh tariflerdeki zorlukları basitleştirecek tüyolar veriyor, kâh bugün artık bulunamayan bir malzemenin yerine ne kullanılabileceğini açıklıyor, kâh Ohan Usta'nın tariflerinin aklına düşürdüğü bir hatıradan söz ederek kitabı evlerimizin salonuna çeviriyor.

   Hulusi Nusih Tütüncü'nün ferah ve canlı tasarımıyla renklenen Yeni Yemek Kitabı, herkesin kitaplığında, mutfağında olması gereken bir çalışma. 198467, Aras Yayınları, Yeni Yemek Kitabı 1907: Alaturka ve Alafranga , Ohan Aşçıyan, Rober Koptaş, Arsen Kocaoğlu, 9786052100332, 6052100332, Yemek Kültürü, Yemek Tarifleri, Azınlık Mutfağı, İstanbul Yemekleri, , , , , 8 1 Arsen Kocaoğlu 16x24 144 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198468 9786052983980 #smrgKİTABEVİ Heykelden Taşa ve Nobel Konuşması 99 13,00 25 TL 1 y Edebiyat Jose Saramago Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198468.jpg Heykelden taşa. Saramago'nun yıllar sonra kendi yazını ve zanaatına dönüp baktığında gördüğü seyrin veciz bir eğretilemesi. Saramago severlerin, okudukları kitapları yerli yerine oturtabileceği bir çerçeve ya da bir izlek önerisi de diyebiliriz.

   Bu kitap Saramago'nun 1998'de Torino Üniversitesi'nde yaptığı “Heykelden Taşa” adlı konuşmayı yine aynı yıl İsveç Akademisi önünde gerçekleştirdiği Nobel Konuşması ile birleştirirken, eşi Pilar'ın başlığın öyküsünü anlattığı sunuşu, Fernando Gómez Aguilera'nın derinlikli analizi, yazarın kendi eliyle kaleme aldığı otobiyografisi ve en sondaki albümle birlikte dört başı mamur bir Saramago haritası çıkarıyor. 198468, Kırmızı Kedi, Heykelden Taşa ve Nobel Konuşması , Jose Saramago, , Emrah İmre, 9786052983980, 6052983980, Edebiyat, Portekiz Edebiyatı, Nobel 1998, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Emrah İmre 14x20 128 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198469 9786052983867 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 19,00 25 TL 1 y Edebiyat Claude Simon Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198469.jpg “Adına ‘sanat için sanat' denen şeyin bencilliği ve boş nedensizliği orada burada o kadar çok eleştirildi ki, o düzeye çıkmaktan başka bir amacı olmayan yazılarımın devrimci ve denge bozucu bir hareketin araçları arasında sayılması benim için küçümsenecek bir ödül değil.”

   Claude Simon, 1985'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığında kimilerinin gözünde bu hayra alamet değildi. Ödül töreni adeta bir cenaze merasimiydi. Simon tabutun başında, henüz ayamayanlara neyin öldüğünü açıklıyordu. İşte o konuşma. İki de kısa metin ekledik peşine. 198469, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Claude Simon, , Orçun Türkay, 9786052983867, 6052983867, Edebiyat, Fransız Edebiyatı, Nobel 1985, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Orçun Türkay 11x16 80 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198470 9786052983836 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 16,00 25 TL 1 y Edebiyat Günter Grass Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198470.jpg “[Yazarların] en kötü suçları, kitaplarında, tarihsel süreçte kazananlarla işbirliği yapmayıp, aksine kaybedenlerin, anlatacak çok şeyi olduğu halde bir türlü söz alamayanların bir kenarda durduğu yerlerde dolaşmaktan keyif almalarıdır.”

   Auschwitz uygarlık tarihinde bir kopuş ve onulmaz bir kırılma noktasıydı. Günter Grass, 1999'da yaptığı Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasında, Adorno'nun o ünlü “Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarcadır” uyarısının etrafından nasıl dolandığını anlatıyor: “Neyse, biz yine de yazdık.” 198470, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Günter Grass, , Ali Nalbant, 9786052983836, 6052983836, Edebiyat, Alman Edebiyatı, Nobel 1999, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Ali Nalbant 11x16 40 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198471 9786052984024 #smrgKİTABEVİ Nobel Konuşması CİLTLİ 99 12,00 25 TL 1 y Edebiyat Bob Dylan Kırmızı Kedi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198471.jpg “Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığımda, şarkılarımın acaba edebiyatla tam olarak ne gibi bir ilgisi var diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine kafa patlatıp aralarındaki bağlantıyı görmek istedim. Sizlere bunu ifade etmeye çalışacağım. Büyük bir ihtimalle bunu dolaylı bir şekilde yapacağım...”

   Bob Dylan'a “Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı” gerekçesiyle, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü verildiğinde büyük tartışma çıkmıştı… Bob Dylan'ın şarkıları gibi doğal, içten, bütün yaşamsal ve edebi “köklerini” açık eden konuşma metni, herkese gerekli cevabı veriyor! 198471, Kırmızı Kedi, Nobel Konuşması CİLTLİ , Bob Dylan, , Pelin Batu, 9786052984024, 6052984024, Edebiyat, Alman Edebiyatı, Nobel 1999, #smrgnobelödüllüyazarlar, Kuram, , , , 8 1 Pelin Batu 11x16 32 s. İstanbul 2018 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 198473 303198473 #smrgDERGİ Post Öykü İki Aylık Öykü Dergisi Sayı: 26 Ocak - Şubat 33 14,00 25 TL 1 y Dergi / Süreli Yayın İz Yayıncılık https://www.simurg.com.tr/u/resimler/198473.jpg Post Öykü 26, yeni yılda kaplan gücünde!
   Onurhan Ersoy, Handan Acar Yıldız, Murat Murat, Silvan Aloğuz, Sadık Yemni öyküleriyle atağa çıkan dergi Mehmet Berk Yaltırık'ın Gulyabani Yazmaları adlı yeni bölümüyle ceza sahasına topu gönderiyor. Çeviri öyküde ise Houdini'nin Yeniden Dirilişi ile Muhammed Rızâ Zemânî ve Sondan Önceki Son An ile Hisham Bustani kale önünde dolaşıyor.

   Deneyim Öykünün Neresinde?
   Bülent Ayyıldız'ın Deneyim Öykünün Neresinde? ve Ertan Örgen'in Parçalanmış Görsellik Öyküye Ne Katıyor? yazıları öykünün günceline dair kavramları genişletiyor. Brian Keeble'den çevrilen Sanat ve Yetenek Üzerine incelemesi ise arka direkte oyunu okuyor. Burcu Bayer, Deha yazısı ve Dahi Sanatçılar için Kılavuz listesiyle orta alanı gösteriyor. Terry Eagleton ile yapılmış kıymetli bir söyleşi de hakemin düdüğünü Post Öykü sayfalarında bekliyor.

   Post Kitap
   Necip Tosun ve Güven Adıgüzel köşelerinde macerasına devam ediyor. M. Fatih Kutan Dikanka Yakınlarında Öyküye İnanmak yazısıyla dergide yer alırken, Furkan Çalışkan ve Güray Süngü Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken diyor ve koşuya başlıyor. Merve Koçak Kurt, Ertuğrul Emin Akgün, Ali Yağan, Alkan Kılıç ve Ömer Çelik öyküleriyle Post Öykü 26'da yer alan diğer isimler. Post Öykü penaltı olsa topun başına geçecek Post Kitap bölümü ise Hasan Harmancı söyleşisi, Ali Oktay Özbayrak, Ahmet Kırtekin, Onurhan Ersoy ve takımın savaşçı orta sahası Dükkan ile sona eriyor. Son olarak derginin sunuş yazısına kulak kabartalım: Sayfaları çevirmeye devam edin, bu sayı yine çok güzel."

   İÇİNDEKİLER
   Artificial Endüljans Onurhan Ersoy
   Limon Sıkacağı Handan Acar Yıldız
   Geleceğe Bir Kurşun Murat Murat
   Korkma Silvan Alpoğuz
   Künye Sadık Yemni
   Söyleşi Mehmet Berk Yaltırık
   Yerli Korkunun Kaynakları Üzerine Mehmet Berk Yaltırık
   Houdini'nin Yeniden Dirilişi Muhammed Rızâ Zemânî
   Sondan Önceki Son An Hisham Bustani
   Deneyim Öykünün Neresinde? Bülent Ayyıldız
   Parçalanmış Görsellik Öyküye Ne Katıyor? Ertan Örgen
   Sanat ve Yetenek Üzerine Brian Keeble

   Post Temaşa
   Deha Burcu Bayer
   Dahi Sanatçılar için Kılavuz Burcu Bayer
   Söyleşi: Postmodernizm Sonrası Sırada Ne Var? Terry Eagleton
   Öykücünün Günlüğü Necip Tosun
   Kırkıncı Oda Güven Adıgüzel
   Dikanka Yakınlarında Öyküye İnanmak M. Fatih Kutan
   Söyleşi Emre Can Petek
   Kauai 'O'o Kuşunun Son Şarkısı Merve Koçak Kurt
   Gagarin Aile Paradoksu: Ertuğrul Emin Akgün
   Sonbahar Gece ve Kambur Ali Yağan
   İmruü'l Kays'ın Obası Alkan Kılıç
   Üç Hikaye Ömer Çelik

   Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken
   Semenderi Öğrenmek Furkan Çalışkan
   Düşler ve Sokaklar ve Sokağa Düşmeler ve Düşlere Sokulmalar Güray Süngü

   Post Kitap
   Söyleşi Hasan Harmancı
   Tanımlı ve Mutlak Hüzünler Üzerine Tanımsız Bir Okuma Denemesi Ali Oktay Özbayrak
   Uykudan Önce Ahmet Kırtekin
   Acıdan Bahsetmemek Mümkün mü? Onurhan Ersoy
   Dükkan
   Fihrist 20-25nci Sayılar

   Stok Kodu
   :
   9789759826277
   Boyut
   :
   19x27
   Sayfa Sayısı
   :
   176 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat