Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878 - 1914

#smrgKİTABEVİİdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878 - 1914) -

Liste Fiyatı : 75,00
İndirimli Fiyat : 60,00
Kazancınız : 15,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900867
202336
İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878 - 1914) -
İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878 - 1914) - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
60.00
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin bulunduğu zor durumundan faydalanan İngiltere, 4 Haziran 1878 tarihli "İttifak Antlaşması" ile "geçici" olarak Ada yönetimini ele geçirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar Kıbrıs her ne kadar Osmanlı toprağı olsa da İngiliz yönetimi uyguladığı politikalarla Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a müdahalesine müsaade etmemiştir. Bunun yanında adada diğer sömürgelerinde olduğu gibi "böl-yönet" stratejisi uygulamıştır. Öncelikle Türklerle Rumları daha sonra ise bu iki toplumu kendi içerisinde gruplara ayrıştırmıştır.

Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yapılan çalışmalara katkı sunmayı ve incelenen dönem içerisindeki tarihi gerçekleri gözler önüne sermeyi amaçlayan bu kitap; Ada'daki iki toplumun yaşanmışlıklarını, birlikteliklerini, beklentilerini ve ayrışmalarını net bir şekilde gösteriyor.

İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ
TEŞEKKÜRLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİNİN BAŞLANGICI
İngiltere'nin Kıbrıs'a İlgisi
Kıbrıs'ın İngiltere'ye Devri ve Adaya Gelen İlk İngilizler
Osmanlı ve İngiliz Hükümetleri Arasında Yaşanan Problemler
Emlâk-i Hümayun Sorunu
Kadılık Sorunu
Evkâf Sorunu
Para Basım Sorunu
İKİNCİ BÖLÜM
KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİ
Kıbrıs'ta İngiliz İdari Düzeni
Yüksek Komiserlik
Meclisler
Kavanin Meclisi* (Legislative Council)
Yürütme Meclisi (Executive Council)
Meclis-i İdari (Administrative Council)
Adli Teşkilat
İdari Yapı
Kazalar ve Komiserler
Nahiyeler ve Müdürler
Köyler ve Muhtarlar
Belediye Yönetimi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUMSAL YAPI VE DİNAMİKLERİ
Türkler ve İngiliz Yönetimi
Şer'i Mahkemeler ve Naiblik (Kadılık)
Kıbrıs Müftülüğü ve Müftüler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Türk Önderler Arasındaki Rekabet (Naib/Kadı - Müftü - Evkâf Murahhası)
Türk Cemiyetleri, Faaliyetleri ve II. Meşrutiyet Sonrasındaki Gelişmeler
Rumlar ve İngiliz Yönetimi
Ortodoks Kilisesi ve Mülkleri
Piskoposluk Mücadelesi (1900-1910)
Ermeniler
Museviler
Marunîler
Linobambakiler
Diğerleri
Nüfus Sayımları ve Demografik Göstergeler
İngiliz Yönetiminin Başlangıcına Kadar Durum
İngiliz Yönetiminde Adada Nüfus Sayımları ve Değişim
Nüfus Sayımları ve Din-Dil İlişkisi
Nüfus Yoğunluğu ve Dağılımı
Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılım
Medeni Durum
Meslek Grupları
Eğitim
İngiliz Yönetiminin Başlangıcına Kadar Durum
İngiliz Yönetiminin Tespitleri ve İlk Uygulamaları
Türklerin Eğitimi
Osmanlı Mektepleri
Rumların Eğitimi
İngiliz Yönetiminin Eğitim Kurulları ve Komiteleri
- Eğitim Kurulları (Boards of Education)
- Kaza Eğitim Komiteleri (District Committees)
- Köy Eğitim Komiteleri (Village Committees of Education)
- Kent Eğitim Komiteleri (Education Town Committees)
Öğretmenlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ENOSİS FAALİYETLERİ
İngiliz Yönetimi Öncesinde Enosis Faaliyetleri
Rumların Yeni Yönetimden Enosis'e Yönelik Beklentileri ve Alınan Tedbirler
Enosis Faaliyetlerinin Yoğunlaşması ve Kıbrıs Türklerinin Bu Duruma Tepkileri
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın Kıbrıs'a Etkileri
Rum Eğitimi ve Enosis
Trablusgarp Savaşı'nın Kıbrıs'a Etkileri ve Rum Üyelerin İstifaları
Türklere Yönelik Rum Saldırıları
Mandralar Olayları
Leymosun Olayları
Balkan Savaşları'nda Kıbrıslı Rumların Faaliyetleri
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Kıbrıs'ta Enosis'e Yönelik Faaliyetler
SONUÇ
EKLER
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin bulunduğu zor durumundan faydalanan İngiltere, 4 Haziran 1878 tarihli "İttifak Antlaşması" ile "geçici" olarak Ada yönetimini ele geçirmiştir.

   Birinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar Kıbrıs her ne kadar Osmanlı toprağı olsa da İngiliz yönetimi uyguladığı politikalarla Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a müdahalesine müsaade etmemiştir. Bunun yanında adada diğer sömürgelerinde olduğu gibi "böl-yönet" stratejisi uygulamıştır. Öncelikle Türklerle Rumları daha sonra ise bu iki toplumu kendi içerisinde gruplara ayrıştırmıştır.

   Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yapılan çalışmalara katkı sunmayı ve incelenen dönem içerisindeki tarihi gerçekleri gözler önüne sermeyi amaçlayan bu kitap; Ada'daki iki toplumun yaşanmışlıklarını, birlikteliklerini, beklentilerini ve ayrışmalarını net bir şekilde gösteriyor.

   İÇİNDEKİLER
   TABLOLAR LİSTESİ
   KISALTMALAR LİSTESİ
   TEŞEKKÜRLER
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİNİN BAŞLANGICI
   İngiltere'nin Kıbrıs'a İlgisi
   Kıbrıs'ın İngiltere'ye Devri ve Adaya Gelen İlk İngilizler
   Osmanlı ve İngiliz Hükümetleri Arasında Yaşanan Problemler
   Emlâk-i Hümayun Sorunu
   Kadılık Sorunu
   Evkâf Sorunu
   Para Basım Sorunu
   İKİNCİ BÖLÜM
   KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİ
   Kıbrıs'ta İngiliz İdari Düzeni
   Yüksek Komiserlik
   Meclisler
   Kavanin Meclisi* (Legislative Council)
   Yürütme Meclisi (Executive Council)
   Meclis-i İdari (Administrative Council)
   Adli Teşkilat
   İdari Yapı
   Kazalar ve Komiserler
   Nahiyeler ve Müdürler
   Köyler ve Muhtarlar
   Belediye Yönetimi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TOPLUMSAL YAPI VE DİNAMİKLERİ
   Türkler ve İngiliz Yönetimi
   Şer'i Mahkemeler ve Naiblik (Kadılık)
   Kıbrıs Müftülüğü ve Müftüler
   Kıbrıs Vakıflar İdaresi
   Türk Önderler Arasındaki Rekabet (Naib/Kadı - Müftü - Evkâf Murahhası)
   Türk Cemiyetleri, Faaliyetleri ve II. Meşrutiyet Sonrasındaki Gelişmeler
   Rumlar ve İngiliz Yönetimi
   Ortodoks Kilisesi ve Mülkleri
   Piskoposluk Mücadelesi (1900-1910)
   Ermeniler
   Museviler
   Marunîler
   Linobambakiler
   Diğerleri
   Nüfus Sayımları ve Demografik Göstergeler
   İngiliz Yönetiminin Başlangıcına Kadar Durum
   İngiliz Yönetiminde Adada Nüfus Sayımları ve Değişim
   Nüfus Sayımları ve Din-Dil İlişkisi
   Nüfus Yoğunluğu ve Dağılımı
   Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılım
   Medeni Durum
   Meslek Grupları
   Eğitim
   İngiliz Yönetiminin Başlangıcına Kadar Durum
   İngiliz Yönetiminin Tespitleri ve İlk Uygulamaları
   Türklerin Eğitimi
   Osmanlı Mektepleri
   Rumların Eğitimi
   İngiliz Yönetiminin Eğitim Kurulları ve Komiteleri
   - Eğitim Kurulları (Boards of Education)
   - Kaza Eğitim Komiteleri (District Committees)
   - Köy Eğitim Komiteleri (Village Committees of Education)
   - Kent Eğitim Komiteleri (Education Town Committees)
   Öğretmenlerle İlgili Yasal Düzenlemeler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   ENOSİS FAALİYETLERİ
   İngiliz Yönetimi Öncesinde Enosis Faaliyetleri
   Rumların Yeni Yönetimden Enosis'e Yönelik Beklentileri ve Alınan Tedbirler
   Enosis Faaliyetlerinin Yoğunlaşması ve Kıbrıs Türklerinin Bu Duruma Tepkileri
   1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın Kıbrıs'a Etkileri
   Rum Eğitimi ve Enosis
   Trablusgarp Savaşı'nın Kıbrıs'a Etkileri ve Rum Üyelerin İstifaları
   Türklere Yönelik Rum Saldırıları
   Mandralar Olayları
   Leymosun Olayları
   Balkan Savaşları'nda Kıbrıslı Rumların Faaliyetleri
   Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Kıbrıs'ta Enosis'e Yönelik Faaliyetler
   SONUÇ
   EKLER
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900867
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   604 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat