Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%15
CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri 1923 - 1950 Murat Turan CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri 1923 - 1950 Murat Turan

#smrgKİTABEVİCHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri 1923 - 1950

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 59,50
Kazancınız : 10,50
%15
Temin süresi 6 gündür.
CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri 1923 - 1950
CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri 1923 - 1950 #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
59.50
Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ile İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı arasında kalan zaman dilimi, siyasi tarihte iki savaş arası dönem olarak tanımlanır. Bu yıllarda dünyada gelişen anti-liberal sistemin bir yansıması olarak bütün rejimler içe kapanmaya ve kendi güçlerine dayanmaya başladı. Özellikle de 1930'lardan itibaren Avrupa'nın birçok yerinde otoriter ve totaliter yönetimler kuruldu. Bunun bir neticesi olarak uluslararası siyasetin temel özellikleri değişti ve farklı ülkelerdeki siyasal partilerin yakınlaşmasını sağlayacak şartlar zorlaştı. İki savaş arası dönem, Türkiye'de tek parti yönetiminin var olduğu yıllardı.

CHP yönetimi bu süreçte toplumu topyekûn dönüştüren ve yeni kimliğin içeriğini belirleyen bir teşkilattı. Parti kadrosu bir taraftan toplumsal dönüşümü gerçekleştirmekte diğer taraftan da modern dünyanın siyasal partiler konusunda elde ettiği birikimleri Türkiye'ye aktarmaya çalışmaktadır. Tek parti yönetimi belli açılardan birçok çalışmanın temel konusu olsa da, partinin yurtdışıyla olan ilişkileri kapsamlı biçimde ele alınıp incelenmedi. CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri adlı eser, bu konuda hazırlanmış ilk ve tek çalışmadır.

Dr. Murat Turan bu eserinde CHP kadrosunun dünya siyasetine nasıl yaklaştığı, yurtdışındaki siyasal partileri hangi yöntemlerle takip edebildiği ve ne tür tercihlerde bulunduğu gibi birçok soruya yanıt veriyor. Tek partili yıllar sadece CHP'nin değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'nin önemli bir parçasıdır. Bu çalışma hem yakın dönem Türkiye Tarihi'yle hem de siyaset bilimi ile ilgilenen okurlar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ

I. BÖLÜM: DÖNEM PARTİLERİ İÇERİSİNDE CHP'NİN KONUMU
İki Savaş Arası Dönem: Avrupa'da Totalitarizmin ve Militarizmin Yerleşmesi
CHP Kadrosunun Siyasal Kültürünü Belirleyen Alt Yapılar
Liderin Dünya Siyasetini Algılayış Biçimi
Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin Entelektüel Birikimi
Toplumsal Dayanışma İdealizmi: Solidarizm
Siyasi Partiler Kategorisinde CHP'nin Yeri
Dünya Partilerinin Genel Özellikleri
CHP'yi Tanımlama Biçimleri, Eleştiri ve Yaklaşımlar
Dönem Kuşağına Göre CHP'nin Farklılığı
Bir Siyasal Parti Olarak CHP'nin İdeolojik Yapısı

II. BÖLÜM: CHP KADROSUNUN DÜNYA PARTİLERİNİ İZLEME YÖNTEMİ VE TERCİHLERİ
Yurtdışındaki Partilere Ait Bilgileri Elde Etme Yöntemleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar
Milletvekillerinin CHP Genel Sekreterliği'ne Sunduğu Raporlar
CHP Yönetiminin Avrupa'daki Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partilerle Olan Yazışmaları (1926-1938)
CHP Kadrosunun Fransız Radikal-Sosyalist Partisi Lideri Édouard Herriot İle Yakınlaşması

III. BÖLÜM: CHP'NİN DEVLETLE BÜTÜNLEŞMESİ VE BU ÖZELLİĞİN AVRUPA'DAKİ PARTİ-DEVLET MODELLERİNDEN FARKLILIĞI
Avrupa'da Totaliter Partilerin Devlet Teşkilatını Ele Geçirme Süreci
Türkiye'de Parti-Devlet Beraberliğinin Temel Özellikleri
Devlet Bürokrasisinin CHP Teşkilatını Kontrol Etme Gücü
Bazı Partililerin Devlet Teşkilatına Baskı Kurma Girişimleri ve Neticesi: CHP Genel Sekreteri Recep Peker Örneği

IV. BÖLÜM: CHP GENEL SEKRETERLİĞİ'NİN MODERN TÜRKİYE'NİN TEMSİLİNDEKİ ETKİSİ
Yurtdışındaki Basında Kemalist Türkiye Algısı ve Bu Konudaki Yayınlar
Dışişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
İçişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
Parti Teşkilatının CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
CHP Genel Sekreterliği'nin Batılı/Modern Türkiye İzlenimini Oluşturma Girişimleri
Türkiye'nin Tanıtımında CHP Genel Sekreterliği'nin Belirleyiciliği: Avrupa Parlamentolar Birliği ve Milletler Cemiyeti Örnekleri
CHP'nin Avrupa Teşkilatı: Londra Halkevi (1942-1950)

SONUÇ
EKLER
Londra Halkevi'ne Ait Fotoğraflar (1942-1950)
Demokratik Partiler Birliği'ne Ait Fotoğraflar (1926-1938)
TBMM'nin Yayınladığı Yurtdışındaki Partilere Ait Programlar ve Tüzükler (1931)
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ile İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı arasında kalan zaman dilimi, siyasi tarihte iki savaş arası dönem olarak tanımlanır. Bu yıllarda dünyada gelişen anti-liberal sistemin bir yansıması olarak bütün rejimler içe kapanmaya ve kendi güçlerine dayanmaya başladı. Özellikle de 1930'lardan itibaren Avrupa'nın birçok yerinde otoriter ve totaliter yönetimler kuruldu. Bunun bir neticesi olarak uluslararası siyasetin temel özellikleri değişti ve farklı ülkelerdeki siyasal partilerin yakınlaşmasını sağlayacak şartlar zorlaştı. İki savaş arası dönem, Türkiye'de tek parti yönetiminin var olduğu yıllardı.

   CHP yönetimi bu süreçte toplumu topyekûn dönüştüren ve yeni kimliğin içeriğini belirleyen bir teşkilattı. Parti kadrosu bir taraftan toplumsal dönüşümü gerçekleştirmekte diğer taraftan da modern dünyanın siyasal partiler konusunda elde ettiği birikimleri Türkiye'ye aktarmaya çalışmaktadır. Tek parti yönetimi belli açılardan birçok çalışmanın temel konusu olsa da, partinin yurtdışıyla olan ilişkileri kapsamlı biçimde ele alınıp incelenmedi. CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri adlı eser, bu konuda hazırlanmış ilk ve tek çalışmadır.

   Dr. Murat Turan bu eserinde CHP kadrosunun dünya siyasetine nasıl yaklaştığı, yurtdışındaki siyasal partileri hangi yöntemlerle takip edebildiği ve ne tür tercihlerde bulunduğu gibi birçok soruya yanıt veriyor. Tek partili yıllar sadece CHP'nin değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'nin önemli bir parçasıdır. Bu çalışma hem yakın dönem Türkiye Tarihi'yle hem de siyaset bilimi ile ilgilenen okurlar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

   İÇİNDEKİLER
   KISALTMALAR
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ

   I. BÖLÜM: DÖNEM PARTİLERİ İÇERİSİNDE CHP'NİN KONUMU
   İki Savaş Arası Dönem: Avrupa'da Totalitarizmin ve Militarizmin Yerleşmesi
   CHP Kadrosunun Siyasal Kültürünü Belirleyen Alt Yapılar
   Liderin Dünya Siyasetini Algılayış Biçimi
   Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin Entelektüel Birikimi
   Toplumsal Dayanışma İdealizmi: Solidarizm
   Siyasi Partiler Kategorisinde CHP'nin Yeri
   Dünya Partilerinin Genel Özellikleri
   CHP'yi Tanımlama Biçimleri, Eleştiri ve Yaklaşımlar
   Dönem Kuşağına Göre CHP'nin Farklılığı
   Bir Siyasal Parti Olarak CHP'nin İdeolojik Yapısı

   II. BÖLÜM: CHP KADROSUNUN DÜNYA PARTİLERİNİ İZLEME YÖNTEMİ VE TERCİHLERİ
   Yurtdışındaki Partilere Ait Bilgileri Elde Etme Yöntemleri
   Dışişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar
   İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar
   Milletvekillerinin CHP Genel Sekreterliği'ne Sunduğu Raporlar
   CHP Yönetiminin Avrupa'daki Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partilerle Olan Yazışmaları (1926-1938)
   CHP Kadrosunun Fransız Radikal-Sosyalist Partisi Lideri Édouard Herriot İle Yakınlaşması

   III. BÖLÜM: CHP'NİN DEVLETLE BÜTÜNLEŞMESİ VE BU ÖZELLİĞİN AVRUPA'DAKİ PARTİ-DEVLET MODELLERİNDEN FARKLILIĞI
   Avrupa'da Totaliter Partilerin Devlet Teşkilatını Ele Geçirme Süreci
   Türkiye'de Parti-Devlet Beraberliğinin Temel Özellikleri
   Devlet Bürokrasisinin CHP Teşkilatını Kontrol Etme Gücü
   Bazı Partililerin Devlet Teşkilatına Baskı Kurma Girişimleri ve Neticesi: CHP Genel Sekreteri Recep Peker Örneği

   IV. BÖLÜM: CHP GENEL SEKRETERLİĞİ'NİN MODERN TÜRKİYE'NİN TEMSİLİNDEKİ ETKİSİ
   Yurtdışındaki Basında Kemalist Türkiye Algısı ve Bu Konudaki Yayınlar
   Dışişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
   İçişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
   Parti Teşkilatının CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar
   CHP Genel Sekreterliği'nin Batılı/Modern Türkiye İzlenimini Oluşturma Girişimleri
   Türkiye'nin Tanıtımında CHP Genel Sekreterliği'nin Belirleyiciliği: Avrupa Parlamentolar Birliği ve Milletler Cemiyeti Örnekleri
   CHP'nin Avrupa Teşkilatı: Londra Halkevi (1942-1950)

   SONUÇ
   EKLER
   Londra Halkevi'ne Ait Fotoğraflar (1942-1950)
   Demokratik Partiler Birliği'ne Ait Fotoğraflar (1926-1938)
   TBMM'nin Yayınladığı Yurtdışındaki Partilere Ait Programlar ve Tüzükler (1931)
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786052380017
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   489 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat