Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%25
16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı Ahmet Nezihi Turan 16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı Ahmet Nezihi Turan 16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı Ahmet Nezihi Turan

#smrgKİTABEVİ16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı -

Liste Fiyatı : 18,00
İndirimli Fiyat : 13,50
Kazancınız : 4,50
%25
Temin süresi 6 iş günüdür.
9789751624802
163604
16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı -
16. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı - #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
13.50
Açıklama:
Arşive ve vesikalara dayanarak hazırlanan bu eser, Ruha (Urfa) Sancağı'nın XVI. asırdaki idari, demografik, iktisadi ve sosyal özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalar içermektedir.
İçindekiler:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
I. BÖLÜM
İDARÎ YAPI
A. OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATI VE DİYARBEKİR EYALETİ
B. RUHA SANCAĞI
1. Coğrafi Mevkii
2. İdarî Durumu
3. Ruha Sancağının İdarî Taksimatı
3.1 1518 Tahririne Göre Durum
3.2 1523 ve 1540 Tahrirlerine Göre Durum
3.3 1566 Tahririne Göre Durum
4. Sancağın Yönetimi
II BÖLÜM
İSKÂN VE NÜFUS
A. SANCAĞIN MERKEZ NÜFUSU /ŞEHİR
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus
B KÖYLERİN NÜFUSU
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus
C AŞİRETLER
1. Yerleşik Olanlar
1.1 Bozuluş
1.2 Karaulus
2. Konar-Göçerler
D GENEL SANCAK NÜFUSU
1. Vergiye Tabi-Muaf Şehir Nüfusu
2. Vergiye Tabi-Muaf Kır Nüfusu
3. Dirlik Sahipleri
4. Toplam Nüfus
III BÖLÜM
İKTİSADÎ HAYAT
A ZİRAÎ HAYAT-ÜRETİM - VERGİLER
1. Ziraî Alanlar ve Vergilendirme
1.1 Ziraî Alanlar
1.2 Ziraî Vergiler
2. Üretim ve Vergilendirme
2.1 Hububat ve Bakliyat
2.2 Diğer Üretim
2.2.1 Pamuk Üretim
2.2.2 Susam Üretimi
2.2.3 Bağcılık
2.2.4 Sebze ve Meyve Üretimi
3. Hayvancılık
3.1 Arıcılık
3.2 Koyunculuk
3.3 Yaylak ve Kışlak
B. ŞAHSA BAĞLI VERGİLER
1. Bennak Resmi
2. Mücerred Resmi
3. İspenç Resmi
4. Cizye
5. Irgadlık Resmi
6 Odun Vergisi
7. Arızî Vergiler
7.1 Bâd-ı hevâ ve Cürüm ve Cinayet Resimleri
7.2 Tapu, Deştbanlık, Arûs, Kışlakcıyân ve Yave veKaçgun Resimleri
SINAÎ VE TÎCARÎ HAYAT/MUKATAALAR
1. Tesisler ve Bunlardan Alman Vergiler
1.1 Değirmenler (Resm-i Asiyâb)
1.2 Boyahane
1.3 Diğerleri (Meyhane, Darphâne, Başhâne, Kirişhâne,Kassabhânc)
2. Ticarî Hayal ve Bağlı Vergiler
2.1 Bâc ve Damgalar
2.2 Arasa, Dellâliye ve Mezad
3 Bazı Hizmetler ve Mııkataa Gelirler
3.1 İhlisâb
3.2 Asesiyc
3.3 İhzariye
SANCAK GELİRİNİN DİRLİKLERE TAKSİMİ
1. Haslar
1.1 Padişah Hasları
1.2 Sancakbeyi Hasları
1.3 Diğer Haslar
2. Ze'âmetler
3. Timarlar
IV BÖLÜM
XVI YÜZYILDA RUHA ŞEHRİ
ŞEHRİN FİZİKÎ YAPISI VE MAHALLELERİ
1. Ruha Kalesi
2. Şehrin Mahalleleri
2.1 Bâb-i Berriye Mahallesi
2.2 Bâb-i Emîr Mahallesi
2.3 Bâbü'l-Mâ Mahallesi
2.4 Bâb-i Harran Mahallesi
2.5 Gemâ'at-i Erâmine
2.6 Mağaracık Mahallesi
2.7 Cemâ'at-i Bîrûniyân
2.8 Ccmâ'at-i Şeyh Çâkeri
B. ŞEHİRDE SOSYAL-İKTİSÂDÎ HAYAT VE TİCARET
1. Sınaî ve Ticarî Faaliyetler
2. Çarşı, Pazar ve Esnaf
C. VAKIFLAR VE VAKIF ESERLERİ
1. Cami, Mescid ve Medreseler
2. Zaviye, Tekke ve Türbeler
3. Diğerleri
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
I : 1518 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
II : 1566 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
III : Ruha Sancağına Bağlı Köylerin Nüfusları, Hâsılları ve BağlıOldukları Gelir Üniteleri
IV : Her Tahrirde Kaydı Bulunan Köyler
V : Nahiyelere Göre Nüfus ve Hâsıl Toplamları
VI : Ruha Sancağında Ziraî Üretim
VII: Ruha Sancağında Bağcılık
VIII: Ruha Sancağı Köylerinde Yapılan Arıcılıktan AlmanVergiler
IX : Ruha Sancağı Köylerinde Bulunan Değirmenler ve BunlardanAlınan Resimler
X : 1518 Tarihli TD 64'e Göre Ruha Sancağı Timar Sahipleri
XI : 1525 Tarihli MM 4735'e Göre Ruha Sancağı TimarSahipleri
XII: 1566 Tarihli TD 204'e Göre Ruha Sancağı TımarSahipleri
XIII: Harita Üzerinde İşaretlenen Köyler
GRAFİKLER, KROKİ, HARİTA
Ruha Şehri Krokisi
Ruha Sancağı Haritası
 • Açıklama
  • Açıklama:
   Arşive ve vesikalara dayanarak hazırlanan bu eser, Ruha (Urfa) Sancağı'nın XVI. asırdaki idari, demografik, iktisadi ve sosyal özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalar içermektedir.
   İçindekiler:
   ÖNSÖZ
   KISALTMALAR
   KAYNAKLAR
   GİRİŞ
   I. BÖLÜM
   İDARÎ YAPI
   A. OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATI VE DİYARBEKİR EYALETİ
   B. RUHA SANCAĞI
   1. Coğrafi Mevkii
   2. İdarî Durumu
   3. Ruha Sancağının İdarî Taksimatı
   3.1 1518 Tahririne Göre Durum
   3.2 1523 ve 1540 Tahrirlerine Göre Durum
   3.3 1566 Tahririne Göre Durum
   4. Sancağın Yönetimi
   II BÖLÜM
   İSKÂN VE NÜFUS
   A. SANCAĞIN MERKEZ NÜFUSU /ŞEHİR
   1. Müslim Nüfus
   2. Gayrimüslim Nüfus
   B KÖYLERİN NÜFUSU
   1. Müslim Nüfus
   2. Gayrimüslim Nüfus
   C AŞİRETLER
   1. Yerleşik Olanlar
   1.1 Bozuluş
   1.2 Karaulus
   2. Konar-Göçerler
   D GENEL SANCAK NÜFUSU
   1. Vergiye Tabi-Muaf Şehir Nüfusu
   2. Vergiye Tabi-Muaf Kır Nüfusu
   3. Dirlik Sahipleri
   4. Toplam Nüfus
   III BÖLÜM
   İKTİSADÎ HAYAT
   A ZİRAÎ HAYAT-ÜRETİM - VERGİLER
   1. Ziraî Alanlar ve Vergilendirme
   1.1 Ziraî Alanlar
   1.2 Ziraî Vergiler
   2. Üretim ve Vergilendirme
   2.1 Hububat ve Bakliyat
   2.2 Diğer Üretim
   2.2.1 Pamuk Üretim
   2.2.2 Susam Üretimi
   2.2.3 Bağcılık
   2.2.4 Sebze ve Meyve Üretimi
   3. Hayvancılık
   3.1 Arıcılık
   3.2 Koyunculuk
   3.3 Yaylak ve Kışlak
   B. ŞAHSA BAĞLI VERGİLER
   1. Bennak Resmi
   2. Mücerred Resmi
   3. İspenç Resmi
   4. Cizye
   5. Irgadlık Resmi
   6 Odun Vergisi
   7. Arızî Vergiler
   7.1 Bâd-ı hevâ ve Cürüm ve Cinayet Resimleri
   7.2 Tapu, Deştbanlık, Arûs, Kışlakcıyân ve Yave veKaçgun Resimleri
   SINAÎ VE TÎCARÎ HAYAT/MUKATAALAR
   1. Tesisler ve Bunlardan Alman Vergiler
   1.1 Değirmenler (Resm-i Asiyâb)
   1.2 Boyahane
   1.3 Diğerleri (Meyhane, Darphâne, Başhâne, Kirişhâne,Kassabhânc)
   2. Ticarî Hayal ve Bağlı Vergiler
   2.1 Bâc ve Damgalar
   2.2 Arasa, Dellâliye ve Mezad
   3 Bazı Hizmetler ve Mııkataa Gelirler
   3.1 İhlisâb
   3.2 Asesiyc
   3.3 İhzariye
   SANCAK GELİRİNİN DİRLİKLERE TAKSİMİ
   1. Haslar
   1.1 Padişah Hasları
   1.2 Sancakbeyi Hasları
   1.3 Diğer Haslar
   2. Ze'âmetler
   3. Timarlar
   IV BÖLÜM
   XVI YÜZYILDA RUHA ŞEHRİ
   ŞEHRİN FİZİKÎ YAPISI VE MAHALLELERİ
   1. Ruha Kalesi
   2. Şehrin Mahalleleri
   2.1 Bâb-i Berriye Mahallesi
   2.2 Bâb-i Emîr Mahallesi
   2.3 Bâbü'l-Mâ Mahallesi
   2.4 Bâb-i Harran Mahallesi
   2.5 Gemâ'at-i Erâmine
   2.6 Mağaracık Mahallesi
   2.7 Cemâ'at-i Bîrûniyân
   2.8 Ccmâ'at-i Şeyh Çâkeri
   B. ŞEHİRDE SOSYAL-İKTİSÂDÎ HAYAT VE TİCARET
   1. Sınaî ve Ticarî Faaliyetler
   2. Çarşı, Pazar ve Esnaf
   C. VAKIFLAR VE VAKIF ESERLERİ
   1. Cami, Mescid ve Medreseler
   2. Zaviye, Tekke ve Türbeler
   3. Diğerleri
   SONUÇ
   BİBLİYOGRAFYA
   DİZİN
   EKLER
   I : 1518 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
   II : 1566 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
   III : Ruha Sancağına Bağlı Köylerin Nüfusları, Hâsılları ve BağlıOldukları Gelir Üniteleri
   IV : Her Tahrirde Kaydı Bulunan Köyler
   V : Nahiyelere Göre Nüfus ve Hâsıl Toplamları
   VI : Ruha Sancağında Ziraî Üretim
   VII: Ruha Sancağında Bağcılık
   VIII: Ruha Sancağı Köylerinde Yapılan Arıcılıktan AlmanVergiler
   IX : Ruha Sancağı Köylerinde Bulunan Değirmenler ve BunlardanAlınan Resimler
   X : 1518 Tarihli TD 64'e Göre Ruha Sancağı Timar Sahipleri
   XI : 1525 Tarihli MM 4735'e Göre Ruha Sancağı TimarSahipleri
   XII: 1566 Tarihli TD 204'e Göre Ruha Sancağı TımarSahipleri
   XIII: Harita Üzerinde İşaretlenen Köyler
   GRAFİKLER, KROKİ, HARİTA
   Ruha Şehri Krokisi
   Ruha Sancağı Haritası
   Stok Kodu
   :
   9789751624802
   Boyut
   :
   14x20
   Sayfa Sayısı
   :
   309 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2012
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat