Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Yeni Harflerle Hanımlar Alemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kad

#smrgKİTABEVİYeni Harflerle Hanımlar Alemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri Cilt 3 : Talepler, Engeller, Mücadele

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 64,00
Kazancınız : 16,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786057884558
199942
Yeni Harflerle Hanımlar Alemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri Cilt 3 : Talepler, Engeller, Mücadele
Yeni Harflerle Hanımlar Alemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri Cilt 3 : Talepler, Engeller, Mücadele #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
64.00
Kendisini “Perşembe günleri çıkar, edebi, ictima‘i, resimli hanım gazetesi” olarak tanımlayan Hanımlar Alemi dergisinin yayın hayatı Hicri takvime göre 1330 [1914] yılında başlamıştır. Haftalık olarak yayınlanan derginin 27 Mart 1330 – 24 Temmuz 1330 tarihleri arasında çıkmış 18 sayısı bulunmaktadır.

Derginin yayınlanma amacı hanımları hem eğlendirmek hem de okumayı sevdirmektir. Bu amaç derginin ilk sayısında şu şekilde belirtilmiştir: “Her teşebbu¨su¨n tahtında bir maksad olduğu aşikardır sözu¨nu¨ hu¨lasa ederek diyelim ki: Bizim de Hanımlar Alemi'ni neşretmekten maksadımız muhterem nisvanımızınterakki ve tealilerine çalışmak mu¨mku¨n olduğu kadar adab ve nezahet-i kalemiyeden ayrılmayarak hanımlarımıza okumayı sevdirmek, zevk-i mu¨talaayı tattırmaktır”.

İçindekiler
Sunuş: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Önsöz: Birsen Talay Keşoğlu
Giriş: Elif Yılmaz Şentürk
Birinci Sayı
Doktor Tavsîyesi
Arz-ı Teşekkür
Bilmece
Dikkat Buyurulması
Maksad ve Meslek
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Şi'ir ve Şi'irin Âtîsi
Hafta Mektûbu
İkinci Sayı
Hep Erkeklerimiz, Dâ'imâ Onlar…
Feminizm
Bir Mektûb
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Anglo-Turkish Society
Hanım Mektûbları
Tecru?bedîde Bir Erkeğin Kadınlar Hakkındaki Efkârından
Hafta Mektûbu
Arz-ı Teşekkür
İhtâr-ı Mahsûs
Üçüncü Sayı
Hafta Mektûbu
Bilmece
Görenek…
Hayâl ve Hakîkat
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Hanımlar Âlemi
Dördüncü Sayı
Doktor Tavsîyesi
Bilmece
Açık Muhâbere
Ku?çu?k Sâmiha İçin…
Asâr-ı Mansûre
Asâr-ı Manzûme
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
Beşinci Sayı
Doktor Tavsîyesi
Bilmece
Açık Muhâbere
Güzel Çiçekçi
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hûbân-ı Cihân
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
Ricâ-yı Mahsûs
Altıncı Sayı
Hafta Mektûbu
Bilmece
Kantocu Kız
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Yedinci Sayı
Hafta Mektûbu
Yâlân mıydı?
Hamd ve Şükrân
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hûbân-ı Cihân
Hanım Mektûbları
Bilmece
Sekizinci Sayı
Doktor Tavsîyesi
Hanım Mektûbları
Aldığımız Varaka
Açık Muhâbere
Ben Gönlümü Bilmez miyim?
Gelecek Haftaya
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hafta Mektûbu
Bilmece
Dokuzuncu Sayı
Bilmece Mükâfâtları
Hafta Mektûbu
Dikkat Lâzımdır
Benim Zavâllı Şebâbım…
Gelecek Haftaya
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
"Hanımlar Âlemi" İdârehânesi'ne Takdîm
Hanımlar Âlemi
Nazar-ı Dikkate
Bilmece Kuponu Meselesi
Yeni İdârehânemiz
Bilmece
Onuncu Sayı
(Hanımlar Âlemi) Müdüriyetine
Hanımlar Âlemi
Açık Muhâbere
Birinci Numaramız
Şûh Giryân
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Yeni İdârehânemiz ve Mahal-i Tevzî'miz
Bilmece
On Birinci Sayı
Hafta Mektûbu
Bâb-ı Adâlete
Nazar-ı Dikkate
Bilmece
Gül! Düşünme!
İhtifâl-i Muhteşem
Adel'in Hediyesi
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hûbân-ı Cihân
Hanım Mektûbları
On İkinci Sayı
Bâb-ı Adâlette
Ricâ-yı Mahsûs
Heveskârân-ı Mûsıkîye
Bilmece
Beraber Ağlayalım Gel!
Hâlâ seviyor mu idim?
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
On Üçüncü Sayı
Açık Muhâbere
Alâkadârânın Nazar-ı Dikkatine
Muhâbere ile
"Ma'lûmât" Refîkimiz
Kıymetli bir Yâdigâr
Bilmece
Şu Güzel Kalpli İçin
Ümîd-i İstikbâlimiz Hanımlarımızdır
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hûbân-ı Cihân
Sinirli Hanım
Hanım Mektûbları
Teşekkür
On Dördüncü Sayı
Hanımlar Âlemi sâhib-i imtiyâzı Mehmed Âsaf Beyefendi'ye
Hanımlar Âlemi
Alâkadâr Olanlara
Dikkatle Okuyunuz
Sarıyer'de
Bilmece
Bahâr Gibi Mes'ûd Olunuz!
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbları
Münevver
On Beşinci Sayı
Birinci Numaramız
Alâkadâr Olanlara
Muhâbere ile
Zaman Kütübhânesi
Ferîd Yahya Eczâhânesi
Cem'iyet Kırtâsiye Mağâzası
Sarıyer'de
Bilmece
Benim Zavâllı Refîkim
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Neşîde-i Adem
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
On Altıncı Sayı
Hafta Mektûbu
Açık Muhâbere
Hissî Su'âller
Bilmece
Bir Îd-i Mübeccel
Sevgili Bayrâğımız İçin…
Çırçır Suyu'nda
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hûbân-ı Cihân
On Yedinci Sayı
Doktor Tavsîyesi
İhtâr-ı Mahsûs
Mübâdele
Bilmece
Verin Zavâllılara!
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
Taze havâdis
On Sekizinci Sayı
Nazar-ı Dikkate
Açık Muhâbere
Bilmece
Kadın Vicdânı
Asâr-ı Manzûme
Asâr-ı Mansûre
Hanım Mektûbları
Hafta Mektûbu
DİZİN

 • Açıklama
  • Kendisini “Perşembe günleri çıkar, edebi, ictima‘i, resimli hanım gazetesi” olarak tanımlayan Hanımlar Alemi dergisinin yayın hayatı Hicri takvime göre 1330 [1914] yılında başlamıştır. Haftalık olarak yayınlanan derginin 27 Mart 1330 – 24 Temmuz 1330 tarihleri arasında çıkmış 18 sayısı bulunmaktadır.

   Derginin yayınlanma amacı hanımları hem eğlendirmek hem de okumayı sevdirmektir. Bu amaç derginin ilk sayısında şu şekilde belirtilmiştir: “Her teşebbu¨su¨n tahtında bir maksad olduğu aşikardır sözu¨nu¨ hu¨lasa ederek diyelim ki: Bizim de Hanımlar Alemi'ni neşretmekten maksadımız muhterem nisvanımızınterakki ve tealilerine çalışmak mu¨mku¨n olduğu kadar adab ve nezahet-i kalemiyeden ayrılmayarak hanımlarımıza okumayı sevdirmek, zevk-i mu¨talaayı tattırmaktır”.

   İçindekiler
   Sunuş: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
   Önsöz: Birsen Talay Keşoğlu
   Giriş: Elif Yılmaz Şentürk
   Birinci Sayı
   Doktor Tavsîyesi
   Arz-ı Teşekkür
   Bilmece
   Dikkat Buyurulması
   Maksad ve Meslek
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Şi'ir ve Şi'irin Âtîsi
   Hafta Mektûbu
   İkinci Sayı
   Hep Erkeklerimiz, Dâ'imâ Onlar…
   Feminizm
   Bir Mektûb
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Anglo-Turkish Society
   Hanım Mektûbları
   Tecru?bedîde Bir Erkeğin Kadınlar Hakkındaki Efkârından
   Hafta Mektûbu
   Arz-ı Teşekkür
   İhtâr-ı Mahsûs
   Üçüncü Sayı
   Hafta Mektûbu
   Bilmece
   Görenek…
   Hayâl ve Hakîkat
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Hanımlar Âlemi
   Dördüncü Sayı
   Doktor Tavsîyesi
   Bilmece
   Açık Muhâbere
   Ku?çu?k Sâmiha İçin…
   Asâr-ı Mansûre
   Asâr-ı Manzûme
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   Beşinci Sayı
   Doktor Tavsîyesi
   Bilmece
   Açık Muhâbere
   Güzel Çiçekçi
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hûbân-ı Cihân
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   Ricâ-yı Mahsûs
   Altıncı Sayı
   Hafta Mektûbu
   Bilmece
   Kantocu Kız
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Yedinci Sayı
   Hafta Mektûbu
   Yâlân mıydı?
   Hamd ve Şükrân
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hûbân-ı Cihân
   Hanım Mektûbları
   Bilmece
   Sekizinci Sayı
   Doktor Tavsîyesi
   Hanım Mektûbları
   Aldığımız Varaka
   Açık Muhâbere
   Ben Gönlümü Bilmez miyim?
   Gelecek Haftaya
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hafta Mektûbu
   Bilmece
   Dokuzuncu Sayı
   Bilmece Mükâfâtları
   Hafta Mektûbu
   Dikkat Lâzımdır
   Benim Zavâllı Şebâbım…
   Gelecek Haftaya
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   "Hanımlar Âlemi" İdârehânesi'ne Takdîm
   Hanımlar Âlemi
   Nazar-ı Dikkate
   Bilmece Kuponu Meselesi
   Yeni İdârehânemiz
   Bilmece
   Onuncu Sayı
   (Hanımlar Âlemi) Müdüriyetine
   Hanımlar Âlemi
   Açık Muhâbere
   Birinci Numaramız
   Şûh Giryân
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Yeni İdârehânemiz ve Mahal-i Tevzî'miz
   Bilmece
   On Birinci Sayı
   Hafta Mektûbu
   Bâb-ı Adâlete
   Nazar-ı Dikkate
   Bilmece
   Gül! Düşünme!
   İhtifâl-i Muhteşem
   Adel'in Hediyesi
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hûbân-ı Cihân
   Hanım Mektûbları
   On İkinci Sayı
   Bâb-ı Adâlette
   Ricâ-yı Mahsûs
   Heveskârân-ı Mûsıkîye
   Bilmece
   Beraber Ağlayalım Gel!
   Hâlâ seviyor mu idim?
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   On Üçüncü Sayı
   Açık Muhâbere
   Alâkadârânın Nazar-ı Dikkatine
   Muhâbere ile
   "Ma'lûmât" Refîkimiz
   Kıymetli bir Yâdigâr
   Bilmece
   Şu Güzel Kalpli İçin
   Ümîd-i İstikbâlimiz Hanımlarımızdır
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hûbân-ı Cihân
   Sinirli Hanım
   Hanım Mektûbları
   Teşekkür
   On Dördüncü Sayı
   Hanımlar Âlemi sâhib-i imtiyâzı Mehmed Âsaf Beyefendi'ye
   Hanımlar Âlemi
   Alâkadâr Olanlara
   Dikkatle Okuyunuz
   Sarıyer'de
   Bilmece
   Bahâr Gibi Mes'ûd Olunuz!
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbları
   Münevver
   On Beşinci Sayı
   Birinci Numaramız
   Alâkadâr Olanlara
   Muhâbere ile
   Zaman Kütübhânesi
   Ferîd Yahya Eczâhânesi
   Cem'iyet Kırtâsiye Mağâzası
   Sarıyer'de
   Bilmece
   Benim Zavâllı Refîkim
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Neşîde-i Adem
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   On Altıncı Sayı
   Hafta Mektûbu
   Açık Muhâbere
   Hissî Su'âller
   Bilmece
   Bir Îd-i Mübeccel
   Sevgili Bayrâğımız İçin…
   Çırçır Suyu'nda
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hûbân-ı Cihân
   On Yedinci Sayı
   Doktor Tavsîyesi
   İhtâr-ı Mahsûs
   Mübâdele
   Bilmece
   Verin Zavâllılara!
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   Taze havâdis
   On Sekizinci Sayı
   Nazar-ı Dikkate
   Açık Muhâbere
   Bilmece
   Kadın Vicdânı
   Asâr-ı Manzûme
   Asâr-ı Mansûre
   Hanım Mektûbları
   Hafta Mektûbu
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786057884558
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   404 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat