Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi - XXI. Uluslararas Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi - XXI. Uluslararas

#smrgDERGİYansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi - XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi I Sayı: 24 Aralık

Liste Fiyatı : 0,00
303191783
191783
Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi - XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi I  Sayı: 24  Aralık
Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi - XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi I Sayı: 24 Aralık #smrgDERGİ
Bağlam Yayınları
0.00
İÇİNDEKİLER / Contents

SUNU = Presentation - Tevfika İkiz

KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR = Projective Techniques in Clinical Psychopathology: Developments, Confirmations, Contradictions - Catherine Chabert / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

ŞİZOFRENİ VE DEPRESİF SORUNSALLAR = Schizophrenia and Depressive Problems - François -David Camps / Çeviren / Translated by / Levent Mete

PSİKOZ İÇİN YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ = Identifying Comorbidities of Patients at Ultra-Hish Risk for Psychosis Using the Rorschach Comprehensive System - Naomi Inoue, Yuko Yorozuya, Tomoyuki Funatogawa, Taiju Yamaguchi, Naoyuki Katagiri, Naohisa Tsujino, Takahiro Nemoto, Masafumi Mizuno / Çeviren / Translated by / Alperen Ak

HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ = Refusal of Feminine in Hysterical Patients: Evolution of a Metapsychological Concept - Marielle Vuillod / Çeviren / Translated by / Seval Birdal

TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT'LER) NİCELİKSEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR = Psychometric Problems Related to Quantitative Scoring Systems in Thematic Apperceptive Techniques - Sharon Rae Jenkins / Çeviren / Translated by / Olcay Tüzün Akgün

JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI = The Psychological Impact of Gynecological Pelvic Cancer on Female Sexuality: The Comparison of Projective Tests on a Study About the Psychic Functioning of Women - Elisa Venturini / Çeviren / Translated by / Yeliz Polat Hoca

PAYLAŞILAN BİR ANNESEL BAĞIN YARATILMASI DENEYİMİNE İLİŞKİN OLASI UYUM VE UYUMSUZLUKLAR: KLİNİK BİR VAKANIN YORUMLANMASI = Possible Matches and Mismatches Related to the Experience of Creating a Shared Maternal Bond: The Interpretation of a Clinical Case - Thamires da Silva Souto, Jacqueline Santoantonio, Latife Yazigi / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

BABASAL ENSEST TRAVMASININ ETKİLERİNİN KLİNİK VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ - MAZOŞİZMİN ETKİSİ = Paternal Incest and Feminine Perverse Masochism: A Clinical Case Study - Anne-Valérie Mazoyer, Marjorie Roques, Didier Drieu, Fanny Montant / Çeviren / Translated by / Gizem Kural

HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI = Who are the Children that do not Obey the Non-Custodial Orders? A Brazilian Study with the Rorschach Test - Rebeca Eugênia Fernandes de Castro, Maria Abigail de Souza / Çeviren / Translated by / Meltem Kurutaş

NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ = Psychotic Appearance of Neurotic Condition: A Rorschach Analysis - Esma Karakurt

FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Evaluation of a Phobic Obsessive Neurosis with Rorschach - Ayşen Maraş, Filiz Özekin-Üncüer

TUTULAMAYAN YAS = Unmourned Loss - Mine Turgay, Esin Uzun Oğuz

NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Assessment of Mother Image with the Rorschach Test Before and After Object Relations Focused Psychotherapy - Burçin Cihan, İncila Gürol-Işık, İrem Erdem Atak

BİR İLKEL ISTIRAP TASARIMI SAHNESİ OLARAK TECAVÜZ = The Sexual Assault as a Scene of Representation of the Primary Distress - Magali Ravit / Çeviren / Translated by / Sanem Tayman

ERGENLIK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR? = Adolescence: What are Adolescents Like in the XXI Century? - Matilde Ráez / Çeviren / Translated by / İrem Temel

YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLINE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER = The Characteristics of Psychological Functioning of Adolescents Diagnosed with Eating Disorders; Theurapeutic Perspectives - A. Cohen de Lara, C. Hurvy, S. Vibert, A. Pham-Scottez, M. Speranza, M. Corcos / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

ERGENLİK DÖNEMİNDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞLARININ DERİ-BEN ÜZERİNDEN SINANMASI: PROJEKTİF ÖĞELERİN AÇIKLAMASI = The Testing of The Skin-Ego in Teenager Self-Harm: Clarification Of The Projective Elements Implied - Catherine Matha / Çeviren / Translated by / Gülce Fıkırkoca

NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLINE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ = The Evaluation of Narcissism in Adolescence: A Comparison Between Neurotic and Borderline Adolescent Girls with the Projective Tests - Caroline Hurvy, Marjorie Roques / Çeviren / Translated by / Elif Aybay

TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN ÇİFTLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI = A Reversed Fantasy of Family Romance: Rorschach Study of Adoptive Parents - Seval Birdal, Güneş Tuğaltay

BAĞIMLILIĞIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Evaluation of Addiction by Using Projective Tests - Gözde Hatiboğlu

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER / Contents

   SUNU = Presentation - Tevfika İkiz

   KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR = Projective Techniques in Clinical Psychopathology: Developments, Confirmations, Contradictions - Catherine Chabert / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

   ŞİZOFRENİ VE DEPRESİF SORUNSALLAR = Schizophrenia and Depressive Problems - François -David Camps / Çeviren / Translated by / Levent Mete

   PSİKOZ İÇİN YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ = Identifying Comorbidities of Patients at Ultra-Hish Risk for Psychosis Using the Rorschach Comprehensive System - Naomi Inoue, Yuko Yorozuya, Tomoyuki Funatogawa, Taiju Yamaguchi, Naoyuki Katagiri, Naohisa Tsujino, Takahiro Nemoto, Masafumi Mizuno / Çeviren / Translated by / Alperen Ak

   HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ = Refusal of Feminine in Hysterical Patients: Evolution of a Metapsychological Concept - Marielle Vuillod / Çeviren / Translated by / Seval Birdal

   TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT'LER) NİCELİKSEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR = Psychometric Problems Related to Quantitative Scoring Systems in Thematic Apperceptive Techniques - Sharon Rae Jenkins / Çeviren / Translated by / Olcay Tüzün Akgün

   JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI = The Psychological Impact of Gynecological Pelvic Cancer on Female Sexuality: The Comparison of Projective Tests on a Study About the Psychic Functioning of Women - Elisa Venturini / Çeviren / Translated by / Yeliz Polat Hoca

   PAYLAŞILAN BİR ANNESEL BAĞIN YARATILMASI DENEYİMİNE İLİŞKİN OLASI UYUM VE UYUMSUZLUKLAR: KLİNİK BİR VAKANIN YORUMLANMASI = Possible Matches and Mismatches Related to the Experience of Creating a Shared Maternal Bond: The Interpretation of a Clinical Case - Thamires da Silva Souto, Jacqueline Santoantonio, Latife Yazigi / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

   BABASAL ENSEST TRAVMASININ ETKİLERİNİN KLİNİK VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ - MAZOŞİZMİN ETKİSİ = Paternal Incest and Feminine Perverse Masochism: A Clinical Case Study - Anne-Valérie Mazoyer, Marjorie Roques, Didier Drieu, Fanny Montant / Çeviren / Translated by / Gizem Kural

   HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI = Who are the Children that do not Obey the Non-Custodial Orders? A Brazilian Study with the Rorschach Test - Rebeca Eugênia Fernandes de Castro, Maria Abigail de Souza / Çeviren / Translated by / Meltem Kurutaş

   NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ = Psychotic Appearance of Neurotic Condition: A Rorschach Analysis - Esma Karakurt

   FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Evaluation of a Phobic Obsessive Neurosis with Rorschach - Ayşen Maraş, Filiz Özekin-Üncüer

   TUTULAMAYAN YAS = Unmourned Loss - Mine Turgay, Esin Uzun Oğuz

   NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Assessment of Mother Image with the Rorschach Test Before and After Object Relations Focused Psychotherapy - Burçin Cihan, İncila Gürol-Işık, İrem Erdem Atak

   BİR İLKEL ISTIRAP TASARIMI SAHNESİ OLARAK TECAVÜZ = The Sexual Assault as a Scene of Representation of the Primary Distress - Magali Ravit / Çeviren / Translated by / Sanem Tayman

   ERGENLIK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR? = Adolescence: What are Adolescents Like in the XXI Century? - Matilde Ráez / Çeviren / Translated by / İrem Temel

   YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLINE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER = The Characteristics of Psychological Functioning of Adolescents Diagnosed with Eating Disorders; Theurapeutic Perspectives - A. Cohen de Lara, C. Hurvy, S. Vibert, A. Pham-Scottez, M. Speranza, M. Corcos / Çeviren / Translated by / Neval Sipahi

   ERGENLİK DÖNEMİNDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞLARININ DERİ-BEN ÜZERİNDEN SINANMASI: PROJEKTİF ÖĞELERİN AÇIKLAMASI = The Testing of The Skin-Ego in Teenager Self-Harm: Clarification Of The Projective Elements Implied - Catherine Matha / Çeviren / Translated by / Gülce Fıkırkoca

   NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLINE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ = The Evaluation of Narcissism in Adolescence: A Comparison Between Neurotic and Borderline Adolescent Girls with the Projective Tests - Caroline Hurvy, Marjorie Roques / Çeviren / Translated by / Elif Aybay

   TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN ÇİFTLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI = A Reversed Fantasy of Family Romance: Rorschach Study of Adoptive Parents - Seval Birdal, Güneş Tuğaltay

   BAĞIMLILIĞIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ = Evaluation of Addiction by Using Projective Tests - Gözde Hatiboğlu

   Stok Kodu
   :
   303191783
   Boyut
   :
   18x27
   Sayfa Sayısı
   :
   240 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2016
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat