Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik Saim Savaş

#smrgKİTABEVİXVI. Asırda Anadolu'da Alevilik

Liste Fiyatı : 0,00
9789751626462
198609
XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik
XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
İçindekiler
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
GENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ANADOLU'DA KIZILBAŞLIK
I- Anadolu'da İtikadî Buhran: Mehdîlik İddiası
II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler
III- Safevî Sempatizanı Aşiretler
IV- Gizli Kızılbaşlar
V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar
VI- Kızılbaş Taraftarlığı İle İtham Edilenler
VII- Kızılbaş Osmanlı Askerleri
VIII- Kızılbaş Halifeleri
IX- Kızılbaşlık (Rafz) Âdet ve Alâmetleri
X- Kızılbaşların Genel Psikolojisi
XI- Kızılbaşlara Yönelik İthamlar ve İsnat Edilen Suçlar
1-Ahlâksızlık, Zina
2-Hırsızlık ve Hırsız Yataklığı
3-Namazı Terk, Namaz ve Oruç Bilmemek
4-Gece-Gündüz Saz ve Sözle Meşgul Olmak
5-Ebubekir-Ömer-Osman Düşmanlığı
6-Sünnet-i Resûlü Hafife Almak
7-Peygambere, Hulefâ-i Râşidîne ve Sahâbeye Küfür ve Buğz Etmek
8-Hulefâ-i Râşidîne ve Müslümanlara İhanet ve Düşmanlık
9-Müslümanlara "Yezit" Demek
10-Şarap İçmek
11-Safevîlere Yardım ve Sadaka Toplamak
12-Safevîler Lehine Casusluk
13-Sahte Para Basmak

İKİNCİ BÖLÜM
ANADOLU'DA KIZILBAŞ TAKİBİ
I- Kızılbaş Takibinde Başbuğ Tayini
II- Kızılbaş Takibinin Teşviki
III- Defter Harici Kızılbaşların Takibi
IV- Takipten Kaçanların Vakıf, Mülk, Serbest Tımarlar ve Hass-ı Hümâyûna İlticâsı
V- Düzmece Şah İsmail ve Pîr Sultan Olayı
VI- Kızılbaşları Teftiş Yöntemleri
1- Hak Üzere, Dikkat ve İhtimam ile, Hukuka Uygun Olarak
2- Gizlice ve Açıkça
3- Gizlice
4- A'yân-ı Vilâyet ile Yetkili, Tarafsız, Sünnî ve Güvenilir Kimselere Sorma
5- Yüzleştirme
6- Bizzat Kendilerinin ya da Sicil Sûretlerinin İstanbul'a Gönderilmesi
VII- Kızılbaşları Ele Geçirme Yöntemleri
1- Her Ne/Hangi Yolla Olursa
2- Hüsnü Tedbirle/Tedârikle
3- Hüsnü Tedârikle Gizlice
4- Teftiş Bahanesiyle
5- Suçüstü
6- Birer Bahane/Töhmet/Yol ile
VIII- Kızılbaşların Cezalandırılma Yöntemleri
1- Başka Töhmet ile Hakkından Gelme
2- Sicil Ettirdikten Sonra Siyaset
3- Tedricen Haklarından Gelme: Küllî Telef-i Nefs Olma Korkusu
4- Aslâ Mecâl Vermeden Başka Bahâne ile Hakkından Gelme
5- Kızılırmağa Atıp Boğma
6- Suç Mahallinde Hakkından Gelme
7- İbret Olması İçin Hakkından Gelme
8- Başka Töhmet ile Hapsetme
9- Hukuk Neyi Gerektiriyorsa Yerine Getirme
10-Zaman Aşımına Uğramayan Hakların Alınmasından Sonra Cezalandırma
IX- Kızılbaşlara Verilen Cezalar
1- Sürgün
2- Hapis
3- Kürek Mahkûmiyeti
4- Siyaset, Hakkından gelme
5- Recm
X- Kızılbaş Takibinin İstismarı
1- Mahallî Görevlilerin (Kadı, Naip, Sübaşı, Muhzır, Bölükbaşı vs.) Zulmü
2- İftira
3- Müfterîlerin Cezalandırılması
4- Kızılbaşların İhbarı ve Muhbirler
5- Kızılbaş Takibinde Taassup Korkusu
6- Taassup Örnekleri
XI- Kızılbaş Takibinde Rüşvet
XII- Kızılbaş Takibinin Savsaklanması: Ehl-i Fesadın Himaye Edilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANADOLU'DA SAFEVÎ PROPAGANDASININ TESİRLERİ
I- Mezhebî Tesirler
II- Sosyal Tesirler
III- Kültürel Propaganda: Râfızî Kitapları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KIZILBAŞLARA KARŞI OSMANLI POLİTİKALARI
I- Osmanlıların Kızılbaş Halife ve Müritlerine Bakışı 105
II- Osmanlı İstimâlet Politikası
III- Osmanlıların Sünnîlik Politikası
1- Dinî ve Sosyal Müesseselerin Desteklenmesi
2- Halvetîliğin Desteklenmesi
3- Bektaşîliğin Desteklenmesi
4- Emirle Mescit Yaptırılması
IV- Anadolu'da Osmanlı Casusları
V- Tekkelerin Kontrolü
VI- Siyasî Politikalar
1- İran'a Göçü Engelleme Çabaları
2- Safevî Topraklarında Karşı Casusluk
3- Safevî Elçilerinin Kontrolü
4- İranlı Hacıların Kontrolü
VII- Ekonomik Politikalar
1- Kıymetli Madenler ile Harp Âletleri ve Bunların Îmâlinde Kullanılan Madenlerin İran'a Geçişinin Engellenmesi
2- Kızılbaş Katledenlere Dirlik Verilmesi
3- Rûm Yiğitlerine Dirlik Verilmesi
4- Kızılbaşlara Dirlik Verilmemesi
5- Göçebe Türklerin At ve Silahtan Arındırılması
VIII- Askerî Politikalar
1- Osmanlı Doğu Sınırında Safevî Korkusu
2- Arap-İran-Gürcü Sınırlarının Kontrolü
3- Safevî Topraklarına Akınlar Düzenlemek
XIX-XVI. Asırda Anadolu'da Alevî-Sünnî Farklılaşması

SONUÇ
BİBLİYOGRAYA
EK I- Belgelerin Çeviri Yazıları
DİZİN
EK II-Belgelerin Fotokopileri
EK III-Türkiye'de Bektaşî ve Alevîlerin Oturdukları Yerleri Gösterir
Harita

 • Açıklama
  • İçindekiler
   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
   İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
   KISALTMALAR
   GİRİŞ
   GENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİ

   BİRİNCİ BÖLÜM
   ANADOLU'DA KIZILBAŞLIK
   I- Anadolu'da İtikadî Buhran: Mehdîlik İddiası
   II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler
   III- Safevî Sempatizanı Aşiretler
   IV- Gizli Kızılbaşlar
   V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar
   VI- Kızılbaş Taraftarlığı İle İtham Edilenler
   VII- Kızılbaş Osmanlı Askerleri
   VIII- Kızılbaş Halifeleri
   IX- Kızılbaşlık (Rafz) Âdet ve Alâmetleri
   X- Kızılbaşların Genel Psikolojisi
   XI- Kızılbaşlara Yönelik İthamlar ve İsnat Edilen Suçlar
   1-Ahlâksızlık, Zina
   2-Hırsızlık ve Hırsız Yataklığı
   3-Namazı Terk, Namaz ve Oruç Bilmemek
   4-Gece-Gündüz Saz ve Sözle Meşgul Olmak
   5-Ebubekir-Ömer-Osman Düşmanlığı
   6-Sünnet-i Resûlü Hafife Almak
   7-Peygambere, Hulefâ-i Râşidîne ve Sahâbeye Küfür ve Buğz Etmek
   8-Hulefâ-i Râşidîne ve Müslümanlara İhanet ve Düşmanlık
   9-Müslümanlara "Yezit" Demek
   10-Şarap İçmek
   11-Safevîlere Yardım ve Sadaka Toplamak
   12-Safevîler Lehine Casusluk
   13-Sahte Para Basmak

   İKİNCİ BÖLÜM
   ANADOLU'DA KIZILBAŞ TAKİBİ
   I- Kızılbaş Takibinde Başbuğ Tayini
   II- Kızılbaş Takibinin Teşviki
   III- Defter Harici Kızılbaşların Takibi
   IV- Takipten Kaçanların Vakıf, Mülk, Serbest Tımarlar ve Hass-ı Hümâyûna İlticâsı
   V- Düzmece Şah İsmail ve Pîr Sultan Olayı
   VI- Kızılbaşları Teftiş Yöntemleri
   1- Hak Üzere, Dikkat ve İhtimam ile, Hukuka Uygun Olarak
   2- Gizlice ve Açıkça
   3- Gizlice
   4- A'yân-ı Vilâyet ile Yetkili, Tarafsız, Sünnî ve Güvenilir Kimselere Sorma
   5- Yüzleştirme
   6- Bizzat Kendilerinin ya da Sicil Sûretlerinin İstanbul'a Gönderilmesi
   VII- Kızılbaşları Ele Geçirme Yöntemleri
   1- Her Ne/Hangi Yolla Olursa
   2- Hüsnü Tedbirle/Tedârikle
   3- Hüsnü Tedârikle Gizlice
   4- Teftiş Bahanesiyle
   5- Suçüstü
   6- Birer Bahane/Töhmet/Yol ile
   VIII- Kızılbaşların Cezalandırılma Yöntemleri
   1- Başka Töhmet ile Hakkından Gelme
   2- Sicil Ettirdikten Sonra Siyaset
   3- Tedricen Haklarından Gelme: Küllî Telef-i Nefs Olma Korkusu
   4- Aslâ Mecâl Vermeden Başka Bahâne ile Hakkından Gelme
   5- Kızılırmağa Atıp Boğma
   6- Suç Mahallinde Hakkından Gelme
   7- İbret Olması İçin Hakkından Gelme
   8- Başka Töhmet ile Hapsetme
   9- Hukuk Neyi Gerektiriyorsa Yerine Getirme
   10-Zaman Aşımına Uğramayan Hakların Alınmasından Sonra Cezalandırma
   IX- Kızılbaşlara Verilen Cezalar
   1- Sürgün
   2- Hapis
   3- Kürek Mahkûmiyeti
   4- Siyaset, Hakkından gelme
   5- Recm
   X- Kızılbaş Takibinin İstismarı
   1- Mahallî Görevlilerin (Kadı, Naip, Sübaşı, Muhzır, Bölükbaşı vs.) Zulmü
   2- İftira
   3- Müfterîlerin Cezalandırılması
   4- Kızılbaşların İhbarı ve Muhbirler
   5- Kızılbaş Takibinde Taassup Korkusu
   6- Taassup Örnekleri
   XI- Kızılbaş Takibinde Rüşvet
   XII- Kızılbaş Takibinin Savsaklanması: Ehl-i Fesadın Himaye Edilmesi

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ANADOLU'DA SAFEVÎ PROPAGANDASININ TESİRLERİ
   I- Mezhebî Tesirler
   II- Sosyal Tesirler
   III- Kültürel Propaganda: Râfızî Kitapları

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   KIZILBAŞLARA KARŞI OSMANLI POLİTİKALARI
   I- Osmanlıların Kızılbaş Halife ve Müritlerine Bakışı 105
   II- Osmanlı İstimâlet Politikası
   III- Osmanlıların Sünnîlik Politikası
   1- Dinî ve Sosyal Müesseselerin Desteklenmesi
   2- Halvetîliğin Desteklenmesi
   3- Bektaşîliğin Desteklenmesi
   4- Emirle Mescit Yaptırılması
   IV- Anadolu'da Osmanlı Casusları
   V- Tekkelerin Kontrolü
   VI- Siyasî Politikalar
   1- İran'a Göçü Engelleme Çabaları
   2- Safevî Topraklarında Karşı Casusluk
   3- Safevî Elçilerinin Kontrolü
   4- İranlı Hacıların Kontrolü
   VII- Ekonomik Politikalar
   1- Kıymetli Madenler ile Harp Âletleri ve Bunların Îmâlinde Kullanılan Madenlerin İran'a Geçişinin Engellenmesi
   2- Kızılbaş Katledenlere Dirlik Verilmesi
   3- Rûm Yiğitlerine Dirlik Verilmesi
   4- Kızılbaşlara Dirlik Verilmemesi
   5- Göçebe Türklerin At ve Silahtan Arındırılması
   VIII- Askerî Politikalar
   1- Osmanlı Doğu Sınırında Safevî Korkusu
   2- Arap-İran-Gürcü Sınırlarının Kontrolü
   3- Safevî Topraklarına Akınlar Düzenlemek
   XIX-XVI. Asırda Anadolu'da Alevî-Sünnî Farklılaşması

   SONUÇ
   BİBLİYOGRAYA
   EK I- Belgelerin Çeviri Yazıları
   DİZİN
   EK II-Belgelerin Fotokopileri
   EK III-Türkiye'de Bektaşî ve Alevîlerin Oturdukları Yerleri Gösterir
   Harita

   Stok Kodu
   :
   9789751626462
   Boyut
   :
   16x24
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat