Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına

#smrgSAHAFUygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına

Liste Fiyatı : 0,00
303065482
65482
Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına
Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına #smrgSAHAF
Simurg
0.00
65482 . Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına . Günay Kut, Fatma Büyükkarcı Yılmaz , İstanbul: Simurg, 2005. 771 s.. 17x24. 1. Hamur. Karton. Türkçe, , #smrgTELİF, Dilbilim, Türkçe, Türk Dili, Edebiyat, Makale, Derleme, , , , , , ,

***

İÇİNDEKİLER

Cem DiIçin Târih Berây-ı Vefât-ı Server-i Dil-şinâsân ve Tâc-ı Ser-i Yaran Şinâsi Tekin

Cem Dilçin Sensedüm!... Sensedük!...

Murat Bardakçı Târih der hakk-ı intikal-i Şinâsî Tekin ki üstâd-ı kemâlât-ı nihâd bûdend

Cem Dilçin Târih Berây-ı Armağân-ı Hâce Şinâsi Tekin

Yusuf Çotuksöken Türkçeye Adanmış Bir Ömür

GönüI Alpay Tekİn Şinasi Bey ile Gcçen Bir Ömür

Selim S. Kuru Bir Dilin Derinlerinde: Şinasi Tekin'in Eserlerine Bir Yaklaşım Denemesi

Yorgo Dedes Şinasi Tekin Bibliyografyası

Nurcan Abacı Osmanlı Kentlerinde Sosyal Kontrol: Araçlar ve İşleyiş

Edith GüIçİn Ambros, Jan Schmidt A Rhy-med Petition of 1587 by A Deli: A Unique Document Kept in the Groningen University Library (Hs. 486)

Mustafa Apaydın Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Komiğin Halleri

Yusuf Azmuri Türkçe-çağdaş Farsça Fonetik ve Semantik İlişkileri Üzerine Notlar

Eleazar Birnbaum Burnt Books: A Catalogue of Some Turkish Manuscripts Destroyed in the 1992 War in Bosnia

Hülya Canbakal Birkaç Fetva Bir Soru: Bir Hukuk Haritasına Doğru

Giancarlo Casale Safer Reis: An Ottoman Corsair of the Sixteenth Century Indian Ocean

Hakkl Erdem Çıpa Contextualizing Şeyh Bedreddin: Notes on Halli b. Ismâ'il's Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin b. Isrâ'il

Pervin Çapan Mustafa Safâyî Efendi'nin Şairliğine Dair

Yorgo Dedes Süleyman Çelebi's Mevlid: Text, Performance and Muslim-Christian Dialogue

Bilge Ercilasun Schrödinger'in Kedisi Hakkında

M. Dursun Erdem Nehcü'1-Ferâdîs'teki Sebep-Sonuç Bildiren Yan Cümle Türleri Üzerine

Nüket Esen Bir Osmanlı'nın Batı Romanına Bakışı: Ahmet Mithat'ın Ahbâr-ı Asâra Tamîm-i Enzâr'ı

Mehmet Gümüşkılıç Yabancı Kökenli İsimlerle Kullanılan Ana Yardımcı Fiiller

Esin Kâhya Osmanlılardaki Göz Hastalıklarıyla İlgili Belli Başlı Çalışmalardan Örnekler

Esra Karabacak Abdurrahman Fevzi Efendi'nin Türk Dili Hakkındaki Görüşleri

Çınar Abidinova Manas, çev. Turgut Karacan -

Dimitris Kastrİtsis Çelebi Mehemmed's Letter of Oath (Sevgendnâme) to Ya'kûb II of Germiyan: Notes and a Translation Based on Şinasi Tekin's Edition

İ. Güven Kaya Türk Edebiyatında Hammâmiyeler

Selim S. Kuru Biçimin Kıskacında Bir "Tarih-i Nev-İcad": Enderunlu Fazıl Bey ve Defter-i Aşk Adlı Mesnevisi

Günay Kut Leiden Kütüphanesi'ndeki Türkçe Yazmalar Katalogu Üzerine

Günay Kut - Zehra Toska Kedi ile Fare Hikâyesi

Eiji Mano Three Corrections to the Critical Edition of the Bâbur-nâma

Mine Mengi Divan Şiirinde Metinlerarası İlişkiler

AsIı Niyazioğlu Lives of a Sixteenth Century Ottoman Sheikh: Serhoş Bâli Efendi (d. 980/1572) and His Biographers

Yusuf Oğuzoğlu Türkiye Türkçesi ve Osmanlıca Sürecine İlişkin Tarihsel Bir-İnceleme

Orhan Okay Edebiyat Tarihçiliğinde Usûl: Edebiyat Tarihlerinin ve Türk Edebiyatı Tarihinin Sınıflandırılması Meselesi

Mustafa Öner Türkçe-Rusça İlişkilerine 1552 Dönüm Noktasından Bir Bakış

Von Klaus Röhrborn Zum dem alttürkischen Ghostword avıng - âving - âvin "fremd"

Gülden Sağol Türklerde Evliliğin Algılanışı -"Evlenmek" Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle-

Serkan Şen Standart Türkiye Türkçesinde İkilemelerle Yaşayan Tarihî Sözcükler

Isenbike Togan Beylikler Devri Anadolu Tarihinde Yöntem Sorunları: Germiyan'dan Örnekler

Zeynep Yürekli Görkay Şeyh Bedreddin ve Ecinniler: Alışılmışın ve Çalışılmışın Dışında Bir Menakıbname

Peter Zieme Bolalım bag yutuz - Ein buddhistisches Stabreimgedicht aus Toyok

Şinasi Tekin Düzme Fermanlar

Gönül Alpay Tekin, Latife Dışkaya Şinasi Âbi'ye

 • Açıklama
  • 65482 . Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına . Günay Kut, Fatma Büyükkarcı Yılmaz , İstanbul: Simurg, 2005. 771 s.. 17x24. 1. Hamur. Karton. Türkçe, , #smrgTELİF, Dilbilim, Türkçe, Türk Dili, Edebiyat, Makale, Derleme, , , , , , ,

   ***

   İÇİNDEKİLER

   Cem DiIçin Târih Berây-ı Vefât-ı Server-i Dil-şinâsân ve Tâc-ı Ser-i Yaran Şinâsi Tekin

   Cem Dilçin Sensedüm!... Sensedük!...

   Murat Bardakçı Târih der hakk-ı intikal-i Şinâsî Tekin ki üstâd-ı kemâlât-ı nihâd bûdend

   Cem Dilçin Târih Berây-ı Armağân-ı Hâce Şinâsi Tekin

   Yusuf Çotuksöken Türkçeye Adanmış Bir Ömür

   GönüI Alpay Tekİn Şinasi Bey ile Gcçen Bir Ömür

   Selim S. Kuru Bir Dilin Derinlerinde: Şinasi Tekin'in Eserlerine Bir Yaklaşım Denemesi

   Yorgo Dedes Şinasi Tekin Bibliyografyası

   Nurcan Abacı Osmanlı Kentlerinde Sosyal Kontrol: Araçlar ve İşleyiş

   Edith GüIçİn Ambros, Jan Schmidt A Rhy-med Petition of 1587 by A Deli: A Unique Document Kept in the Groningen University Library (Hs. 486)

   Mustafa Apaydın Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Komiğin Halleri

   Yusuf Azmuri Türkçe-çağdaş Farsça Fonetik ve Semantik İlişkileri Üzerine Notlar

   Eleazar Birnbaum Burnt Books: A Catalogue of Some Turkish Manuscripts Destroyed in the 1992 War in Bosnia

   Hülya Canbakal Birkaç Fetva Bir Soru: Bir Hukuk Haritasına Doğru

   Giancarlo Casale Safer Reis: An Ottoman Corsair of the Sixteenth Century Indian Ocean

   Hakkl Erdem Çıpa Contextualizing Şeyh Bedreddin: Notes on Halli b. Ismâ'il's Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin b. Isrâ'il

   Pervin Çapan Mustafa Safâyî Efendi'nin Şairliğine Dair

   Yorgo Dedes Süleyman Çelebi's Mevlid: Text, Performance and Muslim-Christian Dialogue

   Bilge Ercilasun Schrödinger'in Kedisi Hakkında

   M. Dursun Erdem Nehcü'1-Ferâdîs'teki Sebep-Sonuç Bildiren Yan Cümle Türleri Üzerine

   Nüket Esen Bir Osmanlı'nın Batı Romanına Bakışı: Ahmet Mithat'ın Ahbâr-ı Asâra Tamîm-i Enzâr'ı

   Mehmet Gümüşkılıç Yabancı Kökenli İsimlerle Kullanılan Ana Yardımcı Fiiller

   Esin Kâhya Osmanlılardaki Göz Hastalıklarıyla İlgili Belli Başlı Çalışmalardan Örnekler

   Esra Karabacak Abdurrahman Fevzi Efendi'nin Türk Dili Hakkındaki Görüşleri

   Çınar Abidinova Manas, çev. Turgut Karacan -

   Dimitris Kastrİtsis Çelebi Mehemmed's Letter of Oath (Sevgendnâme) to Ya'kûb II of Germiyan: Notes and a Translation Based on Şinasi Tekin's Edition

   İ. Güven Kaya Türk Edebiyatında Hammâmiyeler

   Selim S. Kuru Biçimin Kıskacında Bir "Tarih-i Nev-İcad": Enderunlu Fazıl Bey ve Defter-i Aşk Adlı Mesnevisi

   Günay Kut Leiden Kütüphanesi'ndeki Türkçe Yazmalar Katalogu Üzerine

   Günay Kut - Zehra Toska Kedi ile Fare Hikâyesi

   Eiji Mano Three Corrections to the Critical Edition of the Bâbur-nâma

   Mine Mengi Divan Şiirinde Metinlerarası İlişkiler

   AsIı Niyazioğlu Lives of a Sixteenth Century Ottoman Sheikh: Serhoş Bâli Efendi (d. 980/1572) and His Biographers

   Yusuf Oğuzoğlu Türkiye Türkçesi ve Osmanlıca Sürecine İlişkin Tarihsel Bir-İnceleme

   Orhan Okay Edebiyat Tarihçiliğinde Usûl: Edebiyat Tarihlerinin ve Türk Edebiyatı Tarihinin Sınıflandırılması Meselesi

   Mustafa Öner Türkçe-Rusça İlişkilerine 1552 Dönüm Noktasından Bir Bakış

   Von Klaus Röhrborn Zum dem alttürkischen Ghostword avıng - âving - âvin "fremd"

   Gülden Sağol Türklerde Evliliğin Algılanışı -"Evlenmek" Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle-

   Serkan Şen Standart Türkiye Türkçesinde İkilemelerle Yaşayan Tarihî Sözcükler

   Isenbike Togan Beylikler Devri Anadolu Tarihinde Yöntem Sorunları: Germiyan'dan Örnekler

   Zeynep Yürekli Görkay Şeyh Bedreddin ve Ecinniler: Alışılmışın ve Çalışılmışın Dışında Bir Menakıbname

   Peter Zieme Bolalım bag yutuz - Ein buddhistisches Stabreimgedicht aus Toyok

   Şinasi Tekin Düzme Fermanlar

   Gönül Alpay Tekin, Latife Dışkaya Şinasi Âbi'ye

   Stok Kodu
   :
   303065482
   Boyut
   :
   17x24
   Sayfa Sayısı
   :
   771 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2005
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   65482        Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin'in Anısına     Simurg    Günay Kut    Fatma Büyükkarcı Yılmaz    #smrgTELİF    Dilbilim    Türkçe    Türk Dili    Edebiyat    Makale    Derleme                           
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat