Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%50
Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET)

#smrgDERGİTürk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) -#smrgStoktanTeslim

Liste Fiyatı : 130,00
İndirimli Fiyat : 65,00
Kazancınız : 65,00
1199120709
120709
Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) -
Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) - #smrgDERGİ #smrgStoktanTeslim
Simurg Yayınları
65.00
120709 . Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) . Talat Tekin, Mehmet Ölmez , Ankara: Simurg, 1995. 1262 s.. 16x24. 1. Hamur. Karton. Türkçe, , #smrgKOLEKTİF, Dergi / Süreli Yayın, Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Türkçe, Türk dili, Dilbilim, Akademik, , ,

***

Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1995. 296 s.
Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1996. 208 s.
Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1997. 287 s.
Türk Dilleri Araştırmaları Talat Tekin, Mehmet Ölmez, İstanbul: Simurg 1999. 240 s.
Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, İstanbul: Simurg 1999. 231 s.

İçindekiler Sayı: 5
Yazılar
Gerhard Doerfer: Eski Türkçe ı- yı- Hakkında
Talat Tekin: Elegest (Körtle Han) Yazıtı
Semih Tezcan: Mes'üd ve XIV Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler
Nurettin Demir: Alanya Ağızlarının Araştırılması
Zuhal Kargı Ölmez: Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri
Johannes Benzing: (Haz: Emine Ceylan) Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı
Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1)
Değiniler / Eklemeler
Marek Stachowski: Ein unbekannter turkologischer Brief
Semih Tezcan: Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Notlara Birkaç Ekleme
Tanıtmalar
Nuri Yüce: Orhan Seferi Araştırmaları, Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası (Seçilmiş Sayfalar). Ankara 1995
Mehmet Ölmez: Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testmanets, Marek Stachowski, Krakow 1995
Mehmet Ölmez: Baumwolle im türkischen Zentralasien, Simone-Christiane Raschmann, VSUA Band 44 Wiesbaden 195
Duyurular
Mehmet Ölmez: The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies, 2nd, revised edition, Karl H. Menges
M. Ölmez: Şor Sözlüğü, N. N. Kurpeşko Tannagaşeva, Doç. Dr. Şükrü Halûk Akalın
M. Ölmez: Göktürk Tarihinin Meseleleri, Probleme der köktürkischen Geschicte, Some Problems of köktürk History, Osman Fikri Sertkaya
Z. Kargı Ölmez: Zahiruddin Muhammed Mirza, Bâburnâma, Chaghatay Turkish Text with Abdul-Rahim Khankhan's Persian Translation; Turkish Transcription, Persian Edition and English Translation M. Thackston, Jr.
Z. Kargı Ölmez: Babûr Divanı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Dr. Bilal Yücel
Z. Kargı Ölmez: Ali Şir Nevayi, Ferhad ü Şîrîn, İnceleme-Metin, Gönül Alpay-Tekin
E. Ceylan: Modern Literary Uzbek I, Khayrulla Ismatulla

İçindekiler Sayı: 6
Yazılar
Atila Jorma: Fin-Türk Dili Üzerine
Niu Ruji - Peter Zieme: The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhaung
Juten Oda: Eski Uygurlarda ög bitig Üzerine
Talat Tekin: On Uigur {-gAll} bol- {-gAll} boltuk-
Yong-Song Li: Kügü - kügüy "Teyze" Hakkında
Semih Tezcan: Manzum Kelile ve Dimne Üzerine Notlar
Marek Stachowski: Über das Alter der dolganischen Sprache
Mehmet Ölmez: Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) [Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Anlatılar (II)]
Zuhal Kargı Ölmez: "Eyyüb ve Çağatayca Şiirleri"ne Ek
Semih Tezcan: "Mes'üd ve "XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler" Ek
Tanıtmalar
Talat Tekin: Zieme, Peter: Altun Yaruq Sudur, Vorvorte und das erste Buch (= BT XVIII). (Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenscheften Akademienvorhaben Turfanforschung). Brepols 1996
Talat Tekin: Symbolae Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson On his Sixtieth Birthday 8 March 1996, edited by Arpad Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig. Swedish research Intitute in İstanbul, 1996, 246 s.
Kamile İmer: Demircan, Ömer (1996). Türkçenin Sesdizimi. Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişmeleri, Vurgu, Vurgulama, Ezgi, Ezgileme. İstanbul: Der Yayınevi. X + 196 s.

Emine Ceylan: Deverbale Wortbildung im Mittelkiptshakisch-Türkischen, Arpad Berta, Turcologica, Bd. 24. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 1996, XVIII + 698
Hatice Kutlar: Mien Karajce Ürianiam / As Mokausi Karaimiskai. Mykolas Firkovicius. Vilnius, 1996, 133 s.
Emin Eminoğlu: Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin -İslâmî'nin Mesnevisi-, Hasan Yüksel, H. İbrahim Delice, İsmail H. Aksoyak, Sivas 1996, XXI + 504 (382 - 504 sayfalar tıpkıbasım)
Wolfgang Giella: Turkin kielen opas. Jorma Atilla, Yliopisto-paino Helsinki Universty Press, Helsinki 1995, 102 s.

İçindekiler Sayı: 7
Yazılar
Talat Tekin: On the Old Turkic Verbal Noun Suffix
Semih Tezcan: Kitabu'l Gunya'nın Yazarı
Zuhal Kargı Ölmez: Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)
Mustafa Kaçalin: Hüseyinoğlu Hasan'ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü'l Luğa
Emina Ceylan: Çuvaşçada Eklenmede Oluşan Ses Değişimleri
Albina H. Girfanova, Nikolai L. Sukhachev: Notes on Balkan Toponomy of Turk Origin (Wallachia)
Peter Zieme: "Silk" and "Wad" in Old Turkish Terminology
Semih Tezcan: Additional Iranian Loan-words in Early Turkic Languages
Talak Tekin: Notes on Some Chinese Loanwords in Old Turkic
Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)
James Hamilton: Tokuz-Oğuz ve On-Uygur
Yong-Song Li: Kutadgu Bilig'de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine
Tanıtımlar
Kerima Filan: Ekrem Causevic, Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagrab 1996
Mehmet Ölmez: Marek Stachowski, Dolganische Wortbildung, Krakow 1997
Duyurular
M. Ölmez: The Formation of Substantives in 17th Century Ottoman-Turkish, (= STC 3), Ewa Siemieniec-Golas Krokow 1997
M. Ölmez: Swiat Dawnej Literatury Tureckiej, Zarys, Jan Ciopinski, Ksiegarnia Akademicka, Krakow 1997
M. Ölmez: Studia Etymologica Cracoviensia, 2 (1997) Condidit et moderatur Marek Stachowski, 1997
M. Ölmez: Mevlânâ Safiyyü'd-dîn, Neseb-nâme Tercümesi, haz: Prof. Dr. Kemal Eraslan, İstanbul 1996
M. Ölmez: lacutica, Prace jakutoznawcze, Stanislaw Kaluzynski, Warszawa 1995
Yitirdiklerimiz
Masao Mori, Özcan Başkan, Wolfrang Veenker

İçindekiler Sayı: 8
Yazılar
Talat Tekin: The Second Altınköl Inscription
Semih Tezcan: Seyahat-name'den Bir Atasözü
Marek Stachowski: Der Terminus "Lenatürdkisch"
Mehmet Ölmez: Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine
Abdurishid Yakup: A Sample of Oral Litarature of Xinjiang Salars
Önal Kaya: Süleyman Hakim Ata Bakırggani ve Şiirleri
Değiniler
Marek Stachowski: Kowalski, Caferoğlu und die Universitat Stambul
Tanıtmalar
Henryk Jankowski: Ekrem Causevic, 1996. Gramatika suvremenoga turskog jezika

İçindekiler Sayı: 9
A. Yazılar
Talat Tekin: Hemçık - Çırgakı Yazıtı
Juten Oda: When Was The Sakiz Yükmak Yaruq Sütra Translated?
Semih Tezcan: Mes'üd'un Manzum Kelile ve Dimne'sinde Atasözleri
Mefküre Mollova: Sur Les Constellations Dites Modernes Et Sur
Les Doublets Constellaires
Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3)
Marek Stachowski: AbriB Der Konsonantenadaptation Der Westeuropaischen Lehnwörter Im Osmanisch - Türkischen
Zafer Önler: Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler
Önal Kaya: Mevlevi Cami Mahlasli Mu'cizat-ı Nebi Adlı Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiir ve Onun Şairi Üzerine
B. Yitirdiklerimiz
G. Doerfer: Nachruf Für Karl Heinrich Menges
G. Doerfer: Vefayat: Karl Heinrich Menges
C. Tanıtmalar
Mefküre Mollova: "Central Asian Turkic Place - Names - Lop Nor And Tarim Area - An Attempt At Classification And Explanation Based On Sven Hedin's Diaries And Published Works. Gunnar Jarring, The Sven Hedin Fondation, Stockholm 1997, XVII - 525 P., 8 (Reports From The Scientific Expedition To The North - Western Provinces Of China Under The Leadership Of Dr. Sven Hedin - Publication
56. VIII. Ethnography 11)"
Abdurishid Yakub: "Johan Elverskog: Uygur Buddhist Literature, Silk Road Studies I, Brepols 1997, ISBN 2-503-50544-9, 154 Pages + X

 • Açıklama
  • 120709 . Türk Dilleri Araştırmaları 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (5 Sayı SET) . Talat Tekin, Mehmet Ölmez , Ankara: Simurg, 1995. 1262 s.. 16x24. 1. Hamur. Karton. Türkçe, , #smrgKOLEKTİF, Dergi / Süreli Yayın, Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Türkçe, Türk dili, Dilbilim, Akademik, , ,

   ***

   Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1995. 296 s.
   Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1996. 208 s.
   Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Ankara: Simurg 1997. 287 s.
   Türk Dilleri Araştırmaları Talat Tekin, Mehmet Ölmez, İstanbul: Simurg 1999. 240 s.
   Türk Dilleri Araştırmaları. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, İstanbul: Simurg 1999. 231 s.

   İçindekiler Sayı: 5
   Yazılar
   Gerhard Doerfer: Eski Türkçe ı- yı- Hakkında
   Talat Tekin: Elegest (Körtle Han) Yazıtı
   Semih Tezcan: Mes'üd ve XIV Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler
   Nurettin Demir: Alanya Ağızlarının Araştırılması
   Zuhal Kargı Ölmez: Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri
   Johannes Benzing: (Haz: Emine Ceylan) Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı
   Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1)
   Değiniler / Eklemeler
   Marek Stachowski: Ein unbekannter turkologischer Brief
   Semih Tezcan: Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Notlara Birkaç Ekleme
   Tanıtmalar
   Nuri Yüce: Orhan Seferi Araştırmaları, Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası (Seçilmiş Sayfalar). Ankara 1995
   Mehmet Ölmez: Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testmanets, Marek Stachowski, Krakow 1995
   Mehmet Ölmez: Baumwolle im türkischen Zentralasien, Simone-Christiane Raschmann, VSUA Band 44 Wiesbaden 195
   Duyurular
   Mehmet Ölmez: The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies, 2nd, revised edition, Karl H. Menges
   M. Ölmez: Şor Sözlüğü, N. N. Kurpeşko Tannagaşeva, Doç. Dr. Şükrü Halûk Akalın
   M. Ölmez: Göktürk Tarihinin Meseleleri, Probleme der köktürkischen Geschicte, Some Problems of köktürk History, Osman Fikri Sertkaya
   Z. Kargı Ölmez: Zahiruddin Muhammed Mirza, Bâburnâma, Chaghatay Turkish Text with Abdul-Rahim Khankhan's Persian Translation; Turkish Transcription, Persian Edition and English Translation M. Thackston, Jr.
   Z. Kargı Ölmez: Babûr Divanı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Dr. Bilal Yücel
   Z. Kargı Ölmez: Ali Şir Nevayi, Ferhad ü Şîrîn, İnceleme-Metin, Gönül Alpay-Tekin
   E. Ceylan: Modern Literary Uzbek I, Khayrulla Ismatulla

   İçindekiler Sayı: 6
   Yazılar
   Atila Jorma: Fin-Türk Dili Üzerine
   Niu Ruji - Peter Zieme: The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhaung
   Juten Oda: Eski Uygurlarda ög bitig Üzerine
   Talat Tekin: On Uigur {-gAll} bol- {-gAll} boltuk-
   Yong-Song Li: Kügü - kügüy "Teyze" Hakkında
   Semih Tezcan: Manzum Kelile ve Dimne Üzerine Notlar
   Marek Stachowski: Über das Alter der dolganischen Sprache
   Mehmet Ölmez: Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) [Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Anlatılar (II)]
   Zuhal Kargı Ölmez: "Eyyüb ve Çağatayca Şiirleri"ne Ek
   Semih Tezcan: "Mes'üd ve "XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler" Ek
   Tanıtmalar
   Talat Tekin: Zieme, Peter: Altun Yaruq Sudur, Vorvorte und das erste Buch (= BT XVIII). (Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenscheften Akademienvorhaben Turfanforschung). Brepols 1996
   Talat Tekin: Symbolae Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson On his Sixtieth Birthday 8 March 1996, edited by Arpad Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig. Swedish research Intitute in İstanbul, 1996, 246 s.
   Kamile İmer: Demircan, Ömer (1996). Türkçenin Sesdizimi. Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses Değişmeleri, Vurgu, Vurgulama, Ezgi, Ezgileme. İstanbul: Der Yayınevi. X + 196 s.

   Emine Ceylan: Deverbale Wortbildung im Mittelkiptshakisch-Türkischen, Arpad Berta, Turcologica, Bd. 24. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 1996, XVIII + 698
   Hatice Kutlar: Mien Karajce Ürianiam / As Mokausi Karaimiskai. Mykolas Firkovicius. Vilnius, 1996, 133 s.
   Emin Eminoğlu: Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin -İslâmî'nin Mesnevisi-, Hasan Yüksel, H. İbrahim Delice, İsmail H. Aksoyak, Sivas 1996, XXI + 504 (382 - 504 sayfalar tıpkıbasım)
   Wolfgang Giella: Turkin kielen opas. Jorma Atilla, Yliopisto-paino Helsinki Universty Press, Helsinki 1995, 102 s.

   İçindekiler Sayı: 7
   Yazılar
   Talat Tekin: On the Old Turkic Verbal Noun Suffix
   Semih Tezcan: Kitabu'l Gunya'nın Yazarı
   Zuhal Kargı Ölmez: Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)
   Mustafa Kaçalin: Hüseyinoğlu Hasan'ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü'l Luğa
   Emina Ceylan: Çuvaşçada Eklenmede Oluşan Ses Değişimleri
   Albina H. Girfanova, Nikolai L. Sukhachev: Notes on Balkan Toponomy of Turk Origin (Wallachia)
   Peter Zieme: "Silk" and "Wad" in Old Turkish Terminology
   Semih Tezcan: Additional Iranian Loan-words in Early Turkic Languages
   Talak Tekin: Notes on Some Chinese Loanwords in Old Turkic
   Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)
   James Hamilton: Tokuz-Oğuz ve On-Uygur
   Yong-Song Li: Kutadgu Bilig'de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine
   Tanıtımlar
   Kerima Filan: Ekrem Causevic, Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagrab 1996
   Mehmet Ölmez: Marek Stachowski, Dolganische Wortbildung, Krakow 1997
   Duyurular
   M. Ölmez: The Formation of Substantives in 17th Century Ottoman-Turkish, (= STC 3), Ewa Siemieniec-Golas Krokow 1997
   M. Ölmez: Swiat Dawnej Literatury Tureckiej, Zarys, Jan Ciopinski, Ksiegarnia Akademicka, Krakow 1997
   M. Ölmez: Studia Etymologica Cracoviensia, 2 (1997) Condidit et moderatur Marek Stachowski, 1997
   M. Ölmez: Mevlânâ Safiyyü'd-dîn, Neseb-nâme Tercümesi, haz: Prof. Dr. Kemal Eraslan, İstanbul 1996
   M. Ölmez: lacutica, Prace jakutoznawcze, Stanislaw Kaluzynski, Warszawa 1995
   Yitirdiklerimiz
   Masao Mori, Özcan Başkan, Wolfrang Veenker

   İçindekiler Sayı: 8
   Yazılar
   Talat Tekin: The Second Altınköl Inscription
   Semih Tezcan: Seyahat-name'den Bir Atasözü
   Marek Stachowski: Der Terminus "Lenatürdkisch"
   Mehmet Ölmez: Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine
   Abdurishid Yakup: A Sample of Oral Litarature of Xinjiang Salars
   Önal Kaya: Süleyman Hakim Ata Bakırggani ve Şiirleri
   Değiniler
   Marek Stachowski: Kowalski, Caferoğlu und die Universitat Stambul
   Tanıtmalar
   Henryk Jankowski: Ekrem Causevic, 1996. Gramatika suvremenoga turskog jezika

   İçindekiler Sayı: 9
   A. Yazılar
   Talat Tekin: Hemçık - Çırgakı Yazıtı
   Juten Oda: When Was The Sakiz Yükmak Yaruq Sütra Translated?
   Semih Tezcan: Mes'üd'un Manzum Kelile ve Dimne'sinde Atasözleri
   Mefküre Mollova: Sur Les Constellations Dites Modernes Et Sur
   Les Doublets Constellaires
   Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3)
   Marek Stachowski: AbriB Der Konsonantenadaptation Der Westeuropaischen Lehnwörter Im Osmanisch - Türkischen
   Zafer Önler: Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler
   Önal Kaya: Mevlevi Cami Mahlasli Mu'cizat-ı Nebi Adlı Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiir ve Onun Şairi Üzerine
   B. Yitirdiklerimiz
   G. Doerfer: Nachruf Für Karl Heinrich Menges
   G. Doerfer: Vefayat: Karl Heinrich Menges
   C. Tanıtmalar
   Mefküre Mollova: "Central Asian Turkic Place - Names - Lop Nor And Tarim Area - An Attempt At Classification And Explanation Based On Sven Hedin's Diaries And Published Works. Gunnar Jarring, The Sven Hedin Fondation, Stockholm 1997, XVII - 525 P., 8 (Reports From The Scientific Expedition To The North - Western Provinces Of China Under The Leadership Of Dr. Sven Hedin - Publication
   56. VIII. Ethnography 11)"
   Abdurishid Yakub: "Johan Elverskog: Uygur Buddhist Literature, Silk Road Studies I, Brepols 1997, ISBN 2-503-50544-9, 154 Pages + X

   Stok Kodu
   :
   1199120709
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1262 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1995
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat