Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1884 - 1880 İlber Ortaylı

#smrgSAHAFTanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1884 - 1880

Liste Fiyatı : 0,00
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1884 - 1880
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1884 - 1880 #smrgSAHAF
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
İçindekiler
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
YEREL YÖNETİMDEKİ GELİŞMELER
Mahallî İdare Geleneği; Abartma ve Gerçek Üzerine

BİRİNCİ KESİM: 19. YÜZYILDA OSMANLI YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU
BÖLÜM 1: TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİNİN OLUŞMASI
Klasik Dönem Yönetiminin Mirası
Yeni Devir ve Yeni Kurumlar
Seçim Denen Kurumun Girişi

BÖLÜM II: MERKEZİYETÇİLİK ÇAĞINDA YEREL YÖNETİMİN GELİŞMESİ
Zorunlu Modernleşmenin Yansıması
Tanzimatın İlk Uygulaması; Muhassıllık Meclisleri
Meclis Üyelerinin Seçim Usulü
Meclisler Nasıl Çalışıyordu?
Meclislerin Yapısı ve Sorunlar
Uygulamada Değişiklikler
Başkente Davet Edilen Eyalet Temsilcileri

BÖLÜM III: AVRUPA'NlN REFORM İSTEKLERİ VE BABIÂLİ'NİN KARŞI ÖNLEMLERİ
Islahat Fermanı ve Reform Sorunu
Lübnan Olayları ve Lübnan Nizamnamesi Örneği
Reformun Deneme Uygulamaları
Tuna Vilayeti ve Midhat Paşa
1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin Ana Hatları
Uygulamanın Yaygınlaşması
(1287) 1871 İdare-yi Umumiye-yi Vilâyet Nizamnamesi
Ayrıcalıklı Statüsü Olan Vilâyetler

BÖLÜM IV: VİLÂYET YÖNETİMİNDE İDARE MECLİSLERİ
Yeni Vilâyet Yönetimi ve Meclisler
Vilâyet İdare Meclisleri ve Gayrimüslim Cemaatler
Meclislerin Yapısı ve Üyelerin Çalışması
Liva ve Kaza İdare Meclisleri
Karışık Bir Seçim Usulü
Adliye Teşkilatında ve Vilâyet İhtisas Komisyonlarındaki Seçimli Üyeler
Vilayet Umumi Meclisleri
Vilâyet Meclisleri Geleneği ve İlk Osmanlı Mebuslar Meclisi

BÖLÜM V: KÜÇÜK YERLEŞMELERDE YEREL YÖNETİM DÜZENİ
Osmanlı Nahiye Yönetimi ve Nahiye Meclisleri
Nahiye Yönetimine Avrupa'nın Müdahalesi ve 1876 Tarihli İdare-yi Nevahi Nizamnamesi
Nahiye Yönetiminin Aksaklıkları
Mahalle ve Köy Yönetimi Vilayet Nizamnamesine Göre Köy Yönetimi

İKİNCİ KESİM: OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN BELEDİYELER
BÖLÜM VI: TANZİMAT'TAN SONRA BELEDİYENİN KURULUŞU
Modern Belediyelerin Kuruluş Nedenleri
Geleneksel Osmanlı Şehir Yönetiminden Modern Belediyeye İhtisab Nazırlığı
Tanzimat Yöneticilerinin Modern Belediye Anlayışı
İstanbul'da Şehremanetinin Kurulması
Şehremanetinin Organları
Malî Durum ve Personel
Başarısız Bir Kuruluş
İntizam-ı Şehir Komisyonu

BÖLÜM VII: ALTINCI DAİRE-Yİ BELEDİYE
Beyoğlu Semtindeki Modern Belediye
Altıncı Daire-yi Belediye'nin Organları ve Görevleri
Beledî Kolluk ve Beledî Yargı
Altıncı Dairenin Malî Durumu ve Faaliyeti
Altıncı Daire Nasıl Örnek Oldu

BÖLÜM VIII: ÖRGÜTLENEMEYEN BELEDİYE
1868 Yılı: İstanbul Şehremaneti'nin Yeniden Düzenlenişi
Dersaadet Belediye Kanunu Meclis-i Mebusan'da
Bugüne Kadar Tamamlanamayan Örgütlenme

BÖLÜM IX: OSMANLI VİLÂYETLERİNDE MODERN BELEDİYELER
Osmanlı Şehirlerinde Geleneksel Yönetimin Çözülmesi
1871 Vilâyet Nizamnamesine Göre Belediye İdareleri
Osmanlı Şehirlerinde İlk Örgütlü Belediyeler
Osmanlı Avrupası Şehirlerinde İlk Belediyeler
Osmanlı Asyası Şehirlerinde İIk Belediyeler
1877 Vilâyetler Belediye Kanunu ve Getirdiği Kurumsal Yapı
Belediye Seçimi ve Belediye Personeli
Belediyelerin Mali Güçsüzlüğü

BÖLÜM X: MODERN OSMANLI BELEDİYELERİ VE KENT HİZMETLERİ
Belediyelerin İmar Denetimi ve Kent Altyapısını Kurma Çabaları
Kentsel Altyapı ve Belediyeler
Osmanlı Belediyelerinin Kolluk Sorunu, Beledi Ceza ve Fiyat Kontrolü
Beledî Denetim ve Ceza ile İlgili Nizamnameler
Belediyenin Fiyat Tesbiti ve Kontrolü
Şehrin Ekonomik Hayatını Düzenleyici Tesislerin Kurulması
Osmanlı Belediyelerinin Koruyucu Amaçlı Örgüt ve Hizmetleri
Osmanlı Belediyeleri ve Şehir Hizmetleri

SONUÇ
KAYNAKLAR
DİZİN
EKLER

 • Açıklama
  • İçindekiler
   KISALTMALAR
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ
   YEREL YÖNETİMDEKİ GELİŞMELER
   Mahallî İdare Geleneği; Abartma ve Gerçek Üzerine

   BİRİNCİ KESİM: 19. YÜZYILDA OSMANLI YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU
   BÖLÜM 1: TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİNİN OLUŞMASI
   Klasik Dönem Yönetiminin Mirası
   Yeni Devir ve Yeni Kurumlar
   Seçim Denen Kurumun Girişi

   BÖLÜM II: MERKEZİYETÇİLİK ÇAĞINDA YEREL YÖNETİMİN GELİŞMESİ
   Zorunlu Modernleşmenin Yansıması
   Tanzimatın İlk Uygulaması; Muhassıllık Meclisleri
   Meclis Üyelerinin Seçim Usulü
   Meclisler Nasıl Çalışıyordu?
   Meclislerin Yapısı ve Sorunlar
   Uygulamada Değişiklikler
   Başkente Davet Edilen Eyalet Temsilcileri

   BÖLÜM III: AVRUPA'NlN REFORM İSTEKLERİ VE BABIÂLİ'NİN KARŞI ÖNLEMLERİ
   Islahat Fermanı ve Reform Sorunu
   Lübnan Olayları ve Lübnan Nizamnamesi Örneği
   Reformun Deneme Uygulamaları
   Tuna Vilayeti ve Midhat Paşa
   1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin Ana Hatları
   Uygulamanın Yaygınlaşması
   (1287) 1871 İdare-yi Umumiye-yi Vilâyet Nizamnamesi
   Ayrıcalıklı Statüsü Olan Vilâyetler

   BÖLÜM IV: VİLÂYET YÖNETİMİNDE İDARE MECLİSLERİ
   Yeni Vilâyet Yönetimi ve Meclisler
   Vilâyet İdare Meclisleri ve Gayrimüslim Cemaatler
   Meclislerin Yapısı ve Üyelerin Çalışması
   Liva ve Kaza İdare Meclisleri
   Karışık Bir Seçim Usulü
   Adliye Teşkilatında ve Vilâyet İhtisas Komisyonlarındaki Seçimli Üyeler
   Vilayet Umumi Meclisleri
   Vilâyet Meclisleri Geleneği ve İlk Osmanlı Mebuslar Meclisi

   BÖLÜM V: KÜÇÜK YERLEŞMELERDE YEREL YÖNETİM DÜZENİ
   Osmanlı Nahiye Yönetimi ve Nahiye Meclisleri
   Nahiye Yönetimine Avrupa'nın Müdahalesi ve 1876 Tarihli İdare-yi Nevahi Nizamnamesi
   Nahiye Yönetiminin Aksaklıkları
   Mahalle ve Köy Yönetimi Vilayet Nizamnamesine Göre Köy Yönetimi

   İKİNCİ KESİM: OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN BELEDİYELER
   BÖLÜM VI: TANZİMAT'TAN SONRA BELEDİYENİN KURULUŞU
   Modern Belediyelerin Kuruluş Nedenleri
   Geleneksel Osmanlı Şehir Yönetiminden Modern Belediyeye İhtisab Nazırlığı
   Tanzimat Yöneticilerinin Modern Belediye Anlayışı
   İstanbul'da Şehremanetinin Kurulması
   Şehremanetinin Organları
   Malî Durum ve Personel
   Başarısız Bir Kuruluş
   İntizam-ı Şehir Komisyonu

   BÖLÜM VII: ALTINCI DAİRE-Yİ BELEDİYE
   Beyoğlu Semtindeki Modern Belediye
   Altıncı Daire-yi Belediye'nin Organları ve Görevleri
   Beledî Kolluk ve Beledî Yargı
   Altıncı Dairenin Malî Durumu ve Faaliyeti
   Altıncı Daire Nasıl Örnek Oldu

   BÖLÜM VIII: ÖRGÜTLENEMEYEN BELEDİYE
   1868 Yılı: İstanbul Şehremaneti'nin Yeniden Düzenlenişi
   Dersaadet Belediye Kanunu Meclis-i Mebusan'da
   Bugüne Kadar Tamamlanamayan Örgütlenme

   BÖLÜM IX: OSMANLI VİLÂYETLERİNDE MODERN BELEDİYELER
   Osmanlı Şehirlerinde Geleneksel Yönetimin Çözülmesi
   1871 Vilâyet Nizamnamesine Göre Belediye İdareleri
   Osmanlı Şehirlerinde İlk Örgütlü Belediyeler
   Osmanlı Avrupası Şehirlerinde İlk Belediyeler
   Osmanlı Asyası Şehirlerinde İIk Belediyeler
   1877 Vilâyetler Belediye Kanunu ve Getirdiği Kurumsal Yapı
   Belediye Seçimi ve Belediye Personeli
   Belediyelerin Mali Güçsüzlüğü

   BÖLÜM X: MODERN OSMANLI BELEDİYELERİ VE KENT HİZMETLERİ
   Belediyelerin İmar Denetimi ve Kent Altyapısını Kurma Çabaları
   Kentsel Altyapı ve Belediyeler
   Osmanlı Belediyelerinin Kolluk Sorunu, Beledi Ceza ve Fiyat Kontrolü
   Beledî Denetim ve Ceza ile İlgili Nizamnameler
   Belediyenin Fiyat Tesbiti ve Kontrolü
   Şehrin Ekonomik Hayatını Düzenleyici Tesislerin Kurulması
   Osmanlı Belediyelerinin Koruyucu Amaçlı Örgüt ve Hizmetleri
   Osmanlı Belediyeleri ve Şehir Hizmetleri

   SONUÇ
   KAYNAKLAR
   DİZİN
   EKLER

   Stok Kodu
   :
   303056255
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   11+245 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2000
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat