Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Takvîmü't - Tevarih: İndeksli Tıpkı Basım Katip Çelebi Takvîmü't - Tevarih: İndeksli Tıpkı Basım Katip Çelebi

#smrgKİTABEVİTakvimü't - Tevarih: İndeksli Tıpkı Basım

Liste Fiyatı : 0,00
9789751622297
142700
Takvimü't - Tevarih: İndeksli Tıpkı Basım
Takvimü't - Tevarih: İndeksli Tıpkı Basım #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
Kâtip Çelebi'nin Takvîmü't-Tevarih'i telif edildiği devirden sonra uzun süre el kitabı olarak kullanılmış önemli bir eserdir. Eserin yaygın olarak kullanıldığı kütüphanelerdeki yazma nüshaların çokluğundan rahatlıkla anlaşılabilir. Bu yazmalar içinde cep kitabı boyunda istinsah edilmiş nüshalarından, oldukça özneli ve rahat bir sayfa düzeniyle istinsah edilmiş, tezhipli olanlarına varıncaya kadar farklı boyutlarda birçok Takvîmü't-Tevarih nüshası vardır.

Kâtip Çelebi bu eserinde de Âdem Peygamberden kendi yaşadığı yüzyıla kadarki zaman dilimini ele almaktadır.

Özet:
Kronolojik bir dünya tarihi olan Takvîmü't-Tevarih Kâtip Çelebi'nin Arapça Fezleketü't-Tevârih'inin bir özetidir. Fezleke Arapça iken Takvîmü't-Tevarih Türkçedir. Eser aslında Arapça Fezleke'nin konu düzenini takip eder ve fakat adındaki 'Takvim' kelimesinin de işaret ettiği üzere onu bir kronolojiye dönüştürür. Kâtip Çelebi, bu eserinde de Âdem Peygamberden kendi yaşadığı yüzyıla kadarki zaman dilimini ele almaktadır. Eserin başında yer alan ve Semiha Nurdan tarafından hazırlanan indeks, eser için ayrıntılı bir 'İçindekiler' sayılabilir. Hem bu yönü hem de kronolojik yapısı itibariyle Takvîm günümüz araştırmacılarının da faydalanabileceği bir eserdir. Eser, indeksiyle bir arada basılmıştır.

İçindekiler:
Takdim
I. TAKVÎMÜ' T-TEVÂRÎH İNDEKSİ
İndeks
A. Şahıs Adları
B. Yer Adları
C. Olaylar ve Terimler
II. TAKVÎMÜ' T-TEVÂRÎH TIPKIBASIMI
Hazâ Kitâb-ı Takvîmü' t-Tevârîh
Levha-i Vekâyi'-i Ulûf-i Sâlife ez Târîh-i 'Âlem
Cedvel-i Vekâyi' ez İbtidâ-yı 'Âlem tâ be-Tûfân-ı Nûh 'Aleyhi's-Selâm
Cedvel-i Vekâyi' ez Vefât-ı Mûsâ 'Aleyhi's-Selâm tâ be-Zuhûr-i Buhtunnasr
Meblağ-i Cedvel-i Sâl-i Vekâyi'-i Buhtunnasr tâ be-Galebe-i İskender ber-Dârâ ..; Meblağ-i Cedvel-i Sâl-i Ezmân-ı İskender tâ Mevlûd-i Mesîh 'Aleyhi's-Selâm
Cedvel-i Vekâyi' ez Velâdet-i Mesîh 'Aleyhi's-Selâm tâ Hicret
Cedvel-i Ezmine-i Güzeşte der Meyân-ı Her Dü Vak'a
Levha-i Vekâyi'-i Elf-i Sabi' ez Târîh-i 'Alem
Cedvel-i Vekâyi'-i Ûlâ ez Târîh-i Hicret-i Nebeviyye
Meblağ-i Sâl-i ' Aded-i On
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yigirmi
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Otuz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Kırk
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Elli
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altmış
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yetmiş
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Seksen
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz On
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Yigirmi
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Otuz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Kırk..
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Elli
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Altmış
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Yetmiş
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Seksen
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz On
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Yigirmi
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Otuz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Kırk
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Elli
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Altmış
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Yetmiş
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz On
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Elli.. Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz ;
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Doksan
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz On
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Yigirmi ,
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Otuz
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Kırk
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Elli
Meblağ-i Sâl-i 4 Aded-i Sekiz Yüz Altmış
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Yetmiş
Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Seksen
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Sekiz Yüz Doksan
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz... :
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz On :
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Yigirmi ,
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Otuz
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Kırk
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Elli
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Altmış
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Yetmiş
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Seksen
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Doksan
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin On
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Yigirmi
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Otuz
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Kırk
[Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Elli "
Levha-i Selâtîn-i 'Âlem ve Mülûk-ı Benî Âdem - Cedvel-i Mülûk-ı Pîşîn....
Cedvel-i Tetimme-i Mülûk-ı Pîşîn
Cedvel-i Hulefâ-i Râşidîn -Rızvânu'İlâhi Te'âlâ Aleyhim Ecmaîn-
Cedveli-i Hulefâ-i Mülûk-ı İslâmiyye
Cedvel-i Tetimme-i Mülûk-ı İslâmiyye
Cedvel-i Bakıyye-i Mülûk-i Tetimme
Cedvel-i Bakıyye-i Mülûk-i İslâmiyye
Cedvel-i Selâtîn-i Âl-i Osman -HalledaTlâhu milkehüm-
Bakıyye-i Selâtîn-i Âl-i Osman -Halleda'llâhu milkehüm-
Cedvel-i Vüzerâ-i 'İzâm
Cedvel-i Meşâyıh-i İslâm
Cedvel-i Kuzâ[t]-ı 'Asâkir-i Rumeli
Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı 'Asâkir-i Rumeli
Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı 'Asâkir-i Anadolu
Cedvel-i Hvâcegân-ı Selâtîn-i 'İzâm
Cedvel-i Bakıyye-i Hvâcegân
Cedvel-i Nukabâ-i Eşraf
Cedvel-i Kuzât-ı Kostantıniyye
Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı Kostantıniyye
Hatime

 • Açıklama
  • Kâtip Çelebi'nin Takvîmü't-Tevarih'i telif edildiği devirden sonra uzun süre el kitabı olarak kullanılmış önemli bir eserdir. Eserin yaygın olarak kullanıldığı kütüphanelerdeki yazma nüshaların çokluğundan rahatlıkla anlaşılabilir. Bu yazmalar içinde cep kitabı boyunda istinsah edilmiş nüshalarından, oldukça özneli ve rahat bir sayfa düzeniyle istinsah edilmiş, tezhipli olanlarına varıncaya kadar farklı boyutlarda birçok Takvîmü't-Tevarih nüshası vardır.

   Kâtip Çelebi bu eserinde de Âdem Peygamberden kendi yaşadığı yüzyıla kadarki zaman dilimini ele almaktadır.

   Özet:
   Kronolojik bir dünya tarihi olan Takvîmü't-Tevarih Kâtip Çelebi'nin Arapça Fezleketü't-Tevârih'inin bir özetidir. Fezleke Arapça iken Takvîmü't-Tevarih Türkçedir. Eser aslında Arapça Fezleke'nin konu düzenini takip eder ve fakat adındaki 'Takvim' kelimesinin de işaret ettiği üzere onu bir kronolojiye dönüştürür. Kâtip Çelebi, bu eserinde de Âdem Peygamberden kendi yaşadığı yüzyıla kadarki zaman dilimini ele almaktadır. Eserin başında yer alan ve Semiha Nurdan tarafından hazırlanan indeks, eser için ayrıntılı bir 'İçindekiler' sayılabilir. Hem bu yönü hem de kronolojik yapısı itibariyle Takvîm günümüz araştırmacılarının da faydalanabileceği bir eserdir. Eser, indeksiyle bir arada basılmıştır.

   İçindekiler:
   Takdim
   I. TAKVÎMÜ' T-TEVÂRÎH İNDEKSİ
   İndeks
   A. Şahıs Adları
   B. Yer Adları
   C. Olaylar ve Terimler
   II. TAKVÎMÜ' T-TEVÂRÎH TIPKIBASIMI
   Hazâ Kitâb-ı Takvîmü' t-Tevârîh
   Levha-i Vekâyi'-i Ulûf-i Sâlife ez Târîh-i 'Âlem
   Cedvel-i Vekâyi' ez İbtidâ-yı 'Âlem tâ be-Tûfân-ı Nûh 'Aleyhi's-Selâm
   Cedvel-i Vekâyi' ez Vefât-ı Mûsâ 'Aleyhi's-Selâm tâ be-Zuhûr-i Buhtunnasr
   Meblağ-i Cedvel-i Sâl-i Vekâyi'-i Buhtunnasr tâ be-Galebe-i İskender ber-Dârâ ..; Meblağ-i Cedvel-i Sâl-i Ezmân-ı İskender tâ Mevlûd-i Mesîh 'Aleyhi's-Selâm
   Cedvel-i Vekâyi' ez Velâdet-i Mesîh 'Aleyhi's-Selâm tâ Hicret
   Cedvel-i Ezmine-i Güzeşte der Meyân-ı Her Dü Vak'a
   Levha-i Vekâyi'-i Elf-i Sabi' ez Târîh-i 'Alem
   Cedvel-i Vekâyi'-i Ûlâ ez Târîh-i Hicret-i Nebeviyye
   Meblağ-i Sâl-i ' Aded-i On
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yigirmi
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Otuz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Kırk
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Elli
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altmış
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yetmiş
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Seksen
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz On
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Yigirmi
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Otuz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Kırk..
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Elli
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Altmış
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Yetmiş
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Seksen
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz On
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Yigirmi
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Otuz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Kırk
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Elli
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Altmış
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Yetmiş
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i İki Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz On
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Elli.. Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Üç Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Dört Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Beş Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz ;
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Altı Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz On Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Yigirmi Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Otuz Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Kırk Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Elli Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Altmış Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Yetmiş Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Seksen Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Yedi Yüz Doksan
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz On
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Yigirmi ,
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Otuz
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Kırk
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Elli
   Meblağ-i Sâl-i 4 Aded-i Sekiz Yüz Altmış
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Yetmiş
   Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i Sekiz Yüz Seksen
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Sekiz Yüz Doksan
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz... :
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz On :
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Yigirmi ,
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Otuz
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Kırk
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Elli
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Altmış
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Yetmiş
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Seksen
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Dokuz Yüz Doksan
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin On
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Yigirmi
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Otuz
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Kırk
   [Meblağ-i Sâl-i 'Aded-i] Bin Elli "
   Levha-i Selâtîn-i 'Âlem ve Mülûk-ı Benî Âdem - Cedvel-i Mülûk-ı Pîşîn....
   Cedvel-i Tetimme-i Mülûk-ı Pîşîn
   Cedvel-i Hulefâ-i Râşidîn -Rızvânu'İlâhi Te'âlâ Aleyhim Ecmaîn-
   Cedveli-i Hulefâ-i Mülûk-ı İslâmiyye
   Cedvel-i Tetimme-i Mülûk-ı İslâmiyye
   Cedvel-i Bakıyye-i Mülûk-i Tetimme
   Cedvel-i Bakıyye-i Mülûk-i İslâmiyye
   Cedvel-i Selâtîn-i Âl-i Osman -HalledaTlâhu milkehüm-
   Bakıyye-i Selâtîn-i Âl-i Osman -Halleda'llâhu milkehüm-
   Cedvel-i Vüzerâ-i 'İzâm
   Cedvel-i Meşâyıh-i İslâm
   Cedvel-i Kuzâ[t]-ı 'Asâkir-i Rumeli
   Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı 'Asâkir-i Rumeli
   Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı 'Asâkir-i Anadolu
   Cedvel-i Hvâcegân-ı Selâtîn-i 'İzâm
   Cedvel-i Bakıyye-i Hvâcegân
   Cedvel-i Nukabâ-i Eşraf
   Cedvel-i Kuzât-ı Kostantıniyye
   Cedvel-i Bakıyye-i Kuzât-ı Kostantıniyye
   Hatime

   Stok Kodu
   :
   9789751622297
   Boyut
   :
   19x30
   Sayfa Sayısı
   :
   172 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2009
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   Kuşe Kağıt
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat