Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu: Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Ha Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu: Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Ha

#smrgKİTABEVİSultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu: Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Hayat 4 Cilt TAKIM

Liste Fiyatı : 54,00
İndirimli Fiyat : 43,20
Kazancınız : 10,80
%20
Temin süresi 10 gündür.
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu: Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Hayat 4 Cilt TAKIM
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu: Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Hayat 4 Cilt TAKIM #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
43.20
12- 13 Aralık 2013, Ankara

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum konu kapsamı olarak Sultan Abdülaziz' in tahta çıkış ve iniş tarihleri arası olan 1861- 1876 arasındaki olay ve olgular seçilmiştir. Sultan Abdülmecit' in hemen ardından tahta çıkan Sultan Abdülaziz dönemi daha önce de değinildiği üzere kendince özel ve daha fazla irdelenmeye muhtaç bir konudur. Sultan Abdülaziz dönemi ıslahatları, gerek yönetimsel ve gerekse düşünsel modernleşmesi hala yeterince derinlemesine ele alınmış konular değildir. Bu proje ile beraber alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların bu alanda katkıları beklenecektir. Proje sonrası oluşturulacak yazılı materyalde ise sempozyumdaki sunum ve bildiriler basılarak araştırmacıların dikkatine ve ilgisine sunulacaktır. Sempozyum dâhilinde belirlenen konu başlıkları aşağıda yazıldığı gibidir.

Sultan Abdülaziz ve Kişiliği
• Sultan Abdülaziz' in Kişiliği
• Sultan Abdülaziz' in Ailesi
• Sultan Abdülaziz' in Spora Karşı İlgisi
• Sultan Abdülaziz' in Sanata Karşı İlgisi
• Sultan Abdülaziz' in Islahat ve Yenileşmeye Bakışı

Sultan Abdülaziz Dönemi İsyanları

• Karadağ isyanı
• Hersek İsyanı
• Eflak ve Buğdan olayları
• Sırbistan Olayları
• Girit İsyanı
• Bulgar İsyanı
• Selanik Nümayişi
• Balkan coğrafyasında Genel Durum

Sultan Abdülaziz Döneminde İdari Alanda Yapılan Yenilikler

• Abdülaziz Döneminde Memleket idaresi
• Vilayet Nizamnamesi ve Tuna Vilayeti
• Şurayı Devlet ve Divan- ı Ahkâmı Adliye

Sultan Abdülaziz Dönemi Sadrazamları

• Mehmet Fuat Paşa
• Mehmet Rüştü Paşa
• Mehmet Emin Ali Paşa
• Mahmut Nedim Paşa
• Mithat Paşa
• Ahmet Esat Paşa
• Şirvanizade Rüştü Paşa
• Hüseyin Avni Paşa

Sultan Abdülaziz Döneminde Ordu

• Ordunun Yeniden Düzenlenmesi
• Erkan- ı Harbiye'nin genişletilmesi
• Kapı Kethüdalıklarının kurulması
• Yeni Kışlaların Tesisi
• Yabancı Uzman Getirilmesi
• Askeri Eğitim
• Sanayi Alayları
• Orduya yeni teçhizatlar kazandırılması
• Nizamiye alayları
• Hassa alaylarının kurulması
• İngiliz Hobart Paşa' nın Mekteb- i Bahriye'ye Tayini
• Bahriye Nezaretinin Kuruluşu
• Askeri Rüştiye Mekteplerinin Açılması; Mora Yenişehir İdadisi' nin Açılması

Sultan Abdülaziz Döneminde Eğitim

• Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile İlk ve Orta Tedrisatın Düzenlenmesi
• Mekteb- i Mahreç- i Aklam' ın kurulması
• Darülfünun 'un Kurulması
• Darulmuallim ve Darulmüallimatın Kurulması
• Mekatib- i Sibyan- ı Müslime Komisyonunun Kurulması
• Okullaşma Oranındaki Değişim
• Galatasaray Sultanisi' nin Kurulması
• Mektebi Mükiye- i Tıbbiye
• Islahhanelerin Kurulması
• Cemiyeti Tedrisiyye- i İslamiye
• Robert Koleji ve Misyoner Okullarının Kurulması

• Sultan Abdülaziz Dönemi Basın ve Yayın Hayatı: Dergi ve Gazeteler Hukuk

• Divan- ı Ahkâm- ı Adliye ve Şurayı Devlet
• Nizamiye Mahkemeleri
• Ağır Ceza Mahkemeleri ve İcra Memurlukları
• Yabancılara Mülk Edinme Hakkı ve Tevsi-i İntikal Kanunu
• Mecelle Cemiyeti ve Mecelle-i Ahkâm- ı Adliye Bayındırlık

• Demiryolu Politikası ve Demiryollarının Durumu
• Karayolu Politikası ve Karayollarının Durumu
• Telgraf Politikası ve Telgrafların Durumu
• Demiryolları İdaresi
• Seyr-i Sefain İdaresi
Sultan Abdülaziz Dönemi Düşünce Hayatı

• Yeni Osmanlılar Cemiyeti Ve Siyasi Fikirleri
• Yeni Osmanlılar ve Sultan Abdülaziz
• Sultan Abdülaziz Devrinde Milliyetçi Düşünce
• Sultan Abdülaziz Dönemi Balkanlarda Milliyetçi Hareketler
• Namık Kemal
• Şinasi
• Ali Suavi
• Prens Sabahattin ve Âdem- i Merkeziyetçilik
• Sultan Abdülaziz Dönemi Basında Muhalefet
• Sultan Abdülaziz Dönemi Yayın Hayatı
Sultan Abdülaziz' in Yurtdışı Seyahatleri

• Paris Seyahati
• Viyana Seyahati
• Londra Seyahati
• Sultan Abdülaziz' in Yurtdışı Seyahatlerinin Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Basında Yankıları
Sultan Abdülaziz Dönemi Dış Politika

• Balkanlarda Rus Politikası
• ABD ile Münasebetler
• Sultan Abdülaziz' in Seyahatlerinin Dış İlişkilere Yansıması
• Sultan Abdülaziz Dönemi Avrupa Politikasının Osmanlı Devleti' ne Yansımaları
Sultan Abdülaziz Dönemi Gündelik ve Sosyal Hayat

• Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı' sında Gündelik Hayat
• Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Ailesi
• Sultan Abdülaziz Döneminde Çarşı ve Pazar
• Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Eğlence Kültürü
• Sultan Abdülaziz Dönemi Sosyal Faaliyet Alanları
Sultan Abdülaziz Dönemi Mali Durum

• Kaimelerin Kaldırılması
• Bank- ı Osman- i Şahanenin Kurulması
• Islah- ı sanayi Komisyonunun Kurulması
• Hazineyi Celile-i Maliyenin Kurulması
• Sultan Abdülaziz Dönemi Genel Olarak Mali Durum
• Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Borçları
Sultan Abdülaziz Dönemi Sanayi

• Üretim Şekli ve Araçları
• Fabrikalaşma Durumu
• Üretimin ve Fabrikalaşmanın Sektörlere Göre Dağılımı
• Sanayide İşgücü ve Niteliği
• Sanayideki Sektörler
• El Tezgâhları ve Loncaların Durumu

 • Açıklama
  • 12- 13 Aralık 2013, Ankara

   Sempozyum Konu Başlıkları

   Sempozyum konu kapsamı olarak Sultan Abdülaziz' in tahta çıkış ve iniş tarihleri arası olan 1861- 1876 arasındaki olay ve olgular seçilmiştir. Sultan Abdülmecit' in hemen ardından tahta çıkan Sultan Abdülaziz dönemi daha önce de değinildiği üzere kendince özel ve daha fazla irdelenmeye muhtaç bir konudur. Sultan Abdülaziz dönemi ıslahatları, gerek yönetimsel ve gerekse düşünsel modernleşmesi hala yeterince derinlemesine ele alınmış konular değildir. Bu proje ile beraber alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların bu alanda katkıları beklenecektir. Proje sonrası oluşturulacak yazılı materyalde ise sempozyumdaki sunum ve bildiriler basılarak araştırmacıların dikkatine ve ilgisine sunulacaktır. Sempozyum dâhilinde belirlenen konu başlıkları aşağıda yazıldığı gibidir.

   Sultan Abdülaziz ve Kişiliği
   • Sultan Abdülaziz' in Kişiliği
   • Sultan Abdülaziz' in Ailesi
   • Sultan Abdülaziz' in Spora Karşı İlgisi
   • Sultan Abdülaziz' in Sanata Karşı İlgisi
   • Sultan Abdülaziz' in Islahat ve Yenileşmeye Bakışı

   Sultan Abdülaziz Dönemi İsyanları

   • Karadağ isyanı
   • Hersek İsyanı
   • Eflak ve Buğdan olayları
   • Sırbistan Olayları
   • Girit İsyanı
   • Bulgar İsyanı
   • Selanik Nümayişi
   • Balkan coğrafyasında Genel Durum

   Sultan Abdülaziz Döneminde İdari Alanda Yapılan Yenilikler

   • Abdülaziz Döneminde Memleket idaresi
   • Vilayet Nizamnamesi ve Tuna Vilayeti
   • Şurayı Devlet ve Divan- ı Ahkâmı Adliye

   Sultan Abdülaziz Dönemi Sadrazamları

   • Mehmet Fuat Paşa
   • Mehmet Rüştü Paşa
   • Mehmet Emin Ali Paşa
   • Mahmut Nedim Paşa
   • Mithat Paşa
   • Ahmet Esat Paşa
   • Şirvanizade Rüştü Paşa
   • Hüseyin Avni Paşa

   Sultan Abdülaziz Döneminde Ordu

   • Ordunun Yeniden Düzenlenmesi
   • Erkan- ı Harbiye'nin genişletilmesi
   • Kapı Kethüdalıklarının kurulması
   • Yeni Kışlaların Tesisi
   • Yabancı Uzman Getirilmesi
   • Askeri Eğitim
   • Sanayi Alayları
   • Orduya yeni teçhizatlar kazandırılması
   • Nizamiye alayları
   • Hassa alaylarının kurulması
   • İngiliz Hobart Paşa' nın Mekteb- i Bahriye'ye Tayini
   • Bahriye Nezaretinin Kuruluşu
   • Askeri Rüştiye Mekteplerinin Açılması; Mora Yenişehir İdadisi' nin Açılması

   Sultan Abdülaziz Döneminde Eğitim

   • Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile İlk ve Orta Tedrisatın Düzenlenmesi
   • Mekteb- i Mahreç- i Aklam' ın kurulması
   • Darülfünun 'un Kurulması
   • Darulmuallim ve Darulmüallimatın Kurulması
   • Mekatib- i Sibyan- ı Müslime Komisyonunun Kurulması
   • Okullaşma Oranındaki Değişim
   • Galatasaray Sultanisi' nin Kurulması
   • Mektebi Mükiye- i Tıbbiye
   • Islahhanelerin Kurulması
   • Cemiyeti Tedrisiyye- i İslamiye
   • Robert Koleji ve Misyoner Okullarının Kurulması

   • Sultan Abdülaziz Dönemi Basın ve Yayın Hayatı: Dergi ve Gazeteler Hukuk

   • Divan- ı Ahkâm- ı Adliye ve Şurayı Devlet
   • Nizamiye Mahkemeleri
   • Ağır Ceza Mahkemeleri ve İcra Memurlukları
   • Yabancılara Mülk Edinme Hakkı ve Tevsi-i İntikal Kanunu
   • Mecelle Cemiyeti ve Mecelle-i Ahkâm- ı Adliye Bayındırlık

   • Demiryolu Politikası ve Demiryollarının Durumu
   • Karayolu Politikası ve Karayollarının Durumu
   • Telgraf Politikası ve Telgrafların Durumu
   • Demiryolları İdaresi
   • Seyr-i Sefain İdaresi
   Sultan Abdülaziz Dönemi Düşünce Hayatı

   • Yeni Osmanlılar Cemiyeti Ve Siyasi Fikirleri
   • Yeni Osmanlılar ve Sultan Abdülaziz
   • Sultan Abdülaziz Devrinde Milliyetçi Düşünce
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Balkanlarda Milliyetçi Hareketler
   • Namık Kemal
   • Şinasi
   • Ali Suavi
   • Prens Sabahattin ve Âdem- i Merkeziyetçilik
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Basında Muhalefet
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Yayın Hayatı
   Sultan Abdülaziz' in Yurtdışı Seyahatleri

   • Paris Seyahati
   • Viyana Seyahati
   • Londra Seyahati
   • Sultan Abdülaziz' in Yurtdışı Seyahatlerinin Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Basında Yankıları
   Sultan Abdülaziz Dönemi Dış Politika

   • Balkanlarda Rus Politikası
   • ABD ile Münasebetler
   • Sultan Abdülaziz' in Seyahatlerinin Dış İlişkilere Yansıması
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Avrupa Politikasının Osmanlı Devleti' ne Yansımaları
   Sultan Abdülaziz Dönemi Gündelik ve Sosyal Hayat

   • Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı' sında Gündelik Hayat
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Ailesi
   • Sultan Abdülaziz Döneminde Çarşı ve Pazar
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Eğlence Kültürü
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Sosyal Faaliyet Alanları
   Sultan Abdülaziz Dönemi Mali Durum

   • Kaimelerin Kaldırılması
   • Bank- ı Osman- i Şahanenin Kurulması
   • Islah- ı sanayi Komisyonunun Kurulması
   • Hazineyi Celile-i Maliyenin Kurulması
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Genel Olarak Mali Durum
   • Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Borçları
   Sultan Abdülaziz Dönemi Sanayi

   • Üretim Şekli ve Araçları
   • Fabrikalaşma Durumu
   • Üretimin ve Fabrikalaşmanın Sektörlere Göre Dağılımı
   • Sanayide İşgücü ve Niteliği
   • Sanayideki Sektörler
   • El Tezgâhları ve Loncaların Durumu

   Stok Kodu
   :
   9789751628671
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1151 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2014
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat