Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Selçuklular ve Bizans Yusuf Ayönü

#smrgKİTABEVİSelçuklular ve Bizans

Liste Fiyatı : 0,00
9789751629500
198630
Selçuklular ve Bizans
Selçuklular ve Bizans #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
İÇİNDEKİLER
A. İlk Akınlar...7
1. Çağrı Bey'in Anadolu Seferi...7
2. Türkmen Akınları..11
B. Tuğrul Bey ve Sultan Alparslan Döneminde Yaşanan Gelişmeler..16
1. Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063)..16
a. Selçuklu Şehzâdelerinin Akınları.16
b. Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi (1054)...21
c. Selçuklu Beylerinin Anadolu'daki Faaliyetleri (1054-1063).23
2. Sultan Alparslan Dönemi (1063-1072).26
a. Gürcistan ve Doğu Anadolu Seferi (1064)...26
b. Selçuklu Beylerinin Anadolu'daki Faaliyetleri (1064-1068)...30
c. Malazgirt Savaşı Öncesi Bizans İmparatorluğu'nun Durumu
ve IV. Romanos Diogenes...33
d. Malazgirt Savaşı ve Sonuçları..38
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ
I- SÜLEYMANŞAH DÖNEMİ (1072-1087) 57
A. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş Aşamasında
Yaşanan Gelişmeler57
VIII İÇİNDEKİLER
1. Bizans'ın Durumu.57
2. Kutalmışoğullarının Anadolu'daki İlk Faaliyetleri.62
3. Sultan Melikşah'ın Kutalmışoğullarına Karşı Bizans
Nezdindeki Girişimleri.65
B. Bizans'ta Yaşanan İç Çekişmeler ve Süleymanşah..67
1. Süleymanşah-Botaniates İttifakı...67
2. Süleymanşah-Melissenos İttifakı ve İznik'in Zaptı...71
3. Süleymanşah ve I. Aleksios Komnenos.73
4. Süleymanşah'ın Çukurova-Kuzey Suriye Seferi ve Ölümü76
II- EBU'L KASIM DÖNEMİ (1087-1093) 78
A. Bizans'a Karşı Faaliyetler...78
B. Sultan Melikşah'a Karşı Ebu'l Kasım-I. Aleksios Komnenos İttifakı...80
III- SULTAN I. KILICARSLAN DÖNEMİ (1093-1107).. 86
A. Kılıcarslan'ın Tahta Çıkışı ve İlk Faaliyetleri..86
B. Çaka Bey'in Öldürülmesinde Bizans'ın Rolü.89
C. I. Haçlı Seferi Sırasında Selçuklu-Bizans Münasebetleri...91
IV- ŞAHİNŞAH DÖNEMİ (1110-1116). 101
A. Şahinşah'ın Tahta Çıkması ve Bizans ile Mücadeleleri101
B. Şahinşah-Mesud Çatışması ve Şahinşah'ın Sonu.107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN GELİŞME DÖNEMİ
I- SULTAN I. MESUD DÖNEMİ (1116-1155)... 111
A. Sultan I. Mesud-İmparator II. Ioannes Komnenos Arasındaki
Münasebetler (1118-1143)...111
1. I. Mesud'un Selçuklu Tahtına Oturması ve
Bizans İmparatorluğu'ndaki Gelişmeler..111
2. İmparator II. Ioannes Komnenos'un
Denizli Üzerine Seferi (1119).113
İÇİNDEKİLER IX
3. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Türkler Üzerine
İkinci Seferi ve Uluborlu (Sozopolis)'nun Zaptı (1120)..114
4. Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos'un Sultan I. Mesud ile
Kardeşi Melik Arap Arasındaki İktidar Mücadelesindeki Tutumu...116
5. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Kardeşi Isaakikos
Komnenos'un Türklere Sığınması...118
6. Danişmendlilere Karşı Selçuklu-Bizans İttifakı (1134)...120
7. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Çukurova ve
Kuzey Suriye Üzerine Seferi (1137-1138)..122
8. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Niksar Kuşatması (1139-
1140): Ioannes Komnenos'un Selçuklulara Sığınması.124
9. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Suriye Üzerine İkinci Seferi
ve Ölümü
(1142-1143)127
B. Sultan I. Mesud-İmparator I. Manuel Komnenos Arasındaki
Münasebetler (1143-1155)...130
1. I. Manuel Komnenos'un Bizans Tahtına Oturması ve
Selçuklular Üzerine İlk Seferi.130
2. İmparator I. Manuel Komnenos'un Konya Üzerine
Seferi (1146)...132
3. Ermenilere Karşı Sultan I. Mesud-İmparator I. Manuel
Komnenos Arasındaki İttifak (1153-1154).143
II- SULTAN II. KILICARSLAN DÖNEMİ (1155-1192) 146
A. Myriokephalon Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri
(1155-1176)..146
1. II. Kılıcarslan'ın Saltanatının İlk Yıllarında Anadolu'da
Yaşanan Gelişmeler.146
2. I. Manuel Komnenos'un II. Kılıcarslan'ın Anadolu'daki
Rakipleri ile İttifak Kurması...148
3. II. Kılıcarslan'ın İstanbul'a Gitmesi (1162).155
4. İmparator'un Desteğini Alan II. Kılıcarslan'ın Anadolu'da
Duruma Hâkim Olması..160
5. Myriokephalon Savaşı ve Anadolu'da Türk Hâkimiyetinin
Yerleşmesi...162
X İÇİNDEKİLER
a. Savaş Öncesinde Yaşanan Gelişmeler162
b. Myriokephalon Savaşı167
(1) Savaşın Geçtiği Mevki Hakkındaki Görüşler... 167
(2) Savaş Öncesinde Tarafların Durumu ve Orduların Harekâtı... 169
(3) Myrikephalon Savaşı (17 Eylül 1176).. 171
B. Myriokephalon Savaşından Sonra Selçuklu-Bizans Münasebetleri175
1. İmparator I. Manuel Komnenos'un Saltanatının Son Yıllarında
Selçuklu-Bizans Münasebetleri...175
2. İmparator I. Manuel Komnenos'un Ölümünden (1180) Sonra
Bizans İmparatorluğu'nda Yaşanan Gelişmeler...178
3. II. Kılıcarslan'ın Saltanatının Son Yıllarında Bizans ile
Münasebetler (1185-1192).181
a. Bizans Yönetimine Karşı Ayaklanan Aleksios'un Selçuklu
Sultanı II. Kılıcarslan'a Sığınması.181
b. II. Kılıcarslan'ın Ülkeyi Oğulları Arasında Paylaştırmasının
Ardından Yaşananlar ve Selçuklu Meliklerinin Bizans
İmparatorluğu ile İlişkileri.182
c. III. Haçlı Seferi, Selçuklular ve Anadolu'da Yaşanan
Gelişmeler.185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YÜKSELME
DÖNEMİ
I- SULTAN I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV VE II. RÜKNEDDİN
SÜLEYMANŞAH DÖNEMİ (1192-1211).. 189
A. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İlk Saltanat Döneminde
Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1192-1196)...189
1. II. Kılıcarslan'ın Ölümünden Sonra Selçuklu Devleti'nde
Yaşanan Gelişmeler.189
2. Bizans İle İlişkilerin Bozulması...190
3. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in Menderes Bölgesine Seferi..191
B. II. Rükneddin Süleymanşah Döneminde Selçuklu-Bizans
Münasebetleri (1196-1204)..192
İÇİNDEKİLER XI
1. II. Rükneddin Süleymanşah'ın Melikliği Döneminde Bizans'a
Karşı Faaliyetleri ve Selçuklu Tahtına Oturması.192
2. II. Rükneddin Süleymanşah ve III. Aleksios Komnenos
(1195-1203) Arasındaki Münasebetler...193
3.II. Rükneddin Süleymanşah'ın Anadolu'da Siyasî Birliği
Yeniden Sağlaması ve Ölümü..195
4. III. Kılıcarslan Dönemi (1204-1205)..197
C. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İkinci Saltanat Döneminde
Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1205-1211)...198
1. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in Bizans'taki Gurbet Hayatı...198
2. I. Theodoros Laskaris İle Yapılan Antlaşma: I. Gıyâseddin
Keyhusrev'in İkinci Defa Selçuklu Tahtına Oturması (1205).201
D. IV. Haçlı Seferi ve Bizans'ta Yaşanan Gelişmeler.204
1. IV. Haçlı Seferi, İstanbul'un Latinler Tarafından İşgali...204
2. İznik İmparatorluğu'nun Kurulması206
3. Trabzon İmparatorluğu'nun Kurulması...211
E. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İkinci Saltanat Döneminde
Selçuklu-İznik İmparatorluğu Münasebetleri (1205-1211)..214
1. IV. Haçlı Seferi'nin Ardından Anadolu'da Yeni Bir Düzenin
Kurulması...214
2. I. Gıyâseddin Keyhusrev-I. Theodoros Laskaris Arasındaki
Antlaşma (1206).216
3. Antalya'nın Fethi (1207).218
4. Selçuklu Devleti ve İznik İmparatorluğu Arasındaki İlişkilerin
Gerginleşmesi ve Antiokheia Savaşı (1211)220
II- SULTAN I. İZZEDDİN KEYKÂVUS DÖNEMİ
(1211-1220). 223
A. I. İzzeddin Keykâvus Döneminde İznik İmparatorluğu ile
Münasebetler223
1. Antiokheia Savaşından Sonra Selçuklu Devleti'nde Yaşanan
Gelişmeler ve I. İzzeddin Keykâvus'un Selçuklu Tahtına Oturması..223
2. Barış Antlaşması.225
3. Antlaşmanın Ardından İlişkilerin Seyri..227
XII İÇİNDEKİLER
B. I. İzzeddin Keykâvus Döneminde Trabzon İmparatorluğu ile
Münasebetler228
1. I. İzzeddin Keykâvus'un Trabzon İmparatorluğu ile
Münasebetlerine Yön Veren Gelişmeler..228
2. Sinop'un Fethi (1214).229
3. Antalya'nın Geri Alınması (1216)...233
III- SULTAN I. ALÂEDDİN KEYKUBAD DÖNEMİ
(1220-1237) 234
A. I. Alâeddin Keykubad Döneminde (1220-1237) İznik İmparatorluğu
ile Münasebetleri..234
1. I. Alâeddin Keykubad'ın Selçuklu Tahtına Oturması (1220)..234
2. Uç Bölgelerindeki Mücadeleler...235
3. Konya-İznik Arasındaki Münasebetler...236
B. I. Alâeddin Keykubad Döneminde Trabzon İmparatorluğu ile
Münasebetler238
1. Sinop-Trabzon Çatışması238
2. Trabzon Seferi.240
3. Sultan I. Alâeddin Keykubad'a Karşı I. Andronikos Gidos ve
Celâleddin Harezmşah Arasındaki İttifak..246
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN GERİLEME VE
ÇÖKÜŞ DÖNEMİ
I- SULTAN II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV DÖNEMİ
(1237-1246) 249
A. II. Gıyâseddin Keyhusrev Döneminde İznik İmparatorluğu ile
Münasebetler249
1. I. Alâeddin Keykubad'ın Ölümünden Sonra Selçuklu
Devleti'nde Yaşanan Gelişmeler..249
2. Kösedağ Bozgununa Kadar Yaşananlar...250
3. Kösedağ Bozgunundan Sonraki Gelişmeler: Moğollara Karşı
Selçuklu-Bizans İttifakı..252
İÇİNDEKİLER XIII
II- MOĞOL HÂKİMİYETİ DÖNEMİ. 256
A. II. İzzeddin Keykâvus'un İlk Saltanatı, Sonraki Gelişmeler ve
Kardeşlerin Ortak Saltanatı Dönemi (1246-1262)...256
1. II. Gıyâseddin Keyhusrev'in Ölümünden Sonra Selçuklu
Devleti'nde Yaşanan Gelişmeler..256
2. Mikhail Palaiologos'un Selçuklu Ülkesine Sığınması..257
3. II. İzzeddin Keykâvus'un Bizans'a Sığınması (1256)...259
4. II. Theodoros Laskaris Tarafından Desteklenen II. İzzeddin
Keykâvus'un Selçuklu Tahtını Yeniden Ele Geçirmesi261
B. Pervâne Mu'înü'd-Dîn Süleyman Dönemi (1262-1277)..262
1. II. İzzeddin Keykâvus'un İkinci Defa Bizans'a Sığınması...262
2. II. İzzeddin Keykâvus'un Bizans İmparatoru Tarafından Enez
Kalesine Hapsedilmesi ve Sonrasında Yaşananlar...268
C. İmparatorluk Merkezinin İstanbul'a Taşınmasından Sonra
Yaşanan Gelişmeler..270
1. Anadolu'da Bizans Hâkimiyetinin Çökmesi270
2. II. Mesud'un Saltanatı ve Selçuklu Devleti'nin Sonu..273
SONUÇ...277
BİBLİYOGRAFYA.287
DİZİN.315
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   A. İlk Akınlar...7
   1. Çağrı Bey'in Anadolu Seferi...7
   2. Türkmen Akınları..11
   B. Tuğrul Bey ve Sultan Alparslan Döneminde Yaşanan Gelişmeler..16
   1. Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063)..16
   a. Selçuklu Şehzâdelerinin Akınları.16
   b. Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi (1054)...21
   c. Selçuklu Beylerinin Anadolu'daki Faaliyetleri (1054-1063).23
   2. Sultan Alparslan Dönemi (1063-1072).26
   a. Gürcistan ve Doğu Anadolu Seferi (1064)...26
   b. Selçuklu Beylerinin Anadolu'daki Faaliyetleri (1064-1068)...30
   c. Malazgirt Savaşı Öncesi Bizans İmparatorluğu'nun Durumu
   ve IV. Romanos Diogenes...33
   d. Malazgirt Savaşı ve Sonuçları..38
   İKİNCİ BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ
   I- SÜLEYMANŞAH DÖNEMİ (1072-1087) 57
   A. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş Aşamasında
   Yaşanan Gelişmeler57
   VIII İÇİNDEKİLER
   1. Bizans'ın Durumu.57
   2. Kutalmışoğullarının Anadolu'daki İlk Faaliyetleri.62
   3. Sultan Melikşah'ın Kutalmışoğullarına Karşı Bizans
   Nezdindeki Girişimleri.65
   B. Bizans'ta Yaşanan İç Çekişmeler ve Süleymanşah..67
   1. Süleymanşah-Botaniates İttifakı...67
   2. Süleymanşah-Melissenos İttifakı ve İznik'in Zaptı...71
   3. Süleymanşah ve I. Aleksios Komnenos.73
   4. Süleymanşah'ın Çukurova-Kuzey Suriye Seferi ve Ölümü76
   II- EBU'L KASIM DÖNEMİ (1087-1093) 78
   A. Bizans'a Karşı Faaliyetler...78
   B. Sultan Melikşah'a Karşı Ebu'l Kasım-I. Aleksios Komnenos İttifakı...80
   III- SULTAN I. KILICARSLAN DÖNEMİ (1093-1107).. 86
   A. Kılıcarslan'ın Tahta Çıkışı ve İlk Faaliyetleri..86
   B. Çaka Bey'in Öldürülmesinde Bizans'ın Rolü.89
   C. I. Haçlı Seferi Sırasında Selçuklu-Bizans Münasebetleri...91
   IV- ŞAHİNŞAH DÖNEMİ (1110-1116). 101
   A. Şahinşah'ın Tahta Çıkması ve Bizans ile Mücadeleleri101
   B. Şahinşah-Mesud Çatışması ve Şahinşah'ın Sonu.107
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN GELİŞME DÖNEMİ
   I- SULTAN I. MESUD DÖNEMİ (1116-1155)... 111
   A. Sultan I. Mesud-İmparator II. Ioannes Komnenos Arasındaki
   Münasebetler (1118-1143)...111
   1. I. Mesud'un Selçuklu Tahtına Oturması ve
   Bizans İmparatorluğu'ndaki Gelişmeler..111
   2. İmparator II. Ioannes Komnenos'un
   Denizli Üzerine Seferi (1119).113
   İÇİNDEKİLER IX
   3. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Türkler Üzerine
   İkinci Seferi ve Uluborlu (Sozopolis)'nun Zaptı (1120)..114
   4. Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos'un Sultan I. Mesud ile
   Kardeşi Melik Arap Arasındaki İktidar Mücadelesindeki Tutumu...116
   5. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Kardeşi Isaakikos
   Komnenos'un Türklere Sığınması...118
   6. Danişmendlilere Karşı Selçuklu-Bizans İttifakı (1134)...120
   7. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Çukurova ve
   Kuzey Suriye Üzerine Seferi (1137-1138)..122
   8. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Niksar Kuşatması (1139-
   1140): Ioannes Komnenos'un Selçuklulara Sığınması.124
   9. İmparator II. Ioannes Komnenos'un Suriye Üzerine İkinci Seferi
   ve Ölümü
   (1142-1143)127
   B. Sultan I. Mesud-İmparator I. Manuel Komnenos Arasındaki
   Münasebetler (1143-1155)...130
   1. I. Manuel Komnenos'un Bizans Tahtına Oturması ve
   Selçuklular Üzerine İlk Seferi.130
   2. İmparator I. Manuel Komnenos'un Konya Üzerine
   Seferi (1146)...132
   3. Ermenilere Karşı Sultan I. Mesud-İmparator I. Manuel
   Komnenos Arasındaki İttifak (1153-1154).143
   II- SULTAN II. KILICARSLAN DÖNEMİ (1155-1192) 146
   A. Myriokephalon Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri
   (1155-1176)..146
   1. II. Kılıcarslan'ın Saltanatının İlk Yıllarında Anadolu'da
   Yaşanan Gelişmeler.146
   2. I. Manuel Komnenos'un II. Kılıcarslan'ın Anadolu'daki
   Rakipleri ile İttifak Kurması...148
   3. II. Kılıcarslan'ın İstanbul'a Gitmesi (1162).155
   4. İmparator'un Desteğini Alan II. Kılıcarslan'ın Anadolu'da
   Duruma Hâkim Olması..160
   5. Myriokephalon Savaşı ve Anadolu'da Türk Hâkimiyetinin
   Yerleşmesi...162
   X İÇİNDEKİLER
   a. Savaş Öncesinde Yaşanan Gelişmeler162
   b. Myriokephalon Savaşı167
   (1) Savaşın Geçtiği Mevki Hakkındaki Görüşler... 167
   (2) Savaş Öncesinde Tarafların Durumu ve Orduların Harekâtı... 169
   (3) Myrikephalon Savaşı (17 Eylül 1176).. 171
   B. Myriokephalon Savaşından Sonra Selçuklu-Bizans Münasebetleri175
   1. İmparator I. Manuel Komnenos'un Saltanatının Son Yıllarında
   Selçuklu-Bizans Münasebetleri...175
   2. İmparator I. Manuel Komnenos'un Ölümünden (1180) Sonra
   Bizans İmparatorluğu'nda Yaşanan Gelişmeler...178
   3. II. Kılıcarslan'ın Saltanatının Son Yıllarında Bizans ile
   Münasebetler (1185-1192).181
   a. Bizans Yönetimine Karşı Ayaklanan Aleksios'un Selçuklu
   Sultanı II. Kılıcarslan'a Sığınması.181
   b. II. Kılıcarslan'ın Ülkeyi Oğulları Arasında Paylaştırmasının
   Ardından Yaşananlar ve Selçuklu Meliklerinin Bizans
   İmparatorluğu ile İlişkileri.182
   c. III. Haçlı Seferi, Selçuklular ve Anadolu'da Yaşanan
   Gelişmeler.185
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YÜKSELME
   DÖNEMİ
   I- SULTAN I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV VE II. RÜKNEDDİN
   SÜLEYMANŞAH DÖNEMİ (1192-1211).. 189
   A. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İlk Saltanat Döneminde
   Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1192-1196)...189
   1. II. Kılıcarslan'ın Ölümünden Sonra Selçuklu Devleti'nde
   Yaşanan Gelişmeler.189
   2. Bizans İle İlişkilerin Bozulması...190
   3. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in Menderes Bölgesine Seferi..191
   B. II. Rükneddin Süleymanşah Döneminde Selçuklu-Bizans
   Münasebetleri (1196-1204)..192
   İÇİNDEKİLER XI
   1. II. Rükneddin Süleymanşah'ın Melikliği Döneminde Bizans'a
   Karşı Faaliyetleri ve Selçuklu Tahtına Oturması.192
   2. II. Rükneddin Süleymanşah ve III. Aleksios Komnenos
   (1195-1203) Arasındaki Münasebetler...193
   3.II. Rükneddin Süleymanşah'ın Anadolu'da Siyasî Birliği
   Yeniden Sağlaması ve Ölümü..195
   4. III. Kılıcarslan Dönemi (1204-1205)..197
   C. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İkinci Saltanat Döneminde
   Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1205-1211)...198
   1. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in Bizans'taki Gurbet Hayatı...198
   2. I. Theodoros Laskaris İle Yapılan Antlaşma: I. Gıyâseddin
   Keyhusrev'in İkinci Defa Selçuklu Tahtına Oturması (1205).201
   D. IV. Haçlı Seferi ve Bizans'ta Yaşanan Gelişmeler.204
   1. IV. Haçlı Seferi, İstanbul'un Latinler Tarafından İşgali...204
   2. İznik İmparatorluğu'nun Kurulması206
   3. Trabzon İmparatorluğu'nun Kurulması...211
   E. I. Gıyâseddin Keyhusrev'in İkinci Saltanat Döneminde
   Selçuklu-İznik İmparatorluğu Münasebetleri (1205-1211)..214
   1. IV. Haçlı Seferi'nin Ardından Anadolu'da Yeni Bir Düzenin
   Kurulması...214
   2. I. Gıyâseddin Keyhusrev-I. Theodoros Laskaris Arasındaki
   Antlaşma (1206).216
   3. Antalya'nın Fethi (1207).218
   4. Selçuklu Devleti ve İznik İmparatorluğu Arasındaki İlişkilerin
   Gerginleşmesi ve Antiokheia Savaşı (1211)220
   II- SULTAN I. İZZEDDİN KEYKÂVUS DÖNEMİ
   (1211-1220). 223
   A. I. İzzeddin Keykâvus Döneminde İznik İmparatorluğu ile
   Münasebetler223
   1. Antiokheia Savaşından Sonra Selçuklu Devleti'nde Yaşanan
   Gelişmeler ve I. İzzeddin Keykâvus'un Selçuklu Tahtına Oturması..223
   2. Barış Antlaşması.225
   3. Antlaşmanın Ardından İlişkilerin Seyri..227
   XII İÇİNDEKİLER
   B. I. İzzeddin Keykâvus Döneminde Trabzon İmparatorluğu ile
   Münasebetler228
   1. I. İzzeddin Keykâvus'un Trabzon İmparatorluğu ile
   Münasebetlerine Yön Veren Gelişmeler..228
   2. Sinop'un Fethi (1214).229
   3. Antalya'nın Geri Alınması (1216)...233
   III- SULTAN I. ALÂEDDİN KEYKUBAD DÖNEMİ
   (1220-1237) 234
   A. I. Alâeddin Keykubad Döneminde (1220-1237) İznik İmparatorluğu
   ile Münasebetleri..234
   1. I. Alâeddin Keykubad'ın Selçuklu Tahtına Oturması (1220)..234
   2. Uç Bölgelerindeki Mücadeleler...235
   3. Konya-İznik Arasındaki Münasebetler...236
   B. I. Alâeddin Keykubad Döneminde Trabzon İmparatorluğu ile
   Münasebetler238
   1. Sinop-Trabzon Çatışması238
   2. Trabzon Seferi.240
   3. Sultan I. Alâeddin Keykubad'a Karşı I. Andronikos Gidos ve
   Celâleddin Harezmşah Arasındaki İttifak..246
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN GERİLEME VE
   ÇÖKÜŞ DÖNEMİ
   I- SULTAN II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV DÖNEMİ
   (1237-1246) 249
   A. II. Gıyâseddin Keyhusrev Döneminde İznik İmparatorluğu ile
   Münasebetler249
   1. I. Alâeddin Keykubad'ın Ölümünden Sonra Selçuklu
   Devleti'nde Yaşanan Gelişmeler..249
   2. Kösedağ Bozgununa Kadar Yaşananlar...250
   3. Kösedağ Bozgunundan Sonraki Gelişmeler: Moğollara Karşı
   Selçuklu-Bizans İttifakı..252
   İÇİNDEKİLER XIII
   II- MOĞOL HÂKİMİYETİ DÖNEMİ. 256
   A. II. İzzeddin Keykâvus'un İlk Saltanatı, Sonraki Gelişmeler ve
   Kardeşlerin Ortak Saltanatı Dönemi (1246-1262)...256
   1. II. Gıyâseddin Keyhusrev'in Ölümünden Sonra Selçuklu
   Devleti'nde Yaşanan Gelişmeler..256
   2. Mikhail Palaiologos'un Selçuklu Ülkesine Sığınması..257
   3. II. İzzeddin Keykâvus'un Bizans'a Sığınması (1256)...259
   4. II. Theodoros Laskaris Tarafından Desteklenen II. İzzeddin
   Keykâvus'un Selçuklu Tahtını Yeniden Ele Geçirmesi261
   B. Pervâne Mu'înü'd-Dîn Süleyman Dönemi (1262-1277)..262
   1. II. İzzeddin Keykâvus'un İkinci Defa Bizans'a Sığınması...262
   2. II. İzzeddin Keykâvus'un Bizans İmparatoru Tarafından Enez
   Kalesine Hapsedilmesi ve Sonrasında Yaşananlar...268
   C. İmparatorluk Merkezinin İstanbul'a Taşınmasından Sonra
   Yaşanan Gelişmeler..270
   1. Anadolu'da Bizans Hâkimiyetinin Çökmesi270
   2. II. Mesud'un Saltanatı ve Selçuklu Devleti'nin Sonu..273
   SONUÇ...277
   BİBLİYOGRAFYA.287
   DİZİN.315
   Stok Kodu
   :
   9789751629500
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   333 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat