Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%25
Psikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri Byung Chul Ha

#smrgKİTABEVİPsikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri

Liste Fiyatı : 16,50
İndirimli Fiyat : 12,38
Kazancınız : 4,12
%25
Temin süresi 4 gündür.
9786053161707
200181
Psikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri
Psikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri #smrgKİTABEVİ
Metis Yayınları
12.38
Kendini özgür sanan performans öznesi aslında bir köledir. Efendisi olmaksızın kendini gönüllü olarak sömürmesi ölçüsünde mutlak köledir. Karşısında artık onu çalışmaya zorlayan bir efendi yoktur. Salt yaşamı mutlaklaştırarak çalışır.

“Bir girişimci olarak neoliberal özne başkalarıyla amaçtan yoksun ilişkilere girmekten acizdir. Girişimciler arasında amaçtan yoksun bir dostluk oluşmaz zaten. Halbuki özgür olmak köken olarak dostlar arasında olmak anlamına gelir. Özgürlük ve arkadaş kelimeleri Hint-Avrupa dil ailesinde aynı köke sahiptir. Özgürlük esasında bir ilişki kelimesidir. İnsan kendini ancak iyi bir ilişkide, diğer insanlarla mutlu bir birliktelik içinde gerçekten özgür hisseder.

“Yurttaş tüketici haline gelmiştir. Yurttaşın özgürlüğü yerini tüketicinin edilginliğine bırakır. Tüketici olarak seçmen bugün siyasete, toplumu şekillendirmekte etkin bir rol almaya gerçek bir ilgi göstermemektedir. Ortak siyasi eylem gerçekleştirmeye ne isteği ne de yeteneği vardır.

Siyasete sadece edilgin bir biçimde, homurdanarak, şikâyet ederek tepki verir, tıpkı hoşuna gitmeyen hizmet ya da mal sektörüne yaptığı gibi. Siyasetçiler ve partiler de bu tüketim mantığı uyarınca davranır. “Sunmak” zorundadırlar. Böylelikle de tüketici olarak seçmeni tatmin etmesi gereken tedarikçiler durumuna düşerler.” – Byung-Chul Han 200181, Byung Chul Han, Psikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri , Metis Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Politik Psikoloji, Kuram, Siyaset , Politika, Liberalizm, Ekonomi, Tüketim, 0 1 Haluk Barışcan 14x20 104 s. İstanbul 2019 2 Psychopolitik : Neoliberalismus und die neuen Machttechniken Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200188 9786051718620 #smrgKİTABEVİ Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine 99 52,00 25 TL 1 y Felsefe Jürgen Habermas Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200188.jpg Frankfurt Okulunun en önemli temsilcilerinden Jürgen Habermas, Marksizmin eleştirel toplumsal bir kuram olarak yeniden formüle edilmesi projesine katılarak, baskı ve sömürüye dayanan bütün güç ilişkilerini tanımlamaya ve çözümlemeye çalışmıştır.

Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine adlı bu kitabında dört ana başlık altında Pozitivizm Tartışması, Yorumbilgisi, Sosoyalbilimsel İşlevselcilik, Bilgi Kuramı ve Tarih Felsefesi sert, yapıcı ve derinlikli çözümlemelerle doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki geleneksel ayrımı; sosyal eylemin karakteristik özelliklerini ve toplumsal gereklilik açısından dil teorisinin göndermelerini; yorumbilimin doğasını, işlevini ve sınıflamalarını; işlevselcilik ve sistem kuramlarının güçlü ve zayıf yönlerini; Popper'in sosyal bilimler felsefesine bakışını inceliyor. 200188, Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Frankfurt Okulu, Pozitivizm , Yorumbilgisi, Bilgi Kuramı, İşlevselcilik, Kuram, 0 1 Mustafa Tüzel 14x21 668 s. İstanbul 2018 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200189 9786051719306 #smrgKİTABEVİ Nietzsche'nin Zerdüşt'ü Üzerine Seminerler CİLTLİ 99 150,00 25 TL 1 y Felsefe Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200189.jpg “Elinizdeki kitap Nietzsche'nin itibarının yeni bir yüksekliğe ulaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Kendi kısa yaşamında -1889'da sağlığı bozulana kadar olgun ve yaratıcı işler yapmak için yalnızca on beş yılı olmuştu- ciddiye alınmak yerine hakkında dedikodu yapılan veya görmezden gelinenlerden biriydi. Yazdıklarının birçoğunu kendi dar olanaklarıyla yayımlayabilmişti.

Sadece sona yakın kendi dar çevresinin dışındaki bazı önemli kişiler tarafından tanınmaya başlamıştı: August Strindberg, Georg Brandes, Hippolyte Taine. Ancak zihinsel çöküşü, fikirlerinin çok parlak ama çılgınca olduğu savıyla reddedilmesini fazlasıyla kolaylaştırmıştı.

Ta 1925'e kadar Amerika'daki popüler bir felsefe ders kitabında, 19. yüzyıl fikriyatında Nietzsche adı bile geçmiyordu; ama onaylanmasa da Nietzsche'nin yirminci yüzyıl yazarlarının üstünde dikkate değer bir etkisi oldu: Thomas Mann, Shaw, Lawrence, Remy de Gourmont, Heidegger, Jaspers liste uzayıp gider. Doğumundan yüz yıl sonra, Nietzsche büyük bir düşünür olarak ve daha genel olarak da, bir yazar olarak tanınacaktı.” 200189, Carl Gustav Jung, Nietzsche'nin Zerdüşt'ü Üzerine Seminerler CİLTLİ , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Friedrich Nietzsche, Zerdüşt, , , , 0 1 Turgut Berkes 14x21 1326 s. İstanbul 2019 1 Ciltli Enzo Türkçe 4 0 200190 9786051719276 #smrgKİTABEVİ Varlık ve Zaman - Bir Okuma Rehberi 99 31,00 25 TL 1 y Felsefe Kaan H. Ökten Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200190.jpg Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman isimli başyapıtına eşlik etmesi için hazırlanan bu Okuma Rehberi şu bölümlerden meydana gelmektedir:

– Heidegger felsefesinin genel hatları
– Heidegger'in kısa hayat hikayesi
– Varlık ve Zaman'dan önceki yayın ve derslerin ayrıntılı özeti
– Varlık ve Zaman'ın tüm bölüm ve paragraflarının geniş açıklama ve özeti
– 130'dan fazla kavram ve terimin ayrıntılı tanım ve açıklamaları
– 500'ün üzerinde sözcükten oluşan Türkçe, Almanca ve İngilizce sözlük
– Varlık ve Zaman'da yer alan tüm Latince, Eski Yunanca, Fransızca, Almanca alıntıların eksiksiz çevirisi
– Çok sayıda açıklayıcı görsel ve tablo
– Kapsamlı ileri okuma önerileri ve kaynakça

Bu Okuma Rehberi sayesinde, felsefe tarihinin en önemli metinlerinden biri olan Varlık ve Zaman'ı doğru anlamak daha kolay olacaktır. 200190, Kaan H. Ökten, Varlık ve Zaman - Bir Okuma Rehberi , Alfa Yayınları, , #smrgTELİF, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Martin Heidegger, Varoluşçuluk, Varlık ve Zaman, Biyografi, Sözlük, 0 1 14x21 352 s. İstanbul 2019 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200191 9786050380750 #smrgKİTABEVİ Dönüşüm Sembolleri 99 52,00 25 TL 1 y Psikoloji / Ruhbilim Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200191.jpg Jung ilk kez 1912 yılında yayımladığı Libidonun Sembolleri ve Dönüşümleri'yle, Freud'un psikanalitik ekolünden kopuşunu ilan etti. Kitap, çok geçmeden onun en bilinen ve en etkili çalışması haline geldi. Teorisinin gelişiminde, geçiş halindeki bir durumu temsil ettiği için, uzun yıllar boyunca eserini yeniden düzenlemek isteyen Jung, bu isteğini ancak 1952 yılında gerçekleştirebildi.

Jung'un kendi sözleriyle Dönüşüm Sembolleri, “şizofreninin prodromal evrelerinin pratik bir anlayışı üzerine genişletilmiş yeni bir yorumdur. Vakanın belirtileri, sembolik paraleller labirentinde, yani örnek teşkil eden durumun anlamını saptamak istiyorsak mutlaka gerekli olan ayrıntılar arasında, bize yol göstermek için Ariadne ipini oluşturur.”

Jung, bu paralelliklerin izlenmesinde disiplinlerarası bir yol çizerek dinden, mitolojiden, etnolojiden, sanattan ve psikiyatriden yararlanır. Batıdan ve Doğudan birçok eseri ele alır. İmge, sembol ve mit arasındaki ilişkileri saptar; rüyalar, masallar, efsaneler ve fantezi görüntülerinin arketiplere dayanan nedenlerini açıklayıp yorumlar. 200191, Carl Gustav Jung, Dönüşüm Sembolleri , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Libido, Şizofreni, Kuram, , , , , 0 1 Firuzan Gürbüz Gerhold 14x21 635 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200192 9786051719030 #smrgKİTABEVİ Hegel 99 37,00 30 TL 1 y Biyografi / Yaşam Öyküsü Frederick Beiser Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200192.jpg Beiser, filozofun yaşamına ve dönemine genel bir çerçevede değinirken, Hegel'in düşüncesini Alman Romantizmi bağlamında değerlendirip Spinoza, Kant ve dönemin diğer düşünürleriyle olan ilişkisinin önemini açıklıyor. Ardından Hegel felsefesinin yapı taşı olarak kabul edilen metafizik kavramını inceliyor. Hegel'in düşünce dünyasına en büyük katkısı olarak görülen diyalektiği de anlaşılır bir biçimde açıklayan Beiser, Hegel'in toplumsal ve siyasi düşüncelerine değinip düşünürün mirası üzerine yazılmış önemli bir bölümle çalışmasını noktalıyor.

Hegel'le ilk defa karşılaşanlardan, felsefe öğrencilerine ya da 19. yüzyıl felsefesi üzerine akademik çalışmalar yapanlara kadar her kesimden okuyucunun ilgisini çekecek bir kitap.

“Hegel'in çalışmalarını geniş bir açıdan ele alırken her düzeyden okuyucu için de uygun konular seçilmiş.” - Robert Stern, Sheffield Üniversitesi

“Hegel felsefesine giriş yapmak isteyen öğrenciler için son derece değerli bir kaynak kitap.” - Sean Sayers, Kent Üniversitesi

“Kolay anlaşılır ve ayrıntılı bir çalışma. En güçlü yanı da Hegel felsefesini çevresindeki öğelerle birlikte ele alması.” - Paul Redding, Sydney Üniversitesi 200192, Frederick Beiser, Hegel , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Biyografi / Yaşam Öyküsü, Felsefe, Alman Felsefesi, Alman Romantizmi, Düşünürler, Filozoflar, 19. Yüzyıl, , 0 1 Seçim Bayazıt 14x21 416 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200193 9786051719689 #smrgKİTABEVİ İletişimsel Eylem Kuramı 99 80,00 25 TL 1 y Felsefe Jürgen Habermas Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200193.jpg “Çağdaş toplumsal kurama yapılmış en büyük katkılardan biri. 20. yüzyıl felsefesi ile toplum bilimlerinin ana görüşlerini ikna edici biçimde eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Habermas'ı otuz yıl boyunca meşgul eden birçok konuya yönelik sistematik bir sentez de sunuyor.” - Times Literary Supplement

“Nietzsche, Kant'ı, çılgınca felsefi ağlar ören bir örümceğe benzetirdi. Habermas'ta da benzer örümceksi eğilimler var. O da toplumsal, ahlaki, hukuki ve siyasal kuramları kucaklayan ağlar örüyor.” - The Guardian 200193, Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Modernizm , Marksizm, , , , 0 1 Mustafa Tüzel 14x21 1124 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200194 9786051710709 #smrgKİTABEVİ Seçme Yazılar 99 42,00 25 TL 1 y Psikoloji / Ruhbilim Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200194.jpg “Jung zaman zaman Blake'in, Nietzsche'nin ya da Kierkegaard'ın eriştiği yere ulaşabiliyor… Her gerçek peygamberin ve sanatçının yapacağı gibi, insanın hayal gücünün sınırlarını muazzam ölçülerde genişletiyor… Kişinin, Jungcu duyguları paylaşabilmesi, özgür bir zihnin neredeyse elzem becerisidir.” - Philip Toynbee, Observer

Jung insanın en önemli görevinin, fethedilecek dış dünyadan ziyade kendi doğasını incelemek için içine yönelmesi olduğunu söyler. Psikoloji literatürüne “kompleks,” “kolektif bilinçdışı,” “dışadönük,” “arketip,” “bireyleşme” gibi birçok terim katmıştır ve insanların hayatta bir anlam aramaya mecbur olduklarını varoluşçulardan önce dile getirmiştir.

Elinizdeki kitap Jung'un, fikirlerinin özünü kendi kelimeleriyle anlattığı muazzam külliyatından seçilmiş kilit parçaları okuyucuyla buluşturuyor. Anthony Storr'un notları, Jung'un fikirlerinin orijinalliğini, zaman içindeki gelişimini ve hâlâ devam eden geçerliliğini gözler önüne seriyor. Jung'un engin düşün dünyasına dair bir şeyler öğrenmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kitap. 200194, Carl Gustav Jung, Seçme Yazılar , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Psikanaliz, Kuram, Psikoterapi, , , , , 0 1 Levent Özşar 14x21 360 s. İstanbul 2018 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200195 9786051719986 #smrgKİTABEVİ Husserl 99 48,00 30 TL 1 y Biyografi / Yaşam Öyküsü David Woodruff Smith Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200195.jpg “Kitap amacını takdire şayan bir şekilde yerine getiriyor, Husserl'in geniş bir alanı kapsayan yazılarının giriş niteliğindeki değerlendirilmesini, belli önemli noktalara ve tartışmalara dair provokatif ve aydınlatıcı müdahaleleriyle birlikte sunuyor.” - Wayne Martin, Notre Dame Philosophical Reviews

“Kitap, tarihsel arka planı ve yorumuyla çok zengin. David Woodruff Smith muazzam miktardaki malzemeyi berrak ve ayrıntılara inen bir anlayışla açıklıyor. Muhteşem bir çalışma.” - Gayle L. Ormiston, Marshall University

“Önde gelen analitik bir fenomenologun perspektifinden, Husserl'in düşüncesinin tüm alanlarının ustalıklı bir takdimi.” - Barry Smith, University of Buffalo 200195, David Woodruff Smith , Husserl , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Biyografi / Yaşam Öyküsü, Alman Fesefesi, Edmund Husserl, Fenemonoloji, Görüngübilim, Kuram, , , 0 1 Seçim Bayazıt 12x20 223 s. İstanbul 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200196 9789751743602 #smrgKİTABEVİ The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908 - 1929) 99 22,00 20 TL 1 y Tarih Semih Gökatalay ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200196.jpg 1908-1929 yılları arasındaki dönemde anonim şirketlerin ekonomi politiği ve şirketlerin zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirdikleri incelenmektedir. Eser, 20'nci yüzyılın başlarında Türkiye'deki işletme tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca eserin ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

The political economy of corporations in the late Ottoman Empire and early Turkish Republic, (1908-1929). In the period between 1908-1929, the economic policy of joint stock companies and how they evolved over time are examined. The work sheds light on the history of the company in Turkey in the early 20th century. 200196, Semih Gökatalay, The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908 - 1929) , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgYABANCIDİL, Tarih, Sosyal Tarih, Ekonomi , Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Politika, Şirketler, İşletmeler, 0 1 16x24 120 s. Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur İngilizce 6 0 200197 9789751743893 #smrgKİTABEVİ Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi 1913 - 1922 99 38,00 20 TL 1 y Tarih Volkan Marttin ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200197.jpg Göç ve iskân alanında hazırlanan “Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi” Volkan Marttin tarafından kaleme alındı. Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar boyunca uğraştıran, Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolan göç ve iskân meselesinin çözümü için kurulan genel müdürlüğün yapısı, işleyişi ve faaliyetlerini konu alan eserde; göç olgusunun tanımı ve özelliklerinin yanında devlet mekanizmasındaki karşılığı üzerinde de durulmuştur.

Osmanlı Devleti son döneminde yapmış olduğu savaşlar ile ortaya çıkan göç sorununu önceleri elindeki mevcut idari birimlerle (Şehremaneti-Zaptiye Nezareti vb.) çözmeye çalışmıştır. Ancak bu birimler sorumlu oldukları işlerin yanı sıra muhacirlerin sorunlarıyla ilgilenebilecek yapısal güce sahip değillerdi. Bu durum devleti muhacirler ile ilgilenecek müstakil idari birimler kurmaya yöneltmiştir. Böylelikle muhacir sorunlarını çözmek için değişik zamanlarda çeşitli yapısal farklılıklara sahip Muhacir Komisyonları kurulmuştur. Bu yapısal farklılıklara örnek olarak Balkan Savaşı sonrası komisyon tabiri yerine müdüriyet ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönem muhacirler ile birlikte aşiretler sorunu da bu müdüriyetin çalışma alanına dahil edilmiştir. Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında kurumun yapısı ve yetkileri genişletilmiş, Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesine dönüştürülmüştür. 200197, Volkan Marttin, Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi 1913 - 1922 , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Osmanlı Dönemi, Kurumlar, Göç, Demografi, İskan, Nüfus, 0 1 16x24 Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 6 0 200198 9786056974045 #smrgKİTABEVİ Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi 99 20,00 25 TL 1 y Tarih Serdar Şahinkaya Telgrafhane Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200198.jpg Türkiye halkı için tarihi bir medeniyet hamlesi olan Cumhuriyet, bazı “mecburiyetler” üzerine kurulmuştur. Bunları zaman ilerledikçe, halkımız da daha iyi kavrayacak ve bunları koruyup geliştirmeyi öğrendikçe, bir toplumsal kimlik sahibi olacaktır. Medeniyet yolunda “mecburiyetler”den ilki herhalde laikliktir. Bunu hep düşünmek ve düşünmekten vazgeçmemek dünya halkları arasında gelecekte önde yer alabilmenin ilk adımı oluyor. Cumhuriyet'i kuranlar da, görgü sahibi ve toplumun geleceğini “günün medeniyet seviyesi üzerinde” gören insanlar olarak böyle bakmışlardır. Onlardan bunu öğreniyoruz.

Medeniyet yolunda “mecburiyetler” iç içedir. Biri birinden kopuk değildir. Bütünlüğe sahiptir. 1930'da Sanayi Kongresi'nde açılış konuşması yapan Rahmi Bey (Köken) şöyle diyor: “Türkiye sanayileşme mecburiyetindedir!”

(...)Serdar Şahinkaya, büyük bir emek, sabır ve titizlikle hazırladığı bu yapıtı ile hepimizi sadece o günü yeniden okumaya değil, 21. yüzyılın çetin dünyasına girebilmek için yeni bilgilerin sahibi olmaya, görgü edinmeye, medeniyetin birikimini merak ederek ona katılmaya, kısacası, Cumhuriyet'in yönünden feyz alarak çalışmaya davet ediyor. - Bilsay Kuruç 200198, Serdar Şahinkaya, Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi , Telgrafhane Yayınları, , #smrgTELİF, Tarih, Türk İktisat Tarihi, Cumhuriyet Dönemi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, , , , , 0 1 14x20 192 s. Ankara 2020 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 200199 9789751743886 #smrgKİTABEVİ İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği 99 54,00 20 TL 1 y Tarih Ali Dikici ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200199.jpg Ali Dikici'nin hazırladığı “İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği” adlı eser ise, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin iç güvenliğini ve güvenlik görevlilerini konu almaktadır. Savaş döneminde, başta Polis Teşkilatı olmak üzere iç güvenlik teşkilatlarının tarihsel alt yapıları, yapısal durumları ve yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, iç güvenliği doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen iç ve dış boyutlu olaylar orijinal polis arşiv kayıtları ve konuyla ilgili eserler harmanlanarak yazılmıştır. 200199, Ali Dikici, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Cumhuriyet Dönemi, İç Güvenlik, İkinci Dünya Savaşı, Polis teşkilatı, Sosyal tarih, , 0 1 16x24 Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 6 0

 • Açıklama
  • Kendini özgür sanan performans öznesi aslında bir köledir. Efendisi olmaksızın kendini gönüllü olarak sömürmesi ölçüsünde mutlak köledir. Karşısında artık onu çalışmaya zorlayan bir efendi yoktur. Salt yaşamı mutlaklaştırarak çalışır.

   “Bir girişimci olarak neoliberal özne başkalarıyla amaçtan yoksun ilişkilere girmekten acizdir. Girişimciler arasında amaçtan yoksun bir dostluk oluşmaz zaten. Halbuki özgür olmak köken olarak dostlar arasında olmak anlamına gelir. Özgürlük ve arkadaş kelimeleri Hint-Avrupa dil ailesinde aynı köke sahiptir. Özgürlük esasında bir ilişki kelimesidir. İnsan kendini ancak iyi bir ilişkide, diğer insanlarla mutlu bir birliktelik içinde gerçekten özgür hisseder.

   “Yurttaş tüketici haline gelmiştir. Yurttaşın özgürlüğü yerini tüketicinin edilginliğine bırakır. Tüketici olarak seçmen bugün siyasete, toplumu şekillendirmekte etkin bir rol almaya gerçek bir ilgi göstermemektedir. Ortak siyasi eylem gerçekleştirmeye ne isteği ne de yeteneği vardır.

   Siyasete sadece edilgin bir biçimde, homurdanarak, şikâyet ederek tepki verir, tıpkı hoşuna gitmeyen hizmet ya da mal sektörüne yaptığı gibi. Siyasetçiler ve partiler de bu tüketim mantığı uyarınca davranır. “Sunmak” zorundadırlar. Böylelikle de tüketici olarak seçmeni tatmin etmesi gereken tedarikçiler durumuna düşerler.” – Byung-Chul Han 200181, Byung Chul Han, Psikopolitika : Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri , Metis Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Politik Psikoloji, Kuram, Siyaset , Politika, Liberalizm, Ekonomi, Tüketim, 0 1 Haluk Barışcan 14x20 104 s. İstanbul 2019 2 Psychopolitik : Neoliberalismus und die neuen Machttechniken Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200188 9786051718620 #smrgKİTABEVİ Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine 99 52,00 25 TL 1 y Felsefe Jürgen Habermas Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200188.jpg Frankfurt Okulunun en önemli temsilcilerinden Jürgen Habermas, Marksizmin eleştirel toplumsal bir kuram olarak yeniden formüle edilmesi projesine katılarak, baskı ve sömürüye dayanan bütün güç ilişkilerini tanımlamaya ve çözümlemeye çalışmıştır.

   Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine adlı bu kitabında dört ana başlık altında Pozitivizm Tartışması, Yorumbilgisi, Sosoyalbilimsel İşlevselcilik, Bilgi Kuramı ve Tarih Felsefesi sert, yapıcı ve derinlikli çözümlemelerle doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki geleneksel ayrımı; sosyal eylemin karakteristik özelliklerini ve toplumsal gereklilik açısından dil teorisinin göndermelerini; yorumbilimin doğasını, işlevini ve sınıflamalarını; işlevselcilik ve sistem kuramlarının güçlü ve zayıf yönlerini; Popper'in sosyal bilimler felsefesine bakışını inceliyor. 200188, Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Frankfurt Okulu, Pozitivizm , Yorumbilgisi, Bilgi Kuramı, İşlevselcilik, Kuram, 0 1 Mustafa Tüzel 14x21 668 s. İstanbul 2018 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200189 9786051719306 #smrgKİTABEVİ Nietzsche'nin Zerdüşt'ü Üzerine Seminerler CİLTLİ 99 150,00 25 TL 1 y Felsefe Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200189.jpg “Elinizdeki kitap Nietzsche'nin itibarının yeni bir yüksekliğe ulaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Kendi kısa yaşamında -1889'da sağlığı bozulana kadar olgun ve yaratıcı işler yapmak için yalnızca on beş yılı olmuştu- ciddiye alınmak yerine hakkında dedikodu yapılan veya görmezden gelinenlerden biriydi. Yazdıklarının birçoğunu kendi dar olanaklarıyla yayımlayabilmişti.

   Sadece sona yakın kendi dar çevresinin dışındaki bazı önemli kişiler tarafından tanınmaya başlamıştı: August Strindberg, Georg Brandes, Hippolyte Taine. Ancak zihinsel çöküşü, fikirlerinin çok parlak ama çılgınca olduğu savıyla reddedilmesini fazlasıyla kolaylaştırmıştı.

   Ta 1925'e kadar Amerika'daki popüler bir felsefe ders kitabında, 19. yüzyıl fikriyatında Nietzsche adı bile geçmiyordu; ama onaylanmasa da Nietzsche'nin yirminci yüzyıl yazarlarının üstünde dikkate değer bir etkisi oldu: Thomas Mann, Shaw, Lawrence, Remy de Gourmont, Heidegger, Jaspers liste uzayıp gider. Doğumundan yüz yıl sonra, Nietzsche büyük bir düşünür olarak ve daha genel olarak da, bir yazar olarak tanınacaktı.” 200189, Carl Gustav Jung, Nietzsche'nin Zerdüşt'ü Üzerine Seminerler CİLTLİ , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Friedrich Nietzsche, Zerdüşt, , , , 0 1 Turgut Berkes 14x21 1326 s. İstanbul 2019 1 Ciltli Enzo Türkçe 4 0 200190 9786051719276 #smrgKİTABEVİ Varlık ve Zaman - Bir Okuma Rehberi 99 31,00 25 TL 1 y Felsefe Kaan H. Ökten Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200190.jpg Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman isimli başyapıtına eşlik etmesi için hazırlanan bu Okuma Rehberi şu bölümlerden meydana gelmektedir:

   – Heidegger felsefesinin genel hatları
   – Heidegger'in kısa hayat hikayesi
   – Varlık ve Zaman'dan önceki yayın ve derslerin ayrıntılı özeti
   – Varlık ve Zaman'ın tüm bölüm ve paragraflarının geniş açıklama ve özeti
   – 130'dan fazla kavram ve terimin ayrıntılı tanım ve açıklamaları
   – 500'ün üzerinde sözcükten oluşan Türkçe, Almanca ve İngilizce sözlük
   – Varlık ve Zaman'da yer alan tüm Latince, Eski Yunanca, Fransızca, Almanca alıntıların eksiksiz çevirisi
   – Çok sayıda açıklayıcı görsel ve tablo
   – Kapsamlı ileri okuma önerileri ve kaynakça

   Bu Okuma Rehberi sayesinde, felsefe tarihinin en önemli metinlerinden biri olan Varlık ve Zaman'ı doğru anlamak daha kolay olacaktır. 200190, Kaan H. Ökten, Varlık ve Zaman - Bir Okuma Rehberi , Alfa Yayınları, , #smrgTELİF, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Martin Heidegger, Varoluşçuluk, Varlık ve Zaman, Biyografi, Sözlük, 0 1 14x21 352 s. İstanbul 2019 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200191 9786050380750 #smrgKİTABEVİ Dönüşüm Sembolleri 99 52,00 25 TL 1 y Psikoloji / Ruhbilim Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200191.jpg Jung ilk kez 1912 yılında yayımladığı Libidonun Sembolleri ve Dönüşümleri'yle, Freud'un psikanalitik ekolünden kopuşunu ilan etti. Kitap, çok geçmeden onun en bilinen ve en etkili çalışması haline geldi. Teorisinin gelişiminde, geçiş halindeki bir durumu temsil ettiği için, uzun yıllar boyunca eserini yeniden düzenlemek isteyen Jung, bu isteğini ancak 1952 yılında gerçekleştirebildi.

   Jung'un kendi sözleriyle Dönüşüm Sembolleri, “şizofreninin prodromal evrelerinin pratik bir anlayışı üzerine genişletilmiş yeni bir yorumdur. Vakanın belirtileri, sembolik paraleller labirentinde, yani örnek teşkil eden durumun anlamını saptamak istiyorsak mutlaka gerekli olan ayrıntılar arasında, bize yol göstermek için Ariadne ipini oluşturur.”

   Jung, bu paralelliklerin izlenmesinde disiplinlerarası bir yol çizerek dinden, mitolojiden, etnolojiden, sanattan ve psikiyatriden yararlanır. Batıdan ve Doğudan birçok eseri ele alır. İmge, sembol ve mit arasındaki ilişkileri saptar; rüyalar, masallar, efsaneler ve fantezi görüntülerinin arketiplere dayanan nedenlerini açıklayıp yorumlar. 200191, Carl Gustav Jung, Dönüşüm Sembolleri , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Libido, Şizofreni, Kuram, , , , , 0 1 Firuzan Gürbüz Gerhold 14x21 635 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200192 9786051719030 #smrgKİTABEVİ Hegel 99 37,00 30 TL 1 y Biyografi / Yaşam Öyküsü Frederick Beiser Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200192.jpg Beiser, filozofun yaşamına ve dönemine genel bir çerçevede değinirken, Hegel'in düşüncesini Alman Romantizmi bağlamında değerlendirip Spinoza, Kant ve dönemin diğer düşünürleriyle olan ilişkisinin önemini açıklıyor. Ardından Hegel felsefesinin yapı taşı olarak kabul edilen metafizik kavramını inceliyor. Hegel'in düşünce dünyasına en büyük katkısı olarak görülen diyalektiği de anlaşılır bir biçimde açıklayan Beiser, Hegel'in toplumsal ve siyasi düşüncelerine değinip düşünürün mirası üzerine yazılmış önemli bir bölümle çalışmasını noktalıyor.

   Hegel'le ilk defa karşılaşanlardan, felsefe öğrencilerine ya da 19. yüzyıl felsefesi üzerine akademik çalışmalar yapanlara kadar her kesimden okuyucunun ilgisini çekecek bir kitap.

   “Hegel'in çalışmalarını geniş bir açıdan ele alırken her düzeyden okuyucu için de uygun konular seçilmiş.” - Robert Stern, Sheffield Üniversitesi

   “Hegel felsefesine giriş yapmak isteyen öğrenciler için son derece değerli bir kaynak kitap.” - Sean Sayers, Kent Üniversitesi

   “Kolay anlaşılır ve ayrıntılı bir çalışma. En güçlü yanı da Hegel felsefesini çevresindeki öğelerle birlikte ele alması.” - Paul Redding, Sydney Üniversitesi 200192, Frederick Beiser, Hegel , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Biyografi / Yaşam Öyküsü, Felsefe, Alman Felsefesi, Alman Romantizmi, Düşünürler, Filozoflar, 19. Yüzyıl, , 0 1 Seçim Bayazıt 14x21 416 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200193 9786051719689 #smrgKİTABEVİ İletişimsel Eylem Kuramı 99 80,00 25 TL 1 y Felsefe Jürgen Habermas Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200193.jpg “Çağdaş toplumsal kurama yapılmış en büyük katkılardan biri. 20. yüzyıl felsefesi ile toplum bilimlerinin ana görüşlerini ikna edici biçimde eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Habermas'ı otuz yıl boyunca meşgul eden birçok konuya yönelik sistematik bir sentez de sunuyor.” - Times Literary Supplement

   “Nietzsche, Kant'ı, çılgınca felsefi ağlar ören bir örümceğe benzetirdi. Habermas'ta da benzer örümceksi eğilimler var. O da toplumsal, ahlaki, hukuki ve siyasal kuramları kucaklayan ağlar örüyor.” - The Guardian 200193, Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Felsefe, Alman Felsefesi, Kuram, Modernizm , Marksizm, , , , 0 1 Mustafa Tüzel 14x21 1124 s. İstanbul 2019 1 Füsun Turcan Elmasoğlu Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200194 9786051710709 #smrgKİTABEVİ Seçme Yazılar 99 42,00 25 TL 1 y Psikoloji / Ruhbilim Carl Gustav Jung Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200194.jpg “Jung zaman zaman Blake'in, Nietzsche'nin ya da Kierkegaard'ın eriştiği yere ulaşabiliyor… Her gerçek peygamberin ve sanatçının yapacağı gibi, insanın hayal gücünün sınırlarını muazzam ölçülerde genişletiyor… Kişinin, Jungcu duyguları paylaşabilmesi, özgür bir zihnin neredeyse elzem becerisidir.” - Philip Toynbee, Observer

   Jung insanın en önemli görevinin, fethedilecek dış dünyadan ziyade kendi doğasını incelemek için içine yönelmesi olduğunu söyler. Psikoloji literatürüne “kompleks,” “kolektif bilinçdışı,” “dışadönük,” “arketip,” “bireyleşme” gibi birçok terim katmıştır ve insanların hayatta bir anlam aramaya mecbur olduklarını varoluşçulardan önce dile getirmiştir.

   Elinizdeki kitap Jung'un, fikirlerinin özünü kendi kelimeleriyle anlattığı muazzam külliyatından seçilmiş kilit parçaları okuyucuyla buluşturuyor. Anthony Storr'un notları, Jung'un fikirlerinin orijinalliğini, zaman içindeki gelişimini ve hâlâ devam eden geçerliliğini gözler önüne seriyor. Jung'un engin düşün dünyasına dair bir şeyler öğrenmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kitap. 200194, Carl Gustav Jung, Seçme Yazılar , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Psikoloji / Ruhbilim, Psikanaliz, Kuram, Psikoterapi, , , , , 0 1 Levent Özşar 14x21 360 s. İstanbul 2018 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 200195 9786051719986 #smrgKİTABEVİ Husserl 99 48,00 30 TL 1 y Biyografi / Yaşam Öyküsü David Woodruff Smith Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200195.jpg “Kitap amacını takdire şayan bir şekilde yerine getiriyor, Husserl'in geniş bir alanı kapsayan yazılarının giriş niteliğindeki değerlendirilmesini, belli önemli noktalara ve tartışmalara dair provokatif ve aydınlatıcı müdahaleleriyle birlikte sunuyor.” - Wayne Martin, Notre Dame Philosophical Reviews

   “Kitap, tarihsel arka planı ve yorumuyla çok zengin. David Woodruff Smith muazzam miktardaki malzemeyi berrak ve ayrıntılara inen bir anlayışla açıklıyor. Muhteşem bir çalışma.” - Gayle L. Ormiston, Marshall University

   “Önde gelen analitik bir fenomenologun perspektifinden, Husserl'in düşüncesinin tüm alanlarının ustalıklı bir takdimi.” - Barry Smith, University of Buffalo 200195, David Woodruff Smith , Husserl , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, Biyografi / Yaşam Öyküsü, Alman Fesefesi, Edmund Husserl, Fenemonoloji, Görüngübilim, Kuram, , , 0 1 Seçim Bayazıt 12x20 223 s. İstanbul 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 200196 9789751743602 #smrgKİTABEVİ The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908 - 1929) 99 22,00 20 TL 1 y Tarih Semih Gökatalay ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200196.jpg 1908-1929 yılları arasındaki dönemde anonim şirketlerin ekonomi politiği ve şirketlerin zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirdikleri incelenmektedir. Eser, 20'nci yüzyılın başlarında Türkiye'deki işletme tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca eserin ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

   The political economy of corporations in the late Ottoman Empire and early Turkish Republic, (1908-1929). In the period between 1908-1929, the economic policy of joint stock companies and how they evolved over time are examined. The work sheds light on the history of the company in Turkey in the early 20th century. 200196, Semih Gökatalay, The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908 - 1929) , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgYABANCIDİL, Tarih, Sosyal Tarih, Ekonomi , Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Politika, Şirketler, İşletmeler, 0 1 16x24 120 s. Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur İngilizce 6 0 200197 9789751743893 #smrgKİTABEVİ Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi 1913 - 1922 99 38,00 20 TL 1 y Tarih Volkan Marttin ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200197.jpg Göç ve iskân alanında hazırlanan “Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi” Volkan Marttin tarafından kaleme alındı. Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar boyunca uğraştıran, Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolan göç ve iskân meselesinin çözümü için kurulan genel müdürlüğün yapısı, işleyişi ve faaliyetlerini konu alan eserde; göç olgusunun tanımı ve özelliklerinin yanında devlet mekanizmasındaki karşılığı üzerinde de durulmuştur.

   Osmanlı Devleti son döneminde yapmış olduğu savaşlar ile ortaya çıkan göç sorununu önceleri elindeki mevcut idari birimlerle (Şehremaneti-Zaptiye Nezareti vb.) çözmeye çalışmıştır. Ancak bu birimler sorumlu oldukları işlerin yanı sıra muhacirlerin sorunlarıyla ilgilenebilecek yapısal güce sahip değillerdi. Bu durum devleti muhacirler ile ilgilenecek müstakil idari birimler kurmaya yöneltmiştir. Böylelikle muhacir sorunlarını çözmek için değişik zamanlarda çeşitli yapısal farklılıklara sahip Muhacir Komisyonları kurulmuştur. Bu yapısal farklılıklara örnek olarak Balkan Savaşı sonrası komisyon tabiri yerine müdüriyet ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönem muhacirler ile birlikte aşiretler sorunu da bu müdüriyetin çalışma alanına dahil edilmiştir. Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında kurumun yapısı ve yetkileri genişletilmiş, Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesine dönüştürülmüştür. 200197, Volkan Marttin, Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi 1913 - 1922 , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Osmanlı Dönemi, Kurumlar, Göç, Demografi, İskan, Nüfus, 0 1 16x24 Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 6 0 200198 9786056974045 #smrgKİTABEVİ Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi 99 20,00 25 TL 1 y Tarih Serdar Şahinkaya Telgrafhane Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200198.jpg Türkiye halkı için tarihi bir medeniyet hamlesi olan Cumhuriyet, bazı “mecburiyetler” üzerine kurulmuştur. Bunları zaman ilerledikçe, halkımız da daha iyi kavrayacak ve bunları koruyup geliştirmeyi öğrendikçe, bir toplumsal kimlik sahibi olacaktır. Medeniyet yolunda “mecburiyetler”den ilki herhalde laikliktir. Bunu hep düşünmek ve düşünmekten vazgeçmemek dünya halkları arasında gelecekte önde yer alabilmenin ilk adımı oluyor. Cumhuriyet'i kuranlar da, görgü sahibi ve toplumun geleceğini “günün medeniyet seviyesi üzerinde” gören insanlar olarak böyle bakmışlardır. Onlardan bunu öğreniyoruz.

   Medeniyet yolunda “mecburiyetler” iç içedir. Biri birinden kopuk değildir. Bütünlüğe sahiptir. 1930'da Sanayi Kongresi'nde açılış konuşması yapan Rahmi Bey (Köken) şöyle diyor: “Türkiye sanayileşme mecburiyetindedir!”

   (...)Serdar Şahinkaya, büyük bir emek, sabır ve titizlikle hazırladığı bu yapıtı ile hepimizi sadece o günü yeniden okumaya değil, 21. yüzyılın çetin dünyasına girebilmek için yeni bilgilerin sahibi olmaya, görgü edinmeye, medeniyetin birikimini merak ederek ona katılmaya, kısacası, Cumhuriyet'in yönünden feyz alarak çalışmaya davet ediyor. - Bilsay Kuruç 200198, Serdar Şahinkaya, Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi , Telgrafhane Yayınları, , #smrgTELİF, Tarih, Türk İktisat Tarihi, Cumhuriyet Dönemi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, , , , , 0 1 14x20 192 s. Ankara 2020 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 200199 9789751743886 #smrgKİTABEVİ İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği 99 54,00 20 TL 1 y Tarih Ali Dikici ATAM Atatürk Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/200199.jpg Ali Dikici'nin hazırladığı “İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği” adlı eser ise, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin iç güvenliğini ve güvenlik görevlilerini konu almaktadır. Savaş döneminde, başta Polis Teşkilatı olmak üzere iç güvenlik teşkilatlarının tarihsel alt yapıları, yapısal durumları ve yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, iç güvenliği doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen iç ve dış boyutlu olaylar orijinal polis arşiv kayıtları ve konuyla ilgili eserler harmanlanarak yazılmıştır. 200199, Ali Dikici, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği , ATAM Atatürk Araştırma Merkezi, , #smrgTELİF, Tarih, Türk Tarihi, Cumhuriyet Dönemi, İç Güvenlik, İkinci Dünya Savaşı, Polis teşkilatı, Sosyal tarih, , 0 1 16x24 Ankara 2019 1 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 6 0

   Stok Kodu
   :
   9786053161707
   Boyut
   :
   14x20
   Sayfa Sayısı
   :
   104 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Çeviren
   :
   Haluk Barışcan
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Orijinal Adı
   :
   Psychopolitik : Neoliberalismus und die neuen Machttechniken
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat