Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
303149677
149677
Paganizmin Dehası
Paganizmin Dehası #smrgSAHAF
Dost Kitabevi
0.00
Paganizm, öncelikle Hıristiyanlığın tam karşıtıdır; ve rahatsız edici gücünü, belki de kalıcılığını tam da buna borçludur. Değişik kipliklerinde, Hıristiyanlıktan ve onun değişik versiyonlarından en az üç noktada ayrılır. Düalist değildir ve ne ruhu bedenin ne de inancı bilginin karşısına koyar. Bireysel ve toplumsal yaşamın rastlantılarının yansıttığı güç ve anlam ilişkilerine dışsal bir kural olarak ahlak tahsis etmez. Biyolojik düzen ile toplumsal düzen arasında, bir yandan bireysel yaşamın, içinde bulunduğu topluluğa zıtlığını göreceli hale getiren, diğer yandan da her bireysel ya da toplumsal sorunu bir okuma sorunu haline getirme eğiliminde olan bir bağı ilke edinir; tüm olayların bir işaret olduğunu ve tüm işaretlerin bir anlamı olduğunu ileri sürer. Kurtuluş, aşkınlık ve gizem ona temelden yabancı şeylerdir. Bunun sonucu olarak, yeniliği ilgiyle ve hoşgörüyle karşılar; tanrıların listesini uzatmaya her zaman hazırdır, sentezden değil eklemeden ve münavebeden anlar. Bu kuşkusuz Hıristiyan misyonerliği (prosélytisme) yüzünden yanlış anlaşılmasının en derin ve en kalıcı nedenidir; kendi adına asla bir misyonerlik pratiği yoktur. 149677, Marc Auge, Paganizmin Dehası , Dost Kitabevi, , #smrgÇEVİRİ, Sosyoloji / Toplumbilim, Antropoloji, Din, Felsefe, Etnoloji, , , , , 0 1 Erkan Ataçay 14x21 288 s. Ankara 2010 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 149693 9290631341 #smrgKİTABEVİ Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi 2 Cilt TAKIM= History of Military Art and Science Literature During the Ottoman Period 99 80,00 10 USD 1 y Tarih IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149693.jpg This study titled History of the Literature of Military Art and Science during the Ottoman Period (OASLT) is the fifth book in the History of Ottoman Scientific Literature Series. It covers the years 1299-1923 in Ottoman history and geography and deals with the authors and their works that comprise books, treatises, reprints, maps, etc., about military art and science. The works of known authors are followed by anonymous works that were written during the same period and within the same geography. The present book contains information about 762 authors who compiled works in the fields of military art and science. However, there is also considerable number of works by unknown authors. The works, which this study focuses on, are divided according to the following subjects: Military laws and regulations; military literature; military geography; military art and science; military engineering; talimnames (books describing the duties and regulations pertaining to all military branches); health and hygiene; ballistics; aphorisms of famous commanders in history on subjects of military art and science and warfare; statistics; vocabulary books (military terms and expressions); weapons; cannons and gunnery; guns; machine guns; tanks; infantry, the cavalry; the gendarme; marksmanship (training and the use of various light and heavy weapons); tabiye (fortification and strategy); reconnaissance, signals and transportation; maps and sketches, maneuvers; aviation-airplanes-balloons; archery; staff officers; the training of non-commissioned officers; the duties of the supply corps. This study informs the readers on works written in various languages, namely Turkish, Arabic, French and German. 10 works were written in more than one language. The main objective of this book is to present information on the literature of military art and science during the Ottoman period for the benefit of the readers and researchers, to provide facilities for those who do research in this field and guide them in their studies. 149693, , Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi 2 Cilt TAKIM= History of Military Art and Science Literature During the Ottoman Period , IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Ekmeleddin İhsanoğlu, #smrgTELİF, Tarih, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Araştırmları, , , , , , , 0 3 16x24 1146 s İstanbul 2004 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 4 0 149779 9786055976132 #smrgKİTABEVİ Hakikatin Sineması 99 28,00 25 TL 1 y Sinema Enver Gülşen Külliyat Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149779.jpg Önümüzde nasıl bir Türk sineması profili vardır? Dünya sinemasının büyük başyapıtlarının eksiklikleri ve ortaya koydukları imkânlar nelerdir? Batı'daki düşünce krizine hangi sanat eserleri bir panzehir olarak görülebilir? Türk sinemasında bizi hangi ufuklar bekliyor? Bütün dalların birleştiği kökü ortaya koyabilecek sinema nasıl bir hakikat zemini üzerinden kurulabilir? Enver Gülşen, Türk ve dünya sinemasından önemli köşe taşları üzerinden sinemanın hakikat ile ilişkisini ortaya koymaya çalışıyor. Metinlerde, tartışılan her yönetmen ya da filmin, ortaya çıkardığı yeni ufuklarla, problem ve eksiklikleri beraber ele alınarak bir hakikat sineması perspektifi oluşturulmaya çalışılıyor. Sinema ve sanat üzerine hakikate uzanan bir okuma düzlemi oluşturmaya çalışan metinler, eksiklikler üzerinden imkânları, imkânlar üzerinden yeni ufukları tartışıyor. Düşüncenin krizinden, dil hapishanesinden firar ederek kurtulmayı öneren metinler, sinemanın, sadece sinema olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tarkovsky'den Semih Kaplanoğlu'na, Paradjanov'dan Mecid Mecidi'ye, Haneke'den Bergman'a kadar dünya sinemasının zirvelerinde tasavvuf üzerinden derin bir yolculuk yapan Gülşen'in bu kitabı ülkemizde hem esaslı bir film dili geliştirilmesine imkân tanıyacak, hem de film felsefesi alanında çığır açacak köklü ve imajinatif bir film tasavvuru geliştiriyor. 149779, Enver Gülşen, Hakikatin Sineması , Külliyat Yayınları , , #smrgTELİF, Sinema, Eleştiri, Film Sanatı, Film Dili, Film Felsefesi, Tasavvuf, , , , , , , 0 1 15x22 395 s. İstanbul 2011 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 149813 9789750824265 #smrgKİTABEVİ Anadolu'da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe 0 0,00 0 TL 1 n Arkeoloji Muhibbe Darga YKY Yapı Kredi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149813.jpg Anadolu'da Kadın On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, prehistorik dönemden MS 7. yüzyıla uzanan zaman diliminde yaşamış kadınları anlatıyor. Tamamen bilimsel veriler ışığında kadını anlamaya çalışan bu kitap, ülkemizde bu alanda ilk çalışmayı yapan ünlü arkeolog, Hititolog ve dilbilimci Prof. A. Muhibbe Darga'nın kaynak eseri Eski Anadolu'da Kadın'ın genişletilmiş baskısı. Yeni keşiflerle ve konuk yazarlarla genişletilen bu eser, tarih öncesi dönemden Erken Bizans'a Koloni Çağı, Hitit, Urartu, Likya, Lidya, Helen ve Roma kadınlarının geçirdiği değişimleri gösterirken bu toprakların kadına bakış açısını anlamamızı da sağlıyor. Bu kitap, birbirinden ilginç mektupları, takıları, giyim kuşamları, banyo-yemek kapları, gelenekleri, âdetleriyle bu topraklarda binlerce yıl yaşamış, gizemler yüklenmiş, gücüne güvenilmiş, erkeğin yanında mührünü basmış, sosyal faaliyetleriyle topluma kendini kabul ettirmiş bütün kadınlara bir armağan niteliğinde. Her meslekten yeni ve genç okuyucularımız, öğrencilerimiz ilaveler katılmış, özellikle onlar için kaleme alınmış kitabımızı merak ve zevkle okur, Anadolumuzun zengin uygarlığını, ilgi çekici sosyal tarihini ve insan ilişkilerini biraz olsun algılayabilirlerse, bana meslek hayatımın son baharında, sonsuz bir mutluluk vermiş olacaklardır. Bu kitap onlar için tekrar yazıldı! -Prof. A. Muhibbe Darga- 149813, Muhibbe Darga, Anadolu'da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe , YKY Yapı Kredi, Emine Çaykara, #smrgKADIN, Arkeoloji, Kadın, Sanat, Takı, Giyim, Gelenek, Antik Çağ, Hititler, , , , , , 0 1 16x24 360 s. İstanbul 2018 3 Karton 1. Hamur Türkçe 4 0 149817 9789755482941 #smrgKİTABEVİ İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu 99 19,00 25 TL 1 y Din Osman Karadeniz İFAV Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149817.jpg Bir dine inanma durumunda olan her fert, muhatap olduğu temel esasların akla ve bilimsel verilere uygun olup olmadığına bakma ihtiyacını hisseder. Bu arada psikolojilik olarak mensubu bulunduğu dini kendine göre akli ve mantıki bir takım yorum ve açıklamalarla sağlam bir zemine dayandırmak ister. Bu sebeple inandığımız prensiplerin, bizleri aklen ve kalben tatmin etmesi gerekir. Aksi halde bu esasların hiçbir bağlayıcılığı ve davranışlarımıza müspet bir tesiri kalmayacak, dolayısıyla tahkiki bir imana varılamayacağı için gerçek bir dindarlıktan söz edilmeyecektir. Netice itibariyle de taassup ve bağnazlık bataklığından kurtulmamız mümkün olmayacaktır. İmdi, dini sahada düşünenlerin en büyük problemi, metodoloji sorunudur. Şüphesiz bu problem, ilimler binasının net bir şekilde kurulamayışından doğmaktadır. Dini ilimler, müspet ve akli ilimler çatısı altına değerlendirilmeyince netice bundan farklı olmayacaktır. Öte yandan dini çatı altında, dinin özü (usul) unutulmuş, bu sebeple de dini ilimler arasındaki irtibat koparılmış ve birbiriyle çelişik yorumlar yer almıştır. Neticede dini iskelet ortadan kalkmış ve böylece birbirinden farklı ucûbe din anlayışları gündeme gelmiştir. Bu durumda tek çare, zor da olsa, bütün düşünce ve inançları bir çatı altında akli-mantıki ve bilimsel veriler ışığında eritmeye ve kaynaştırmaya çalışmak olacaktır. İlim-din sahalarını bütünüyle ayırarak farklı alanlarda felsefi ve dini bir takım yorumlarda bulunmak işin kolayına kaçmak demektir. Bu sebeple İslam Filozoflarının büyüklüğü, bu iki alanı telif etme gibi çok zor bir işe talip olmalarında yatıyordu. Nitekim onların en büyük sıkıntısı, dinle felsefeyi yoğurmak ve telif etmekti. Kaldı ki prensip olarak herhangi bir konuda dini ve ilmi hakikat diye çifte hakikatten söz etmek anlamsızdı. Çünkü kendisine ulaşmada bir takım sıkıntılar olsa da hakikat birdir; dolayısıyla onu ifade etme yolu da bir olacaktır. 149817, Osman Karadeniz, İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu , İFAV Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, , #smrgTELİF, Din, İslam, İbadet, İnanma, , , , , , , 0 1 15x22 232 s. Ankara 2013 1 Karton 3. Hamur Türkçe 6 0 149836 303149836 #smrgSAHAF İbrahim Paşa Sarayı 0 0,00 0 TL 1 n Mimari / Mimarlık Nurhan Atasoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149836.jpg Nurhan Atasoy bu çalışmasına İbrahim Paşa'nın biyografisini vererek bir giriş yapıyor. Ardından İbrahim Paşa tarafından yapılan İbrahim Paşa sarayı hakkında ileri sürülen fikirler, sarayın yaşadığı olaylar, sarayla ilgili resimli kaynaklara yer veriyor. Kitapta İbrahim Paşa sarayının mimari özellikleri, saray konusunda çalışmış olan mimarlar ve sarayla ilgili bir bibliyografya çalışması da yer alıyor.

Evliya Çelebi'nin İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndan sonra en büyük Saray'dır" diye nitelendirdiği Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı 1930'lardaki Hipodrom kazıları sırasında ve ardından arsasına Adalet Sarayı yapılması uğruna yarı yarıya yıkılmıştır; geriye kalan kısmı günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Prof. Dr. Nurhan Atasoy bu kitapta Saray'ın bütününü ortaya koymak üzere minyatürleri önemli görsel belgeler olarak değerlendirmekte, çeşitli dönemlerde çekilen fotoğrafların ve yeni belgelerin ışığında saray hakkında kapsamlı bir araştırma sunmaktadır.

 • Açıklama
  • Paganizm, öncelikle Hıristiyanlığın tam karşıtıdır; ve rahatsız edici gücünü, belki de kalıcılığını tam da buna borçludur. Değişik kipliklerinde, Hıristiyanlıktan ve onun değişik versiyonlarından en az üç noktada ayrılır. Düalist değildir ve ne ruhu bedenin ne de inancı bilginin karşısına koyar. Bireysel ve toplumsal yaşamın rastlantılarının yansıttığı güç ve anlam ilişkilerine dışsal bir kural olarak ahlak tahsis etmez. Biyolojik düzen ile toplumsal düzen arasında, bir yandan bireysel yaşamın, içinde bulunduğu topluluğa zıtlığını göreceli hale getiren, diğer yandan da her bireysel ya da toplumsal sorunu bir okuma sorunu haline getirme eğiliminde olan bir bağı ilke edinir; tüm olayların bir işaret olduğunu ve tüm işaretlerin bir anlamı olduğunu ileri sürer. Kurtuluş, aşkınlık ve gizem ona temelden yabancı şeylerdir. Bunun sonucu olarak, yeniliği ilgiyle ve hoşgörüyle karşılar; tanrıların listesini uzatmaya her zaman hazırdır, sentezden değil eklemeden ve münavebeden anlar. Bu kuşkusuz Hıristiyan misyonerliği (prosélytisme) yüzünden yanlış anlaşılmasının en derin ve en kalıcı nedenidir; kendi adına asla bir misyonerlik pratiği yoktur. 149677, Marc Auge, Paganizmin Dehası , Dost Kitabevi, , #smrgÇEVİRİ, Sosyoloji / Toplumbilim, Antropoloji, Din, Felsefe, Etnoloji, , , , , 0 1 Erkan Ataçay 14x21 288 s. Ankara 2010 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 149693 9290631341 #smrgKİTABEVİ Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi 2 Cilt TAKIM= History of Military Art and Science Literature During the Ottoman Period 99 80,00 10 USD 1 y Tarih IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149693.jpg This study titled History of the Literature of Military Art and Science during the Ottoman Period (OASLT) is the fifth book in the History of Ottoman Scientific Literature Series. It covers the years 1299-1923 in Ottoman history and geography and deals with the authors and their works that comprise books, treatises, reprints, maps, etc., about military art and science. The works of known authors are followed by anonymous works that were written during the same period and within the same geography. The present book contains information about 762 authors who compiled works in the fields of military art and science. However, there is also considerable number of works by unknown authors. The works, which this study focuses on, are divided according to the following subjects: Military laws and regulations; military literature; military geography; military art and science; military engineering; talimnames (books describing the duties and regulations pertaining to all military branches); health and hygiene; ballistics; aphorisms of famous commanders in history on subjects of military art and science and warfare; statistics; vocabulary books (military terms and expressions); weapons; cannons and gunnery; guns; machine guns; tanks; infantry, the cavalry; the gendarme; marksmanship (training and the use of various light and heavy weapons); tabiye (fortification and strategy); reconnaissance, signals and transportation; maps and sketches, maneuvers; aviation-airplanes-balloons; archery; staff officers; the training of non-commissioned officers; the duties of the supply corps. This study informs the readers on works written in various languages, namely Turkish, Arabic, French and German. 10 works were written in more than one language. The main objective of this book is to present information on the literature of military art and science during the Ottoman period for the benefit of the readers and researchers, to provide facilities for those who do research in this field and guide them in their studies. 149693, , Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi 2 Cilt TAKIM= History of Military Art and Science Literature During the Ottoman Period , IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Ekmeleddin İhsanoğlu, #smrgTELİF, Tarih, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Araştırmları, , , , , , , 0 3 16x24 1146 s İstanbul 2004 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 4 0 149779 9786055976132 #smrgKİTABEVİ Hakikatin Sineması 99 28,00 25 TL 1 y Sinema Enver Gülşen Külliyat Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149779.jpg Önümüzde nasıl bir Türk sineması profili vardır? Dünya sinemasının büyük başyapıtlarının eksiklikleri ve ortaya koydukları imkânlar nelerdir? Batı'daki düşünce krizine hangi sanat eserleri bir panzehir olarak görülebilir? Türk sinemasında bizi hangi ufuklar bekliyor? Bütün dalların birleştiği kökü ortaya koyabilecek sinema nasıl bir hakikat zemini üzerinden kurulabilir? Enver Gülşen, Türk ve dünya sinemasından önemli köşe taşları üzerinden sinemanın hakikat ile ilişkisini ortaya koymaya çalışıyor. Metinlerde, tartışılan her yönetmen ya da filmin, ortaya çıkardığı yeni ufuklarla, problem ve eksiklikleri beraber ele alınarak bir hakikat sineması perspektifi oluşturulmaya çalışılıyor. Sinema ve sanat üzerine hakikate uzanan bir okuma düzlemi oluşturmaya çalışan metinler, eksiklikler üzerinden imkânları, imkânlar üzerinden yeni ufukları tartışıyor. Düşüncenin krizinden, dil hapishanesinden firar ederek kurtulmayı öneren metinler, sinemanın, sadece sinema olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tarkovsky'den Semih Kaplanoğlu'na, Paradjanov'dan Mecid Mecidi'ye, Haneke'den Bergman'a kadar dünya sinemasının zirvelerinde tasavvuf üzerinden derin bir yolculuk yapan Gülşen'in bu kitabı ülkemizde hem esaslı bir film dili geliştirilmesine imkân tanıyacak, hem de film felsefesi alanında çığır açacak köklü ve imajinatif bir film tasavvuru geliştiriyor. 149779, Enver Gülşen, Hakikatin Sineması , Külliyat Yayınları , , #smrgTELİF, Sinema, Eleştiri, Film Sanatı, Film Dili, Film Felsefesi, Tasavvuf, , , , , , , 0 1 15x22 395 s. İstanbul 2011 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 149813 9789750824265 #smrgKİTABEVİ Anadolu'da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe 0 0,00 0 TL 1 n Arkeoloji Muhibbe Darga YKY Yapı Kredi https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149813.jpg Anadolu'da Kadın On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, prehistorik dönemden MS 7. yüzyıla uzanan zaman diliminde yaşamış kadınları anlatıyor. Tamamen bilimsel veriler ışığında kadını anlamaya çalışan bu kitap, ülkemizde bu alanda ilk çalışmayı yapan ünlü arkeolog, Hititolog ve dilbilimci Prof. A. Muhibbe Darga'nın kaynak eseri Eski Anadolu'da Kadın'ın genişletilmiş baskısı. Yeni keşiflerle ve konuk yazarlarla genişletilen bu eser, tarih öncesi dönemden Erken Bizans'a Koloni Çağı, Hitit, Urartu, Likya, Lidya, Helen ve Roma kadınlarının geçirdiği değişimleri gösterirken bu toprakların kadına bakış açısını anlamamızı da sağlıyor. Bu kitap, birbirinden ilginç mektupları, takıları, giyim kuşamları, banyo-yemek kapları, gelenekleri, âdetleriyle bu topraklarda binlerce yıl yaşamış, gizemler yüklenmiş, gücüne güvenilmiş, erkeğin yanında mührünü basmış, sosyal faaliyetleriyle topluma kendini kabul ettirmiş bütün kadınlara bir armağan niteliğinde. Her meslekten yeni ve genç okuyucularımız, öğrencilerimiz ilaveler katılmış, özellikle onlar için kaleme alınmış kitabımızı merak ve zevkle okur, Anadolumuzun zengin uygarlığını, ilgi çekici sosyal tarihini ve insan ilişkilerini biraz olsun algılayabilirlerse, bana meslek hayatımın son baharında, sonsuz bir mutluluk vermiş olacaklardır. Bu kitap onlar için tekrar yazıldı! -Prof. A. Muhibbe Darga- 149813, Muhibbe Darga, Anadolu'da Kadın: On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe , YKY Yapı Kredi, Emine Çaykara, #smrgKADIN, Arkeoloji, Kadın, Sanat, Takı, Giyim, Gelenek, Antik Çağ, Hititler, , , , , , 0 1 16x24 360 s. İstanbul 2018 3 Karton 1. Hamur Türkçe 4 0 149817 9789755482941 #smrgKİTABEVİ İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu 99 19,00 25 TL 1 y Din Osman Karadeniz İFAV Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149817.jpg Bir dine inanma durumunda olan her fert, muhatap olduğu temel esasların akla ve bilimsel verilere uygun olup olmadığına bakma ihtiyacını hisseder. Bu arada psikolojilik olarak mensubu bulunduğu dini kendine göre akli ve mantıki bir takım yorum ve açıklamalarla sağlam bir zemine dayandırmak ister. Bu sebeple inandığımız prensiplerin, bizleri aklen ve kalben tatmin etmesi gerekir. Aksi halde bu esasların hiçbir bağlayıcılığı ve davranışlarımıza müspet bir tesiri kalmayacak, dolayısıyla tahkiki bir imana varılamayacağı için gerçek bir dindarlıktan söz edilmeyecektir. Netice itibariyle de taassup ve bağnazlık bataklığından kurtulmamız mümkün olmayacaktır. İmdi, dini sahada düşünenlerin en büyük problemi, metodoloji sorunudur. Şüphesiz bu problem, ilimler binasının net bir şekilde kurulamayışından doğmaktadır. Dini ilimler, müspet ve akli ilimler çatısı altına değerlendirilmeyince netice bundan farklı olmayacaktır. Öte yandan dini çatı altında, dinin özü (usul) unutulmuş, bu sebeple de dini ilimler arasındaki irtibat koparılmış ve birbiriyle çelişik yorumlar yer almıştır. Neticede dini iskelet ortadan kalkmış ve böylece birbirinden farklı ucûbe din anlayışları gündeme gelmiştir. Bu durumda tek çare, zor da olsa, bütün düşünce ve inançları bir çatı altında akli-mantıki ve bilimsel veriler ışığında eritmeye ve kaynaştırmaya çalışmak olacaktır. İlim-din sahalarını bütünüyle ayırarak farklı alanlarda felsefi ve dini bir takım yorumlarda bulunmak işin kolayına kaçmak demektir. Bu sebeple İslam Filozoflarının büyüklüğü, bu iki alanı telif etme gibi çok zor bir işe talip olmalarında yatıyordu. Nitekim onların en büyük sıkıntısı, dinle felsefeyi yoğurmak ve telif etmekti. Kaldı ki prensip olarak herhangi bir konuda dini ve ilmi hakikat diye çifte hakikatten söz etmek anlamsızdı. Çünkü kendisine ulaşmada bir takım sıkıntılar olsa da hakikat birdir; dolayısıyla onu ifade etme yolu da bir olacaktır. 149817, Osman Karadeniz, İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu , İFAV Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, , #smrgTELİF, Din, İslam, İbadet, İnanma, , , , , , , 0 1 15x22 232 s. Ankara 2013 1 Karton 3. Hamur Türkçe 6 0 149836 303149836 #smrgSAHAF İbrahim Paşa Sarayı 0 0,00 0 TL 1 n Mimari / Mimarlık Nurhan Atasoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/149836.jpg Nurhan Atasoy bu çalışmasına İbrahim Paşa'nın biyografisini vererek bir giriş yapıyor. Ardından İbrahim Paşa tarafından yapılan İbrahim Paşa sarayı hakkında ileri sürülen fikirler, sarayın yaşadığı olaylar, sarayla ilgili resimli kaynaklara yer veriyor. Kitapta İbrahim Paşa sarayının mimari özellikleri, saray konusunda çalışmış olan mimarlar ve sarayla ilgili bir bibliyografya çalışması da yer alıyor.

   Evliya Çelebi'nin İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndan sonra en büyük Saray'dır" diye nitelendirdiği Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı 1930'lardaki Hipodrom kazıları sırasında ve ardından arsasına Adalet Sarayı yapılması uğruna yarı yarıya yıkılmıştır; geriye kalan kısmı günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Prof. Dr. Nurhan Atasoy bu kitapta Saray'ın bütününü ortaya koymak üzere minyatürleri önemli görsel belgeler olarak değerlendirmekte, çeşitli dönemlerde çekilen fotoğrafların ve yeni belgelerin ışığında saray hakkında kapsamlı bir araştırma sunmaktadır.

   Stok Kodu
   :
   303149677
   Boyut
   :
   24x30
   Sayfa Sayısı
   :
   243 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2012
   Çeviren
   :
   Erkan Ataçay
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   Kuşe Kağıt
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat