Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Özel Hukukta Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal Covid-19 Yorumu Turan Özer

#smrgKİTABEVİÖzel Hukukta Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal Covid-19 Yorumu

Liste Fiyatı : 70,00
9786052203675
86660
Özel Hukukta Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal Covid-19 Yorumu
Özel Hukukta Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal Covid-19 Yorumu #smrgKİTABEVİ
Vedat Kitapçılık
70.00
İTHAF
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
I. Borçlar Hukuku, Sözleşme Kavramı, Tanımı ve Önemli Bazı Özellikleri
II. Sözleşmenin İfa Edilmesi, İfa Edilememesi veya Kısmen İfa Edilmesi Halleri
III. Eylem ve Sözleşmeden Doğan Zarar
IV. Kusur Nedeniyle Sorumluluk ve Kusursuz Sorumluluk Halleri
V. Sorumluluktan Kurtulma Halleri
VI. Mücbir Sebep
VII. Mücbir Sebepte İspat Yükü
VIII. Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi
IX. Mücbir Sebebin Borca Etkisi
X. Mücbir Sebep Benzeri ve Farklı Kavramlar
XI. Bölüm Özeti
İKİNCİ BÖLÜM
I. Özel Hukuk Kapsamında Mücbir Sebep
A. Genel olarak
B. Borçlar Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
Menfi Zarar & Müspet Zarar
C. Kira Hukuku Kapsamında Mücbir sebep
1. Konut Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
2. İşyeri Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
3. Home-Ofise (Ev& İşyeri) Olarak Kiralanan Yerler
4. AVM Özelinde Yapılan Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
5. Menkul, İş Makinası-Ekipman Ve Oto Kiralama Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
Ç. Eser Sözleşmeleri Kapsamında Mücbir Sebep
D. Medeni Hukuk Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
E. Ticaret Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
F. Finans Sözleşmelerinde (Banka ve Kredi İlişkilerinde) Mücbir Sebep
G. Tüketici Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
H. Hizmet Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
İ. İş Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
1. İşçinin Statüsü, İş Sözleşmesindeki Hakları ve Sendikalı Olup Olmaması Hali
2. Toplu İş Sözleşmesi Olup Olmaması Durumu
3. İşçinin Çalışmak İstememesi Talebi
4. İşçinin COVID 19 Virüsüne Yakalanması İş Kazası Kabul Edilebilir mi?
5. İşverenin İşçiyi Çalıştırmama İsteği
6. Ücretin Ödenip Ödenmemesi, Süre ve Diğer Haller
7. Hafta Tatili Ücreti
8. Fazla Çalışma
9. Telafi Çalışması,
10. İşçinin Kıdemi, İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi
11. Yıllık Ücretli İzin
12. İşçinin ve İşverenin İş Sözleşmesini Feshetmek İstemesi ve Sürecin Yönetimi
13. Toplu İşçi Çıkarma
14. İş Hukuku Mevzuatının Başkaca Düzenlemeleri
15. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
K. Kelepçeleme Sözleşmelerinde Mücbir Sebep ve Uyarlama
L. Yargılama Hukuku ve Takip Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
1. İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
2. İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemesi Kapsamında Mücbir Sebep
M. Tebligat Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
N. Ceza ve İnfaz Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
II. Kamu Hukuku ve Vergi Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
A. Genel olarak
B. İdare Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
C. Vergi Uygulamaları ve Vergi Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
D. Devletin Mücbir Sebep Kapsamında Sorumluluğu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. COVID-19 Virüs Tehdidi Devam Ederken Yapılması Önerilen Hususlar ve Yapılması Gerekli Olan Hukuki Girişimler
II. Salgın Süreci Ve Sonrası Olası Ekonomik Ortam Analizi
A. İŞÇİLER:
B. İŞVERENLER
III. Sözleşmeler ile İlgili Olası Uyuşmazlık Halleri Ve Önlem Önerileri
IV. Öngörülen Somut Hukuki Uyuşmazlık Örnekleri
V. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Benimsenmesi ve İçselleştirilerek Uygulanması
VI. Müzakere ve Sözleşme Yenileme
VII. Av. Kanunu Madde 35/A Sözleşmeleri
VIII. Arabuluculuk
IX. Tahkim
X. Singapur Sözleşmesi
XI. Hakim Müdahalesi ile Sözleşmenin Uyarlanması Dava Açma Hazırlığı
XII. Dava Açılması ve Dava Süreci ile İlgili Kısa Bilgilendirme
XIII. Bölüm Özeti
SONUÇ
EKLER
Ek-1. Onüçüncü Hukuk Dairesi
EK-2. Onbirinci Hukuk Dairesi
Ek-3. Hukuk Genel Kurulu
EK-4. 13. Hukuk dairesi
EK-5. Dokuzuncu. Hukuk dairesi
EK-6. Dokuzuncu. Hukuk dairesi
 • Açıklama
  • İTHAF
   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   I. Borçlar Hukuku, Sözleşme Kavramı, Tanımı ve Önemli Bazı Özellikleri
   II. Sözleşmenin İfa Edilmesi, İfa Edilememesi veya Kısmen İfa Edilmesi Halleri
   III. Eylem ve Sözleşmeden Doğan Zarar
   IV. Kusur Nedeniyle Sorumluluk ve Kusursuz Sorumluluk Halleri
   V. Sorumluluktan Kurtulma Halleri
   VI. Mücbir Sebep
   VII. Mücbir Sebepte İspat Yükü
   VIII. Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi
   IX. Mücbir Sebebin Borca Etkisi
   X. Mücbir Sebep Benzeri ve Farklı Kavramlar
   XI. Bölüm Özeti
   İKİNCİ BÖLÜM
   I. Özel Hukuk Kapsamında Mücbir Sebep
   A. Genel olarak
   B. Borçlar Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   Menfi Zarar & Müspet Zarar
   C. Kira Hukuku Kapsamında Mücbir sebep
   1. Konut Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
   2. İşyeri Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
   3. Home-Ofise (Ev& İşyeri) Olarak Kiralanan Yerler
   4. AVM Özelinde Yapılan Kira Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
   5. Menkul, İş Makinası-Ekipman Ve Oto Kiralama Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
   Ç. Eser Sözleşmeleri Kapsamında Mücbir Sebep
   D. Medeni Hukuk Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   E. Ticaret Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   F. Finans Sözleşmelerinde (Banka ve Kredi İlişkilerinde) Mücbir Sebep
   G. Tüketici Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   H. Hizmet Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
   İ. İş Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   1. İşçinin Statüsü, İş Sözleşmesindeki Hakları ve Sendikalı Olup Olmaması Hali
   2. Toplu İş Sözleşmesi Olup Olmaması Durumu
   3. İşçinin Çalışmak İstememesi Talebi
   4. İşçinin COVID 19 Virüsüne Yakalanması İş Kazası Kabul Edilebilir mi?
   5. İşverenin İşçiyi Çalıştırmama İsteği
   6. Ücretin Ödenip Ödenmemesi, Süre ve Diğer Haller
   7. Hafta Tatili Ücreti
   8. Fazla Çalışma
   9. Telafi Çalışması,
   10. İşçinin Kıdemi, İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi
   11. Yıllık Ücretli İzin
   12. İşçinin ve İşverenin İş Sözleşmesini Feshetmek İstemesi ve Sürecin Yönetimi
   13. Toplu İşçi Çıkarma
   14. İş Hukuku Mevzuatının Başkaca Düzenlemeleri
   15. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
   K. Kelepçeleme Sözleşmelerinde Mücbir Sebep ve Uyarlama
   L. Yargılama Hukuku ve Takip Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   1. İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   2. İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemesi Kapsamında Mücbir Sebep
   M. Tebligat Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   N. Ceza ve İnfaz Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   II. Kamu Hukuku ve Vergi Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   A. Genel olarak
   B. İdare Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   C. Vergi Uygulamaları ve Vergi Hukuku Kapsamında Mücbir Sebep
   D. Devletin Mücbir Sebep Kapsamında Sorumluluğu
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   I. COVID-19 Virüs Tehdidi Devam Ederken Yapılması Önerilen Hususlar ve Yapılması Gerekli Olan Hukuki Girişimler
   II. Salgın Süreci Ve Sonrası Olası Ekonomik Ortam Analizi
   A. İŞÇİLER:
   B. İŞVERENLER
   III. Sözleşmeler ile İlgili Olası Uyuşmazlık Halleri Ve Önlem Önerileri
   IV. Öngörülen Somut Hukuki Uyuşmazlık Örnekleri
   V. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Benimsenmesi ve İçselleştirilerek Uygulanması
   VI. Müzakere ve Sözleşme Yenileme
   VII. Av. Kanunu Madde 35/A Sözleşmeleri
   VIII. Arabuluculuk
   IX. Tahkim
   X. Singapur Sözleşmesi
   XI. Hakim Müdahalesi ile Sözleşmenin Uyarlanması Dava Açma Hazırlığı
   XII. Dava Açılması ve Dava Süreci ile İlgili Kısa Bilgilendirme
   XIII. Bölüm Özeti
   SONUÇ
   EKLER
   Ek-1. Onüçüncü Hukuk Dairesi
   EK-2. Onbirinci Hukuk Dairesi
   Ek-3. Hukuk Genel Kurulu
   EK-4. 13. Hukuk dairesi
   EK-5. Dokuzuncu. Hukuk dairesi
   EK-6. Dokuzuncu. Hukuk dairesi
   Stok Kodu
   :
   9786052203675
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   142 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat