Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
OSMANLICA Düstûrnâme-i Enverî: Paris'te Milli kütüphanede bulunan yega

#smrgSAHAFOSMANLICA Düstûrnâme-i Enverî: Paris'te Milli kütüphanede bulunan yegane nüshadan Mükrimin Halil bey tarafından istinsah ve neşredilen bu eser mumaileyhin bir mukaddemesini muhtevidir [ TIPKIBASIM ]

Liste Fiyatı : 0,00
303104168
104168
OSMANLICA Düstûrnâme-i Enverî: Paris'te Milli kütüphanede bulunan yegane nüshadan Mükrimin Halil bey tarafından istinsah ve neşredilen bu eser mumaileyhin bir mukaddemesini muhtevidir [ TIPKIBASIM ]
OSMANLICA Düstûrnâme-i Enverî: Paris'te Milli kütüphanede bulunan yegane nüshadan Mükrimin Halil bey tarafından istinsah ve neşredilen bu eser mumaileyhin bir mukaddemesini muhtevidir [ TIPKIBASIM ] #smrgSAHAF
Türk Tarih Encümani
0.00
Düsturname'nin edebi ve lisani kıymeti hakkında mütaleada bulunmak edebiyat ve lisan mütehassıslarına aittir. Biz burada kitabın ancak tarih nokta-i nazarından kıymet ve ehemmiyetini anlamağa, şerh ve tenkit etmeğe uğraşacağız. Düsturname Fatih'in vezir-i azamı Mahmut Paşa namına 869 sene-i hicriyyesinde yazılmıştır. (Kitaptan)
Kapat