Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%25
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı

#smrgKİTABEVİOsmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı -

Liste Fiyatı : 22,00
İndirimli Fiyat : 16,50
Kazancınız : 5,50
%25
Temin süresi 6 gündür.
9789751600431
169570
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı -
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı - #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
16.50
İslâm alemindeki cami, medrese, imaret, hastahane, köprü, çeşme ve saire gibi dinî, ilmî ve içtimaî (sosyal) müesseselerin kaide, kanun ve vakıf şartları hemen birbirinin aynıdır. Bu tesislerin devamı, bunları yaptıranlar tarafından tertip ettirilen vakıflarla tesbit olunmuştur. Şayet vakıf yapılan memleketler herhangi bir İslâm devleti tarafından işgal edilse bile yapılan vakıflar ve bunların hükümleri orayı elde etmiş olan hükümdarın tasdikiyle mûteber olurdu. Bunun gibi Osmanlı beyliği Anadolu'da yayılarak oradaki beylikleri elde ettikten sonra eskiden beri devam edip gelen bu tesisleri, gayrı müslimlerinkiler de dahil olmak üzere vakıf şartları mûcibince tamamen tanımış ve Osmanlı istilâsı Avrupa kıtasında da ilerlediği zaman Osmanlı hükümdarları bu kıtadaki gayrı müslim vakıflarını da eski halleri üzere kabul ve tasdik etmişlerdir.

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM

MEDRESE TEŞKİLÂTI
İlk Osmanlı Medreseleri
İKİNCİ BÖLÜM

MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEDRESLEREDE OKUTULAN DERSLER
Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
ALTINCI BÖLÜM
OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR
YEDİNCİ BÖLÜM
MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MÜDERRİSLİK
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar
Müderrislerin İmtihanları
Müderrislikten Kadılığa Geçmek
Medreselrin Bozulması
Yüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları
İcazetler
XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı
XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı
DOKUZUNCU BÖLÜM
KADILIK
Kadıların Tayinleri
Kadıasker'in Kadı Tayini Buyruldısı
Kadıların Dereceleri
Haremeyn Mevleviyeti
Bilad-i Hames Mevleviyetleri
Mahreç Mevleviyetleri
Devriye Mevâlisi
Kadılar Hakkında Mütemmim Malûmat
İlâm ve Huccet
Şer'î Mahkemelere
Kadıların Beratları
Sakk-ı Şer'î Kadı Nâibleri
Arpalık
Kassamlık
Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri
ONUNCU BÖLÜM
İSTANBUL KADILIĞI
ON BİRİNCİ BÖLÜM
PADİŞAH HOCALARI
ON İKİNCİ BÖLÜM
KAZASKERLER
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OSMANLIDA NAKİBÜ'L-EŞRAFLIK
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHULİSLÂMLIK
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
HUZUR DERSLERİ
ON ALTINCI BÖLÜM
MAKTUL ŞEYHULİSLÂMNLAR
ON YEDİNCİ BÖLÜM
DİNÎ VE HUKUKÎ SÂHADA YETİŞEN MEŞHUR İLİM ADAMLARI
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLMİYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA MUHTELİF TARİKLERDEKİ EMİR VE FERMANLAR
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
MÜDERRİSLERLE KADILAR HAKKINDA BİR İCMAL
YİRMİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ MEŞRUTİYETİN ÎLÂNINDAN SONRAKİ MÜDERRİSLİK VE KADILIK TEŞKİLÂTI
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
İLMİYE RÜTBELERİ DERECELERİ
Mevali ve Müdderrislere Dair Kanunî Sultan Süleyman zamanı Vazolunup Tatbik Edilen Kanun XVII.-XX. Asırlardaki Büyük Mevleviyetler
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
İLMİYE RÜTBESİNİN MÜLKÎ VE ASKERÎ RÜTBELERLE MUADELETİ
İLMİYE TEŞKİLÂTINI YAZARKEN İSTİFADE EDİLEN ESERLER
DİZİN
I. KİŞİ ADLARI
II. YER, KAVİM, DEVLET ADLARI VA TİRİH DEYİM VE TERİMLER
TIPKIBASIMLAR

 • Açıklama
  • İslâm alemindeki cami, medrese, imaret, hastahane, köprü, çeşme ve saire gibi dinî, ilmî ve içtimaî (sosyal) müesseselerin kaide, kanun ve vakıf şartları hemen birbirinin aynıdır. Bu tesislerin devamı, bunları yaptıranlar tarafından tertip ettirilen vakıflarla tesbit olunmuştur. Şayet vakıf yapılan memleketler herhangi bir İslâm devleti tarafından işgal edilse bile yapılan vakıflar ve bunların hükümleri orayı elde etmiş olan hükümdarın tasdikiyle mûteber olurdu. Bunun gibi Osmanlı beyliği Anadolu'da yayılarak oradaki beylikleri elde ettikten sonra eskiden beri devam edip gelen bu tesisleri, gayrı müslimlerinkiler de dahil olmak üzere vakıf şartları mûcibince tamamen tanımış ve Osmanlı istilâsı Avrupa kıtasında da ilerlediği zaman Osmanlı hükümdarları bu kıtadaki gayrı müslim vakıflarını da eski halleri üzere kabul ve tasdik etmişlerdir.

   İçindekiler:

   BİRİNCİ BÖLÜM

   MEDRESE TEŞKİLÂTI
   İlk Osmanlı Medreseleri
   İKİNCİ BÖLÜM

   MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   MEDRESLEREDE OKUTULAN DERSLER
   Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
   ALTINCI BÖLÜM
   OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR
   YEDİNCİ BÖLÜM
   MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   MÜDERRİSLİK
   XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar
   Müderrislerin İmtihanları
   Müderrislikten Kadılığa Geçmek
   Medreselrin Bozulması
   Yüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları
   İcazetler
   XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı
   XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   KADILIK
   Kadıların Tayinleri
   Kadıasker'in Kadı Tayini Buyruldısı
   Kadıların Dereceleri
   Haremeyn Mevleviyeti
   Bilad-i Hames Mevleviyetleri
   Mahreç Mevleviyetleri
   Devriye Mevâlisi
   Kadılar Hakkında Mütemmim Malûmat
   İlâm ve Huccet
   Şer'î Mahkemelere
   Kadıların Beratları
   Sakk-ı Şer'î Kadı Nâibleri
   Arpalık
   Kassamlık
   Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri
   ONUNCU BÖLÜM
   İSTANBUL KADILIĞI
   ON BİRİNCİ BÖLÜM
   PADİŞAH HOCALARI
   ON İKİNCİ BÖLÜM
   KAZASKERLER
   ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   OSMANLIDA NAKİBÜ'L-EŞRAFLIK
   ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHULİSLÂMLIK
   ON BEŞİNCİ BÖLÜM
   HUZUR DERSLERİ
   ON ALTINCI BÖLÜM
   MAKTUL ŞEYHULİSLÂMNLAR
   ON YEDİNCİ BÖLÜM
   DİNÎ VE HUKUKÎ SÂHADA YETİŞEN MEŞHUR İLİM ADAMLARI
   ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
   İLMİYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA MUHTELİF TARİKLERDEKİ EMİR VE FERMANLAR
   ON DOKUZUNCU BÖLÜM
   MÜDERRİSLERLE KADILAR HAKKINDA BİR İCMAL
   YİRMİNCİ BÖLÜM
   İKİNCİ MEŞRUTİYETİN ÎLÂNINDAN SONRAKİ MÜDERRİSLİK VE KADILIK TEŞKİLÂTI
   YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
   İLMİYE RÜTBELERİ DERECELERİ
   Mevali ve Müdderrislere Dair Kanunî Sultan Süleyman zamanı Vazolunup Tatbik Edilen Kanun XVII.-XX. Asırlardaki Büyük Mevleviyetler
   YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
   İLMİYE RÜTBESİNİN MÜLKÎ VE ASKERÎ RÜTBELERLE MUADELETİ
   İLMİYE TEŞKİLÂTINI YAZARKEN İSTİFADE EDİLEN ESERLER
   DİZİN
   I. KİŞİ ADLARI
   II. YER, KAVİM, DEVLET ADLARI VA TİRİH DEYİM VE TERİMLER
   TIPKIBASIMLAR

   Stok Kodu
   :
   9789751600431
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   349 s. + 1
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2014
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat