Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri - Ali Emre İ

#smrgKİTABEVİOsmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri -

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 56,00
Kazancınız : 14,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900645
201731
Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri -
Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
56.00
Bu eser, asırlar boyunca kalabalık kitleler halinde Yakındoğu'ya gelen Hintli mutsavvvıfları, barındıkları ve faaliyetlerini yürüttükleri tekkeler bağlamında ve Osmanlı döneminde özelinde irdelemektedir. Daha önce birkaç araştırmacının İstanbul, Konya, Bursa ve Kudüs özelindeki incelemelerine konu olan Hintli mutasavvıflar ve tekkeleri bu eserde Osmanlı coğrafyası genelinde irdelenmiştir. Farklı arşivlerdeki belgeler ve kayıtlar yığını içerisinde yoğun bir emeğin verilmesi suretiyle meydana çıkan bu eserde Osmanlı dönemi tasavvuf tarihi çalışmalarında önemi anlaşılan fakat bir bütün halinde ele alınamamış olan önemli bir mesele teferruatlı bir biçimde aydınlatılmıştır. Müracaat edilen kaynakların insani ilişkilere, tekkelerdeki erkân ve adâba dair kırıntı kabilinden verileri içermeleri sebebiyle eserde anlatım tekkelerin merkezinde şekillenmiş olsa da dikkatli bir gözün satır aralarında bahsedilen bu hususlara dair kıymetli veriler elde edileceği aşikardır.

İçindekiler
HARİTALAR VE TABLOLAR LİSTESİ
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
Hindî Tekkelerinin İnşa Edilme Sebepleri
Literatür Değerlendirmesi
Anadolu Ve Rumeli'de "Hindî" İbaresi İle Adlandırılan Türbe Ve Zâviyeler
1. BÖLÜM 15.-16. YÜZYILLARDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
Bursa Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Bursa'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler
Harameyn'deki Hindî Ribatları
Mekke'deki Hindî Ribatları
Medine'deki Hindî Ribatları
Ribatların Yönetimine Dair Hintlilerle Özbekler Arasında Yaşanan Anlaşmazlıklar
İstanbul (Horhor) Hindîler Âsitânesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Kudüs Hindîler Tekkesi
Tekkkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Şam Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Şam'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler
2. BÖLÜM 17. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
Adana Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Bağdat'ta Bulunan Hindî Tekkeleri
Abdülkerim (Mehmed Refi'i Hindî) Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhleri
Tekkenin Gelirleri
Abdulhak Turabî Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Edirne Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Halep Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Tarsus Hindîler Tekkesi
Danyal Aleyhisselam Türbesinde Görev Alan Hintli Şeyhler
Abdulkayyum'un Danyal Aleyhisselam Türbesi Bitişiğinde Hintliler İçin Tesis Ettiği Tekke
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Urfa Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
3. BÖLÜM 18. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
Antep Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Antakya Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Bursa Harmancık Turabî Baba (Hindîler) Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Kasımpaşa Turabî Efendi Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tosya Hamza Baba Zâviyesi
Hindî Şeyh Mehmed Dede'nin Meşihat Vazifesinde Karşılaştığı Güçlükler ve Tekkenin Daha Sonraki Şeyhleri
19. Yüzyıl Ortalarında Tekkenin Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler
Üsküdar Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
4. BÖLÜM 19. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
Aydın Hindîler Tekkesi (İsmail Rûmî Hanikahı)
Tekkede Görev Yapan Şeyhler ve Tekkenin Gelirleri
Karahisar-ı Sahib (Afyon) Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Kütahya Hindîler Tekkesi (Ahi Mustafa Zâviyesi)
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Konya Hindîler Tekkesi (Söylemez Zâviyesi)
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Süleymaniye Hindîler Tekkesi (Ahmed Lahorî Tekkesi)
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
Van Hindîler Tekkesi
Tekkede Görev Yapan Şeyhler
Tekkenin Gelirleri
5. BÖLÜM HİNDÎ TEKKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
Tekkeler Arasındaki Hiyerarşiye Dair Tespitler
Bir Tekke Ağının Parçası Olarak Hindî Tekkeleri
Merkez Tekke (Âsitâne) Usulü
Kâdirî Âsitânesi (İsmail Rûmî Tekkesi) İle İlişkiler
Hindî Tekkelerinin Şeyhlik Görevlerine Yapılan Tevcihatlarla İlgili Kâideler
Şart-ı Vâkıf Gereğince Görev Tercihi
Evlâdiyet Üzere Görev Tevcihi
Hint Asıllı Olma Gereğince Görev Tercihi
Tekkelerin Yönetimlerinde Karşılaşılan Güçlükler
Tekke Şeyhlerinin Vazifelerinde Gösterdikleri İhmaller
Tekkelerin Yönetimini Ele Geçirmeye Yönelik Teşebbüsler
Tekkelerinin Gelir Kaynaklarının Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler
Tekkelerin Ta'mir ve Onarımlarında Yaşanan Gecikmeler
Özbek ve Afgan Tekkeleri Mensuplarının Hindî Tekkelerine Müdahaleleri
Tekkelerde Hâkim Olan Tasavvufî Düşünce ve Telakkiler
Hindî Tekkelerinde Hâkim Olan Tasavvufî Meşrep: Kâdirîlik
Hint Asıllı Şeyhlerden Tanınmış Kimseler ve Eser Telif Edenler
Eser Sahibi Diğer Hintli Müellifler
SONUÇ
EKLER
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • Bu eser, asırlar boyunca kalabalık kitleler halinde Yakındoğu'ya gelen Hintli mutsavvvıfları, barındıkları ve faaliyetlerini yürüttükleri tekkeler bağlamında ve Osmanlı döneminde özelinde irdelemektedir. Daha önce birkaç araştırmacının İstanbul, Konya, Bursa ve Kudüs özelindeki incelemelerine konu olan Hintli mutasavvıflar ve tekkeleri bu eserde Osmanlı coğrafyası genelinde irdelenmiştir. Farklı arşivlerdeki belgeler ve kayıtlar yığını içerisinde yoğun bir emeğin verilmesi suretiyle meydana çıkan bu eserde Osmanlı dönemi tasavvuf tarihi çalışmalarında önemi anlaşılan fakat bir bütün halinde ele alınamamış olan önemli bir mesele teferruatlı bir biçimde aydınlatılmıştır. Müracaat edilen kaynakların insani ilişkilere, tekkelerdeki erkân ve adâba dair kırıntı kabilinden verileri içermeleri sebebiyle eserde anlatım tekkelerin merkezinde şekillenmiş olsa da dikkatli bir gözün satır aralarında bahsedilen bu hususlara dair kıymetli veriler elde edileceği aşikardır.

   İçindekiler
   HARİTALAR VE TABLOLAR LİSTESİ
   KISALTMALAR
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ
   Hindî Tekkelerinin İnşa Edilme Sebepleri
   Literatür Değerlendirmesi
   Anadolu Ve Rumeli'de "Hindî" İbaresi İle Adlandırılan Türbe Ve Zâviyeler
   1. BÖLÜM 15.-16. YÜZYILLARDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
   Bursa Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Bursa'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler
   Harameyn'deki Hindî Ribatları
   Mekke'deki Hindî Ribatları
   Medine'deki Hindî Ribatları
   Ribatların Yönetimine Dair Hintlilerle Özbekler Arasında Yaşanan Anlaşmazlıklar
   İstanbul (Horhor) Hindîler Âsitânesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Kudüs Hindîler Tekkesi
   Tekkkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Şam Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Şam'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler
   2. BÖLÜM 17. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
   Adana Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Bağdat'ta Bulunan Hindî Tekkeleri
   Abdülkerim (Mehmed Refi'i Hindî) Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhleri
   Tekkenin Gelirleri
   Abdulhak Turabî Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Edirne Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Halep Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Tarsus Hindîler Tekkesi
   Danyal Aleyhisselam Türbesinde Görev Alan Hintli Şeyhler
   Abdulkayyum'un Danyal Aleyhisselam Türbesi Bitişiğinde Hintliler İçin Tesis Ettiği Tekke
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Urfa Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   3. BÖLÜM 18. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
   Antep Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Antakya Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Bursa Harmancık Turabî Baba (Hindîler) Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Kasımpaşa Turabî Efendi Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tosya Hamza Baba Zâviyesi
   Hindî Şeyh Mehmed Dede'nin Meşihat Vazifesinde Karşılaştığı Güçlükler ve Tekkenin Daha Sonraki Şeyhleri
   19. Yüzyıl Ortalarında Tekkenin Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler
   Üsküdar Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   4. BÖLÜM 19. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ
   Aydın Hindîler Tekkesi (İsmail Rûmî Hanikahı)
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler ve Tekkenin Gelirleri
   Karahisar-ı Sahib (Afyon) Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Kütahya Hindîler Tekkesi (Ahi Mustafa Zâviyesi)
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Konya Hindîler Tekkesi (Söylemez Zâviyesi)
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Süleymaniye Hindîler Tekkesi (Ahmed Lahorî Tekkesi)
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
   Van Hindîler Tekkesi
   Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   Tekkenin Gelirleri
   5. BÖLÜM HİNDÎ TEKKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
   Tekkeler Arasındaki Hiyerarşiye Dair Tespitler
   Bir Tekke Ağının Parçası Olarak Hindî Tekkeleri
   Merkez Tekke (Âsitâne) Usulü
   Kâdirî Âsitânesi (İsmail Rûmî Tekkesi) İle İlişkiler
   Hindî Tekkelerinin Şeyhlik Görevlerine Yapılan Tevcihatlarla İlgili Kâideler
   Şart-ı Vâkıf Gereğince Görev Tercihi
   Evlâdiyet Üzere Görev Tevcihi
   Hint Asıllı Olma Gereğince Görev Tercihi
   Tekkelerin Yönetimlerinde Karşılaşılan Güçlükler
   Tekke Şeyhlerinin Vazifelerinde Gösterdikleri İhmaller
   Tekkelerin Yönetimini Ele Geçirmeye Yönelik Teşebbüsler
   Tekkelerinin Gelir Kaynaklarının Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler
   Tekkelerin Ta'mir ve Onarımlarında Yaşanan Gecikmeler
   Özbek ve Afgan Tekkeleri Mensuplarının Hindî Tekkelerine Müdahaleleri
   Tekkelerde Hâkim Olan Tasavvufî Düşünce ve Telakkiler
   Hindî Tekkelerinde Hâkim Olan Tasavvufî Meşrep: Kâdirîlik
   Hint Asıllı Şeyhlerden Tanınmış Kimseler ve Eser Telif Edenler
   Eser Sahibi Diğer Hintli Müellifler
   SONUÇ
   EKLER
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900645
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   405 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat