Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Ömrümün Bereketi 1 M. Uğur Derman

#smrgKİTABEVİÖmrümün Bereketi 1

Liste Fiyatı : 135,00
İndirimli Fiyat : 108,00
Kazancınız : 27,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
KARGO BEDAVA
9789756444849
157567
Ömrümün Bereketi 1
Ömrümün Bereketi 1 #smrgKİTABEVİ
Kubbealtı Neşriyat
108.00
Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslar arası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman bu kitabında 1963 - 2009 yıllları arasında çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makalelerini bir araya getiriyor. Gönül dünyâsında iz bırakmış sanatkârlar, mâneviyat dünyâmızın bilinmeyen sîmâları, Osmanlı kültürünü meydana getirenler ve günümüze taşıyan ender şahsiyetler, hâtıralarıyla hayâtımıza ışık tutan rehber insanlar, levhalardan sızan hakîkatler eşliğinde bereketli bir ömre mihmandarlık ediyor.

Yazı hayâtının 50.yılına ulaşan Prof. h.c. Uğur Derman'ın muhtelif târihlerde kaleme aldığı makâlelerden oluşan, fotoğraf ve dipnotları ile zenginleştirilmiş bir başvuru kitabı. Gelenekli san'atlarımız ve kültür hayâtımızla ilgili yazıların ekseriyeti teşkil ettiği eserde, bâzı târihî şahıslara dâir hâtıralar da yer almaktadır.

Ömrümün Bereketi ile… Nazif Bey'in Yıldız Saat Kulesi'ndeki Kitâbesi'nden, Washington Âbidesi'ndeki Osmanlı Kitâbesine; Kubâ Mescidi'nden, Özbekler Dergâhına; Neyzen Emin Efendi'nin Celî Sülüs İstiflerinden, Rikkat Kunt'un Tezhibiyle Süslü Hilye-i Şeriflere; Sâmi Efendinin Diş Kirâsı'ndan, Hakkı Bey'in 'Dilenci' Tablosuna; Mehmed Âkif'in Son Günlerinden, İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in Jübilesine; Ayverdi'nin Fetih Cemiyeti'nden, Düzgünman'ın Attâr Dükkânına... Uğur Derman'ın 50 Yıllık Hazînesini Keşfe Başlayın…

"Neredeyse hemen her sayfası son derece titiz tarzda düzenlenen, iyi kağıda basılan ve renkli hat levhaları, tezhipler, fotoğraflar ve mimarlık eserleriyle bezenen bu kitap, Uğur Derman büyüğümüzün 50 senelik dikkatlerinin ürünü. Muhtelif vesilelerle farklı yerlerde yayınlanan İslam sanatı, düşüncesi, mimarlığı ama hassaten hat sanatı hakkındaki yazılardan meydana gelen kitap, çoğu sanat kitaplarında gördüğümüz renksiz ve teknik anlatımdan uzak, son derece tatlı, derin ve kolay okunur bir Türkçe ile bir kere daha kıymetleniyor (Onu baklava tepsisine benzetmemi bir kere daha anlayışla karşılamalısınız çünkü bu tepsideki bütün baklava dilimleri, aynı lezzet ve kıvamda!). Eğer Kubbealtı Neşriyât'ın hayırhah yöneticisi Sinan Uluant'ın ısrarları olmasaydı bu lezzet tufanından okuyucuları haberdar bile olamayacaktı. İnsan bu ihtimâl karşısında "Aman mürüvvet" diye şükrancalık hissine kapılmadan edemiyor doğrusu." - Ahmet Turan Alkan

"İlk yazısını Hattat Macit Ayral'ın vefatı üzerine 1961 yılında merhum Süheyl Ünver'in teşvik ve ısrarı üzerine yazan ve onun "Kardeşim, Macid Bey'i öyle bir yazmışsın ki, hani benim için de yazar mı acaba diye, ölesim geldi" iltifatı üzerine yazı hayatına devam etme cesaretini gösteren Uğur Bey'in çeşitli dergilerde dağınık olarak çıkmış ve çıkmakta olan yazılarını gördükçe, bunların mutlaka bir araya getirilip en güzel şekilde basılması gerektiğini düşünürdüm. Bu arzumu kendisine de birkaç defa söylediğimi hatırlıyorum. Meğerse bu konuda yalnız değilmişim; aziz dostumuz Sinan Uluant da birkaç yıldır ısrar edip dururmuş. Sonunda kolları sıvayıp işe koyulan Uğur Bey, dostlarından da yardım alarak elli yılda yazdıklarının bir kısmını bir araya getirmiş.

Bu nefis yazılar, üstad bir kitap mimarının, Ersu Pekin'in tasarımıyla bir araya getirilir, son derece kaliteli fotoğraflarla bezenir, bir de Mas Matbaası'nda basılırsa, kütüphanenizin başköşesine yerleşir mi, yerleşmez mi? Velhasıl, bakmaya kıyamayacağınız, okumaya doyamayacağınız bir kitap..." - Beşir Ayvazoğlu

UĞUR DERMAN 5 Şubat 1935'de Bandırmada dünyaya geldi. Doğmadan dört ay önce babası -Maliye Vekâleti merkez teşkilatı memurlarından- Mehmed Celâleddin'in (1896-1934) vefatı üzerine dedesi eczacı Osman Derman'ın (1876-1952) himâyesinde büyüdü. Çocukluğunu kısmen geçirdiği Üsküdar'ın tarihî birikimi onun hayalinde çok tesirler uyandırdı. Haydarpaşa Lisesi'ndeki tahsili esnâsında tanıdığı edebiyat muallimi Mahir İz'in (1895-1974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. Âilesinde üçüncü eczacı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi'ne girdi ve Üsküdarlı hezârfen hattat Necmeddin Okyay'a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu; 1960'da ta'lîk hattından icâzete hak kazandı. Üstâdının diğer eski kitap sanatlarındaki (ebrû, cild, âhar, zer-endûd yazı imâli…) ihtisasından feyz aldı, sâir hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986), hattat Macid Ayral (1891-1961) ve Halim Özyazıcı (1898-1964) gibi üstâdlardan birçok istifâde sağladı.1960'da eczacı olup askerliğini de bitirdikten sonra Taksim/Gümüşsuyu'nda serbest eczacılık yaptı (1963-1978). Fethi Gemuhluoğlu'nun (1922-1977) vefatıyla, onun yerine Türkpetrol Vakfı'nın idâresini üstlendi (1977-2006). Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları bölümünde "Türk Kitap Sanatları Tarihi" derslerini sürdürdü (1985-2006). Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu'nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.) ünvânı verildi. 2009 yılında "Geleneksel Sanatlar" alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne lâyık görüldü.1961'den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dâir konferanslar verdi, ilmî tebliğler sundu. 25'i irili-ufaklı müstakil kitap olmak üzere, yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile birlikte neşriyatı 500'e yakındır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiçek Derman'la evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

Eserlerinden bâzıları: Türk Sanatında Ebrû, İstanbul 1977; Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982; İslâm Kültür Mîrasında Hat Sanatı, İstanbul 1992; Letters in Gold, New York 1998; Calligraphies Ottomanes, Paris 2000; Siegel des Sultan, Berlin 2001; S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi: Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002; Eternal Letters, Sharjah, 2009; Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010; Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010; Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010; Ömrümün Bereketi 1, İstanbul 2011

 • Açıklama
  • Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslar arası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman bu kitabında 1963 - 2009 yıllları arasında çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makalelerini bir araya getiriyor. Gönül dünyâsında iz bırakmış sanatkârlar, mâneviyat dünyâmızın bilinmeyen sîmâları, Osmanlı kültürünü meydana getirenler ve günümüze taşıyan ender şahsiyetler, hâtıralarıyla hayâtımıza ışık tutan rehber insanlar, levhalardan sızan hakîkatler eşliğinde bereketli bir ömre mihmandarlık ediyor.

   Yazı hayâtının 50.yılına ulaşan Prof. h.c. Uğur Derman'ın muhtelif târihlerde kaleme aldığı makâlelerden oluşan, fotoğraf ve dipnotları ile zenginleştirilmiş bir başvuru kitabı. Gelenekli san'atlarımız ve kültür hayâtımızla ilgili yazıların ekseriyeti teşkil ettiği eserde, bâzı târihî şahıslara dâir hâtıralar da yer almaktadır.

   Ömrümün Bereketi ile… Nazif Bey'in Yıldız Saat Kulesi'ndeki Kitâbesi'nden, Washington Âbidesi'ndeki Osmanlı Kitâbesine; Kubâ Mescidi'nden, Özbekler Dergâhına; Neyzen Emin Efendi'nin Celî Sülüs İstiflerinden, Rikkat Kunt'un Tezhibiyle Süslü Hilye-i Şeriflere; Sâmi Efendinin Diş Kirâsı'ndan, Hakkı Bey'in 'Dilenci' Tablosuna; Mehmed Âkif'in Son Günlerinden, İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in Jübilesine; Ayverdi'nin Fetih Cemiyeti'nden, Düzgünman'ın Attâr Dükkânına... Uğur Derman'ın 50 Yıllık Hazînesini Keşfe Başlayın…

   "Neredeyse hemen her sayfası son derece titiz tarzda düzenlenen, iyi kağıda basılan ve renkli hat levhaları, tezhipler, fotoğraflar ve mimarlık eserleriyle bezenen bu kitap, Uğur Derman büyüğümüzün 50 senelik dikkatlerinin ürünü. Muhtelif vesilelerle farklı yerlerde yayınlanan İslam sanatı, düşüncesi, mimarlığı ama hassaten hat sanatı hakkındaki yazılardan meydana gelen kitap, çoğu sanat kitaplarında gördüğümüz renksiz ve teknik anlatımdan uzak, son derece tatlı, derin ve kolay okunur bir Türkçe ile bir kere daha kıymetleniyor (Onu baklava tepsisine benzetmemi bir kere daha anlayışla karşılamalısınız çünkü bu tepsideki bütün baklava dilimleri, aynı lezzet ve kıvamda!). Eğer Kubbealtı Neşriyât'ın hayırhah yöneticisi Sinan Uluant'ın ısrarları olmasaydı bu lezzet tufanından okuyucuları haberdar bile olamayacaktı. İnsan bu ihtimâl karşısında "Aman mürüvvet" diye şükrancalık hissine kapılmadan edemiyor doğrusu." - Ahmet Turan Alkan

   "İlk yazısını Hattat Macit Ayral'ın vefatı üzerine 1961 yılında merhum Süheyl Ünver'in teşvik ve ısrarı üzerine yazan ve onun "Kardeşim, Macid Bey'i öyle bir yazmışsın ki, hani benim için de yazar mı acaba diye, ölesim geldi" iltifatı üzerine yazı hayatına devam etme cesaretini gösteren Uğur Bey'in çeşitli dergilerde dağınık olarak çıkmış ve çıkmakta olan yazılarını gördükçe, bunların mutlaka bir araya getirilip en güzel şekilde basılması gerektiğini düşünürdüm. Bu arzumu kendisine de birkaç defa söylediğimi hatırlıyorum. Meğerse bu konuda yalnız değilmişim; aziz dostumuz Sinan Uluant da birkaç yıldır ısrar edip dururmuş. Sonunda kolları sıvayıp işe koyulan Uğur Bey, dostlarından da yardım alarak elli yılda yazdıklarının bir kısmını bir araya getirmiş.

   Bu nefis yazılar, üstad bir kitap mimarının, Ersu Pekin'in tasarımıyla bir araya getirilir, son derece kaliteli fotoğraflarla bezenir, bir de Mas Matbaası'nda basılırsa, kütüphanenizin başköşesine yerleşir mi, yerleşmez mi? Velhasıl, bakmaya kıyamayacağınız, okumaya doyamayacağınız bir kitap..." - Beşir Ayvazoğlu

   UĞUR DERMAN 5 Şubat 1935'de Bandırmada dünyaya geldi. Doğmadan dört ay önce babası -Maliye Vekâleti merkez teşkilatı memurlarından- Mehmed Celâleddin'in (1896-1934) vefatı üzerine dedesi eczacı Osman Derman'ın (1876-1952) himâyesinde büyüdü. Çocukluğunu kısmen geçirdiği Üsküdar'ın tarihî birikimi onun hayalinde çok tesirler uyandırdı. Haydarpaşa Lisesi'ndeki tahsili esnâsında tanıdığı edebiyat muallimi Mahir İz'in (1895-1974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. Âilesinde üçüncü eczacı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi'ne girdi ve Üsküdarlı hezârfen hattat Necmeddin Okyay'a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu; 1960'da ta'lîk hattından icâzete hak kazandı. Üstâdının diğer eski kitap sanatlarındaki (ebrû, cild, âhar, zer-endûd yazı imâli…) ihtisasından feyz aldı, sâir hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986), hattat Macid Ayral (1891-1961) ve Halim Özyazıcı (1898-1964) gibi üstâdlardan birçok istifâde sağladı.1960'da eczacı olup askerliğini de bitirdikten sonra Taksim/Gümüşsuyu'nda serbest eczacılık yaptı (1963-1978). Fethi Gemuhluoğlu'nun (1922-1977) vefatıyla, onun yerine Türkpetrol Vakfı'nın idâresini üstlendi (1977-2006). Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları bölümünde "Türk Kitap Sanatları Tarihi" derslerini sürdürdü (1985-2006). Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu'nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.) ünvânı verildi. 2009 yılında "Geleneksel Sanatlar" alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne lâyık görüldü.1961'den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dâir konferanslar verdi, ilmî tebliğler sundu. 25'i irili-ufaklı müstakil kitap olmak üzere, yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile birlikte neşriyatı 500'e yakındır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiçek Derman'la evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

   Eserlerinden bâzıları: Türk Sanatında Ebrû, İstanbul 1977; Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982; İslâm Kültür Mîrasında Hat Sanatı, İstanbul 1992; Letters in Gold, New York 1998; Calligraphies Ottomanes, Paris 2000; Siegel des Sultan, Berlin 2001; S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi: Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002; Eternal Letters, Sharjah, 2009; Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010; Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010; Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010; Ömrümün Bereketi 1, İstanbul 2011

   Stok Kodu
   :
   9789756444849
   Boyut
   :
   17x22
   Sayfa Sayısı
   :
   523 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat