Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
303004087
4087
Nurlar Risalesi
Nurlar Risalesi #smrgSAHAF
İnsan Yayınları
0.00
Allah Teala insanları yarattığından, onları teklifle mükellef kıldığından ve onları Adem'den vücuda, yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar, yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır. Onlar bu yolculuklarını ancak ya Cennet'e ya da Cehennem'e vardıklarında bırakabilirler. 4087, İnsan Yayınları, Nurlar Risalesi , Muhyiddin İbn Arabi, , Mahmut Kanık, 303004087, , Din, , , , , , , , 8 1 Mahmut Kanık 14x20 128 s. İstanbul 1997 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4088 303004088 #smrgSAHAF İlimlerin Özü 0 0,00 0 TL 1 n Din Nev'i Efendi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4088.jpg Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı'nın zirvesi olduğu gibi, aynı zamanda “sonun başlangıcı”dır. Bu, siyasi açıdan olduğu kadar ilmi açıdan da böyledir. Çünkü “kanunname” geleneğiyle resmi ideolojik otoritenin üzerindeki “himaye” edici etkisi bu dönemde başlamıştır. Bu etkinin sonucunda, şer'i ve müsbet ilimlerde önceki dönemlere göre büyük bilginler yetişmemiş ve yöneticilere övgüler düzmekten öteye geçmeyen bir ilim anlayışı doğmuş ve bu hal günümüze dek devam etmiştir. İşte sözkonusu dönemin son “ilmi” eseri şair ve alim Nev'inin Netayic el-Fünun'udur. 4088, İnsan Yayınları, İlimlerin Özü , Nev'i Efendi, , H. Ömer Tolgay, 303004088, , Din, , , , , , , , 8 1 H. Ömer Tolgay 14x20 376 s. İstanbul 1995 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4089 303004089 #smrgSAHAF Hakikat Bilgisine Yükseliş “Mearicü'l - Kuds” 0 0,00 0 TL 1 n Din İmam Gazali İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4089.jpg Hüccetü'l-İslam gibi haklı bir şöhretin sahibi olan İmam Gazali'ye -özellikle içinde bulunduğumuz zaman ve anlayış biçimi itibariyle- ifrat ve tefritten uzak bir şekilde anlamak ve “eserlerine muttali olmak” büyük bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Bu meseleyi halletmenin en sağlam yolu içerden ve muhakameli bir bakış açısına sahip olmaktan geçmektedir. Gazali bu eserinde çok temelli konulara daha çok felsefi bir terminolojinin eşliğinde açıklamalar getirmektedir. Bu eserinde İhya-u Ulumi'd-Dîn'deki Gazali değil başka bir Gazali konuşmaktadır. Eserin farklılığı da buradan kaynaklanmaktadır. 4089, İnsan Yayınları, Hakikat Bilgisine Yükseliş “Mearicü'l - Kuds” , İmam Gazali, , Serkan Özburun, 303004089, , Din, İslâm Tasavvufu, , , , , , , 8 1 Serkan Özburun 13x18 182 s. İstanbul 1995 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4090 9789755741680 #smrgKİTABEVİ Hükümdarlık Sanatı : Adabu'l-Muluk 99 15,00 35 TL 1 y Din Ebu Mansur Es - Sealibi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4090.jpg Hükümdarların işleri mühim, buyrukları etkin, yaşam tarzları ise diledikleri gibidir. Ama öte yandan problem ve dertleri büyüktür, üzerlerine akıtılan nimet ve kudret çok görülmez. Zira hükümdarlar, yönettikleri kitleye kol kanat germeli, düşmanlara karşı canla başla mücadele etmeli, sahip olduğu nüfuz ve zenginliğin hakkını verebilmek için halkın meselelerini halletmelidirler!..” 4090, İnsan Yayınları, Hükümdarlık Sanatı : Adabu'l-Muluk , Ebu Mansur Es - Sealibi , , Said Aykut, 9789755741680, 9755741682, Din, Din Felsefesi, , , , , , , 8 1 Said Aykut 14x20 256 s. İstanbul 1997 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 4091 303004091 #smrgSAHAF Hakikatlerin Özü (Zübdetü'l - Hakaik) 0 0,00 0 TL 1 n Din Azizüddin Nesefi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4091.jpg “Bir hadiste ‘kader kılınmış şey değişmez', diğer bir hadiste ise ‘Kaderi duadan başka hiçbir şey geri çevirmez', buyurulmuştur. Dua, daha aşağıda olanın (edna), daha yukarıdan (a'la) talep etmesi manasındadır. İmdi, bu iki hadis arasında görülen tenakkuz görünüştedir. Birinci hadise göre kader değiştirilemez, ikinci hadise göre kaderin reddi mümkündür. Kaderiye, Cebriye ve bazı batıl mezheplerin ortaya çıkışı da bu kader meselesini halledemediklerinden dolayı olmuştur.” Bu eserde önemli sorulara cevap bulacaksınız. 4091, İnsan Yayınları, Hakikatlerin Özü (Zübdetü'l - Hakaik) , Azizüddin Nesefi, , M. Murat Tamar, 303004091, 9755741860, Din, İslâm Tasavvufu, , , , , , , 8 1 M. Murat Tamar 14x21 112 s. İstanbul 1997 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4092 303004092 #smrgSAHAF Alternatif Tıp El Kitabı 0 0,00 0 TL 1 n Sağlık / Tıp Andrew Stanway İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4092.jpg Geleneksel halk takabeti, yoga, meditasyon, modern bilimin içinden filizlenen hemeopati ve osteopati gibi tedavi teknikleri ile Kadim Çin'in akupunktur tedavisi gibi son derece geniş bir alanı kaplayan alternatif tıp, batıdaki milyonlarca insan için bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu kitapta söz edilen 32 tedavi tekniği hakkında özlü bilgiler verilmekte ve alternatif tıbbın uygulama imkânları tartışılmaktadır. (Arka kapaktan) 4092, İnsan Yayınları, Alternatif Tıp El Kitabı , Andrew Stanway, , Çev. Alp Aker, Arif Kut, Alptekin Okçu, 303004092, , Sağlık / Tıp, , , , , , , , 8 1 Çev. Alp Aker, Arif Kut, Alptekin Okçu 14x20 307 s. İstanbul 1992 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4093 303004093 #smrgSAHAF Tradisyonel Çin Tıbbı ve Akupunktur 0 0,00 0 TL 1 n Sağlık / Tıp Semih Akyol İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4093.jpg Genelde tradisyonel Çin tıbbı, özelde ise akupunktur binlerce yıldır uygulanıyor. Modern tıp dünyası ise bu şifa araçlarını daha yeni yeni keşfediyor. Batı'da bu konuda birçok eser olmasına karşılık, tradisyonel Çin tıbbı ve akupunktur hakkında Türkçe'deki kaynakların sayısı oldukça az. Özellikle akupunkturun uygulamabileceği vs. gibi birçok konuyu ele alan kitap, iyileştirirken hasta eden modern tıbba karşı “alternatif” bir tıp dalını merak edenler için... 4093, İnsan Yayınları, Tradisyonel Çin Tıbbı ve Akupunktur , Semih Akyol, , , 303004093, , Sağlık / Tıp, , , , , , , , 8 1 430 s. İstanbul 2000 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4094 303004094 #smrgSAHAF Yeni Bir Psikoloji 0 0,00 0 TL 1 n Psikoloji / Ruhbilim Robert E. Ornstein İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4094.jpg Psikoloji Batı'da, ruh ve madde arasında kesin bir ayrım koyan Kartezyen anlayışın etkisiyle ya ruhu maddeye indirgeyen davranışçılık gibi ya da onu geçmişteki bir takım yaşantıların toplamına bağlayan Freudculuk gibi 'klinik' ya da deneysel bir kimlik kazanmıştır. Oysa doğu kültürlerinde de, adına psikoloji denmese de, geniş anlamda psikoloji (ruh-bilimi) kapsamında değerlendirilebilecek sezgi temelli bir psikoloji yüzyıllardır işlene gelmiştir. Örneğin Yoga, meditasyon, mantralar, Sufilerin zikirleri, Budistlerin koan'ları hep birer psikolojik bilgi edinme tekniğidirler. Ancak Doğu psikolojisi, tüm Doğu bilimleri gibi Batılı bilim adamları tarafından ya ihmal edilmiş ya horlanıp küçümsenmiş, ya da yok farz edilmiştir. Oysa bu bilimsel olmayan teknikler, Batı psikolojisinin uzanamadığı insan bilincinin zengin alanlarına ilişkin değerli bilgiler içermektedir. Yeni Bir Psikoloji adlı elinizdeki kitabında Robert E. Ornstein, Doğu ve Batı psikolojilerinin meslektaşlarınca genellikle ihmal edilmiş bir sentez"ini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Her ikisinin temel kavramlarını karşılaştırarak bazı kesişme noktaları tespit ediyor ve 21. Yüzyıl psikolojisinin eskisinden daha geniş kapsamlı bir "paradigma"sına ulaşmaya çalışıyor.
 • Açıklama
  • Allah Teala insanları yarattığından, onları teklifle mükellef kıldığından ve onları Adem'den vücuda, yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar, yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır. Onlar bu yolculuklarını ancak ya Cennet'e ya da Cehennem'e vardıklarında bırakabilirler. 4087, İnsan Yayınları, Nurlar Risalesi , Muhyiddin İbn Arabi, , Mahmut Kanık, 303004087, , Din, , , , , , , , 8 1 Mahmut Kanık 14x20 128 s. İstanbul 1997 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4088 303004088 #smrgSAHAF İlimlerin Özü 0 0,00 0 TL 1 n Din Nev'i Efendi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4088.jpg Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı'nın zirvesi olduğu gibi, aynı zamanda “sonun başlangıcı”dır. Bu, siyasi açıdan olduğu kadar ilmi açıdan da böyledir. Çünkü “kanunname” geleneğiyle resmi ideolojik otoritenin üzerindeki “himaye” edici etkisi bu dönemde başlamıştır. Bu etkinin sonucunda, şer'i ve müsbet ilimlerde önceki dönemlere göre büyük bilginler yetişmemiş ve yöneticilere övgüler düzmekten öteye geçmeyen bir ilim anlayışı doğmuş ve bu hal günümüze dek devam etmiştir. İşte sözkonusu dönemin son “ilmi” eseri şair ve alim Nev'inin Netayic el-Fünun'udur. 4088, İnsan Yayınları, İlimlerin Özü , Nev'i Efendi, , H. Ömer Tolgay, 303004088, , Din, , , , , , , , 8 1 H. Ömer Tolgay 14x20 376 s. İstanbul 1995 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4089 303004089 #smrgSAHAF Hakikat Bilgisine Yükseliş “Mearicü'l - Kuds” 0 0,00 0 TL 1 n Din İmam Gazali İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4089.jpg Hüccetü'l-İslam gibi haklı bir şöhretin sahibi olan İmam Gazali'ye -özellikle içinde bulunduğumuz zaman ve anlayış biçimi itibariyle- ifrat ve tefritten uzak bir şekilde anlamak ve “eserlerine muttali olmak” büyük bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Bu meseleyi halletmenin en sağlam yolu içerden ve muhakameli bir bakış açısına sahip olmaktan geçmektedir. Gazali bu eserinde çok temelli konulara daha çok felsefi bir terminolojinin eşliğinde açıklamalar getirmektedir. Bu eserinde İhya-u Ulumi'd-Dîn'deki Gazali değil başka bir Gazali konuşmaktadır. Eserin farklılığı da buradan kaynaklanmaktadır. 4089, İnsan Yayınları, Hakikat Bilgisine Yükseliş “Mearicü'l - Kuds” , İmam Gazali, , Serkan Özburun, 303004089, , Din, İslâm Tasavvufu, , , , , , , 8 1 Serkan Özburun 13x18 182 s. İstanbul 1995 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4090 9789755741680 #smrgKİTABEVİ Hükümdarlık Sanatı : Adabu'l-Muluk 99 15,00 35 TL 1 y Din Ebu Mansur Es - Sealibi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4090.jpg Hükümdarların işleri mühim, buyrukları etkin, yaşam tarzları ise diledikleri gibidir. Ama öte yandan problem ve dertleri büyüktür, üzerlerine akıtılan nimet ve kudret çok görülmez. Zira hükümdarlar, yönettikleri kitleye kol kanat germeli, düşmanlara karşı canla başla mücadele etmeli, sahip olduğu nüfuz ve zenginliğin hakkını verebilmek için halkın meselelerini halletmelidirler!..” 4090, İnsan Yayınları, Hükümdarlık Sanatı : Adabu'l-Muluk , Ebu Mansur Es - Sealibi , , Said Aykut, 9789755741680, 9755741682, Din, Din Felsefesi, , , , , , , 8 1 Said Aykut 14x20 256 s. İstanbul 1997 1 Karton 3. Hamur Türkçe 4 0 4091 303004091 #smrgSAHAF Hakikatlerin Özü (Zübdetü'l - Hakaik) 0 0,00 0 TL 1 n Din Azizüddin Nesefi İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4091.jpg “Bir hadiste ‘kader kılınmış şey değişmez', diğer bir hadiste ise ‘Kaderi duadan başka hiçbir şey geri çevirmez', buyurulmuştur. Dua, daha aşağıda olanın (edna), daha yukarıdan (a'la) talep etmesi manasındadır. İmdi, bu iki hadis arasında görülen tenakkuz görünüştedir. Birinci hadise göre kader değiştirilemez, ikinci hadise göre kaderin reddi mümkündür. Kaderiye, Cebriye ve bazı batıl mezheplerin ortaya çıkışı da bu kader meselesini halledemediklerinden dolayı olmuştur.” Bu eserde önemli sorulara cevap bulacaksınız. 4091, İnsan Yayınları, Hakikatlerin Özü (Zübdetü'l - Hakaik) , Azizüddin Nesefi, , M. Murat Tamar, 303004091, 9755741860, Din, İslâm Tasavvufu, , , , , , , 8 1 M. Murat Tamar 14x21 112 s. İstanbul 1997 1 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4092 303004092 #smrgSAHAF Alternatif Tıp El Kitabı 0 0,00 0 TL 1 n Sağlık / Tıp Andrew Stanway İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4092.jpg Geleneksel halk takabeti, yoga, meditasyon, modern bilimin içinden filizlenen hemeopati ve osteopati gibi tedavi teknikleri ile Kadim Çin'in akupunktur tedavisi gibi son derece geniş bir alanı kaplayan alternatif tıp, batıdaki milyonlarca insan için bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu kitapta söz edilen 32 tedavi tekniği hakkında özlü bilgiler verilmekte ve alternatif tıbbın uygulama imkânları tartışılmaktadır. (Arka kapaktan) 4092, İnsan Yayınları, Alternatif Tıp El Kitabı , Andrew Stanway, , Çev. Alp Aker, Arif Kut, Alptekin Okçu, 303004092, , Sağlık / Tıp, , , , , , , , 8 1 Çev. Alp Aker, Arif Kut, Alptekin Okçu 14x20 307 s. İstanbul 1992 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4093 303004093 #smrgSAHAF Tradisyonel Çin Tıbbı ve Akupunktur 0 0,00 0 TL 1 n Sağlık / Tıp Semih Akyol İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4093.jpg Genelde tradisyonel Çin tıbbı, özelde ise akupunktur binlerce yıldır uygulanıyor. Modern tıp dünyası ise bu şifa araçlarını daha yeni yeni keşfediyor. Batı'da bu konuda birçok eser olmasına karşılık, tradisyonel Çin tıbbı ve akupunktur hakkında Türkçe'deki kaynakların sayısı oldukça az. Özellikle akupunkturun uygulamabileceği vs. gibi birçok konuyu ele alan kitap, iyileştirirken hasta eden modern tıbba karşı “alternatif” bir tıp dalını merak edenler için... 4093, İnsan Yayınları, Tradisyonel Çin Tıbbı ve Akupunktur , Semih Akyol, , , 303004093, , Sağlık / Tıp, , , , , , , , 8 1 430 s. İstanbul 2000 2 Karton 3. Hamur Türkçe 1 0 4094 303004094 #smrgSAHAF Yeni Bir Psikoloji 0 0,00 0 TL 1 n Psikoloji / Ruhbilim Robert E. Ornstein İnsan Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/4094.jpg Psikoloji Batı'da, ruh ve madde arasında kesin bir ayrım koyan Kartezyen anlayışın etkisiyle ya ruhu maddeye indirgeyen davranışçılık gibi ya da onu geçmişteki bir takım yaşantıların toplamına bağlayan Freudculuk gibi 'klinik' ya da deneysel bir kimlik kazanmıştır. Oysa doğu kültürlerinde de, adına psikoloji denmese de, geniş anlamda psikoloji (ruh-bilimi) kapsamında değerlendirilebilecek sezgi temelli bir psikoloji yüzyıllardır işlene gelmiştir. Örneğin Yoga, meditasyon, mantralar, Sufilerin zikirleri, Budistlerin koan'ları hep birer psikolojik bilgi edinme tekniğidirler. Ancak Doğu psikolojisi, tüm Doğu bilimleri gibi Batılı bilim adamları tarafından ya ihmal edilmiş ya horlanıp küçümsenmiş, ya da yok farz edilmiştir. Oysa bu bilimsel olmayan teknikler, Batı psikolojisinin uzanamadığı insan bilincinin zengin alanlarına ilişkin değerli bilgiler içermektedir. Yeni Bir Psikoloji adlı elinizdeki kitabında Robert E. Ornstein, Doğu ve Batı psikolojilerinin meslektaşlarınca genellikle ihmal edilmiş bir sentez"ini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Her ikisinin temel kavramlarını karşılaştırarak bazı kesişme noktaları tespit ediyor ve 21. Yüzyıl psikolojisinin eskisinden daha geniş kapsamlı bir "paradigma"sına ulaşmaya çalışıyor.
   Stok Kodu
   :
   303004087
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   240 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2001
   Çeviren
   :
   Erol Göka, Feray Işık
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   4094    İnsan Yayınları    Yeni Bir Psikoloji     Robert E. Ornstein        Erol Göka    Feray Işık    303004094    9757732478    Psikoloji / Ruhbilim                               
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat