Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Melceü't - Tabbahin ( Aşçıların Sığınağı ) İlk Basılı Türkçe Yemek Kit

#smrgSAHAFMelceüt Tabbahin = Aşçıların Sığınağı - İlk Basılı Türkçe Yemek Kitabı

Liste Fiyatı : 0,00
303037466
37466
Melceüt Tabbahin = Aşçıların Sığınağı - İlk Basılı Türkçe Yemek Kitabı
Melceüt Tabbahin = Aşçıların Sığınağı - İlk Basılı Türkçe Yemek Kitabı #smrgSAHAF
Unilever
0.00
Bu kitap, 1260/1844 yılında basılan ilk yemek kitabıdır. Tanzimattan 5 yıl sonra basılan eser bu yıllarda büyük bir boşluğu kapatmış olacak ki 1844-1888 yılları arasında yani hemen hemen yarım yüzyıl içinde 9 kez basılmıştır. (...) Kitap kenarlarında yer alan salata, turşu, tarator kabilinden yiyecekler ve 12 fasıldan oluşmaktadır. Sonraki baskılarda eklemeler ve düzenlemelerle bölüm sayısında farlılıklar olmuştur.

Bu arada özellikle üzerinde durulması gereken bir husus da bu kitabın 1864 yılında basılan İngilizce çevirisidir. Bu kitap Türabi Efendi adlı birisi tarafından Mısır Valisi Mehmet Sait Paşa'nın (ö.1863) İngiltere'yi 16 Temmuz 1862 tarihinde ziyaretleri münasebetiyle Thames nehri üzernde Woolwich önlerinde Feyz-i Cihad adlı yatında devlet adamlarına ve asillere vermiş olduğu muhteşem ziyafete gelenler için özel olarak hazırlanmıştır.

Kitap Osmanlıca metnin yanısıra Türabi Efendi'nin İngilizce baskısını da içermektedir.

Melceü't Tabbahin, ( Aşçıların Sığınağı ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocalarından Mehmet Kamil Efendinin 1844 yılında İstanbul'da taşbasması (lito) olarak basılmış bu eseri, ilk Türkçe yemek kitabı olarak tarihimizde yerini almıştır. Tamamı 132 sahife olan kitap, on iki fasıl ( bölüm) üzerine düzenlenmiştir: Çorba, kebap, yahni, tava, börekler ile hamur işi ve sütlü tatlılar, bastılar, zeytinyağlı ve sağyağlı dolmalar, pilavlar, hoşaflar, kahveden önce yenecek tatlılar ile içecekler ayrıca, sahife kenarlarında yazılı salata, tarator ve turşu tarif çeşitlerinden oluşmaktadır.

Mehmet Kamil İstanbul'daki kadın ve erkek aşçıların temcit makarnası gibi hep aynı eski yemeklerden başka yemek pişirmeye önem vermemeleri nedeniyle, tecrübeli usta kişileri dinleyerek, araştırarak ve özellikle 18. yüzyılda yazılmış Ağdiye Risalesi ve Yemek Risalesi adı verilen iki yazma eserden yararlanmıştır.

1844-1888 yılları arasında dokuz kez yayımlanmış Melce't-tabbahin, Türabı Efendi tarafından İngilizce'ye çevrilmiş, 1864 ve 1884 yıllarında Londra'da iki kez basılmıştır. Kitabın 1873 yılı baskısı Mehmet Sıtkı tarafından Arapça'ya çevrilerek 1886 yılında Kahire'de yayımlanmıştır.

1997 yılında 5000 adet basılan ve satış dışı tutulan bu kitabın 250 adedi numaralandırılmıştır. Kitabın Osmanlıca metnini, yazarın kendine has üslubunu muhafaza ederek Türkçeye uygulayan Cüneyt KUT, Turgut KUT ve Prof. Dr.Günay Kut'tur.

Arka kapaktaki talik hattı yazan Prof. Dr. Ali Alparslan, sanat yönetmeni Korkut BAYRAKTAR, grafik tasarımcısı Belgin GENÇ ve uygulayıcısı Ebru SERT, kapak içlerinin ebrularını hazırlayan Hikmet BARUTCUGİL'dır.

Yemek fotoğrafları Müfit ÇIRPANLI, yemekleri hazırlayan Vedat BAŞARAN ve Dilruba lokantasının aşçıları, aksesuarları sağlayan Zehra AKTAN'dır.

Renk ayrımı Filmtet, baskı Duran Ofset, kitabın cildi Ahmet Bol, Mehmet Demirel ve Bayındır cilttir.

Editör Ali Pasiner, yapım Kuartet Reklâmcılık, Unipro ( Unilever Profesyonel Ürünler Servisi ) katkılarıyla.

O dönemin 1844-1888 yılları içersinde 9 kez basılmış zamanın “best seller”i olarak değerlendirilen bu esere mutlaka sahip olunuz.

______________

FIRST BOOK PRINTED TURKISH FOOD

Melceü't Tabbahin, (Cook of the bunker) Mekteb-i-i Şahane Tıbbiye Mehmet Kamil Efendi of their teacher in 1844 in Istanbul lithograph (Lito) was published as this work, first as a Turkish cookery book in our history has taken place. All the 132 prophecies of the book, on two chapters (chapter) is organized on: the soup, kebab, stew, pan, pie and pastry and milk sweets, raided the sağyağ olive oil and stuffed with the rice and compote, coffee will be eaten before dessert and beverages also prophecies written in the side salad, garlic sauce and pickles are kind of recipe.

Mehmet Kamil men and women in Istanbul, such as pasta cooks always temcit of the same old meals to cook meals that are not otherwise due, by listening to people experienced craftsmen, and especially the 18th root century is written and Food Ağdiye Risale Risale name two write data have benefited from work.

Nine times between the years 1844-1888 published Melce't-tabbahin, Türap translated into English by the Lord, in 1864 and 1884 have been twice in London. Year 1873 edition of the book in Arabic translated by Mehmet Sıtkı were issued in Cairo in the year 1886.

Published in 1997 and 5000 unit sales of these books are held off the number 250 are numbered. Ottoman text of the book, the authors maintain their own style according to the Turkish Cüneyt KUT, KUT and Prof. Turgut. Is Dr.Günay Kut.

Secondary line of the back cover says Prof. Dr. Ali Alparslan, Korkut BAYRAKTAR art director, graphic designer and practitioner GENÇ Belgin Ebru SERT, cover the internal preparation of the Wisdom of the marbling BARUTCUGİL capability.

Food photos Müfit whipped, food preparation and the Vedat BAŞARAN Dilruba restaurants of the chefs, who provide accessories AKTAN Zehra capability.

Color separation Filmtet, Duran Offset printing, book binding, Ahmet Bol, Mehmet Demirel and is Bayındır skin.

Editor Ali Pasiner, yapım quartet advertising Unipro (Unilever Professional Products Service) contributions.

9 times of that period 1844-1888 was published in the years when this work is considered as the''best seller''i have to be sure.

 • Açıklama
  • Bu kitap, 1260/1844 yılında basılan ilk yemek kitabıdır. Tanzimattan 5 yıl sonra basılan eser bu yıllarda büyük bir boşluğu kapatmış olacak ki 1844-1888 yılları arasında yani hemen hemen yarım yüzyıl içinde 9 kez basılmıştır. (...) Kitap kenarlarında yer alan salata, turşu, tarator kabilinden yiyecekler ve 12 fasıldan oluşmaktadır. Sonraki baskılarda eklemeler ve düzenlemelerle bölüm sayısında farlılıklar olmuştur.

   Bu arada özellikle üzerinde durulması gereken bir husus da bu kitabın 1864 yılında basılan İngilizce çevirisidir. Bu kitap Türabi Efendi adlı birisi tarafından Mısır Valisi Mehmet Sait Paşa'nın (ö.1863) İngiltere'yi 16 Temmuz 1862 tarihinde ziyaretleri münasebetiyle Thames nehri üzernde Woolwich önlerinde Feyz-i Cihad adlı yatında devlet adamlarına ve asillere vermiş olduğu muhteşem ziyafete gelenler için özel olarak hazırlanmıştır.

   Kitap Osmanlıca metnin yanısıra Türabi Efendi'nin İngilizce baskısını da içermektedir.

   Melceü't Tabbahin, ( Aşçıların Sığınağı ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocalarından Mehmet Kamil Efendinin 1844 yılında İstanbul'da taşbasması (lito) olarak basılmış bu eseri, ilk Türkçe yemek kitabı olarak tarihimizde yerini almıştır. Tamamı 132 sahife olan kitap, on iki fasıl ( bölüm) üzerine düzenlenmiştir: Çorba, kebap, yahni, tava, börekler ile hamur işi ve sütlü tatlılar, bastılar, zeytinyağlı ve sağyağlı dolmalar, pilavlar, hoşaflar, kahveden önce yenecek tatlılar ile içecekler ayrıca, sahife kenarlarında yazılı salata, tarator ve turşu tarif çeşitlerinden oluşmaktadır.

   Mehmet Kamil İstanbul'daki kadın ve erkek aşçıların temcit makarnası gibi hep aynı eski yemeklerden başka yemek pişirmeye önem vermemeleri nedeniyle, tecrübeli usta kişileri dinleyerek, araştırarak ve özellikle 18. yüzyılda yazılmış Ağdiye Risalesi ve Yemek Risalesi adı verilen iki yazma eserden yararlanmıştır.

   1844-1888 yılları arasında dokuz kez yayımlanmış Melce't-tabbahin, Türabı Efendi tarafından İngilizce'ye çevrilmiş, 1864 ve 1884 yıllarında Londra'da iki kez basılmıştır. Kitabın 1873 yılı baskısı Mehmet Sıtkı tarafından Arapça'ya çevrilerek 1886 yılında Kahire'de yayımlanmıştır.

   1997 yılında 5000 adet basılan ve satış dışı tutulan bu kitabın 250 adedi numaralandırılmıştır. Kitabın Osmanlıca metnini, yazarın kendine has üslubunu muhafaza ederek Türkçeye uygulayan Cüneyt KUT, Turgut KUT ve Prof. Dr.Günay Kut'tur.

   Arka kapaktaki talik hattı yazan Prof. Dr. Ali Alparslan, sanat yönetmeni Korkut BAYRAKTAR, grafik tasarımcısı Belgin GENÇ ve uygulayıcısı Ebru SERT, kapak içlerinin ebrularını hazırlayan Hikmet BARUTCUGİL'dır.

   Yemek fotoğrafları Müfit ÇIRPANLI, yemekleri hazırlayan Vedat BAŞARAN ve Dilruba lokantasının aşçıları, aksesuarları sağlayan Zehra AKTAN'dır.

   Renk ayrımı Filmtet, baskı Duran Ofset, kitabın cildi Ahmet Bol, Mehmet Demirel ve Bayındır cilttir.

   Editör Ali Pasiner, yapım Kuartet Reklâmcılık, Unipro ( Unilever Profesyonel Ürünler Servisi ) katkılarıyla.

   O dönemin 1844-1888 yılları içersinde 9 kez basılmış zamanın “best seller”i olarak değerlendirilen bu esere mutlaka sahip olunuz.

   ______________

   FIRST BOOK PRINTED TURKISH FOOD

   Melceü't Tabbahin, (Cook of the bunker) Mekteb-i-i Şahane Tıbbiye Mehmet Kamil Efendi of their teacher in 1844 in Istanbul lithograph (Lito) was published as this work, first as a Turkish cookery book in our history has taken place. All the 132 prophecies of the book, on two chapters (chapter) is organized on: the soup, kebab, stew, pan, pie and pastry and milk sweets, raided the sağyağ olive oil and stuffed with the rice and compote, coffee will be eaten before dessert and beverages also prophecies written in the side salad, garlic sauce and pickles are kind of recipe.

   Mehmet Kamil men and women in Istanbul, such as pasta cooks always temcit of the same old meals to cook meals that are not otherwise due, by listening to people experienced craftsmen, and especially the 18th root century is written and Food Ağdiye Risale Risale name two write data have benefited from work.

   Nine times between the years 1844-1888 published Melce't-tabbahin, Türap translated into English by the Lord, in 1864 and 1884 have been twice in London. Year 1873 edition of the book in Arabic translated by Mehmet Sıtkı were issued in Cairo in the year 1886.

   Published in 1997 and 5000 unit sales of these books are held off the number 250 are numbered. Ottoman text of the book, the authors maintain their own style according to the Turkish Cüneyt KUT, KUT and Prof. Turgut. Is Dr.Günay Kut.

   Secondary line of the back cover says Prof. Dr. Ali Alparslan, Korkut BAYRAKTAR art director, graphic designer and practitioner GENÇ Belgin Ebru SERT, cover the internal preparation of the Wisdom of the marbling BARUTCUGİL capability.

   Food photos Müfit whipped, food preparation and the Vedat BAŞARAN Dilruba restaurants of the chefs, who provide accessories AKTAN Zehra capability.

   Color separation Filmtet, Duran Offset printing, book binding, Ahmet Bol, Mehmet Demirel and is Bayındır skin.

   Editor Ali Pasiner, yapım quartet advertising Unipro (Unilever Professional Products Service) contributions.

   9 times of that period 1844-1888 was published in the years when this work is considered as the''best seller''i have to be sure.

   Stok Kodu
   :
   303037466
   Boyut
   :
   23x29
   Sayfa Sayısı
   :
   300 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1997
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe - İngilizce
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat