Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Marksizm ve Dil Josef Stalin Marksizm ve Dil Josef Stalin

#smrgKİTABEVİMarksizm ve Dil

Liste Fiyatı : 5,00
İndirimli Fiyat : 4,00
Kazancınız : 1,00
%20
Temin süresi 6 gündür.
9786052283011
97755
Marksizm ve Dil
Marksizm ve Dil #smrgKİTABEVİ
Kor Kitap
4.00
Dil, belirli bir toplumdaki şu ya da bu, eski ya da yeni bir alt yapının ürünü değil, toplumun ve altyapıların yüzyıllardır süregelen tarihlerinin bir ürünüdür; belli bir sınıf tarafından değil, bütün bir toplum, toplumun bütün sınıfları, yüzlerce kuşağın çabaları sonucu yaratılmıştır. O, belirli bir sınıfın değil, bütün bir toplumun, toplumun bütün sınıflarının gereksinmelerini karşılamak için yaratılmıştır. Tam da bu nedenle, toplum için tek bir dil olarak, toplumun tüm üyeleri, tüm halk için ortak dil olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı dilin insanlar arasında bir haberleşme aracı olma işlemi, diğer sınıfların zararına tek bir sınıfa değil, toplumun tüm sınıflarına eşit ölçüde hizmet etmektir. Gerçekte bu, bir dilin neden eski, köhnemiş düzene olduğu gibi yükselen yeni düzene, eski altyapıya olduğu kadar yeni altyapıya, sömürücülere olduğu gibi sömürülenlere de eşit ölçüde hizmet edebildiğini açıklamaktadır.” 97755, Josef Stalin, Marksizm ve Dil , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 S. Nuhoğlu 12x16 64 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 97931 9786052283028 #smrgKİTABEVİ Strateji ve Taktik 99 7,00 20 TL 1 y Politika / Siyaset Josef Stalin Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/97931.jpg Çağımızda sınıf mücadelesi, emek ve sermaye arasındaki çelişkinin kendisini gösterdiği bütün alanlarda, değişik biçimler altında sürmektedir. Bu çok yönlü ve karmaşık mücadelede, işçi sınıfı ve burjuvazi, karşılıklı olarak, değişik araçlar ve yöntemler kullanmaktadır. Burjuvazi, sayısız örgüte, uzmanlara ve sistemlere sahiptir.

Ya işçi sınıfı?

Neredeyse iki yüz yıldır tarihin gidişini etkileyen işçi sınıfı, mücadele deney ve görgüsü bakımından burjuvaziden hiç de geride değildir. Bu deney birikimi, grevden, siyasal iktidar hedefine kadar, işçi sınıfının her alandaki mücadelesine yol gösteren bir bilim halinde yükselmiştir. Proletaryanın sınıf mücadelesinin ana konusu, strateji ve taktiktir.

Strateji ve Taktik, sınıf mücadelesinin büyük ustalarından Stalin'in, bu bilimin temel ilkelerini her emekçinin kolayca anlayabileceği bir yalınlıkla anlatan yazılarını içeriyor. 97931, Josef Stalin, Strateji ve Taktik , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 A. Fırat 12x16 88 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 98609 9786052283035 #smrgKİTABEVİ Ücret, Fiyat ve Kâr 99 8,00 20 TL 1 y Ekonomi / İktisat Karl Marx Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/98609.jpg Marx'ın Ücret, Fiyat ve Kâr'ı, Marksist politik ekonominin en önemli eserlerinden biridir. Bu eserde Marx, Kapital'in birinci cildinin yayımlanmasından iki yıl önce, ekonomi öğretisinin temellerini özetlemiş ve güncel bir tarzda ortaya koymuştur. Bu çalışma aynı zamanda, işçi hareketinin pratik görevlerini belirlerken devrimci teorinin çıkarımlarından nasıl yararlanıldığının mükemmel bir örneğini de sunar.

Marx'ın Enternasyonal'in Merkez Kurulu'nda yaptığı bir sunum olan bu çalışmada, ücretin ve artı değerin ekonomik karakterini ortaya koyduktan sonra, sermayenin azami kâr güdüsüyle hareket ettiğini ve işçilerin, sermayenin gasplarına direnmekten vazgeçmeleri halinde, “ezilmiş ve hiçbir kurtuluş umudu kalmamış bir sefiller yığını durumuna” düşeceğini kanıtlar. İşçilerin ekonomik mücadelesinin rolünü ve öneminin teorik açıklamasını yapar ve bu mücadelenin proletaryanın nihai hedefine –ücretli emek sisteminin yok edilmesi– tabi kılınması gerektiğini vurgular. 98609, Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kâr , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Ekonomi / İktisat, Ekonomi Politik, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 Alaattin Bilgi 12x16 96 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 98657 9786052283066 #smrgKİTABEVİ Marksist Öğreti 99 13,00 20 TL 1 y Politika / Siyaset Vladimir İlyiç Lenin Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/98657.jpg Marksizmin temelleri, başlıca kavramları, sınıf mücadelesi bakımından önemi, yanlış anlaşılan kimi özellikleri hakkında Lenin'in kaleminden çıkmış bir dizi makaleden oluşan bu kitap, “yeni başlayanlar” için olduğu kadar, “derinlere inmek” isteyenler için de bir başvuru kaynağıdır. Tarihsel materyalizm, diyalektik, sınıf mücadelesi teorisi, Marksist ekonomi öğretisi, sosyalizm, proletaryanın sınıf mücadelesi taktikleri hakkında son derece yoğun bir özet içeren “ansiklopedik tarzda” yazılmış makalelerin yanı sıra, Marx ve Engels'in biyografilerine yer veriliyor. Marksizmin üç temel kaynağı, aydın oportünizmi, işçi sınıfınındin konusundaki tutumu gibi konularda da Marx ve Engels'in temel görüşleri açıklanıp değerlendiriliyor. 98657, Vladimir İlyiç Lenin, Marksist Öğreti , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 Tonguç Ok 12x16 200 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 99180 9789752676435 #smrgKİTABEVİ Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı 99 29,00 25 TL 1 y Edebiyat Kurgan Edebiyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/99180.jpg Başlangıçta Kıpçak Türkçesiyle gelişen Kırım Türk Edebiyatı, Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasından sonra İstanbul Türkçesi'nin etkisinde, halk ve divan edebiyatı olmak üzere iki ana kolda gelişmesini sürdürür.

Kırım'da hanlar başta olmak üzere çok sayıda şair bilim adamı yetişir. Böyle olmakla birlikte, Kırım Türk Edebiyatının, araştırmacılardan yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez. Cemal Kurnaz ve Halil Çeltik'in hazırladıkları kitap, Osmanlı dönemi Kırım Edebiyatı ayrıntılı olarak inceleyerek bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır.

Kitapta, çoğunluğu 17. ve 18 yy.larda yaşamış 56 şair yer alır. Bunlar arasında Aşık Ömer, Gevheri, Kamili, Kırımi gibi halk şairleri de vardır.

Osmanlı dönemi Kırım Edebiyatını kapsamlı olarak ortaya koyan bu çalışma, araştırmacıların ilgisini bu konuya çekebilirse görevini yapmış olacaktır. 99180, , Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı , Kurgan Edebiyat, Cemal Kurnaz, Halil Çeltik, #smrgTELİF, Edebiyat, Kırım Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Şair, İnceleme, , , , , , , 0 1 14x23 244 s. Ankara 2012 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 101340 9786058317024 #smrgKİTABEVİ ÖNSİPARİŞ Uygur Türkçesi Grameri 99 40,00 10 TL 1 y Dil / Dilbilgisi Levent Doğan Paradigma Akademi Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/101340.jpg Türk Dünyasının bugün yalnız bırakılmış, kaderine terk edilmiş, ama kökleri asırlar öncesine uzanan Uygur Türkü'ne yapılacak en iyi hizmet kanaatimizce; onların tarihlerini araştırıp, edebî eserlerini, folklor ürünlerini, seçkin şahsiyetlerini ve dil özelliklerini inceleyip bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp yayınlamak olacaktır. Bu amaçla yazdığımız kitabımızın Uygur Türkçesi üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. 101340, Levent Doğan, ÖNSİPARİŞ Uygur Türkçesi Grameri , Paradigma Akademi Yayınları, , #smrgTELİF, Dil / Dilbilgisi, Türk Dilleri, Uygurca, Türkçe, Gramer, , , , 0 2 16x24 295 s. Çanakkale 2020 4 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 16 11 2020 102834 9786051068626 #smrgKİTABEVİ Mavi Lotus - Tenten'in Maceraları 5 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102834.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102834, Herge, Mavi Lotus - Tenten'in Maceraları 5 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102844 9786051718071 #smrgKİTABEVİ Kırık Kulak Tenten'in Maceraları 6 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102844.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102844, Herge, Kırık Kulak Tenten'in Maceraları 6 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102848 9786051718354 #smrgKİTABEVİ Kara Ada - Tenten'in Maceraları 7 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102848.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102848, Herge, Kara Ada - Tenten'in Maceraları 7 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102852 303102852 #smrgSAHAF Tenten 7 - Ottokar'ın Asası (Tenten'in Maceraları) 0 0,00 0 TL 1 n ÇizgiRoman Herge Mandolin https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102852.jpg - Şu banka oturalım biraz.
- İşe bak, biri evrak çantasını unutmuş...
- Çevrede kimsede yok!
- Açsam mı acaba?... Ola ki sahibinin adresi içindedir.
- İşte! ... Nestor Halambique, Vol a Voile sokağı, no.24
- İki adım ötede. Şunu götüreyim adama.
- Yapma Tenten!... Bilirsin, başkasının işine burnunu sokmak sana yaramaz.

 • Açıklama
  • Dil, belirli bir toplumdaki şu ya da bu, eski ya da yeni bir alt yapının ürünü değil, toplumun ve altyapıların yüzyıllardır süregelen tarihlerinin bir ürünüdür; belli bir sınıf tarafından değil, bütün bir toplum, toplumun bütün sınıfları, yüzlerce kuşağın çabaları sonucu yaratılmıştır. O, belirli bir sınıfın değil, bütün bir toplumun, toplumun bütün sınıflarının gereksinmelerini karşılamak için yaratılmıştır. Tam da bu nedenle, toplum için tek bir dil olarak, toplumun tüm üyeleri, tüm halk için ortak dil olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı dilin insanlar arasında bir haberleşme aracı olma işlemi, diğer sınıfların zararına tek bir sınıfa değil, toplumun tüm sınıflarına eşit ölçüde hizmet etmektir. Gerçekte bu, bir dilin neden eski, köhnemiş düzene olduğu gibi yükselen yeni düzene, eski altyapıya olduğu kadar yeni altyapıya, sömürücülere olduğu gibi sömürülenlere de eşit ölçüde hizmet edebildiğini açıklamaktadır.” 97755, Josef Stalin, Marksizm ve Dil , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 S. Nuhoğlu 12x16 64 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 97931 9786052283028 #smrgKİTABEVİ Strateji ve Taktik 99 7,00 20 TL 1 y Politika / Siyaset Josef Stalin Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/97931.jpg Çağımızda sınıf mücadelesi, emek ve sermaye arasındaki çelişkinin kendisini gösterdiği bütün alanlarda, değişik biçimler altında sürmektedir. Bu çok yönlü ve karmaşık mücadelede, işçi sınıfı ve burjuvazi, karşılıklı olarak, değişik araçlar ve yöntemler kullanmaktadır. Burjuvazi, sayısız örgüte, uzmanlara ve sistemlere sahiptir.

   Ya işçi sınıfı?

   Neredeyse iki yüz yıldır tarihin gidişini etkileyen işçi sınıfı, mücadele deney ve görgüsü bakımından burjuvaziden hiç de geride değildir. Bu deney birikimi, grevden, siyasal iktidar hedefine kadar, işçi sınıfının her alandaki mücadelesine yol gösteren bir bilim halinde yükselmiştir. Proletaryanın sınıf mücadelesinin ana konusu, strateji ve taktiktir.

   Strateji ve Taktik, sınıf mücadelesinin büyük ustalarından Stalin'in, bu bilimin temel ilkelerini her emekçinin kolayca anlayabileceği bir yalınlıkla anlatan yazılarını içeriyor. 97931, Josef Stalin, Strateji ve Taktik , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 A. Fırat 12x16 88 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 98609 9786052283035 #smrgKİTABEVİ Ücret, Fiyat ve Kâr 99 8,00 20 TL 1 y Ekonomi / İktisat Karl Marx Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/98609.jpg Marx'ın Ücret, Fiyat ve Kâr'ı, Marksist politik ekonominin en önemli eserlerinden biridir. Bu eserde Marx, Kapital'in birinci cildinin yayımlanmasından iki yıl önce, ekonomi öğretisinin temellerini özetlemiş ve güncel bir tarzda ortaya koymuştur. Bu çalışma aynı zamanda, işçi hareketinin pratik görevlerini belirlerken devrimci teorinin çıkarımlarından nasıl yararlanıldığının mükemmel bir örneğini de sunar.

   Marx'ın Enternasyonal'in Merkez Kurulu'nda yaptığı bir sunum olan bu çalışmada, ücretin ve artı değerin ekonomik karakterini ortaya koyduktan sonra, sermayenin azami kâr güdüsüyle hareket ettiğini ve işçilerin, sermayenin gasplarına direnmekten vazgeçmeleri halinde, “ezilmiş ve hiçbir kurtuluş umudu kalmamış bir sefiller yığını durumuna” düşeceğini kanıtlar. İşçilerin ekonomik mücadelesinin rolünü ve öneminin teorik açıklamasını yapar ve bu mücadelenin proletaryanın nihai hedefine –ücretli emek sisteminin yok edilmesi– tabi kılınması gerektiğini vurgular. 98609, Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kâr , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Ekonomi / İktisat, Ekonomi Politik, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 Alaattin Bilgi 12x16 96 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 98657 9786052283066 #smrgKİTABEVİ Marksist Öğreti 99 13,00 20 TL 1 y Politika / Siyaset Vladimir İlyiç Lenin Kor Kitap https://www.simurg.com.tr/u/resimler/98657.jpg Marksizmin temelleri, başlıca kavramları, sınıf mücadelesi bakımından önemi, yanlış anlaşılan kimi özellikleri hakkında Lenin'in kaleminden çıkmış bir dizi makaleden oluşan bu kitap, “yeni başlayanlar” için olduğu kadar, “derinlere inmek” isteyenler için de bir başvuru kaynağıdır. Tarihsel materyalizm, diyalektik, sınıf mücadelesi teorisi, Marksist ekonomi öğretisi, sosyalizm, proletaryanın sınıf mücadelesi taktikleri hakkında son derece yoğun bir özet içeren “ansiklopedik tarzda” yazılmış makalelerin yanı sıra, Marx ve Engels'in biyografilerine yer veriliyor. Marksizmin üç temel kaynağı, aydın oportünizmi, işçi sınıfınındin konusundaki tutumu gibi konularda da Marx ve Engels'in temel görüşleri açıklanıp değerlendiriliyor. 98657, Vladimir İlyiç Lenin, Marksist Öğreti , Kor Kitap, , #smrgÇEVİRİ, Politika / Siyaset, SSCB, Sovyetler Birliği Sosyalizm, Komünizm, Dünya Solu, Kuram, , , , , , 0 1 Tonguç Ok 12x16 200 s. İstanbul 2017 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 4 0 99180 9789752676435 #smrgKİTABEVİ Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı 99 29,00 25 TL 1 y Edebiyat Kurgan Edebiyat https://www.simurg.com.tr/u/resimler/99180.jpg Başlangıçta Kıpçak Türkçesiyle gelişen Kırım Türk Edebiyatı, Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasından sonra İstanbul Türkçesi'nin etkisinde, halk ve divan edebiyatı olmak üzere iki ana kolda gelişmesini sürdürür.

   Kırım'da hanlar başta olmak üzere çok sayıda şair bilim adamı yetişir. Böyle olmakla birlikte, Kırım Türk Edebiyatının, araştırmacılardan yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez. Cemal Kurnaz ve Halil Çeltik'in hazırladıkları kitap, Osmanlı dönemi Kırım Edebiyatı ayrıntılı olarak inceleyerek bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır.

   Kitapta, çoğunluğu 17. ve 18 yy.larda yaşamış 56 şair yer alır. Bunlar arasında Aşık Ömer, Gevheri, Kamili, Kırımi gibi halk şairleri de vardır.

   Osmanlı dönemi Kırım Edebiyatını kapsamlı olarak ortaya koyan bu çalışma, araştırmacıların ilgisini bu konuya çekebilirse görevini yapmış olacaktır. 99180, , Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı , Kurgan Edebiyat, Cemal Kurnaz, Halil Çeltik, #smrgTELİF, Edebiyat, Kırım Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Şair, İnceleme, , , , , , , 0 1 14x23 244 s. Ankara 2012 1 Karton Kapak 3. Hamur Türkçe 6 0 101340 9786058317024 #smrgKİTABEVİ ÖNSİPARİŞ Uygur Türkçesi Grameri 99 40,00 10 TL 1 y Dil / Dilbilgisi Levent Doğan Paradigma Akademi Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/101340.jpg Türk Dünyasının bugün yalnız bırakılmış, kaderine terk edilmiş, ama kökleri asırlar öncesine uzanan Uygur Türkü'ne yapılacak en iyi hizmet kanaatimizce; onların tarihlerini araştırıp, edebî eserlerini, folklor ürünlerini, seçkin şahsiyetlerini ve dil özelliklerini inceleyip bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp yayınlamak olacaktır. Bu amaçla yazdığımız kitabımızın Uygur Türkçesi üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. 101340, Levent Doğan, ÖNSİPARİŞ Uygur Türkçesi Grameri , Paradigma Akademi Yayınları, , #smrgTELİF, Dil / Dilbilgisi, Türk Dilleri, Uygurca, Türkçe, Gramer, , , , 0 2 16x24 295 s. Çanakkale 2020 4 Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 16 11 2020 102834 9786051068626 #smrgKİTABEVİ Mavi Lotus - Tenten'in Maceraları 5 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102834.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

   Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

   Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102834, Herge, Mavi Lotus - Tenten'in Maceraları 5 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102844 9786051718071 #smrgKİTABEVİ Kırık Kulak Tenten'in Maceraları 6 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102844.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

   Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

   Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102844, Herge, Kırık Kulak Tenten'in Maceraları 6 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102848 9786051718354 #smrgKİTABEVİ Kara Ada - Tenten'in Maceraları 7 99 24,00 30 TL 1 y ÇizgiRoman Herge Alfa Yayınları https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102848.jpg Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten'in Maceraları bütün dünyada bilinen ve zevkle okunan bir macera dizisi. Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan bu çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

   Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder.

   Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. 102848, Herge, Kara Ada - Tenten'in Maceraları 7 , Alfa Yayınları, , #smrgÇEVİRİ, ÇizgiRoman, Tenten, Macera, , , , , , 0 1 Sema Kuray 22x29 62 s. renkli İstanbul 2018 1 Muzaffer Aysu Karton Kapak 1. Hamur Türkçe 4 0 102852 303102852 #smrgSAHAF Tenten 7 - Ottokar'ın Asası (Tenten'in Maceraları) 0 0,00 0 TL 1 n ÇizgiRoman Herge Mandolin https://www.simurg.com.tr/u/resimler/102852.jpg - Şu banka oturalım biraz.
   - İşe bak, biri evrak çantasını unutmuş...
   - Çevrede kimsede yok!
   - Açsam mı acaba?... Ola ki sahibinin adresi içindedir.
   - İşte! ... Nestor Halambique, Vol a Voile sokağı, no.24
   - İki adım ötede. Şunu götüreyim adama.
   - Yapma Tenten!... Bilirsin, başkasının işine burnunu sokmak sana yaramaz.

   Stok Kodu
   :
   9786052283011
   Boyut
   :
   12x16
   Sayfa Sayısı
   :
   64 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Çeviren
   :
   S. Nuhoğlu
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   97755    Josef Stalin    Marksizm ve Dil     Kor Kitap        #smrgÇEVİRİ    Politika / Siyaset    SSCB    Sovyetler Birliği Sosyalizm    Komünizm    Dünya Solu    Kuram                       
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat