Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Hurûfât Defterleri'ne Göre Behisni Kazası (Besni) - Muhammet Nuri Tunç

#smrgKİTABEVİHurûfât Defterleri'ne Göre Behisni Kazası (Besni) -

Liste Fiyatı : 85,00
İndirimli Fiyat : 68,00
Kazancınız : 17,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900676
201735
Hurûfât Defterleri'ne Göre Behisni Kazası (Besni) -
Hurûfât Defterleri'ne Göre Behisni Kazası (Besni) - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
68.00
Hurûfât Defterleri, vakıf müesseselerine dair günlük tayin ve terfi işlemleriyle ilgili berat içeriklerinin yanı sıra Osmanlı mahkemlerine, esnaf örgütlenmesine, şehir ve kır hayatına dair içerdiği bilgilerle vakıf ve şehir tarihi araştırmaları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim bu defterlerde yer alan tayin ve terfilerle ilgili kayıtlarda şehir ve kır hayatına dair mahalle, cami, mescit, han, hamam, çeşme, mektep, medrese, zaviye, türbe, şifahane, imarethane, çarşı, pazar, mahkeme gibi öğelerle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Hurûfât Defterleri yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman dilimiye ilgili atama kayıtlarını içerdiğinden vakıfların, vakıf kurumlarının ve bu kurumlardaki görevlilerin süreç içerisindeki durumuyla ilgili değerlendirmeler yapılmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca vakıf kurumlarındaki görevlilerin atamaları ve azledilmeleriyle ilgili gerekçeli bilgilerin bulunması Osmanlı vakıf müessesesinin işleyişiyle ilgili değerlendirmelere imkan tanımaktadır.

Bu eser, Behisni (Besni) kazasının 1691-1834 yılları arasındaki dinî, sosyal, hukukî ve iktisadî öğeleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra bu kazada yer alan idari, dini, sosyal, hukuki, iktisadi kurum ve kuruluşlara yapılan görevli atamalarıyla ilgili bilgiler içermektedir.

İçindekiler
TABLO LİSTESİ
RESİM LİSTESİ
ŞEKİL LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ
Hicrî Ayların Kısaltmaları
ÖNSÖZ
GİRİŞ / KONU ve KAYNAKLAR
Araştırmanın Konusu
Behisni İsminin Menşei
Behisni Kalesi
Behisni Kazasının Tarihçesi
Araştırmaya Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri
BİRİNCİ BÖLÜM HURÛFÂT DEFTERLERİ'NE GÖRE BEHİSNİ KAZASINDAKİ VAKIFLAR
Nefs-i Behisni'deki Vakıflar ve Vakıf Yönetiminde Yer Alan Görevliler
Zadekeş Câmii Vakfı (Câmi-i Kebir)
Şeyh Şemseddin Sungur Nuri Vakfı
Bozmekân Câmii Vakfı
Hacı Arslan Vakfı
Kale Câmii Vakfı
Hasan Bey bin Emir Mescidi Vakfı
Savcı Mescidi Vakfı
Taş Mescid Vakfı
Mısırlızâde (Veled-i Mısrî) Vakfı
Hasan Bey(-i diğer) Vakfı
Ebubekir Bey Vakfı
Hacı Mustafa Câmii Vakfı
Kasım Ağa Câmii Vakfı
Rişvanzâde Ömer Paşa Vakfı
Bad-ı Saba Hatun Câmii Vakfı
Mehmed Efendi Câmii Vakfı
Ali Dede Mescidi Vakfı
Cüce Zeyrek Ağa Vakfı
Abdi Ağa Vakfı
Sûfî (Sofi) Mescidi Vakfı
Hızır İlyas Vakfı
Evliyaoğlu Mescidi Vakfı
Hacı Hüseyin Câmii Vakfı
Bektaş Ağa Câmii Vakfı
İdris Câmii Vakfı
Köse Yahyaoğlu Abdurrahman Vakfı
Rabia Hatun Vakfı
Hacı Musa Câmii Vakfı
Sütun Bey Mescidi Vakfı
Molla Hasan Vakfı
Karagülmez Câmii Vakfı
Arabzâde Ali Efendi Vakfı
Kilisebaşı (Başkilise) Mescidi Vakfı
Hacı İsa Zaviyesi Vakfı
Hacı Babazade Vakfı
Hacı Ali Ağa Vakfı
Sevdim Bey Vakfı
Halife Câmii Vakfı
Karakelle Câmii Vakfı
Hacı Hasan Vakfı
Haliloğlu Mescidi Vakfı
Molla İbrahim Mescidi Vakfı
Ahi Ali Zaviyesi Vakfı
Şeyh Gasul Zaviyesi Vakfı
Molla Bekir Vakfı
Yaycı Mescidi Vakfı
Karkın (Garkın) Mescidi Vakfı
Küçük Mescid Vakfı
Ayvacık Mescidi Vakfı
Hacı Osman Câmii Vakfı
Musa Bey Mescidi Vakfı
Jive Vakfı
Siraceddin Vakfı
Şeyh (...) Tekkesi Vakfı
Şeyh Umur Tekkesi
Şeyh Abdul Tekkesi
Şeyh ibn-i Zafer Zaviyesi Vakfı
Dunguz Vakfı
Molla İbrahim Vakfı
Saylı Ali Efendi Vakfı
Göre/Kûre Mehmedzade Vakfı
Berber Yusuf Vakfı
Molla Bekir Vakfı
Garkoğlu Mescidi Vakfı
Bezirgânzâde Hacı Mustafa Vakfı
Hacı Hümamiddin Vakfı
Behisni'ye Bağlı Köylerdeki Vakıflar ve Vakıf Yönetiminde Yer Alan Görevliler
Bayil Köyü Tırnakçı Hoca Ali Ağa Vakfı
Havitli Köyü Fatma Hatun Vakfı
Sofraz Köyü İbrahim Paşa Vakfı
Sofraz Köyü Mustafa Paşa Vakfı
Sofraz Köyü Hacı Hasan Efendi Vakfı
Sofraz Köyü Taviloğlu Câmii Vakfı
Sofraz Köyü Veliyüddin Efendi Vakfı
Sofraz Köyü Ali Bey Câmii Vakfı
Sofraz Köyü Hacı Cuma, Hacı Hasan ve Hacı Hüseyin Evkafı
Sofraz ve Şevid Köyleri Vakfı
Terbizek (Terbüzek) Köyü Câmii Vakfı
Çakallı Köyü Mescidi Vakfı
Fal Köyü Câmii Vakfı
Hacı Halil Köyü Pınarbaşı Vakfı
Kızılhisar Köyü Câmii Vakfı
Keysun Nahiyesi Kefuzli Mezraası Vakfı
Şeyh Abdurrahman Erzincanî Vakfı
Tut Köyü Şahbaz Ağa Câmii Vakfı
Tut Köyü Şeyh Mehmed Efendi Câmii Vakfı
Erniç Nahiyesi Akdeliği Köyü Evlâd-ı İlyas Vakfı
Sevidli Köyü Câmii Vakfı
Sürgü Köyü Osman Ağa Vakfı
Benderli Köyü Câmii Vakfı
Balkar Köyü Ahmed Paşa Vakfı
Keysun Nahiyesi Aşferi Mezraası Vakfı
Keysun Köyü Seyyid Osman oğlu Hüseyin Vakfı
Keysun Nahiyesi Gündürme Vakfı
Keysun Nahiyesi Kızılin Köyü Hacı Murad Câmii Vakfı
Pehnik Köyü Câmii Vakfı
Aşağı Söğütlü Köyü Câmii Vakfı
Seyyid Vakkas Köyü Seyyid Güreş Vakfı
Sofraz ve Aspuzi Köyü Vakfı
Peyamlıca Gediği Musluğu Vakfı
Kızıldağ Suluk Vakfı
Dereköy Derbendi Musluğu Vakfı
Câmiüddin Vakfı
Büyük Perveri Köyü Câmii Vakfı
Yalgaza Köyü Vakfı
Hamal Köyü Câmii Vakfı
Camuscı Köyü Kaysı Vakfı
Göksu Nehri Kayıkçı Vakfı
İKİNCİ BÖLÜM HURÛFÂT DEFTERLERİ'NE GÖRE BEHİSNİ KAZASININ FİZİKİ YAPISI
Yönetim Birimi Olan Yapılar
Behisni Sarayı
Behisni Mahkemesi
Mahalleler
Meydan Mahallesi
Kızılca (Hamra) Mahallesi
Vusta (Orta) Mahallesi
Aşağıoba Mahallesi
Bozmekân Mahallesi
Kahta Mahallesi
Hacı Kasım Mahallesi
Çırçır Mahallesi
Yeni Mahalle
Sufla Mahallesi
Tohtamış Mahallesi
Tahtalı (Tahtaoba) Mahallesi
Hacı Musa Mahallesi
Çelebi Mahallesi
Ermeni Mahallesi
Dini Yapılar
Behisni Şehir Merkezinde Bulunan Cami ve Mescidler
Câmi'-i Kebir (Ulu Câmii)
Hacı Mustafa Câmii
Taş Câmii (Sıddıka Fakih Câmii)
Hasan Bey Câmii
Molla Hasan Câmii
Hasan Bey Câmii
Şeyh Şemseddin Sungur Nuri Câmii
Hacı Arslan Câmii
Kasım Ağa Câmii
Mehmed Efendi Câmii
Kölezâde Mehmed Ağa (Kavaklı) Câmii
Ali Dede Mescidi
Karagülmez Câmii
Bad-ı Saba Hatun Câmii
Rişvanzâde Ömer Paşa Câmii
Cüce Zeyrek Ağa Câmii
Abdi Ağa Câmii (Havuzlu Câmi)
Sûfî (Sofi) Câmii
Hızır İlyas Câmii (el-Hac İlyas Mescidi)
İdris (Çarşı) Câmii
Bozmekân Câmii
Hacı Hüseyin Câmii
Bektaş Ağa Câmii
Halife Câmii
Hacı Ali Ağa Câmii
Arabzâde Ali Efendi Câmii
Leblebici Câmii
Saylı Ali Efendi Câmii
Kale Câmii (Sultan Süleyman Câmii)
Miro Câmii
Mısrîzâde (Mısırlızâde) Mescidi
Savcı Mescidi
Kilisebaşı (Başkilise) Mescidi
Evliya Efendi Mescidi
Köse Yahyaoğlu Abdurrahman Mescidi
Ayvacık Mescidi
Molla Bekir Mescidi
Sevdim Bey Mescidi
Küçük Mescid
Ebubekir Bey Mescidi
Karkın (Garkın) Mescidi
Rabia Hatun Mescidi
Hacı Musa Mescidi/Câmii
Haliloğlu Mescidi
Hacı Hasan Câmii (Hasan Mescidi)
Yaycılar Mescidi
Molla İbrahim Câmii
Sütun Bey Mescidi
Hacı Osman Mescidi
Garkoğlu Mescidi
Musallâ
Behisni'ye Bağlı Nahiye ve Köylerde Bulunan Cami ve Mescidler
Bayil Köyü Tırnakçı Hoca Ali Ağa Câmii
Sofraz Köyü Mustafa Paşa Câmii
Sofraz Köyü İbrahim Paşa Câmii
Sofraz Köyü Veliyüddin Efendi Câmii
Sofraz Köyü Taviloğlu Câmii
Sofraz Köyü Hacı Hasan Efendi Câmii
Sofraz Köyü Ali Bey Câmii
Sofraz Köyü Hacı Cuma Mescidi
Sofraz Köyü Yeni Câmii
Sofraz Köyü Musallâsı
Tut Köyü Şeyh Abdurrahman Erzincanî Câmii
Tut Köyü Şeyh Mehmed Efendi Câmii
Tut Köyü Şahbaz Ağa Câmii
Tut Köyü Şahbaz Ağa Binası Musallâ
Tut Köyü Sarı Şeyh Câmii
Erniç Nahiyesi Hus Köyü Şahbaz Ağa Câmii
Erniç Nahiyesi Çiftlik Köyü Ahmed Ağa Câmii
Çiftlik Köyü Şahbaz Ağa Câmii
Erniç Nahiyesi Şemsüddevle Köyü İbrahim Ağa Câmii
Suvarlı Köyü Musa Boybeyli Câmii
Suvarlı Köyü Tosun Mehmed Câmii
Kızılhisar Köyü Câmii
Davudhan Köyü Câmii
Erkenek Köyü Abdurrezzak Câmii
Erkenek Köyü Sırmabıyık Mehmed Bölükbaşı Câmii
Erkenek Yaylakları Kavak Meha Câmii
Çakallı Köyü Mescidi
Çataltepe Köyü Câmii
Camuscı Köyü Ebubekir Ağa Câmii
İnek Köyü Câmii
Harapşehir Köyü Câmii
Sallah Köyü Hatice Hatun Mescidi
Elmalı Köyü Câmii
Atmalı (Atmalıoğlu) Köyü Hasan Efendi Câmii
Ladikle Köyü Basmacıoğlu Hüseyin Mescidi
Belviran (Belören) Köyü Bektaş Bey Câmii
Belviran (Belören) Köyü Hacı Hasan Mescidi
Pehnik Köyü Molla Mustafa Câmii
Burunçayır(lı) Köyü Arslanzâde Câmii
Uzunkuyu Köyü Hamo bin Hızır Câmii
Ozan Köyü Kapıcıoğlu Hüseyin Câmii
Balkar Köyü Ahmed Paşa Câmii
Keysun Köyü Seyyid Osman oğlu Hüseyin Câmii
Keysun Nahiyesi Köse Çelebi (Köseceli) Köyü İbrahim Câmii
Keysun Nahiyesi Göğü Köyü Câmii
Neztil Köyü Câmii
Havitli Köyü Fatma Hanım Câmii
Aşağı Söğütlü Köyü Câmii
Beydilli Köyü Mustafa bin Mehmed Câmii
Şerefli Köyü Murad Ağa Câmii
Büyük Perveri (Pervari) Köyü Câmii
Nasırlı Köyü Mescidi
Terbizek (Terbüzek) Köyü Câmii
Terbizek Köyü Musallâsı
Penbegi Köyü Câmii
Fal Köyü Câmii
Fal Köyü Musallâsı
Şenikçi Köyü Câmii
Polat Köyü Mehmed Ağa Câmii
Sürgü Köyü Osman Ağa Câmii
Geyikler Köyü Mescidi
Terenti Köyü Câmii
Tilek Köyü Hasan Câmii
Marguza Köyü Hacı Veli Câmii
Sevidli Köyü Câmii
Azaplı Köyü Hacı İsa Câmii
Diğer Mahallerdeki Cami ve Mescidler
Eğitim Kurumları
Medreseler
Mehmed Efendi Medresesi
Ebubekir Bey Medresesi
Osman Ağa Medresesi
Rişvanzâde Ömer Paşa Medresesi
İsmail Ağa Medresesi
İbrahim Bey Medresesi
Sıddıka Fakih Medresesi
Hacı Musa Câmii Medresesi
Mektepler
Sungur Nuri Şemseddin Muallimhânesi
Zeyrek Ağa Muallimhânesi
Taş Mescid Muallimhânesi
Tırnakçı Hoca Ali Ağa Mektebi/Muallimhânesi
Tekke ve Zaviyeler
Şeyh Gasul Zaviyesi
Hacı Hüseyin Zaviyesi
Ahi Ali Zaviyesi
Hacı Ali Zaviyesi
Şeyh ibn-i Zafer Zaviyesi
Şeyh Çürmek Zaviyesi
Hızır (?) Zaviyesi
Maltolu Zaviyesi
Türbe ve Buk'alar
Mahmud el-Ensarî Türbes'
Ebubekir Buk'ası
Sofraz Köyü Buk'ası
Ticari Alanlar
Sûk-ı Sultani (Çarşı)
Bedesten
Han
Tahmishâne
Kahvehâne
Diğer Yapılar ve Alanlar
Değirmen
Dereler ve Pınarlar
Derbendler
Çeşmeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BEHİSNİ KAZASINDAKİ GÖREVLİLER
Kazaî Görevliler
Kadı ve Naipler
Muhzırlar
Kâtipler
Vakıf Görevlileri
Vakfın Yönetiminde Yer Alan Görevliler
Mütevelli
Müfettiş
Nâzır
Câbi
Kayyım
Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Görevliler
Müderris
Muid
Muallim
Şeyhü'l-Kurrâ
Cami ve Mescid Görevlileri
İmam
Müezzin
Vâiz/Nasıh
Hatip
Kur'an-ı Kerim Okumakla Görevli Kişiler
Tekke, Zaviye ve Türbe Görevlileri
Zaviyedâr
Türbedâr
Vakıf Kurumlarının Bakım ve Onarımıyla İlgili Görevliler
Ferraş
Loğkeş
Müremmim
Esnaf Şeyhleri ve Ahi Babaları
Diğer Görevliler
Sâ'î (Müjdeci)
Keyyâl, Kantarcı ve Vezzân
Âbkeş
SONUÇ
EKLER
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • Hurûfât Defterleri, vakıf müesseselerine dair günlük tayin ve terfi işlemleriyle ilgili berat içeriklerinin yanı sıra Osmanlı mahkemlerine, esnaf örgütlenmesine, şehir ve kır hayatına dair içerdiği bilgilerle vakıf ve şehir tarihi araştırmaları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim bu defterlerde yer alan tayin ve terfilerle ilgili kayıtlarda şehir ve kır hayatına dair mahalle, cami, mescit, han, hamam, çeşme, mektep, medrese, zaviye, türbe, şifahane, imarethane, çarşı, pazar, mahkeme gibi öğelerle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Hurûfât Defterleri yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman dilimiye ilgili atama kayıtlarını içerdiğinden vakıfların, vakıf kurumlarının ve bu kurumlardaki görevlilerin süreç içerisindeki durumuyla ilgili değerlendirmeler yapılmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca vakıf kurumlarındaki görevlilerin atamaları ve azledilmeleriyle ilgili gerekçeli bilgilerin bulunması Osmanlı vakıf müessesesinin işleyişiyle ilgili değerlendirmelere imkan tanımaktadır.

   Bu eser, Behisni (Besni) kazasının 1691-1834 yılları arasındaki dinî, sosyal, hukukî ve iktisadî öğeleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra bu kazada yer alan idari, dini, sosyal, hukuki, iktisadi kurum ve kuruluşlara yapılan görevli atamalarıyla ilgili bilgiler içermektedir.

   İçindekiler
   TABLO LİSTESİ
   RESİM LİSTESİ
   ŞEKİL LİSTESİ
   KISALTMALAR LİSTESİ
   Hicrî Ayların Kısaltmaları
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ / KONU ve KAYNAKLAR
   Araştırmanın Konusu
   Behisni İsminin Menşei
   Behisni Kalesi
   Behisni Kazasının Tarihçesi
   Araştırmaya Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri
   BİRİNCİ BÖLÜM HURÛFÂT DEFTERLERİ'NE GÖRE BEHİSNİ KAZASINDAKİ VAKIFLAR
   Nefs-i Behisni'deki Vakıflar ve Vakıf Yönetiminde Yer Alan Görevliler
   Zadekeş Câmii Vakfı (Câmi-i Kebir)
   Şeyh Şemseddin Sungur Nuri Vakfı
   Bozmekân Câmii Vakfı
   Hacı Arslan Vakfı
   Kale Câmii Vakfı
   Hasan Bey bin Emir Mescidi Vakfı
   Savcı Mescidi Vakfı
   Taş Mescid Vakfı
   Mısırlızâde (Veled-i Mısrî) Vakfı
   Hasan Bey(-i diğer) Vakfı
   Ebubekir Bey Vakfı
   Hacı Mustafa Câmii Vakfı
   Kasım Ağa Câmii Vakfı
   Rişvanzâde Ömer Paşa Vakfı
   Bad-ı Saba Hatun Câmii Vakfı
   Mehmed Efendi Câmii Vakfı
   Ali Dede Mescidi Vakfı
   Cüce Zeyrek Ağa Vakfı
   Abdi Ağa Vakfı
   Sûfî (Sofi) Mescidi Vakfı
   Hızır İlyas Vakfı
   Evliyaoğlu Mescidi Vakfı
   Hacı Hüseyin Câmii Vakfı
   Bektaş Ağa Câmii Vakfı
   İdris Câmii Vakfı
   Köse Yahyaoğlu Abdurrahman Vakfı
   Rabia Hatun Vakfı
   Hacı Musa Câmii Vakfı
   Sütun Bey Mescidi Vakfı
   Molla Hasan Vakfı
   Karagülmez Câmii Vakfı
   Arabzâde Ali Efendi Vakfı
   Kilisebaşı (Başkilise) Mescidi Vakfı
   Hacı İsa Zaviyesi Vakfı
   Hacı Babazade Vakfı
   Hacı Ali Ağa Vakfı
   Sevdim Bey Vakfı
   Halife Câmii Vakfı
   Karakelle Câmii Vakfı
   Hacı Hasan Vakfı
   Haliloğlu Mescidi Vakfı
   Molla İbrahim Mescidi Vakfı
   Ahi Ali Zaviyesi Vakfı
   Şeyh Gasul Zaviyesi Vakfı
   Molla Bekir Vakfı
   Yaycı Mescidi Vakfı
   Karkın (Garkın) Mescidi Vakfı
   Küçük Mescid Vakfı
   Ayvacık Mescidi Vakfı
   Hacı Osman Câmii Vakfı
   Musa Bey Mescidi Vakfı
   Jive Vakfı
   Siraceddin Vakfı
   Şeyh (...) Tekkesi Vakfı
   Şeyh Umur Tekkesi
   Şeyh Abdul Tekkesi
   Şeyh ibn-i Zafer Zaviyesi Vakfı
   Dunguz Vakfı
   Molla İbrahim Vakfı
   Saylı Ali Efendi Vakfı
   Göre/Kûre Mehmedzade Vakfı
   Berber Yusuf Vakfı
   Molla Bekir Vakfı
   Garkoğlu Mescidi Vakfı
   Bezirgânzâde Hacı Mustafa Vakfı
   Hacı Hümamiddin Vakfı
   Behisni'ye Bağlı Köylerdeki Vakıflar ve Vakıf Yönetiminde Yer Alan Görevliler
   Bayil Köyü Tırnakçı Hoca Ali Ağa Vakfı
   Havitli Köyü Fatma Hatun Vakfı
   Sofraz Köyü İbrahim Paşa Vakfı
   Sofraz Köyü Mustafa Paşa Vakfı
   Sofraz Köyü Hacı Hasan Efendi Vakfı
   Sofraz Köyü Taviloğlu Câmii Vakfı
   Sofraz Köyü Veliyüddin Efendi Vakfı
   Sofraz Köyü Ali Bey Câmii Vakfı
   Sofraz Köyü Hacı Cuma, Hacı Hasan ve Hacı Hüseyin Evkafı
   Sofraz ve Şevid Köyleri Vakfı
   Terbizek (Terbüzek) Köyü Câmii Vakfı
   Çakallı Köyü Mescidi Vakfı
   Fal Köyü Câmii Vakfı
   Hacı Halil Köyü Pınarbaşı Vakfı
   Kızılhisar Köyü Câmii Vakfı
   Keysun Nahiyesi Kefuzli Mezraası Vakfı
   Şeyh Abdurrahman Erzincanî Vakfı
   Tut Köyü Şahbaz Ağa Câmii Vakfı
   Tut Köyü Şeyh Mehmed Efendi Câmii Vakfı
   Erniç Nahiyesi Akdeliği Köyü Evlâd-ı İlyas Vakfı
   Sevidli Köyü Câmii Vakfı
   Sürgü Köyü Osman Ağa Vakfı
   Benderli Köyü Câmii Vakfı
   Balkar Köyü Ahmed Paşa Vakfı
   Keysun Nahiyesi Aşferi Mezraası Vakfı
   Keysun Köyü Seyyid Osman oğlu Hüseyin Vakfı
   Keysun Nahiyesi Gündürme Vakfı
   Keysun Nahiyesi Kızılin Köyü Hacı Murad Câmii Vakfı
   Pehnik Köyü Câmii Vakfı
   Aşağı Söğütlü Köyü Câmii Vakfı
   Seyyid Vakkas Köyü Seyyid Güreş Vakfı
   Sofraz ve Aspuzi Köyü Vakfı
   Peyamlıca Gediği Musluğu Vakfı
   Kızıldağ Suluk Vakfı
   Dereköy Derbendi Musluğu Vakfı
   Câmiüddin Vakfı
   Büyük Perveri Köyü Câmii Vakfı
   Yalgaza Köyü Vakfı
   Hamal Köyü Câmii Vakfı
   Camuscı Köyü Kaysı Vakfı
   Göksu Nehri Kayıkçı Vakfı
   İKİNCİ BÖLÜM HURÛFÂT DEFTERLERİ'NE GÖRE BEHİSNİ KAZASININ FİZİKİ YAPISI
   Yönetim Birimi Olan Yapılar
   Behisni Sarayı
   Behisni Mahkemesi
   Mahalleler
   Meydan Mahallesi
   Kızılca (Hamra) Mahallesi
   Vusta (Orta) Mahallesi
   Aşağıoba Mahallesi
   Bozmekân Mahallesi
   Kahta Mahallesi
   Hacı Kasım Mahallesi
   Çırçır Mahallesi
   Yeni Mahalle
   Sufla Mahallesi
   Tohtamış Mahallesi
   Tahtalı (Tahtaoba) Mahallesi
   Hacı Musa Mahallesi
   Çelebi Mahallesi
   Ermeni Mahallesi
   Dini Yapılar
   Behisni Şehir Merkezinde Bulunan Cami ve Mescidler
   Câmi'-i Kebir (Ulu Câmii)
   Hacı Mustafa Câmii
   Taş Câmii (Sıddıka Fakih Câmii)
   Hasan Bey Câmii
   Molla Hasan Câmii
   Hasan Bey Câmii
   Şeyh Şemseddin Sungur Nuri Câmii
   Hacı Arslan Câmii
   Kasım Ağa Câmii
   Mehmed Efendi Câmii
   Kölezâde Mehmed Ağa (Kavaklı) Câmii
   Ali Dede Mescidi
   Karagülmez Câmii
   Bad-ı Saba Hatun Câmii
   Rişvanzâde Ömer Paşa Câmii
   Cüce Zeyrek Ağa Câmii
   Abdi Ağa Câmii (Havuzlu Câmi)
   Sûfî (Sofi) Câmii
   Hızır İlyas Câmii (el-Hac İlyas Mescidi)
   İdris (Çarşı) Câmii
   Bozmekân Câmii
   Hacı Hüseyin Câmii
   Bektaş Ağa Câmii
   Halife Câmii
   Hacı Ali Ağa Câmii
   Arabzâde Ali Efendi Câmii
   Leblebici Câmii
   Saylı Ali Efendi Câmii
   Kale Câmii (Sultan Süleyman Câmii)
   Miro Câmii
   Mısrîzâde (Mısırlızâde) Mescidi
   Savcı Mescidi
   Kilisebaşı (Başkilise) Mescidi
   Evliya Efendi Mescidi
   Köse Yahyaoğlu Abdurrahman Mescidi
   Ayvacık Mescidi
   Molla Bekir Mescidi
   Sevdim Bey Mescidi
   Küçük Mescid
   Ebubekir Bey Mescidi
   Karkın (Garkın) Mescidi
   Rabia Hatun Mescidi
   Hacı Musa Mescidi/Câmii
   Haliloğlu Mescidi
   Hacı Hasan Câmii (Hasan Mescidi)
   Yaycılar Mescidi
   Molla İbrahim Câmii
   Sütun Bey Mescidi
   Hacı Osman Mescidi
   Garkoğlu Mescidi
   Musallâ
   Behisni'ye Bağlı Nahiye ve Köylerde Bulunan Cami ve Mescidler
   Bayil Köyü Tırnakçı Hoca Ali Ağa Câmii
   Sofraz Köyü Mustafa Paşa Câmii
   Sofraz Köyü İbrahim Paşa Câmii
   Sofraz Köyü Veliyüddin Efendi Câmii
   Sofraz Köyü Taviloğlu Câmii
   Sofraz Köyü Hacı Hasan Efendi Câmii
   Sofraz Köyü Ali Bey Câmii
   Sofraz Köyü Hacı Cuma Mescidi
   Sofraz Köyü Yeni Câmii
   Sofraz Köyü Musallâsı
   Tut Köyü Şeyh Abdurrahman Erzincanî Câmii
   Tut Köyü Şeyh Mehmed Efendi Câmii
   Tut Köyü Şahbaz Ağa Câmii
   Tut Köyü Şahbaz Ağa Binası Musallâ
   Tut Köyü Sarı Şeyh Câmii
   Erniç Nahiyesi Hus Köyü Şahbaz Ağa Câmii
   Erniç Nahiyesi Çiftlik Köyü Ahmed Ağa Câmii
   Çiftlik Köyü Şahbaz Ağa Câmii
   Erniç Nahiyesi Şemsüddevle Köyü İbrahim Ağa Câmii
   Suvarlı Köyü Musa Boybeyli Câmii
   Suvarlı Köyü Tosun Mehmed Câmii
   Kızılhisar Köyü Câmii
   Davudhan Köyü Câmii
   Erkenek Köyü Abdurrezzak Câmii
   Erkenek Köyü Sırmabıyık Mehmed Bölükbaşı Câmii
   Erkenek Yaylakları Kavak Meha Câmii
   Çakallı Köyü Mescidi
   Çataltepe Köyü Câmii
   Camuscı Köyü Ebubekir Ağa Câmii
   İnek Köyü Câmii
   Harapşehir Köyü Câmii
   Sallah Köyü Hatice Hatun Mescidi
   Elmalı Köyü Câmii
   Atmalı (Atmalıoğlu) Köyü Hasan Efendi Câmii
   Ladikle Köyü Basmacıoğlu Hüseyin Mescidi
   Belviran (Belören) Köyü Bektaş Bey Câmii
   Belviran (Belören) Köyü Hacı Hasan Mescidi
   Pehnik Köyü Molla Mustafa Câmii
   Burunçayır(lı) Köyü Arslanzâde Câmii
   Uzunkuyu Köyü Hamo bin Hızır Câmii
   Ozan Köyü Kapıcıoğlu Hüseyin Câmii
   Balkar Köyü Ahmed Paşa Câmii
   Keysun Köyü Seyyid Osman oğlu Hüseyin Câmii
   Keysun Nahiyesi Köse Çelebi (Köseceli) Köyü İbrahim Câmii
   Keysun Nahiyesi Göğü Köyü Câmii
   Neztil Köyü Câmii
   Havitli Köyü Fatma Hanım Câmii
   Aşağı Söğütlü Köyü Câmii
   Beydilli Köyü Mustafa bin Mehmed Câmii
   Şerefli Köyü Murad Ağa Câmii
   Büyük Perveri (Pervari) Köyü Câmii
   Nasırlı Köyü Mescidi
   Terbizek (Terbüzek) Köyü Câmii
   Terbizek Köyü Musallâsı
   Penbegi Köyü Câmii
   Fal Köyü Câmii
   Fal Köyü Musallâsı
   Şenikçi Köyü Câmii
   Polat Köyü Mehmed Ağa Câmii
   Sürgü Köyü Osman Ağa Câmii
   Geyikler Köyü Mescidi
   Terenti Köyü Câmii
   Tilek Köyü Hasan Câmii
   Marguza Köyü Hacı Veli Câmii
   Sevidli Köyü Câmii
   Azaplı Köyü Hacı İsa Câmii
   Diğer Mahallerdeki Cami ve Mescidler
   Eğitim Kurumları
   Medreseler
   Mehmed Efendi Medresesi
   Ebubekir Bey Medresesi
   Osman Ağa Medresesi
   Rişvanzâde Ömer Paşa Medresesi
   İsmail Ağa Medresesi
   İbrahim Bey Medresesi
   Sıddıka Fakih Medresesi
   Hacı Musa Câmii Medresesi
   Mektepler
   Sungur Nuri Şemseddin Muallimhânesi
   Zeyrek Ağa Muallimhânesi
   Taş Mescid Muallimhânesi
   Tırnakçı Hoca Ali Ağa Mektebi/Muallimhânesi
   Tekke ve Zaviyeler
   Şeyh Gasul Zaviyesi
   Hacı Hüseyin Zaviyesi
   Ahi Ali Zaviyesi
   Hacı Ali Zaviyesi
   Şeyh ibn-i Zafer Zaviyesi
   Şeyh Çürmek Zaviyesi
   Hızır (?) Zaviyesi
   Maltolu Zaviyesi
   Türbe ve Buk'alar
   Mahmud el-Ensarî Türbes'
   Ebubekir Buk'ası
   Sofraz Köyü Buk'ası
   Ticari Alanlar
   Sûk-ı Sultani (Çarşı)
   Bedesten
   Han
   Tahmishâne
   Kahvehâne
   Diğer Yapılar ve Alanlar
   Değirmen
   Dereler ve Pınarlar
   Derbendler
   Çeşmeler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BEHİSNİ KAZASINDAKİ GÖREVLİLER
   Kazaî Görevliler
   Kadı ve Naipler
   Muhzırlar
   Kâtipler
   Vakıf Görevlileri
   Vakfın Yönetiminde Yer Alan Görevliler
   Mütevelli
   Müfettiş
   Nâzır
   Câbi
   Kayyım
   Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Görevliler
   Müderris
   Muid
   Muallim
   Şeyhü'l-Kurrâ
   Cami ve Mescid Görevlileri
   İmam
   Müezzin
   Vâiz/Nasıh
   Hatip
   Kur'an-ı Kerim Okumakla Görevli Kişiler
   Tekke, Zaviye ve Türbe Görevlileri
   Zaviyedâr
   Türbedâr
   Vakıf Kurumlarının Bakım ve Onarımıyla İlgili Görevliler
   Ferraş
   Loğkeş
   Müremmim
   Esnaf Şeyhleri ve Ahi Babaları
   Diğer Görevliler
   Sâ'î (Müjdeci)
   Keyyâl, Kantarcı ve Vezzân
   Âbkeş
   SONUÇ
   EKLER
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900676
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   493 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat