Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Hece Aylık Edebiyat Dergisi Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı - Say Hece Aylık Edebiyat Dergisi Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı - Say

Hece Aylık Edebiyat Dergisi Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı - Sayı: 234 - 235 - 236; Özel Sayı: 32 Sayı: 234 Haziran, Temmuz, Ağustos

Liste Fiyatı : 0,00
303190841
190841
Hece Aylık Edebiyat Dergisi Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı - Sayı: 234 - 235 - 236; Özel Sayı: 32  Sayı: 234  Haziran, Temmuz, Ağustos
Hece Aylık Edebiyat Dergisi Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı - Sayı: 234 - 235 - 236; Özel Sayı: 32 Sayı: 234 Haziran, Temmuz, Ağustos
Hece Yayınları
0.00
İÇİNDEKİLER

Sunuş
Hayriye Ünal/Üç Yeni Mesajınız Var

I. BÖLÜM: DİJİTAL/SAYISAL KÜLTÜRÜN MAHİYETİ
A- TANIMLAR, BİLGİ, TOPLUM
Ali Berkay/Lügat
Yasin Koç/Dijital Ekoloji ve Değişen Dünya
Halil Ünal/Dijital Kültürün Ortaya Çıkardığı Korkularımız ve Sanalın Karşıtına Dönüşerek Hakikileşmesi
Vefa Taşdelen/İnsan Açısından Teknoloji
Çağatay Telli/Bilgi Nedir: Çağrışımsal ve Kavramsal Bir Değerlendirme
Beyza Nur Demirci/Sözlü Kültürden Dijital Kültüre Bilgi
Robert Pepperell/PosthumanManifesto
Zeynep Zelan/Ağ Toplumu Çağında Toplumsal Hareketler
Memduh Özdemir/Kutsalın Ölümü
Canan Sevinç/Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı
Turgay Yerlikaya/Teknolojik Determinizm ve Toplumsal Değişim
Dominic Pettman/Aşk ve Başka Teknolojiler
Salih Günay/Zygmunt Bauman ve Kültür İnşası
Halil İbrahim Gürel/Yeni Bir Sosyoloji Metodolojisine Doğru: Ulus Baker'in İmajlar ve Duygular Sosyolojisi
Salih Cenap Baydar/Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler

B- DİJİTAL/SAYISAL NESNELER
Mutlu Binark/Akıllı Telefonlarla Bağlantılı Olma Hâli ve Yeni Kültür/lenme ve Deney/im/lerimiz...
Erol Yılmaz/Dijitalleştirme ve Kültürel Mirasın Korunması
Sedat Akçakoyunlu/Dijitalin Yayıncılara Ettiği Fenalıklar
Cavit Yantaç/Henry Ford, Petrol, Nesnelerin İnterneti ve Veri… Yeni Sanayi Devrimi
Şirin Karadeniz/4. Endüstri Devrimi Nedir ve Neler Getirmektedir?
Âtıf Bedir/Tablete Yazı Yazmak, Tabletle Yazı Yazmak
Ali Berkay/Lütfen Gördüğüm Düşü Dinleyin
Ahmet Sezikli/Kitabın Nesne Hâlinin Dönüşümüne Bir Bakış

C- KAMU YÖNETİMİ, KAMU
Hayriye Ünal/Ramazan Altınok ile e-Devlet Hakkında Söyleşi
Özhan Yılmaz/Akıllı Kentler ve Demokrasi
Zeynep Eren/Askerlikte Hak Aramanın Çevrimiçi Hâlleri
Gülsüm Ekinci/Dijital Kültür-Sivil Hareket İlişkisi
Sevde Kaya/Dijital Kültür Çağında Toplumsal Hareketler
Gamze Samutoğlu/Siberfeminizm

D- EKONOMİ, HUKUK
Çağatay Koparal/Marka Kabileleri: Yaydan Selfie Çubuğuna
Umut Osmanlı/Dijital Kültür Çağında Emeğin Değersizleştirilmesine Bir Eleştiri: Richard Sennett'te Zanaatkâr Kavramı
Cemil Şinasi Türün/Türkiye'de Bitcoin Altyapısı 40 Yıldır Var!
Ali Rıza Çam/Bilişim Işığında Yargının Geleceğine Yön Vermek
Hayri Bozgeyik/Copyleft, Copyright Kavramları ile Bunların Dijitalleşen Yeni Dünyadaki Yeri ve Anlamı
Alpaslan Azapağası/Siber Suçlar: Yeni Suçun Doğası
Mehmet Taştan/Sanal Dünyada Reel Soruşturmanın Zorluğu
Bahar Emre/Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Alanında Suçlar

E- GÜVENLİK, DENETİM, SANSÜR
Mesut Orta/Dijital Çağda Denetim ve Sansür
Süha Demirel/Ülkelerin Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatları İçin Gelişen Dünyada Bilişimin Önemi ve Dezavantajları
Ayşe Nur Akıncı/Kişisel Verinin Sınır Ötesi Yolculuğu
Nevzat Büküm/Siber Terörizm
Stefan Aust-Thomas Ammann/Anonymous, Şifrepunk ve Hacktivistler: 2.0 Verilerine Özgürlük
Baki Kaya/Askerî Sibernetik Uygulamaları

F- EĞİTİM, GENÇLİK, EĞLENCE
Jeffrey Doonan/Ada'dan Uyarı
Serdar Odacı/Türk Eğitim Sisteminde Teknoloji Kullanımı
Emel Baştürk Akca/Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları
Erol Yılmaz/Dijital Kültürün Okuma Alışkanlığına Etkisi
A. Hamit Güneş/Dijital Oyunlar, Dijital Oyuncu ve Oyun Dünyasında Kadınlar
Eyyub Ergin Ercan/Dijital Oyunlarda Eril Tahakküm
Şahin Bayzan/İnternet ve Çocuk/Dijital Yerlilerin İnternet Macerası Dijital Yerlilerden Önceki Süreç

G- SOSYAL MEDYA
Evren Kuçlu/Sosyal Medya: Paravanın Arkasındakiler
Özlem Oğuzhan/Narsisizmin Aynaları Olarak "Estağfurullah" ve "Kendi-Çekim"
Semih Diri/Tekno Dünyada Kullanıcı Narsisizmi
Merve Koçak Kurt/Dijital Ayak İzlerimizle Oluşturduğumuz Dijital Kimliklerimiz Bağlamında... Bir Instagram Profili
Serkan Özdemir/Dijital Ortamda Gerçekliğin İronik Dönüşümü: Parodi
Manolya Gürocak/Dijital Gidişata Dair Kişisel Bir Serüven
Zafer Baysal/Nerede Bir Numen Görürseniz Öldürün
Tugay Kaban/Annem Çok Güzel Yemek Yapmış Ben de Çok Güzel Yerim: #foodporn

II. BÖLÜM: DİL, EDEBİYAT, DİJİTAL/SAYISAL SANATLAR
Hayriye Ünal-Dilek Tuna Memişoğlu/Prof. Dr. Aydın Köksal'la Sayısal Kültür ve Dil Üzerine Söyleşi
Kubilay Aktulum/Aşırma ve Web
S. Dilek Yalçın Çelik/Yazının Sözden Üstmetin'e ('Hipermetin'e) Yönelen Evrimi
İsmail Gezgin/Yazı ve Bellek
Yalçın Armağan/Yazarak Konuşmak: Sözden Dijital Çağa
Mehmet Sümer/Konvansiyonel Sanattan Dijital Sanata: Yüzyıllık Dönüşüm
Atakan Yavuz/Şiirde Yeni Arayışlar Somut Şiir: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Şevket Tüfekçi/Gelenekselin Sorgulayıcı Unsuru Olarak Dijital Yazın
Sinan Özdemir/Teknik Bir İmkân Olarak Dijital Şiir
Koray Üstün/Tablo Altı Şiirden Fotoğraf Üstü Şiire: #şiirheryerde
Karl Kempton/Görsel Şiirin İlk Örnekleri ve Günümüze Ulaşan Geleneklerine Genel Bakış
Derek Beaulieu/Untitled
John M. Bennet/Tic
Suzan Sarı/Otomatik Deha
Nico Vassilakis/Looking-2
Jim Leftwich/Decomposition-1
Derya Vural/Başladığın Yere Döndüğünde Sadece Ateş Yanıyordu
Anatol Knotek/Censored
Karl Kempton/Rune 17: Basho Answers Before Hakuin Asked
Hayriye Ünal-Manolya Gürocak/Söyleşi: Görsel Şair Çevrimiçi
Hasan Bozdaş/Şiirde Amerikan Kültürü Etkisi: "Poetry Slam"
Çiğdem Ülker/Dijital Çağda Edebiyat
Bilal Ayan/Posthuman'a Doğru: İnsan Aşıldığında Sanatçıya Ne Olacak?
Hayriye Ünal/Gürkan Mıhçı'yla Ses Kompozisyonu, Gürültü ve Ses Peyzajına Dair Söyleşi
Ali K. Metin/Dijital Mekânda Öznenin Yeri ve Sanatın Muhafazası
Özlem Şahin Soy/William Gibson ve Bruce Sterling'den Örneklerle Siberpunk Kültürü ve Yazını
Nergihan Yeşilyurt/Teknolojinin Elemanları: Bilim Kurgu ve Tekno-Kültür
Ahmet Melih Karauğuz/Dijital Tablete Yazı Yazmak ya da Wattpad Romanları
Onur Ocak/00101101
Mehmet Kırtorun/Sanal Kedisi Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir: Peki Ama Biz Kimiz?

III. BÖLÜM: SORUŞTURMA
Rasim Özdenören/Dijital Ahlak
Erol Göka/Teknomedyatik Dünya ve Psikolojimiz
Hüsrev Hatemi/Dijital Çağdayız, Acaba Bundan Öte Ne Çağ Var?
Yönetmen Atalay Taşdiken'le Sayısal Kültür ve Sinema Üzerine
Yapımcı Birol Güven'le Sayısal Kültürün Etkilerine Dair
Süleyman Sabri Genç/Olmasaydım Olmazdık
Ali Ömer Akbulut/Tehlikeli Hediye
Ali Sali/Yazmak Mahrem Bir Olaydır
Burak Çavuş/Küreselleşme, Kültür, Kimlik ve Sanal Moda
Yunus Nadir Eraslan/Dijital Kültür ve Kötülüğün Yayılma Hızı, Sınırlar, Roller
Mehmet Solak/Söz-Yazı-Sembol Sarmalında Söz-lü Kültürden Söz-süz Kültüre… Ayşe Çelikkaya/Teknoloji Budalalığı ve Yabancılaşma

IV. BÖLÜM: KAYNAKÇA
Halil İbrahim Gürel/Seçilmiş Dijital/Sayısal Kültür Bibliyografyası
A. Kitaplar
B. Yazılar
C. Kitaplarda Bölümler
D. Tezler
E. Dosyalar
F. Söyleşiler

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Sunuş
   Hayriye Ünal/Üç Yeni Mesajınız Var

   I. BÖLÜM: DİJİTAL/SAYISAL KÜLTÜRÜN MAHİYETİ
   A- TANIMLAR, BİLGİ, TOPLUM
   Ali Berkay/Lügat
   Yasin Koç/Dijital Ekoloji ve Değişen Dünya
   Halil Ünal/Dijital Kültürün Ortaya Çıkardığı Korkularımız ve Sanalın Karşıtına Dönüşerek Hakikileşmesi
   Vefa Taşdelen/İnsan Açısından Teknoloji
   Çağatay Telli/Bilgi Nedir: Çağrışımsal ve Kavramsal Bir Değerlendirme
   Beyza Nur Demirci/Sözlü Kültürden Dijital Kültüre Bilgi
   Robert Pepperell/PosthumanManifesto
   Zeynep Zelan/Ağ Toplumu Çağında Toplumsal Hareketler
   Memduh Özdemir/Kutsalın Ölümü
   Canan Sevinç/Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı
   Turgay Yerlikaya/Teknolojik Determinizm ve Toplumsal Değişim
   Dominic Pettman/Aşk ve Başka Teknolojiler
   Salih Günay/Zygmunt Bauman ve Kültür İnşası
   Halil İbrahim Gürel/Yeni Bir Sosyoloji Metodolojisine Doğru: Ulus Baker'in İmajlar ve Duygular Sosyolojisi
   Salih Cenap Baydar/Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler

   B- DİJİTAL/SAYISAL NESNELER
   Mutlu Binark/Akıllı Telefonlarla Bağlantılı Olma Hâli ve Yeni Kültür/lenme ve Deney/im/lerimiz...
   Erol Yılmaz/Dijitalleştirme ve Kültürel Mirasın Korunması
   Sedat Akçakoyunlu/Dijitalin Yayıncılara Ettiği Fenalıklar
   Cavit Yantaç/Henry Ford, Petrol, Nesnelerin İnterneti ve Veri… Yeni Sanayi Devrimi
   Şirin Karadeniz/4. Endüstri Devrimi Nedir ve Neler Getirmektedir?
   Âtıf Bedir/Tablete Yazı Yazmak, Tabletle Yazı Yazmak
   Ali Berkay/Lütfen Gördüğüm Düşü Dinleyin
   Ahmet Sezikli/Kitabın Nesne Hâlinin Dönüşümüne Bir Bakış

   C- KAMU YÖNETİMİ, KAMU
   Hayriye Ünal/Ramazan Altınok ile e-Devlet Hakkında Söyleşi
   Özhan Yılmaz/Akıllı Kentler ve Demokrasi
   Zeynep Eren/Askerlikte Hak Aramanın Çevrimiçi Hâlleri
   Gülsüm Ekinci/Dijital Kültür-Sivil Hareket İlişkisi
   Sevde Kaya/Dijital Kültür Çağında Toplumsal Hareketler
   Gamze Samutoğlu/Siberfeminizm

   D- EKONOMİ, HUKUK
   Çağatay Koparal/Marka Kabileleri: Yaydan Selfie Çubuğuna
   Umut Osmanlı/Dijital Kültür Çağında Emeğin Değersizleştirilmesine Bir Eleştiri: Richard Sennett'te Zanaatkâr Kavramı
   Cemil Şinasi Türün/Türkiye'de Bitcoin Altyapısı 40 Yıldır Var!
   Ali Rıza Çam/Bilişim Işığında Yargının Geleceğine Yön Vermek
   Hayri Bozgeyik/Copyleft, Copyright Kavramları ile Bunların Dijitalleşen Yeni Dünyadaki Yeri ve Anlamı
   Alpaslan Azapağası/Siber Suçlar: Yeni Suçun Doğası
   Mehmet Taştan/Sanal Dünyada Reel Soruşturmanın Zorluğu
   Bahar Emre/Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Alanında Suçlar

   E- GÜVENLİK, DENETİM, SANSÜR
   Mesut Orta/Dijital Çağda Denetim ve Sansür
   Süha Demirel/Ülkelerin Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatları İçin Gelişen Dünyada Bilişimin Önemi ve Dezavantajları
   Ayşe Nur Akıncı/Kişisel Verinin Sınır Ötesi Yolculuğu
   Nevzat Büküm/Siber Terörizm
   Stefan Aust-Thomas Ammann/Anonymous, Şifrepunk ve Hacktivistler: 2.0 Verilerine Özgürlük
   Baki Kaya/Askerî Sibernetik Uygulamaları

   F- EĞİTİM, GENÇLİK, EĞLENCE
   Jeffrey Doonan/Ada'dan Uyarı
   Serdar Odacı/Türk Eğitim Sisteminde Teknoloji Kullanımı
   Emel Baştürk Akca/Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları
   Erol Yılmaz/Dijital Kültürün Okuma Alışkanlığına Etkisi
   A. Hamit Güneş/Dijital Oyunlar, Dijital Oyuncu ve Oyun Dünyasında Kadınlar
   Eyyub Ergin Ercan/Dijital Oyunlarda Eril Tahakküm
   Şahin Bayzan/İnternet ve Çocuk/Dijital Yerlilerin İnternet Macerası Dijital Yerlilerden Önceki Süreç

   G- SOSYAL MEDYA
   Evren Kuçlu/Sosyal Medya: Paravanın Arkasındakiler
   Özlem Oğuzhan/Narsisizmin Aynaları Olarak "Estağfurullah" ve "Kendi-Çekim"
   Semih Diri/Tekno Dünyada Kullanıcı Narsisizmi
   Merve Koçak Kurt/Dijital Ayak İzlerimizle Oluşturduğumuz Dijital Kimliklerimiz Bağlamında... Bir Instagram Profili
   Serkan Özdemir/Dijital Ortamda Gerçekliğin İronik Dönüşümü: Parodi
   Manolya Gürocak/Dijital Gidişata Dair Kişisel Bir Serüven
   Zafer Baysal/Nerede Bir Numen Görürseniz Öldürün
   Tugay Kaban/Annem Çok Güzel Yemek Yapmış Ben de Çok Güzel Yerim: #foodporn

   II. BÖLÜM: DİL, EDEBİYAT, DİJİTAL/SAYISAL SANATLAR
   Hayriye Ünal-Dilek Tuna Memişoğlu/Prof. Dr. Aydın Köksal'la Sayısal Kültür ve Dil Üzerine Söyleşi
   Kubilay Aktulum/Aşırma ve Web
   S. Dilek Yalçın Çelik/Yazının Sözden Üstmetin'e ('Hipermetin'e) Yönelen Evrimi
   İsmail Gezgin/Yazı ve Bellek
   Yalçın Armağan/Yazarak Konuşmak: Sözden Dijital Çağa
   Mehmet Sümer/Konvansiyonel Sanattan Dijital Sanata: Yüzyıllık Dönüşüm
   Atakan Yavuz/Şiirde Yeni Arayışlar Somut Şiir: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
   Şevket Tüfekçi/Gelenekselin Sorgulayıcı Unsuru Olarak Dijital Yazın
   Sinan Özdemir/Teknik Bir İmkân Olarak Dijital Şiir
   Koray Üstün/Tablo Altı Şiirden Fotoğraf Üstü Şiire: #şiirheryerde
   Karl Kempton/Görsel Şiirin İlk Örnekleri ve Günümüze Ulaşan Geleneklerine Genel Bakış
   Derek Beaulieu/Untitled
   John M. Bennet/Tic
   Suzan Sarı/Otomatik Deha
   Nico Vassilakis/Looking-2
   Jim Leftwich/Decomposition-1
   Derya Vural/Başladığın Yere Döndüğünde Sadece Ateş Yanıyordu
   Anatol Knotek/Censored
   Karl Kempton/Rune 17: Basho Answers Before Hakuin Asked
   Hayriye Ünal-Manolya Gürocak/Söyleşi: Görsel Şair Çevrimiçi
   Hasan Bozdaş/Şiirde Amerikan Kültürü Etkisi: "Poetry Slam"
   Çiğdem Ülker/Dijital Çağda Edebiyat
   Bilal Ayan/Posthuman'a Doğru: İnsan Aşıldığında Sanatçıya Ne Olacak?
   Hayriye Ünal/Gürkan Mıhçı'yla Ses Kompozisyonu, Gürültü ve Ses Peyzajına Dair Söyleşi
   Ali K. Metin/Dijital Mekânda Öznenin Yeri ve Sanatın Muhafazası
   Özlem Şahin Soy/William Gibson ve Bruce Sterling'den Örneklerle Siberpunk Kültürü ve Yazını
   Nergihan Yeşilyurt/Teknolojinin Elemanları: Bilim Kurgu ve Tekno-Kültür
   Ahmet Melih Karauğuz/Dijital Tablete Yazı Yazmak ya da Wattpad Romanları
   Onur Ocak/00101101
   Mehmet Kırtorun/Sanal Kedisi Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir: Peki Ama Biz Kimiz?

   III. BÖLÜM: SORUŞTURMA
   Rasim Özdenören/Dijital Ahlak
   Erol Göka/Teknomedyatik Dünya ve Psikolojimiz
   Hüsrev Hatemi/Dijital Çağdayız, Acaba Bundan Öte Ne Çağ Var?
   Yönetmen Atalay Taşdiken'le Sayısal Kültür ve Sinema Üzerine
   Yapımcı Birol Güven'le Sayısal Kültürün Etkilerine Dair
   Süleyman Sabri Genç/Olmasaydım Olmazdık
   Ali Ömer Akbulut/Tehlikeli Hediye
   Ali Sali/Yazmak Mahrem Bir Olaydır
   Burak Çavuş/Küreselleşme, Kültür, Kimlik ve Sanal Moda
   Yunus Nadir Eraslan/Dijital Kültür ve Kötülüğün Yayılma Hızı, Sınırlar, Roller
   Mehmet Solak/Söz-Yazı-Sembol Sarmalında Söz-lü Kültürden Söz-süz Kültüre… Ayşe Çelikkaya/Teknoloji Budalalığı ve Yabancılaşma

   IV. BÖLÜM: KAYNAKÇA
   Halil İbrahim Gürel/Seçilmiş Dijital/Sayısal Kültür Bibliyografyası
   A. Kitaplar
   B. Yazılar
   C. Kitaplarda Bölümler
   D. Tezler
   E. Dosyalar
   F. Söyleşiler

   Stok Kodu
   :
   303190841
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   696 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2016
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat