Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beya Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beya

Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı Sayı: 145 Yıl: 13 Ocak

Liste Fiyatı : 0,00
Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı Sayı: 145 Yıl: 13 Ocak
Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı Sayı: 145 Yıl: 13 Ocak
Hece Yayınları
0.00
I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (11-197)
Ercan Yıldırım/Türk Ruhu ve Cumhuriyet Kültürü Arasında Sahiciliği Yakalayamayan Şair: Yahya Kemal
Süleyman Hayri Bolay/Yahya Kemal ve Din
Abdurrahim Karadeniz/Yahya Kemal'in Tarih Perspektifine Dair Bazı Dikkatler
Vefa Taşdelen/Yahya Kemal'in Şiirlerinde Zaman
Köksal Alver/Yahya Kemal Şiirinde Şehir ve Mekân
Selim Somuncu/Yahya Kemal ve İstanbul
Mehmet Narlı/Yahya Kemal Havza Medeniyeti ve Nev-Yunanilik
Süleyman Hayri Bolay/Yabancılaşma Karşısında Yahya Kemal
Kenan Çağan/Milliyetçi Muhafazakârlık ve Yahya Kemal Düşüncesi
Murat Erol/İsim, Şehir ve Tarih Eşittir Yahya Kemal
Ali Emre/"Türk Sağı" ve Yahya Kemal
Asım Öz/Yahya Kemal'in Kimliğinin Yapılanma Sürecinde Paris Yıllarının Etkileri
Süleyman Ceran/Yahya Kemal ve Türk Müslümanlığı
Hilmi Uçan/Üç Şair Üç Şiir: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire
Nurşen Aldı/Öze ve Eve Dönüşün Şairleri: Mehmed Âkif ve Yahya Kemal
Selahattin İpek/Yahya Kemal'de Kadın ve Aşk
Sadık Yalsızuçanlar/İhtiyar Şarkın Son Firarisi/Saraydaki Dergâhın Son Şairi
Mustafa Şerif Onaran/Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirinde Rintlik Anlayışı ile Tasavvuf Öğeleri
Sermet Sami Uysal/Annesinin Ölümü Üzerine Göçebeleşen Yahya Kemal...
Dinçer Ateş/Yahya Kemal'in Cumhuriyet ve Çankaya'yla İlişkisi yahut Kendi Kaleminden Siyasi Portresi
Kadir Can Dilber/Yahya Kemal'in "Ev"den Ayrılışları, Seyahatleri ve Yurt Dışı Görevleri

II. BÖLÜM: ŞAİR YAHYA KEMAL (198-343)
Celâl Fedai/Şiirin Rejenerasyonu Kürsüsünde Yahya Kemal'in Poetik Tercihi
Mustafa Muharrem/Müze-Şiir mi, Saltık Olan mı?
Şaban Sağlık/Yahya Kemal'in Şiir Estetiği
Ali K. Metin/Sorumluluğun ve Kuruluşun Şairi Olarak Yahya Kemal
Ümit Apaydın/Eski Şiir ve Yahya Kemal
Bekir Şakir Konyalı/Kendi Gök Kubbemiz'den Hareketle Yahya Kemal Şiiri ve Sorunları
Yavuz Bayram/Divan Edebiyatı Bağlamında Yahyâ Kemâl Şiirinin Kaynakları
Ali Galip Yener/Muhafazakârlık ve Şiirde Yerlilik/Millilik Bağlamında Yahya Kemal Şiiri Üzerine
Turan Koç/Yahya Kemal'in Şiirinde Din Duygusu
Dursun Ali Tökel/Bir Medeniyet ve Kültür Göstereni Olarak Yahya Kemal'de Mitolojik Tavır
Mustafa Özbalcı/Vatanın ve "İstanbul'un Şâiri" Yahya Kemâl Beyatlı
İbrahim Tökel/Yahya Kemal ve Modern Şiirimizin Kuşluk Vakti Üzerine Fragmanlar
Gökhan Tunç/"Tanrı Şair" Yahya Kemal'in Bir Baba Figürü Olarak Türk Şiirine Etkisi
Mustafa Çıpan/Yahya Kemal Beyatlı'nın Bestelenmiş Şiirleri ve "İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel"i Şerh Denemesi

III. BÖLÜM: ŞAİR YAHYA KEMAL (344-398)
Cemal Şakar/Yahya Kemal: "Şiir, Şiir Olsun Kâfî Derim"
Hasanali Yıldırım/Yahya Kemal'in Yerine Dair Yedi Cümle
Mustafa Karaosmanoğlu/Eleştirinin Korku Temelleri veya Yahya Kemal Özelinde Eleştiri
Hüseyin Tuncer/Yahya Kemal'in Paris'teki Kazanımlarının Tarih ve Edebiyatımıza Yansıyan Boyutları Üzerine Çıkarımlar
Gönül Utku/Siyasi Hikayeler'iyle Yahya Kemal
Özlem Fedai/Vatanın Hülâsası "Aziz" İstanbul, Öz Şiirin Hülâsası Yahya Kemal
Salih Nurdağ/Yahya Kemal'in Edebiyat ve Kültür Anlayışına Aziz İstanbul ve Eğil Dağlar'dan Bakmak
Necati Mert/Yahya Kemal ve "Anne Sütü"
Recep Ayık/Yahya Kemal'in Sohbetleri
Ömer Aksay/Eskiz Defteri (10):Yahya Kemal Beyatlı

IV. BÖLÜM: ANILARDA YAHYA KEMAL (399-435) Recep Duymaz/Yahya Kemal Beyatlı'nın Balkan Hatıraları
Zeki Gürel/"Kaybolan Şehir"de Yahya Kemal Tuttu Elimden
Abdülhak Şinasi Hisar/Bir Gün, Vasiyet Eder Gibi...
Mahir İz/Şiir ve Edebiyatla Alâkadar Bir Çevrede Yahya Kemal
Nihad Sami Banarlı/Bir İnsan Nasıl ve Hangi Şartlarda Yahya Kemal Olabilir?
Necip Fazıl /Tarih Muallimi Yahya Kemal
Baki Süha Ediboğlu/Yahya Kemal Beyatlı
Adile Ayda/Mülâkatın Hikâyesi
Hakkı Süha Gezgin /Yahya Kemal
Mina Urgan / Bir Dinozorun Anıları'ndan

V. BÖLÜM: SORUŞTURMA (436-466)
Atasoy Müftüoğlu/Yahya Kemal ve Kimlik Hastalıkları
Cahit Tanyol/Yahya Kemal'de Tarih ve Devlet
Abdullah Uçman
Ertuğrul Günay/Yahya Kemal'e Ait Bir Şimdiki Zaman Düşü
Talât S. Halman/Kemal'e Erişmek İdeali
Vecihi Timuroğlu/Yahya Kemal Beyatlı Üzerine
Ahmet Oktay/Yahya Kemal'e Dair...
Doğan Hızlan/Yahya Kemal Beyatlı Yeterince İncelendi (mi?)
Oğuz Demiralp/Yahya Kemal'e Dair...
Veysel Çolak/Ses, Ölçü, Sözcük ve Konu Fetişisti Bir Şair: Yahya Kemal
Süreyya Berfe/İstanbullu Bir İhtiyar: Yahya Kemal
Yavuz Demir
Hüseyin Atlansoy/ Sipahi
A. Ali Ural/Evi ve Kitabı Olmadı Fakat Vatanı ve Hayali Vardı
Hicabi Kırlangıç/Aruzun Pastırma Yazı
Ali Ayçil/İstanbul'un Büyüttüğü Ankara'nın Yuttuğu Dev
Gürsel Aytaç/Yahya Kemal Beyatlı

VI. BÖLÜM) ALBÜM (467-498)

VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (499-576)

 • Açıklama
  • I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (11-197)
   Ercan Yıldırım/Türk Ruhu ve Cumhuriyet Kültürü Arasında Sahiciliği Yakalayamayan Şair: Yahya Kemal
   Süleyman Hayri Bolay/Yahya Kemal ve Din
   Abdurrahim Karadeniz/Yahya Kemal'in Tarih Perspektifine Dair Bazı Dikkatler
   Vefa Taşdelen/Yahya Kemal'in Şiirlerinde Zaman
   Köksal Alver/Yahya Kemal Şiirinde Şehir ve Mekân
   Selim Somuncu/Yahya Kemal ve İstanbul
   Mehmet Narlı/Yahya Kemal Havza Medeniyeti ve Nev-Yunanilik
   Süleyman Hayri Bolay/Yabancılaşma Karşısında Yahya Kemal
   Kenan Çağan/Milliyetçi Muhafazakârlık ve Yahya Kemal Düşüncesi
   Murat Erol/İsim, Şehir ve Tarih Eşittir Yahya Kemal
   Ali Emre/"Türk Sağı" ve Yahya Kemal
   Asım Öz/Yahya Kemal'in Kimliğinin Yapılanma Sürecinde Paris Yıllarının Etkileri
   Süleyman Ceran/Yahya Kemal ve Türk Müslümanlığı
   Hilmi Uçan/Üç Şair Üç Şiir: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire
   Nurşen Aldı/Öze ve Eve Dönüşün Şairleri: Mehmed Âkif ve Yahya Kemal
   Selahattin İpek/Yahya Kemal'de Kadın ve Aşk
   Sadık Yalsızuçanlar/İhtiyar Şarkın Son Firarisi/Saraydaki Dergâhın Son Şairi
   Mustafa Şerif Onaran/Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirinde Rintlik Anlayışı ile Tasavvuf Öğeleri
   Sermet Sami Uysal/Annesinin Ölümü Üzerine Göçebeleşen Yahya Kemal...
   Dinçer Ateş/Yahya Kemal'in Cumhuriyet ve Çankaya'yla İlişkisi yahut Kendi Kaleminden Siyasi Portresi
   Kadir Can Dilber/Yahya Kemal'in "Ev"den Ayrılışları, Seyahatleri ve Yurt Dışı Görevleri

   II. BÖLÜM: ŞAİR YAHYA KEMAL (198-343)
   Celâl Fedai/Şiirin Rejenerasyonu Kürsüsünde Yahya Kemal'in Poetik Tercihi
   Mustafa Muharrem/Müze-Şiir mi, Saltık Olan mı?
   Şaban Sağlık/Yahya Kemal'in Şiir Estetiği
   Ali K. Metin/Sorumluluğun ve Kuruluşun Şairi Olarak Yahya Kemal
   Ümit Apaydın/Eski Şiir ve Yahya Kemal
   Bekir Şakir Konyalı/Kendi Gök Kubbemiz'den Hareketle Yahya Kemal Şiiri ve Sorunları
   Yavuz Bayram/Divan Edebiyatı Bağlamında Yahyâ Kemâl Şiirinin Kaynakları
   Ali Galip Yener/Muhafazakârlık ve Şiirde Yerlilik/Millilik Bağlamında Yahya Kemal Şiiri Üzerine
   Turan Koç/Yahya Kemal'in Şiirinde Din Duygusu
   Dursun Ali Tökel/Bir Medeniyet ve Kültür Göstereni Olarak Yahya Kemal'de Mitolojik Tavır
   Mustafa Özbalcı/Vatanın ve "İstanbul'un Şâiri" Yahya Kemâl Beyatlı
   İbrahim Tökel/Yahya Kemal ve Modern Şiirimizin Kuşluk Vakti Üzerine Fragmanlar
   Gökhan Tunç/"Tanrı Şair" Yahya Kemal'in Bir Baba Figürü Olarak Türk Şiirine Etkisi
   Mustafa Çıpan/Yahya Kemal Beyatlı'nın Bestelenmiş Şiirleri ve "İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel"i Şerh Denemesi

   III. BÖLÜM: ŞAİR YAHYA KEMAL (344-398)
   Cemal Şakar/Yahya Kemal: "Şiir, Şiir Olsun Kâfî Derim"
   Hasanali Yıldırım/Yahya Kemal'in Yerine Dair Yedi Cümle
   Mustafa Karaosmanoğlu/Eleştirinin Korku Temelleri veya Yahya Kemal Özelinde Eleştiri
   Hüseyin Tuncer/Yahya Kemal'in Paris'teki Kazanımlarının Tarih ve Edebiyatımıza Yansıyan Boyutları Üzerine Çıkarımlar
   Gönül Utku/Siyasi Hikayeler'iyle Yahya Kemal
   Özlem Fedai/Vatanın Hülâsası "Aziz" İstanbul, Öz Şiirin Hülâsası Yahya Kemal
   Salih Nurdağ/Yahya Kemal'in Edebiyat ve Kültür Anlayışına Aziz İstanbul ve Eğil Dağlar'dan Bakmak
   Necati Mert/Yahya Kemal ve "Anne Sütü"
   Recep Ayık/Yahya Kemal'in Sohbetleri
   Ömer Aksay/Eskiz Defteri (10):Yahya Kemal Beyatlı

   IV. BÖLÜM: ANILARDA YAHYA KEMAL (399-435) Recep Duymaz/Yahya Kemal Beyatlı'nın Balkan Hatıraları
   Zeki Gürel/"Kaybolan Şehir"de Yahya Kemal Tuttu Elimden
   Abdülhak Şinasi Hisar/Bir Gün, Vasiyet Eder Gibi...
   Mahir İz/Şiir ve Edebiyatla Alâkadar Bir Çevrede Yahya Kemal
   Nihad Sami Banarlı/Bir İnsan Nasıl ve Hangi Şartlarda Yahya Kemal Olabilir?
   Necip Fazıl /Tarih Muallimi Yahya Kemal
   Baki Süha Ediboğlu/Yahya Kemal Beyatlı
   Adile Ayda/Mülâkatın Hikâyesi
   Hakkı Süha Gezgin /Yahya Kemal
   Mina Urgan / Bir Dinozorun Anıları'ndan

   V. BÖLÜM: SORUŞTURMA (436-466)
   Atasoy Müftüoğlu/Yahya Kemal ve Kimlik Hastalıkları
   Cahit Tanyol/Yahya Kemal'de Tarih ve Devlet
   Abdullah Uçman
   Ertuğrul Günay/Yahya Kemal'e Ait Bir Şimdiki Zaman Düşü
   Talât S. Halman/Kemal'e Erişmek İdeali
   Vecihi Timuroğlu/Yahya Kemal Beyatlı Üzerine
   Ahmet Oktay/Yahya Kemal'e Dair...
   Doğan Hızlan/Yahya Kemal Beyatlı Yeterince İncelendi (mi?)
   Oğuz Demiralp/Yahya Kemal'e Dair...
   Veysel Çolak/Ses, Ölçü, Sözcük ve Konu Fetişisti Bir Şair: Yahya Kemal
   Süreyya Berfe/İstanbullu Bir İhtiyar: Yahya Kemal
   Yavuz Demir
   Hüseyin Atlansoy/ Sipahi
   A. Ali Ural/Evi ve Kitabı Olmadı Fakat Vatanı ve Hayali Vardı
   Hicabi Kırlangıç/Aruzun Pastırma Yazı
   Ali Ayçil/İstanbul'un Büyüttüğü Ankara'nın Yuttuğu Dev
   Gürsel Aytaç/Yahya Kemal Beyatlı

   VI. BÖLÜM) ALBÜM (467-498)

   VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (499-576)

   Stok Kodu
   :
   303007762
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   576 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2009
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat