Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Hanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri Önlenmesine İlişki

#smrgSAHAFHanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri Önlenmesine İlişkin Öneriler

Liste Fiyatı : 0,00
303043290
43290
Hanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri Önlenmesine İlişkin Öneriler
Hanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri Önlenmesine İlişkin Öneriler #smrgSAHAF
TESAV Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı
0.00
Bu çalışma ile, “siyasal iktidarın ve / veya kamu görevlilerinin erklerini görev tanımları dışı (kişisel ya da kendilerini bağlı hissettikleri gruplara çıkar sağlamak amacıyla) kullanmaları” olarak tanımlanmış olan yolsuzluk sorunu hanehalkı gözü ile irdelenmiştir. Türkiye'de belediye sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusu temsil eden toplam 3021 kişiyle Ekim - Kasım 2000 tarihlerinde yapılan yüzyüze görüşmeler yoluyla, yurttaşların yolsuzlukla ilgili algı ve tutumları ile doğrudan ilişki ve deneyimlerinin sorgulanması ve yolsuzlukla mücadelede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda hanehalkı gözünden reform önerilerinin araştırılması amaçlanmıştır... (Kitaptan)
Kapat