Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Fetihten 19. Yüzyıla Osmanlı Döneminde Rize Eyüp Kul

#smrgKİTABEVİFetihten 19. Yüzyıla Osmanlı Döneminde Rize -

Liste Fiyatı : 75,00
İndirimli Fiyat : 60,00
Kazancınız : 15,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900300
200980
Fetihten 19. Yüzyıla Osmanlı Döneminde Rize -
Fetihten 19. Yüzyıla Osmanlı Döneminde Rize - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
60.00
Rize, 1461 yılında Trabzon'un fethi ile Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil oldu. Fethin akabinde yapılan tahrir çalışmalarından anlaşıldığı üzere coğrafyanın iktisadi faaliyetler üzerine etkisi ile seyrek nüfuslu bir özellik gösteren Rize, Osmanlı hâkimiyeti döneminde uzun yıllar bu durumunu muhafaza etti, hatta nüfusu artması gerekirken azaldı. Bu çalışmada şehrin fethinin akabinde gerek fiziki olarak (cami-mescit) gerekse nüfus açısından tabi tutulduğu iskân siyaseti ile bir Türk-İslam beldesi haline dönüşümü ele alındı. Her ne kadar Rize şehrinin teşekkülü tam olarak 19. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiş olsa da, şehrin bu gelişiminde vakıf eserlerinin büyük bir fonksiyona sahip olduğu belirlendi. Günümüz şehrinin Osmanlı dönemindeki idari yapısı, Rize, Mapavri (Çayeli), Hemşin, Atina (Pazar) kazalarında yer alan dini hizmet veren eserler ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekânlar, bu eserlerde görev yapan imam, hatip, müezzin, şeyh, vaiz, kayyum, ferraş ve mütevelli gibi personel faaliyetleri değerlendirildi. Başta Ankara Vakıflar Arşivi'nde yer alan hurufât defterleri olmak üzere diğer arşiv vesikaları, seyyahlar, araştırma-inceleme eserleri ile yerinde yapılan gözlemlere dayanan bu eser, yüzyıllar içinde şehrin fiziki dönüşümüne ve bunun nüfus ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. “Çayın başkenti Rize” sözünün bir slogandan öte, şehir hayatındaki ehemmiyeti ve şehirle çayın ne kadar özdeşlemiş olduğu ortaya konuldu.

İÇİNDEKİLER
GRAFİK, HARİTA, PLAN, TABLO ve RESİM LİSTELERİ
KISALTMALAR İ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
Kaynakların Değerlendirilmesi
Rize Tarihi
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYNAK DEĞERİ OLARAK HURUFÂT DEFTERLERİ
Kaynak Değeri Olarak Hurufât Defterleri ve Rize, Mapavri, Hemşin ve Atina Hurufât Defterleri Üzerine Bir Değerlendirme
Dinî Hizmet Veren Kurumların Tesisi
Görevlilerin Tayin ve Azilleri
İmam ve Hatiplik
Mütevellilik
Şeyh, Vaiz ve Muallimlik
Personelin Gündeliği
İKİNCİ BÖLÜM
RİZE ŞEHRİNDE DÖNÜŞÜM VE VAKIF ESERLERİ
Rize Şehri ve Mahalleleri
Rize Kalesi
Şehrin İdarecileri
Rize Kadıları ve Görevleri
Rize Kazası Naibleri ve Görevleri
Rize Şehrinde Vakıf Eserleri
Camiler
Ayşe Hatun Camii
Attar Hacı Osman Camii (Babik / Tophane Mahallesi)
Bağdadlı Hacı Osman Camii (Haldoz / Bağdadlı Mahallesi)
Başçılar Mescidi
Çolak Hacı Ahmed Mescidi
Dizdar Hüseyin Ağa Camii / Orta Camii (Rize Çarşısı)
Hacı Abdulbaki Camii
Hacı Ahmed Pir Camii (Yaka / Emineddin Mahallesi)
Hacı Ahmed Camii (Akrotil / Camiönü Mahallesi)
Hacı Halil Ağa Camii (Kale Mahallesi)
Hacı Ma'dan / Maden Camii (Roşi / Reşadiye Mahallesi)
Kuvaroz (Gülbahar) Mahallesi Camii
Hacı Süleyman Camii
İskelehane / Yalı Camii
İslam Paşa Camii (Emare / İslampaşa Mahallesi)
Kankalanoz (Yağlıtaş) Mahallesi Camii
Kapudan Ali Paşa Camii / Taşcıoğlu Camii (Rize Çarşısı)
Malkoçoğlu Hacı Hasan Camii
Müftü Hacı Mehmed Efendi Camii
Hacı Mehmed Mescidi (Kuvaroz / Mandil Mahallesi)
Paşayan (Çarşı) Mahallesi Mescidi
Pindoz (Değirmendere) Mahallesi Camii
Saklınar? Mahallesi Camii
Tuzcu-zâde Seyyid Hacı Mehmed Camii
Şeyh Camii (Nefs-i Rize Köyü)
Medrese / Muallimhaneler
Feyzullah Efendi Muallimhanesi
Hacı Osman Muallimhanesi
Hacı Süleyman Efendi Medresesi
Şahserat Hatun Muallimhanesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAZALAR ve BAĞLI KÖYLERDEKİ CAMİ, MEKTEP/MUALLİMHANE VE TÜRBELER
Rize, Mapavri, Atina ve Hemşin Kazalarının Sınırları
Camiler
Rize Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
Mapavri Kazasına Bağlı Köylerdeki Camiler
Hemşin Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
Atina Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
Mektepler / Muallimhaneler
Türbeler
SONUÇ
EKLER
FOTOĞRAFLAR
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • Rize, 1461 yılında Trabzon'un fethi ile Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil oldu. Fethin akabinde yapılan tahrir çalışmalarından anlaşıldığı üzere coğrafyanın iktisadi faaliyetler üzerine etkisi ile seyrek nüfuslu bir özellik gösteren Rize, Osmanlı hâkimiyeti döneminde uzun yıllar bu durumunu muhafaza etti, hatta nüfusu artması gerekirken azaldı. Bu çalışmada şehrin fethinin akabinde gerek fiziki olarak (cami-mescit) gerekse nüfus açısından tabi tutulduğu iskân siyaseti ile bir Türk-İslam beldesi haline dönüşümü ele alındı. Her ne kadar Rize şehrinin teşekkülü tam olarak 19. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiş olsa da, şehrin bu gelişiminde vakıf eserlerinin büyük bir fonksiyona sahip olduğu belirlendi. Günümüz şehrinin Osmanlı dönemindeki idari yapısı, Rize, Mapavri (Çayeli), Hemşin, Atina (Pazar) kazalarında yer alan dini hizmet veren eserler ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekânlar, bu eserlerde görev yapan imam, hatip, müezzin, şeyh, vaiz, kayyum, ferraş ve mütevelli gibi personel faaliyetleri değerlendirildi. Başta Ankara Vakıflar Arşivi'nde yer alan hurufât defterleri olmak üzere diğer arşiv vesikaları, seyyahlar, araştırma-inceleme eserleri ile yerinde yapılan gözlemlere dayanan bu eser, yüzyıllar içinde şehrin fiziki dönüşümüne ve bunun nüfus ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. “Çayın başkenti Rize” sözünün bir slogandan öte, şehir hayatındaki ehemmiyeti ve şehirle çayın ne kadar özdeşlemiş olduğu ortaya konuldu.

   İÇİNDEKİLER
   GRAFİK, HARİTA, PLAN, TABLO ve RESİM LİSTELERİ
   KISALTMALAR İ
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ
   Kaynakların Değerlendirilmesi
   Rize Tarihi
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KAYNAK DEĞERİ OLARAK HURUFÂT DEFTERLERİ
   Kaynak Değeri Olarak Hurufât Defterleri ve Rize, Mapavri, Hemşin ve Atina Hurufât Defterleri Üzerine Bir Değerlendirme
   Dinî Hizmet Veren Kurumların Tesisi
   Görevlilerin Tayin ve Azilleri
   İmam ve Hatiplik
   Mütevellilik
   Şeyh, Vaiz ve Muallimlik
   Personelin Gündeliği
   İKİNCİ BÖLÜM
   RİZE ŞEHRİNDE DÖNÜŞÜM VE VAKIF ESERLERİ
   Rize Şehri ve Mahalleleri
   Rize Kalesi
   Şehrin İdarecileri
   Rize Kadıları ve Görevleri
   Rize Kazası Naibleri ve Görevleri
   Rize Şehrinde Vakıf Eserleri
   Camiler
   Ayşe Hatun Camii
   Attar Hacı Osman Camii (Babik / Tophane Mahallesi)
   Bağdadlı Hacı Osman Camii (Haldoz / Bağdadlı Mahallesi)
   Başçılar Mescidi
   Çolak Hacı Ahmed Mescidi
   Dizdar Hüseyin Ağa Camii / Orta Camii (Rize Çarşısı)
   Hacı Abdulbaki Camii
   Hacı Ahmed Pir Camii (Yaka / Emineddin Mahallesi)
   Hacı Ahmed Camii (Akrotil / Camiönü Mahallesi)
   Hacı Halil Ağa Camii (Kale Mahallesi)
   Hacı Ma'dan / Maden Camii (Roşi / Reşadiye Mahallesi)
   Kuvaroz (Gülbahar) Mahallesi Camii
   Hacı Süleyman Camii
   İskelehane / Yalı Camii
   İslam Paşa Camii (Emare / İslampaşa Mahallesi)
   Kankalanoz (Yağlıtaş) Mahallesi Camii
   Kapudan Ali Paşa Camii / Taşcıoğlu Camii (Rize Çarşısı)
   Malkoçoğlu Hacı Hasan Camii
   Müftü Hacı Mehmed Efendi Camii
   Hacı Mehmed Mescidi (Kuvaroz / Mandil Mahallesi)
   Paşayan (Çarşı) Mahallesi Mescidi
   Pindoz (Değirmendere) Mahallesi Camii
   Saklınar? Mahallesi Camii
   Tuzcu-zâde Seyyid Hacı Mehmed Camii
   Şeyh Camii (Nefs-i Rize Köyü)
   Medrese / Muallimhaneler
   Feyzullah Efendi Muallimhanesi
   Hacı Osman Muallimhanesi
   Hacı Süleyman Efendi Medresesi
   Şahserat Hatun Muallimhanesi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   KAZALAR ve BAĞLI KÖYLERDEKİ CAMİ, MEKTEP/MUALLİMHANE VE TÜRBELER
   Rize, Mapavri, Atina ve Hemşin Kazalarının Sınırları
   Camiler
   Rize Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
   Mapavri Kazasına Bağlı Köylerdeki Camiler
   Hemşin Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
   Atina Kazası'na Bağlı Köylerdeki Camiler
   Mektepler / Muallimhaneler
   Türbeler
   SONUÇ
   EKLER
   FOTOĞRAFLAR
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900300
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   343 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat