Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786054031894
156795
Çeviri Kuramları
Çeviri Kuramları #smrgKİTABEVİ
Değişim Yayınları
0.00
6. Baskıdan Çeviri

İçindekiler;
Önsöz
1. Bilim Öncesi Dönem
1.1 Çeviri Kavramı
1.2 Tarihte Çevirmenlerin Rolü
1.3 Çeviri Dönemi olarak Yunan-Roma Antik Dönemi
1.4 Almancalaştırma Eğilimli Çeviri (Luther)
Dil Dizgelerine Bakış
2. Görecelik Temelli Kuramlar
2.1 Dil ve Düşünce Birliği (Humboldt)
2.2 Yabancılaştırıcı Çeviri (Schleiermacher)
2.3 Dil İçeriği Araştırması (Weisgerber)
2.4 Dilbilimsel Görecelik İlkesi (Sapir/Whorf Hipotezi)
2.5 Biçim Odaklı Çeviri (Benjamin)
2.6 Yapısöküm ve Çevrilemezlik (Derrida)
3. Evrensel Çeviri Kuramı
3.1 İletişim Aracı olarak Dil
3.2 Gösterge Kuramları ve Dilin İşlevleri
3.3 Gösterge İçeriği
3.4 Evrensellik Araştırması
3.5 Yapısal Anlambilim 3.6 Mutlak Çevrilebilirlik (Koschmieder)
4. Diller Arası Aktarım Olarak Çeviri Olgusu
4.1 Çağdaş Dilbilimin Bilimsel İlkeleri, MÇ
4.2 Çeviri Olgusunun İletişimkuramsal Modeli (Kade, Neubert)
4.3 KD ve ED arasındaki Potansiyel Karşılıklar
4.4 Translation shifts (Catford)
4.5 Translation quality assessment (House)
4.6 Aktarım süreci olarak çeviri (Wilss)
4.7 Beceri olarak Aktarımın Şemaya Dayandırılması
5. Dil Çifti Odaklı Çeviribilim
5.1 Stylistique comparée (Vinay/Darbelnet, Malblanc)
5.2 Aktarım Prosedürleri (Jumpelt)
5.3 Translation Rules (Newmark)
5.4 Hata Analizi ve Çeviri Eğitimi (Truffaut, Friedrich, Gallagher,
Henschelmann)
Metinlere Bakış
6. Çeviribilim ve Eşdeğerlik Tartışması
6.1 Çıkış Noktası olarak İncil Çevirisi (Nida)
6.2 Çeviri Yöntemi (Nida/Taber)
6.3 Filolojik Kesinlik (Schreiber)
6.4 Normatif Eşdeğerlik Beklentileri (Koller)
6.5 Eşdeğerlik Kavramı
7. Metindilbilim ve Çeviri Açısından Önem Taşıyan Metin Tipolojisi
7.1 Tümce Birleştirme yoluyla Metin Oluşturma (Harweg)
7.2 Sözdizimde Dile Özgü Farklılıklar
7.3 Metinlerde Bölümleme Göstergeleri (Gülich/Raible)
7.4 Çeviri Odaklı Metin Tipolojisi (Reiß)
7.5 Çeviri Açısından Önemli Metin Türleri (Koller)
7.6 Çeviri için Görünüm Listesi (Gerzymisch-Arbogast)
8. Çeviride Edimbilimsel Boyut
8.1 Söz Eylem Kuramı (Austin, Searle)
8.2 Metinlerde Edimsöz Göstergeleri
8.3 Tümcede İşlevsel Bakış Açısı ve Odaklanma
8.4 İletişim Gelenekleri Temelinde Metin Türleri
8.5 Çeviri Yapma Stratejisi (Hönig/Kußmaul)
9. Yazın Çevirisinin Rolü
9.1 Çevirilerde Yazın Niteliği (Lev, Popvi)
9.2 Mimesis olarak Yazın Çevirisi (Steiner)
9.3 Güdüleme içerikli Tekil Çalışmalar (Bassnett, Hermans, Lefevere)
9.4 Çoğuldizge olarak Yazın (Even-Zohar)
9.5 Çevirinin Kültür Tarihi (Özel Araştırma Alanı SFB Göttingen)
Disipline Bakış
10. Alan Kuramı olarak Çeviri Araştırması
10.1 Deneysel Yaklaşım (Holmes)
10.2 Descriptive Translation Studies DTS (Toury)
10.3 Korpüs Çözümlemeleri ve Çeviri Düzenlilikleri (Toury, Baker)
11. Disiplinler arası bir Alan olarak Çeviribilim
11.1 Metinlerin Prototipolojisi (Snell-Hornby)
11.2 Dilbilimsel Kuramların Entegre Edilmesi
11.3 Scenes-and-frames Tasarımı (Vannerem/Snell-Hornby)
11.4 Metin Durumu ve Biçem (Leech/Short)
12. Eylem Kuramı olarak Çeviri Kuramı
12.1 Genel bir Çeviri Kuramı (Vermeer)
12.2 Skopos Kuramı
Eyleme Bakış
13. İşlevsel Çeviri
13.1 Kültürler arası Aktarım olarak Çeviri (Reiß/Vermeer)
13.2 Çevirinin Etkenler Modeli (Reiß)
13.3 Uzman Davranışı olarak Çeviri (Holz-Mänttäri)
13.4 Meslek Profilleri Tasarımı
14. Öğretbilimsel Çeviri Görevi
14.1 Çevirmen Sadakati (Nord)
14.2 Çeviri Görevinin Çözümlenmesi
14.3 Çeviri Sorunları
15. Çeviri ve İdeoloji
15.1 Cultural turn bağlamında Postmodern Akımlar (Arrojo, Venuti)
15.2 Feminist Çeviri (v. Flotow, Wolf)
15.3 Toplumsal Uygulama ve Politik Etik olarak Çeviri (Bhabha, Tymoczko)
15.4 Çeviri Sosyolojisi (Gouanvic, Prun)
Çevirmene Bakış

 • Açıklama
  • 6. Baskıdan Çeviri

   İçindekiler;
   Önsöz
   1. Bilim Öncesi Dönem
   1.1 Çeviri Kavramı
   1.2 Tarihte Çevirmenlerin Rolü
   1.3 Çeviri Dönemi olarak Yunan-Roma Antik Dönemi
   1.4 Almancalaştırma Eğilimli Çeviri (Luther)
   Dil Dizgelerine Bakış
   2. Görecelik Temelli Kuramlar
   2.1 Dil ve Düşünce Birliği (Humboldt)
   2.2 Yabancılaştırıcı Çeviri (Schleiermacher)
   2.3 Dil İçeriği Araştırması (Weisgerber)
   2.4 Dilbilimsel Görecelik İlkesi (Sapir/Whorf Hipotezi)
   2.5 Biçim Odaklı Çeviri (Benjamin)
   2.6 Yapısöküm ve Çevrilemezlik (Derrida)
   3. Evrensel Çeviri Kuramı
   3.1 İletişim Aracı olarak Dil
   3.2 Gösterge Kuramları ve Dilin İşlevleri
   3.3 Gösterge İçeriği
   3.4 Evrensellik Araştırması
   3.5 Yapısal Anlambilim 3.6 Mutlak Çevrilebilirlik (Koschmieder)
   4. Diller Arası Aktarım Olarak Çeviri Olgusu
   4.1 Çağdaş Dilbilimin Bilimsel İlkeleri, MÇ
   4.2 Çeviri Olgusunun İletişimkuramsal Modeli (Kade, Neubert)
   4.3 KD ve ED arasındaki Potansiyel Karşılıklar
   4.4 Translation shifts (Catford)
   4.5 Translation quality assessment (House)
   4.6 Aktarım süreci olarak çeviri (Wilss)
   4.7 Beceri olarak Aktarımın Şemaya Dayandırılması
   5. Dil Çifti Odaklı Çeviribilim
   5.1 Stylistique comparée (Vinay/Darbelnet, Malblanc)
   5.2 Aktarım Prosedürleri (Jumpelt)
   5.3 Translation Rules (Newmark)
   5.4 Hata Analizi ve Çeviri Eğitimi (Truffaut, Friedrich, Gallagher,
   Henschelmann)
   Metinlere Bakış
   6. Çeviribilim ve Eşdeğerlik Tartışması
   6.1 Çıkış Noktası olarak İncil Çevirisi (Nida)
   6.2 Çeviri Yöntemi (Nida/Taber)
   6.3 Filolojik Kesinlik (Schreiber)
   6.4 Normatif Eşdeğerlik Beklentileri (Koller)
   6.5 Eşdeğerlik Kavramı
   7. Metindilbilim ve Çeviri Açısından Önem Taşıyan Metin Tipolojisi
   7.1 Tümce Birleştirme yoluyla Metin Oluşturma (Harweg)
   7.2 Sözdizimde Dile Özgü Farklılıklar
   7.3 Metinlerde Bölümleme Göstergeleri (Gülich/Raible)
   7.4 Çeviri Odaklı Metin Tipolojisi (Reiß)
   7.5 Çeviri Açısından Önemli Metin Türleri (Koller)
   7.6 Çeviri için Görünüm Listesi (Gerzymisch-Arbogast)
   8. Çeviride Edimbilimsel Boyut
   8.1 Söz Eylem Kuramı (Austin, Searle)
   8.2 Metinlerde Edimsöz Göstergeleri
   8.3 Tümcede İşlevsel Bakış Açısı ve Odaklanma
   8.4 İletişim Gelenekleri Temelinde Metin Türleri
   8.5 Çeviri Yapma Stratejisi (Hönig/Kußmaul)
   9. Yazın Çevirisinin Rolü
   9.1 Çevirilerde Yazın Niteliği (Lev, Popvi)
   9.2 Mimesis olarak Yazın Çevirisi (Steiner)
   9.3 Güdüleme içerikli Tekil Çalışmalar (Bassnett, Hermans, Lefevere)
   9.4 Çoğuldizge olarak Yazın (Even-Zohar)
   9.5 Çevirinin Kültür Tarihi (Özel Araştırma Alanı SFB Göttingen)
   Disipline Bakış
   10. Alan Kuramı olarak Çeviri Araştırması
   10.1 Deneysel Yaklaşım (Holmes)
   10.2 Descriptive Translation Studies DTS (Toury)
   10.3 Korpüs Çözümlemeleri ve Çeviri Düzenlilikleri (Toury, Baker)
   11. Disiplinler arası bir Alan olarak Çeviribilim
   11.1 Metinlerin Prototipolojisi (Snell-Hornby)
   11.2 Dilbilimsel Kuramların Entegre Edilmesi
   11.3 Scenes-and-frames Tasarımı (Vannerem/Snell-Hornby)
   11.4 Metin Durumu ve Biçem (Leech/Short)
   12. Eylem Kuramı olarak Çeviri Kuramı
   12.1 Genel bir Çeviri Kuramı (Vermeer)
   12.2 Skopos Kuramı
   Eyleme Bakış
   13. İşlevsel Çeviri
   13.1 Kültürler arası Aktarım olarak Çeviri (Reiß/Vermeer)
   13.2 Çevirinin Etkenler Modeli (Reiß)
   13.3 Uzman Davranışı olarak Çeviri (Holz-Mänttäri)
   13.4 Meslek Profilleri Tasarımı
   14. Öğretbilimsel Çeviri Görevi
   14.1 Çevirmen Sadakati (Nord)
   14.2 Çeviri Görevinin Çözümlenmesi
   14.3 Çeviri Sorunları
   15. Çeviri ve İdeoloji
   15.1 Cultural turn bağlamında Postmodern Akımlar (Arrojo, Venuti)
   15.2 Feminist Çeviri (v. Flotow, Wolf)
   15.3 Toplumsal Uygulama ve Politik Etik olarak Çeviri (Bhabha, Tymoczko)
   15.4 Çeviri Sosyolojisi (Gouanvic, Prun)
   Çevirmene Bakış

   Stok Kodu
   :
   9786054031894
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   358 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2013
   Çeviren
   :
   Emra Durukan
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   156795    Radegundis Stolze    Çeviri Kuramları     Değişim Yayınları        #smrgÇEVİRİ    Çeviribilim    Dilbilim    Kuram                       
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat