Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%5
Çalışma Yaşamında Sinema Hasan Yüksel Çalışma Yaşamında Sinema Hasan Yüksel

#smrgKİTABEVİÇalışma Yaşamında Sinema

Liste Fiyatı : 32,50
İndirimli Fiyat : 30,88
Kazancınız : 1,62
%5
Temin süresi 4 gündür.
Çalışma Yaşamında Sinema
Çalışma Yaşamında Sinema #smrgKİTABEVİ
Ekin Basım Yayın
30.88
İçindekiler
Giriş

Birinci bölüm: sinema kavramı ve kuramsal çerçevesi
1.1. Sinema kavramı
1.2. Sinemanın tarihi
1.3. Sinemanın bir endüstriye dönüşmesi
1.4. Türk sineması ve tarihi geçmişi
1.5. Sosyal politika ekseninde sinema çalışma yaşamı ilişkisi
1.5.1. "sosyal"ve "politika" kavramları
1.5.2. Sosyal politika kavramı ve özellikleri
1.5.3. Sosyal politika-ekonomi ilişkisi
1.5.4. Dar anlamda sosyal politika
1.5.5. Geniş anlamda sosyal politika
1.6. Ulusal ve uluslararası sinemada sosyal sorunların işlenişi
1.6.1. Sosyal politika sinema ilişkisini somutlaştıran filmlere örnekler
1.6.1.1. Uluslararası filmler
1.6.1.1.1. Modern zamanlar
1.6.1.1.2. Rocky 4
1.6.1.1.3. Germinal
1.6.1.1.4. Ten ticareti
1.6.1.1.5. 33
1.6.1.2. Ulusal filmler
1.6.1.2.1. Diyet
1.6.1.2.2. Gurbetçi şaban
1.6.1.2.3. Mandıra filozofu

İkinci bölüm: Emek Kavramının Ortaya Çıkışı
2.1. İlkel toplumlar ve emek
2.2. Tarım devrimi
2.3. Tarım devrimini açıklayan teoriler
2.4. Feodalite ve emek
2.5. Loncalar ve emek
2.6. Sanayi devrimi ve emek
2.6.1. Sanayileşme kuramları ve sonuçları
2.6.1.1. Ekonomik liberalizm
2.6.1.2. Kapitalizm
2.6.1.3. Sosyalizm0
2.6.1.3.1. Ütopik sosyalistler2
2.6.1.3.2. Hristiyan sosyalistler4
2.6.1.3.3. Marksizm (bilimsel sosyalizm)
2.6.1.3.4. Anarşizm

Üçüncü Bölüm: dünyada ve türkiye'de sendikacılık
3.1. Sendika kavramı ve doğuşu
3.2. Sendikaların özellikleri
3.3. Sendikaların görev ve sorumlulukları
3.4. Sendikanın unsurları
3.4.1. Ortak amaç
3.4.2. Serbestçe (izin almadan) kuruluş
3.4.3.tüzel kişilik
3.4.4. Bağımsızlık
3.5. Sendika türleri
3.5.1. İşçi sendikaları
3.5.2. İşveren sendikaları
3.6. Türkiye'de sendikacılık
3.6.1. Cumhuriyet öncesi dönemde sendikacılık
3.6.2. Cumhuriyet sonrası dönemde sendikacılık

Dördüncü bölüm: Göç ve Kentleşme Kavramları
4.1. Kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları
4.2. Dünyada kentleşme ve kentleşmenin tarihi
4.3. Kent türleri
4.3.1. Köy-tarım kent
4.3.2. Uydu kent
4.3.3. Yeni kent
4.3.4. Metropol kent
4.3.5. Küresel (uluslararası/ ulusötesi) kent
4.3.6. Turizm kenti
4.3.7. Teknokent
4.3.8. Yavaş kent (citta slow)
4.3.9. Akıllı kent
4.3.10. Kayıp kent
4.3.11. Yoksul kent
4.3.12. Sürdürülebilir kent
4.4. Kentleşmenin nedenleri
4.4.1. Ekonomik sebepler
4.4.2. Teknolojik sebepler
4.4.3. Siyasi nedenler
4.4.4. Sosyo-psikolojik nedenler
4.5. Türkiye'de kentleşme
4.5.1. Tanzimat fermanı'nın ilanından ıı. Meşrutiyet'e kadar geçen dönem
4.5.2. Plansız dönem
4.5.2.1. Cumhuriyet'in ilanından 1950'ye kadar geçen sürede türkiye'de kentleşme
4.5.3. Planlı dönem
4.5.3.1. 1950-1980 dönemi ve kentleşme
4.5.3.2. 1980 sonrası dönemde kentleşme
4.5.3.2.1. V. Beş yıllık kalkınma planı (1985-1989)
4.5.3.2.2. Vı. Beş yıllık kalkınma planı (1985-1989)
4.5.3.2.3. Vıı. Beş yıllık kalkınma planı (1996-2000)
4.5.3.2.4. Vııı. Beş yıllık kalkınma planı (2001-2005)
4.5.3.2.5. Ix. Beş yıllık kalkınma planı (2007-2013)
4.5.3.2.6. X. Beş yıllık kalkınma planı (2014-2018)
4.6. Türkiye'de kentleşmenin nedenleri
4.6.1. İtici nedenler
4.6.2. İletici nedenler
4.6.3. Çekici nedenler

Beşinci Bölüm: Sermaye Birikimi ve Sendikalaşma Kıskacında Diyet Filmi ve Analizi
5.1. Amaç ve yöntem
5.2. Filmin künyesi
5.3. Filmin yönetmeni
5.4. Filmin konusu
5.5. Filmin anlatım biçimi ve uslüp
5.6. Filmde kullanılan semboller
5.7. Filmde mekân öğesi
5.8. Filmdeki oyuncu tiplemesi
5.9. Filmin bakış açısı
5.10. Filmin öyküsü
5.11. Filmde yaşanan krizler
5.12. Veri analizi ve bulgular

Sonuç ve Değerlendirme

Ekler
Ek 1. Diyet filminde geçen diyaloglar
Ek 2. Filmle ilgili fotoğraflar

Kaynakça

 • Açıklama
  • İçindekiler
   Giriş

   Birinci bölüm: sinema kavramı ve kuramsal çerçevesi
   1.1. Sinema kavramı
   1.2. Sinemanın tarihi
   1.3. Sinemanın bir endüstriye dönüşmesi
   1.4. Türk sineması ve tarihi geçmişi
   1.5. Sosyal politika ekseninde sinema çalışma yaşamı ilişkisi
   1.5.1. "sosyal"ve "politika" kavramları
   1.5.2. Sosyal politika kavramı ve özellikleri
   1.5.3. Sosyal politika-ekonomi ilişkisi
   1.5.4. Dar anlamda sosyal politika
   1.5.5. Geniş anlamda sosyal politika
   1.6. Ulusal ve uluslararası sinemada sosyal sorunların işlenişi
   1.6.1. Sosyal politika sinema ilişkisini somutlaştıran filmlere örnekler
   1.6.1.1. Uluslararası filmler
   1.6.1.1.1. Modern zamanlar
   1.6.1.1.2. Rocky 4
   1.6.1.1.3. Germinal
   1.6.1.1.4. Ten ticareti
   1.6.1.1.5. 33
   1.6.1.2. Ulusal filmler
   1.6.1.2.1. Diyet
   1.6.1.2.2. Gurbetçi şaban
   1.6.1.2.3. Mandıra filozofu

   İkinci bölüm: Emek Kavramının Ortaya Çıkışı
   2.1. İlkel toplumlar ve emek
   2.2. Tarım devrimi
   2.3. Tarım devrimini açıklayan teoriler
   2.4. Feodalite ve emek
   2.5. Loncalar ve emek
   2.6. Sanayi devrimi ve emek
   2.6.1. Sanayileşme kuramları ve sonuçları
   2.6.1.1. Ekonomik liberalizm
   2.6.1.2. Kapitalizm
   2.6.1.3. Sosyalizm0
   2.6.1.3.1. Ütopik sosyalistler2
   2.6.1.3.2. Hristiyan sosyalistler4
   2.6.1.3.3. Marksizm (bilimsel sosyalizm)
   2.6.1.3.4. Anarşizm

   Üçüncü Bölüm: dünyada ve türkiye'de sendikacılık
   3.1. Sendika kavramı ve doğuşu
   3.2. Sendikaların özellikleri
   3.3. Sendikaların görev ve sorumlulukları
   3.4. Sendikanın unsurları
   3.4.1. Ortak amaç
   3.4.2. Serbestçe (izin almadan) kuruluş
   3.4.3.tüzel kişilik
   3.4.4. Bağımsızlık
   3.5. Sendika türleri
   3.5.1. İşçi sendikaları
   3.5.2. İşveren sendikaları
   3.6. Türkiye'de sendikacılık
   3.6.1. Cumhuriyet öncesi dönemde sendikacılık
   3.6.2. Cumhuriyet sonrası dönemde sendikacılık

   Dördüncü bölüm: Göç ve Kentleşme Kavramları
   4.1. Kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları
   4.2. Dünyada kentleşme ve kentleşmenin tarihi
   4.3. Kent türleri
   4.3.1. Köy-tarım kent
   4.3.2. Uydu kent
   4.3.3. Yeni kent
   4.3.4. Metropol kent
   4.3.5. Küresel (uluslararası/ ulusötesi) kent
   4.3.6. Turizm kenti
   4.3.7. Teknokent
   4.3.8. Yavaş kent (citta slow)
   4.3.9. Akıllı kent
   4.3.10. Kayıp kent
   4.3.11. Yoksul kent
   4.3.12. Sürdürülebilir kent
   4.4. Kentleşmenin nedenleri
   4.4.1. Ekonomik sebepler
   4.4.2. Teknolojik sebepler
   4.4.3. Siyasi nedenler
   4.4.4. Sosyo-psikolojik nedenler
   4.5. Türkiye'de kentleşme
   4.5.1. Tanzimat fermanı'nın ilanından ıı. Meşrutiyet'e kadar geçen dönem
   4.5.2. Plansız dönem
   4.5.2.1. Cumhuriyet'in ilanından 1950'ye kadar geçen sürede türkiye'de kentleşme
   4.5.3. Planlı dönem
   4.5.3.1. 1950-1980 dönemi ve kentleşme
   4.5.3.2. 1980 sonrası dönemde kentleşme
   4.5.3.2.1. V. Beş yıllık kalkınma planı (1985-1989)
   4.5.3.2.2. Vı. Beş yıllık kalkınma planı (1985-1989)
   4.5.3.2.3. Vıı. Beş yıllık kalkınma planı (1996-2000)
   4.5.3.2.4. Vııı. Beş yıllık kalkınma planı (2001-2005)
   4.5.3.2.5. Ix. Beş yıllık kalkınma planı (2007-2013)
   4.5.3.2.6. X. Beş yıllık kalkınma planı (2014-2018)
   4.6. Türkiye'de kentleşmenin nedenleri
   4.6.1. İtici nedenler
   4.6.2. İletici nedenler
   4.6.3. Çekici nedenler

   Beşinci Bölüm: Sermaye Birikimi ve Sendikalaşma Kıskacında Diyet Filmi ve Analizi
   5.1. Amaç ve yöntem
   5.2. Filmin künyesi
   5.3. Filmin yönetmeni
   5.4. Filmin konusu
   5.5. Filmin anlatım biçimi ve uslüp
   5.6. Filmde kullanılan semboller
   5.7. Filmde mekân öğesi
   5.8. Filmdeki oyuncu tiplemesi
   5.9. Filmin bakış açısı
   5.10. Filmin öyküsü
   5.11. Filmde yaşanan krizler
   5.12. Veri analizi ve bulgular

   Sonuç ve Değerlendirme

   Ekler
   Ek 1. Diyet filminde geçen diyaloglar
   Ek 2. Filmle ilgili fotoğraflar

   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786053274629
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   292 s.
   Basım Yeri
   :
   Bursa
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Çeviren
   :
   Mehmet Emin Özcan
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   195971    Hasan Yüksel    Çalışma Yaşamında Sinema     Ekin Basım Yayın        #smrgÇEVİRİ    Sinema    Sinema Sanatı    Sosyoloji    Kuram                       
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat