Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Bitlis Efsaneleri - Psiko-Sosyal ve Arketipsel Çözümleme Oğuz Doğan

#smrgKİTABEVİBitlis Efsaneleri - Psiko-Sosyal ve Arketipsel Çözümleme -

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 56,00
Kazancınız : 14,00
%20
Temin süresi 4 gündür.
9786257900263
200914
Bitlis Efsaneleri - Psiko-Sosyal ve Arketipsel Çözümleme -
Bitlis Efsaneleri - Psiko-Sosyal ve Arketipsel Çözümleme - #smrgKİTABEVİ
Libra Kitap
56.00
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis, geçiş yolları üzerinde bulunmasından dolayı tarihsel süreç içerisinde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Şehir, bu yapısından ötürü kültürel açıdan oldukça zengindir. Özellikle kaynağını mitik dönemden alan yöre efsaneleri, sözü edilen kültürel zenginliğin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmamızda toplumsal tecrübe gömüsü niteliğinde olan yöre efsaneleri saha çalışmaları neticesinde derlenerek kayıt altına alınmıştır. Böylelikle sözlü kültür geleneği içerisinde yok olup gitme tehlikesi altında olan Bitlis efsaneleri, ölümsüzleştirilmiş ve kültürel mirasa kazandırılmaya çalışılmıştır.

İÇİNDEKİLER
RESİMLER LİSTESİ
HARİTALAR LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
TABLOLAR LİSTESİ
KISALTMALAR
ÖN SÖZ
GİRİŞ
I. BİTLİS VE BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Bitlis'in Tarihi, Coğrafyası ve Kültürel Yapısı
Bitlis'in Adı ve Tarih İçerisindeki Yeri
İlçeleri
Coğrafî Durumu ve Nüfusu
Kültürel Yapısı
II. EFSANE HAKKINDA GENEL BİLGİ, EFSANENİN DİĞER TÜRLERLE İLİŞKİSİ
Efsane Hakkında Genel Bilgi
Efsanelerin Türk Halk Edebiyatı İçerisindeki Yeri
III. BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Bitlis Efsanelerinin Anlatılma Ortamı ve Anlatıcıları
Bitlis Efsaneleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
BİRİNCİ BÖLÜM BİTLİS EFSANELERİNİN TASNİFİ VE TAHLİLİ
Oluşum Efsaneleri
Gök Cisimlerinin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
Ağaçların Oluşumuyla İlgili Efsaneler
Çeşmelerin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
Dönüşüm Efsaneleri
Taş Kesilme Efsaneleri
Diğer Dönüşüm Efsaneleri
Tabiat Unsurları ile İlgili Efsaneler
Coğrafî Şekillerle İlgili Efsaneler
Göller ve Sularla İlgili Efsaneler
Dinî Nitelikli Efsaneler
Din Büyükleri ile İlgili Efsaneler
Hz. Hızır ile İlgili Efsaneler
Eren ve Evliyalarla İlgili Efsaneler
Yatır, Türbe ve Ziyaret Yerleriyle İlgili Efsaneler
Şehitlerle İlgili Efsaneler
Hz. Ali ile İlgili Efsaneler
Çeşitli Vasıflarıyla Öne Çıkan Kişilerle İlgili Efsaneler (Kör, Cimri, Deli)
Tarihî Efsaneler
Tarihî Şahsiyetler ile İlgili Efsaneler
Tarihî Yapılarla İlgili Efsaneler
Tarihî Hazinelerle İlgili Efsaneler
Tarihî Toplumsal Olaylarla İlgili Efsaneler
Yerleşim Yerlerinin Adlarına Bağlı Anlatılan Efsaneler
İlçelerle ilgili Efsaneler
Köy ve Mahallelerle İlgili Efsaneler
Hayvanlar ile İlgili Efsaneler
Olağanüstü Varlıklar İle İlgili Efsaneler
Alkarısı (Albastı), Şubato ile İlgili Efsaneler
Cinlerle İlgili Efsaneler
İKİNCİ BÖLÜM
İBİTLİS EFSANELERİNİN ARKETİPSEL TAHLİLİ
Self (Ben/ Kendilik) Arketipi
Gölge (Shadow) Arketipi
Anima ve Animus Arketipleri
İç Benlik (Yüce Bilge) Arketipi
Persona (Maske) Arketipi
Kahraman (Savaşçı) Arketipi
Asi Arketipi
Anne Arketipi
Yetim Arketipi
Gezgin Arketipi
Kurban/ Fedakâr Arketipi
Masum Arketipi
Hilebaz/ BüyücüArketipi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİTLİS EFSANELERİNE SEMBOLİK VE PSİKO-SOSYAL YAKLAŞIM
Bitlis Efsanelerinde Çeşitli Kültler ve Sembolik Unsurlar
Atalar Kültü
Tabiat Kültlerine Bağlı Unsurlar
Kutsanan Dağ Kültü
Mitik Kökenden İslamî İnanışa Ağaç
Yüce Ana: Mağara Kültü
Şifalı Taş Kültü
Mitik Varoluş Kaynağı: Kutsal Kaynaklı Su
Doğum ve Yeniden Doğumda Toprak Kültü
Ateş/Ocak Kültü ve Ateşin Sembolik Dili
Hayvan Kültlerine Bağlı Unsurlar
Kaplumbağa Miti
Geyik Miti
Kuş Miti
Formülistik Sayılar
Renk Sembolizmi
Bitlis Efsanelerine Psiko-Sosyal Yaklaşım
Türbelerle İlgili İnanış ve Ritüeller
Bitlis Efsanelerinde Şamanizm'in İzleri
Rüyaların Mitik Önemi
Bitlis Efsanelerinin Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından Önemi
Bilişsel Değerler veya Bilgi Değerleri (Olumlu: Doğru; Olumsuz: Yanlış)
Ahlâkî Değerler (Olumlu: İyi; Olumsuz: Kötü)
Estetik Değerler (Olumlu: Güzel; Olumsuz: Çirkin)
Dinsel Değerler (Olumlu: Sevap; Olumsuz: Günah)
Bitlis Efsanelerinin Eğitim ve İnanış Açısından Önemi
Bitlis Efsanelerinin İl Turizmine Olan Etkisi
Bitlis Efsanelerinin Medya ve Reklam Açısından Değeri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM METİNLER
Gök Cisimlerinin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
Ağaçların Oluşumuyla İlgili Efsaneler
Çeşmelerin Oluşumuyla Alakalı Efsaneler
Dönüşüm Efsaneleri
Taş Kesilme Efsaneleri
Diğer Dönüşüm Efsaneleri
Tabiat Unsurları İle İlgili Efsaneler
Coğrafî Şekillerle İlgili Efsaneler
Göller ve Sularla İlgili Efsaneler
Dinî Nitelikli Efsaneler
Din Büyükleri ile İlgili Efsaneler
Hz. Hızır ile İlgili Efsaneler
Erenler ve Evliyalarla İlgili Efsaneler
Yatır, Türbe ve Ziyaret Yerleri İlgili Efsaneler
Şehitlerle İlgili Efsaneler
Hz. Ali ile İlgili Efsaneler
Çeşitli Vasıflarıyla Öne Çıkan Kişilerle İlgili Efsaneler (Kör, Cimri, Deli)
Tarihî Efsaneler
Tarihî Şahsiyetler ile İlgili Efsaneler
Tarihî Yapılarla İlgili Efsaneler
Tarihî Hazinelerle İlgili Efsaneler
Tarihî Toplumsal Olaylarla İlgili Efsaneler
Yerleşim Yerlerinin Adlarına Bağlı Anlatılan Efsaneler
İlçelerle ilgili Efsaneler
Köy ve Mahallelerle İlgili Efsaneler
Hayvanlar ile İlgili Efsaneler
Olağanüstü Varlıklar ile İlgili Efsaneler
Alkarısı (Albastı), Şubato ile İlgili Efsaneler
Cinlerle İlgili Efsaneler
SONUÇ
KAYNAKÇA
DİZİN

 • Açıklama
  • Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis, geçiş yolları üzerinde bulunmasından dolayı tarihsel süreç içerisinde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Şehir, bu yapısından ötürü kültürel açıdan oldukça zengindir. Özellikle kaynağını mitik dönemden alan yöre efsaneleri, sözü edilen kültürel zenginliğin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmamızda toplumsal tecrübe gömüsü niteliğinde olan yöre efsaneleri saha çalışmaları neticesinde derlenerek kayıt altına alınmıştır. Böylelikle sözlü kültür geleneği içerisinde yok olup gitme tehlikesi altında olan Bitlis efsaneleri, ölümsüzleştirilmiş ve kültürel mirasa kazandırılmaya çalışılmıştır.

   İÇİNDEKİLER
   RESİMLER LİSTESİ
   HARİTALAR LİSTESİ
   ŞEKİLLER LİSTESİ
   TABLOLAR LİSTESİ
   KISALTMALAR
   ÖN SÖZ
   GİRİŞ
   I. BİTLİS VE BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
   Bitlis'in Tarihi, Coğrafyası ve Kültürel Yapısı
   Bitlis'in Adı ve Tarih İçerisindeki Yeri
   İlçeleri
   Coğrafî Durumu ve Nüfusu
   Kültürel Yapısı
   II. EFSANE HAKKINDA GENEL BİLGİ, EFSANENİN DİĞER TÜRLERLE İLİŞKİSİ
   Efsane Hakkında Genel Bilgi
   Efsanelerin Türk Halk Edebiyatı İçerisindeki Yeri
   III. BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
   Bitlis Efsanelerinin Anlatılma Ortamı ve Anlatıcıları
   Bitlis Efsaneleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
   BİRİNCİ BÖLÜM BİTLİS EFSANELERİNİN TASNİFİ VE TAHLİLİ
   Oluşum Efsaneleri
   Gök Cisimlerinin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
   Ağaçların Oluşumuyla İlgili Efsaneler
   Çeşmelerin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
   Dönüşüm Efsaneleri
   Taş Kesilme Efsaneleri
   Diğer Dönüşüm Efsaneleri
   Tabiat Unsurları ile İlgili Efsaneler
   Coğrafî Şekillerle İlgili Efsaneler
   Göller ve Sularla İlgili Efsaneler
   Dinî Nitelikli Efsaneler
   Din Büyükleri ile İlgili Efsaneler
   Hz. Hızır ile İlgili Efsaneler
   Eren ve Evliyalarla İlgili Efsaneler
   Yatır, Türbe ve Ziyaret Yerleriyle İlgili Efsaneler
   Şehitlerle İlgili Efsaneler
   Hz. Ali ile İlgili Efsaneler
   Çeşitli Vasıflarıyla Öne Çıkan Kişilerle İlgili Efsaneler (Kör, Cimri, Deli)
   Tarihî Efsaneler
   Tarihî Şahsiyetler ile İlgili Efsaneler
   Tarihî Yapılarla İlgili Efsaneler
   Tarihî Hazinelerle İlgili Efsaneler
   Tarihî Toplumsal Olaylarla İlgili Efsaneler
   Yerleşim Yerlerinin Adlarına Bağlı Anlatılan Efsaneler
   İlçelerle ilgili Efsaneler
   Köy ve Mahallelerle İlgili Efsaneler
   Hayvanlar ile İlgili Efsaneler
   Olağanüstü Varlıklar İle İlgili Efsaneler
   Alkarısı (Albastı), Şubato ile İlgili Efsaneler
   Cinlerle İlgili Efsaneler
   İKİNCİ BÖLÜM
   İBİTLİS EFSANELERİNİN ARKETİPSEL TAHLİLİ
   Self (Ben/ Kendilik) Arketipi
   Gölge (Shadow) Arketipi
   Anima ve Animus Arketipleri
   İç Benlik (Yüce Bilge) Arketipi
   Persona (Maske) Arketipi
   Kahraman (Savaşçı) Arketipi
   Asi Arketipi
   Anne Arketipi
   Yetim Arketipi
   Gezgin Arketipi
   Kurban/ Fedakâr Arketipi
   Masum Arketipi
   Hilebaz/ BüyücüArketipi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   BİTLİS EFSANELERİNE SEMBOLİK VE PSİKO-SOSYAL YAKLAŞIM
   Bitlis Efsanelerinde Çeşitli Kültler ve Sembolik Unsurlar
   Atalar Kültü
   Tabiat Kültlerine Bağlı Unsurlar
   Kutsanan Dağ Kültü
   Mitik Kökenden İslamî İnanışa Ağaç
   Yüce Ana: Mağara Kültü
   Şifalı Taş Kültü
   Mitik Varoluş Kaynağı: Kutsal Kaynaklı Su
   Doğum ve Yeniden Doğumda Toprak Kültü
   Ateş/Ocak Kültü ve Ateşin Sembolik Dili
   Hayvan Kültlerine Bağlı Unsurlar
   Kaplumbağa Miti
   Geyik Miti
   Kuş Miti
   Formülistik Sayılar
   Renk Sembolizmi
   Bitlis Efsanelerine Psiko-Sosyal Yaklaşım
   Türbelerle İlgili İnanış ve Ritüeller
   Bitlis Efsanelerinde Şamanizm'in İzleri
   Rüyaların Mitik Önemi
   Bitlis Efsanelerinin Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından Önemi
   Bilişsel Değerler veya Bilgi Değerleri (Olumlu: Doğru; Olumsuz: Yanlış)
   Ahlâkî Değerler (Olumlu: İyi; Olumsuz: Kötü)
   Estetik Değerler (Olumlu: Güzel; Olumsuz: Çirkin)
   Dinsel Değerler (Olumlu: Sevap; Olumsuz: Günah)
   Bitlis Efsanelerinin Eğitim ve İnanış Açısından Önemi
   Bitlis Efsanelerinin İl Turizmine Olan Etkisi
   Bitlis Efsanelerinin Medya ve Reklam Açısından Değeri
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM METİNLER
   Gök Cisimlerinin Oluşumuyla İlgili Efsaneler
   Ağaçların Oluşumuyla İlgili Efsaneler
   Çeşmelerin Oluşumuyla Alakalı Efsaneler
   Dönüşüm Efsaneleri
   Taş Kesilme Efsaneleri
   Diğer Dönüşüm Efsaneleri
   Tabiat Unsurları İle İlgili Efsaneler
   Coğrafî Şekillerle İlgili Efsaneler
   Göller ve Sularla İlgili Efsaneler
   Dinî Nitelikli Efsaneler
   Din Büyükleri ile İlgili Efsaneler
   Hz. Hızır ile İlgili Efsaneler
   Erenler ve Evliyalarla İlgili Efsaneler
   Yatır, Türbe ve Ziyaret Yerleri İlgili Efsaneler
   Şehitlerle İlgili Efsaneler
   Hz. Ali ile İlgili Efsaneler
   Çeşitli Vasıflarıyla Öne Çıkan Kişilerle İlgili Efsaneler (Kör, Cimri, Deli)
   Tarihî Efsaneler
   Tarihî Şahsiyetler ile İlgili Efsaneler
   Tarihî Yapılarla İlgili Efsaneler
   Tarihî Hazinelerle İlgili Efsaneler
   Tarihî Toplumsal Olaylarla İlgili Efsaneler
   Yerleşim Yerlerinin Adlarına Bağlı Anlatılan Efsaneler
   İlçelerle ilgili Efsaneler
   Köy ve Mahallelerle İlgili Efsaneler
   Hayvanlar ile İlgili Efsaneler
   Olağanüstü Varlıklar ile İlgili Efsaneler
   Alkarısı (Albastı), Şubato ile İlgili Efsaneler
   Cinlerle İlgili Efsaneler
   SONUÇ
   KAYNAKÇA
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9786257900263
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   386 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat