Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%25
Atatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri Anıl Çeçen Atatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri Anıl Çeçen

#smrgKİTABEVİAtatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri

Liste Fiyatı : 36,00
İndirimli Fiyat : 27,00
Kazancınız : 9,00
%25
Temin süresi 4 gündür.
9789752466159
102184
Atatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri
Atatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri #smrgKİTABEVİ
Tarihçi Kitabevi
27.00
Atatürk'ün Cumhuriyet rejimini dayandırdığı Halkçılık anlayışının halk okulları ve ulusal kültür merkezleri olarak kurmuş olduğu Halkevleri hakkında ilk yapılan bilimsel araştırma, bu kitap ile Türk okuruna ulaşmaktadır. Daha sonralan bazı Anadolu üniversitelerinde bu konu ile ilgili yüksek lisans çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devlet modeli oluşturulurken katı bir milliyetçilik baskısı uygulanmamış ve halkçılık anlayışına dayanan bir ulus devlet, Halkevleri sayesinde kurulabilmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan ve devleti kurduktan sonra ortaya koyduğu devlet modelini geleceğe dönük çizgide kurumlaştırırken, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte Halkevleri'ni de aynı dönemde kurmuştur. Halkçılık anlayışına dayalı bir ulus devlet kurulurken Türk tarihi ve Türk dili esas alınmış ve bu siyasal birikim, Halkevleri gibi bir yaygın eğitim kuruluşu ile halk kitlelerinin tabanına ulaştırılmıştır.

Çok uluslu imparatorluktan geri kalan eski Osmanlı ahalisi ulus devlet çatısı altında bütünleştirilirken, birbirinden farklı toplumsal gruplar halkçılık uygulamalan üzerinden Halkevleri aracılığı ile kaynaştınlmaya çalışılmıştır. Az zamanda il ve ilçelerde 500'e yakın Halkevi şubesi, köylerde ise 5000 civarında Halk Odası devreye girerek ulus devletin halkçılık temeline oturtulması doğrultusunda, halka doğru yönelen ve halkın ayağına giden çalışmalar yapılmıştır.

Halkevleri, Köy Enstitüleri ve Millet Mektepleri ile birlikte Kemalist rejimin toplumsal kurumlan olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Din sorunu yüzünden Köy Enstitüleri üzerinde epeyce çalışmalar yapılmıştır. Sovyetler Birliği nedeniyle ise Halkevleri ile ilgili gereken çalışmalar soğuk savaş yıllannda yapılamamıştır.

Cumhuriyet rejimi kurulurken, laik devlet modeli ile birlikte halkçı çizgide toplumsal örgütlenme yapılanmasına öncelik verilmiştir. Emperyalizm ikinci dünya savaşı sonrasında merkezi alana gelirken, hem Köy Enstitüleri hem de Halkevleri dış baskı ile kapattırılmıştır. Böylece laik ve çağdaş ulus devlet tasfiye edilerek, alt kimliklerin hortlatıldığı bir model ile yeniden hem şeriat toplumuna, hem de alt kimlikçi eyaletler ile emperyalizmin güdümlediği uzaktan kumandalı federasyon sistemine doğru Türkiye zorlanmıştır.

Küreselleşme döneminde Türkiye Cumhuriyeti bütün bölge ülkeleri ile birlikte yeniden ortaçağ düzenine doğru yönlendirilirken, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş bir devlet olmasına sağlayan kuramlardan birisi olarak, Halkevleri modelinin bugünün koşullarında yeniden ele alınarak tartışılması gerekmektedir. İşte o zaman, Atatürk'ün neden etnik alt kimlikçiliğe karşı çıktığı ve bunun yerine halkçı bir ulusçuluğu dayanışmacı ve bütünleştirici çizgide benimsediği daha iyi anlaşılacaktır.

Misakı Milli sınırları içinde üniter devletin kurulmasında, Halkevleri üzerinden geliştirilen halkçılık anlayışının önemli bir bütünleştirici rolü bulunmaktadır. Bu kitap, yazılışından otuz yıl sonra bu gerçekleri genç kuşaklara anlatmak için üçüncü kez yeniden yayınlanmaktadır.

ANIL ÇEÇEN 1948 tarihinde Ankara'da doğdu.1966 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde asistan oldu.

Ankara'da yayınlanan Ulus, Barış, Halkçı, Yenigün, Güneş, Ayyıldız gibi günlük gazetelerde araştırmacı ve köşe yazarı olarak görev yaptı. 1970'li yıllarda Adım dergisini arkadaşları ile birlikte yayınladı. Halkevleri dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

1978 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde Genel Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladı. 1974-1975 yılları arasında Halkevleri genel sekreterliği, 1975-1977 yıllarında Halkevleri Gen. Yönetim Başkanlığı görevlerinde bulundu.1972-1978 yılları arasında Halkevleri Atatürk Enstitüsü Gen. Sekreterliği görevini sürdürdü. 1976-1978 yılları arasında UNESCO Eğitim Komisyonu sekreterliği görevini, 1976-1986 yıllarında Ankara Sanat Kurumu Başkanlığı görevini yaptı.

1990 yılında arkadaşları ile Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. Kurucu olarak ve genel başkan yardımcısı olarak on yılı aşkın derneğin yönetiminde bulundu. 2000'li yıllarda Ankara'da Türkiye'nin ilk ulusal düşünce kuruluşu olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun kurucusu oldu ve beş yıl süre ile yönetiminde görev yaptı Avrasya dosyası, Stratejik Analiz, jeopolitik, 2023, Müdafai Hukuk, Düşün Yazıları, Yankı gibi aylık dergilerde üç yüzden fazla makalesi yayınlandı. Haftalık yayınlanan Ulus gazetesinde makaleleri yayınlandı. Halen kemalistyaklasim.info isimli internet sitesinde beş yüzü aşkın makalesi yayınlanmaktadır.

1985 yılında, Genel Kamu Hukuku alanında doçentlik ünvanını kazandı. 1990 yılında Genel Kamu Hukuku dalında profesör oldu. Ankara Hukuk Fakültesinde Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları, Siyaset Bilimi, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında dersler verdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler verdi. 1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. 1997-2000 yıllarında insan haklarından sorumlu devlet bakanlığı danışmanı olarak görev aldı. Uluslararası insan hakları konferanslarında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etti. 1990 yılında Türkoloji ve Hungaroloji uzmanları ile birlikte Türk-Macar Dostluk Derneği'ni kurdu. Yirmi yıl bu derneğin başkanlığını yürüttü. Halen Ankara Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku anabilim dalı başkanı ve Kamu Hukuku bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır.

Anıl Çeçen'in, eserleri şunlardır;
Sendikalizm, Ankara 1970; Türkiye'de Sendikacılık, Özgür İnsan Yayınları, Ankara 1973;
Adalet Kavramı, May Yayınları, İstanbul 1981;
Sosyal Demokrasi, Devinim Yayınları, Ankara 1984;
Kültür ve Politika, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996;
Atatürk ve Cumhuriyet, İmge Kitabevi, Ankara 1995;
Düşünce Hukuku, Doruk Yayınları, Ankara 1995;
Ulusal Sol, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005;
Atatürk ve Avrasya, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul;
Halkevleri, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2000;
İnsan Hakları, Savaş Yayınları, Ankara 2000;
İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yayınları, Ankara 1999;
Çeçenistan Dosyası, Avrasya Yayınları, Ankara 2002;
Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti, Fark Yayınları, Ankara 2002;
Kemalizm, Fark Yayınları, Ankara 2006;
Türk Devletleri, Fark Yayınları, Ankara 2006;
Türkiye ve Avrasya, Fark Yayınları, Ankara 2006;
Türkiye'nin B Planı, Fark Yayınları, Ankara 2007;
Türkiye'nin Avrupa Macerası, Fark Yayınları, Ankara 2008;
Kıbrıs Çıkmazı, Fark Yayınları, Ankara 2008;
Güncel Kemalizm, Kilit Yayınları, Ankara 2009;
ADD'nin Kitabı, Tekin Yayınları, İstanbul 2010;
Günümüzde Atatürkçülük, Togan Yayınları, İstanbul 2013;
Türkiye'nin Birliği, Togan Yayınları, İstanbul 2013;
Türkiye'nin Kanunu, İleri Yayınları, İstanbul 2015.

 • Açıklama
  • Atatürk'ün Cumhuriyet rejimini dayandırdığı Halkçılık anlayışının halk okulları ve ulusal kültür merkezleri olarak kurmuş olduğu Halkevleri hakkında ilk yapılan bilimsel araştırma, bu kitap ile Türk okuruna ulaşmaktadır. Daha sonralan bazı Anadolu üniversitelerinde bu konu ile ilgili yüksek lisans çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devlet modeli oluşturulurken katı bir milliyetçilik baskısı uygulanmamış ve halkçılık anlayışına dayanan bir ulus devlet, Halkevleri sayesinde kurulabilmiştir.

   Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan ve devleti kurduktan sonra ortaya koyduğu devlet modelini geleceğe dönük çizgide kurumlaştırırken, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte Halkevleri'ni de aynı dönemde kurmuştur. Halkçılık anlayışına dayalı bir ulus devlet kurulurken Türk tarihi ve Türk dili esas alınmış ve bu siyasal birikim, Halkevleri gibi bir yaygın eğitim kuruluşu ile halk kitlelerinin tabanına ulaştırılmıştır.

   Çok uluslu imparatorluktan geri kalan eski Osmanlı ahalisi ulus devlet çatısı altında bütünleştirilirken, birbirinden farklı toplumsal gruplar halkçılık uygulamalan üzerinden Halkevleri aracılığı ile kaynaştınlmaya çalışılmıştır. Az zamanda il ve ilçelerde 500'e yakın Halkevi şubesi, köylerde ise 5000 civarında Halk Odası devreye girerek ulus devletin halkçılık temeline oturtulması doğrultusunda, halka doğru yönelen ve halkın ayağına giden çalışmalar yapılmıştır.

   Halkevleri, Köy Enstitüleri ve Millet Mektepleri ile birlikte Kemalist rejimin toplumsal kurumlan olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Din sorunu yüzünden Köy Enstitüleri üzerinde epeyce çalışmalar yapılmıştır. Sovyetler Birliği nedeniyle ise Halkevleri ile ilgili gereken çalışmalar soğuk savaş yıllannda yapılamamıştır.

   Cumhuriyet rejimi kurulurken, laik devlet modeli ile birlikte halkçı çizgide toplumsal örgütlenme yapılanmasına öncelik verilmiştir. Emperyalizm ikinci dünya savaşı sonrasında merkezi alana gelirken, hem Köy Enstitüleri hem de Halkevleri dış baskı ile kapattırılmıştır. Böylece laik ve çağdaş ulus devlet tasfiye edilerek, alt kimliklerin hortlatıldığı bir model ile yeniden hem şeriat toplumuna, hem de alt kimlikçi eyaletler ile emperyalizmin güdümlediği uzaktan kumandalı federasyon sistemine doğru Türkiye zorlanmıştır.

   Küreselleşme döneminde Türkiye Cumhuriyeti bütün bölge ülkeleri ile birlikte yeniden ortaçağ düzenine doğru yönlendirilirken, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş bir devlet olmasına sağlayan kuramlardan birisi olarak, Halkevleri modelinin bugünün koşullarında yeniden ele alınarak tartışılması gerekmektedir. İşte o zaman, Atatürk'ün neden etnik alt kimlikçiliğe karşı çıktığı ve bunun yerine halkçı bir ulusçuluğu dayanışmacı ve bütünleştirici çizgide benimsediği daha iyi anlaşılacaktır.

   Misakı Milli sınırları içinde üniter devletin kurulmasında, Halkevleri üzerinden geliştirilen halkçılık anlayışının önemli bir bütünleştirici rolü bulunmaktadır. Bu kitap, yazılışından otuz yıl sonra bu gerçekleri genç kuşaklara anlatmak için üçüncü kez yeniden yayınlanmaktadır.

   ANIL ÇEÇEN 1948 tarihinde Ankara'da doğdu.1966 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde asistan oldu.

   Ankara'da yayınlanan Ulus, Barış, Halkçı, Yenigün, Güneş, Ayyıldız gibi günlük gazetelerde araştırmacı ve köşe yazarı olarak görev yaptı. 1970'li yıllarda Adım dergisini arkadaşları ile birlikte yayınladı. Halkevleri dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

   1978 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde Genel Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladı. 1974-1975 yılları arasında Halkevleri genel sekreterliği, 1975-1977 yıllarında Halkevleri Gen. Yönetim Başkanlığı görevlerinde bulundu.1972-1978 yılları arasında Halkevleri Atatürk Enstitüsü Gen. Sekreterliği görevini sürdürdü. 1976-1978 yılları arasında UNESCO Eğitim Komisyonu sekreterliği görevini, 1976-1986 yıllarında Ankara Sanat Kurumu Başkanlığı görevini yaptı.

   1990 yılında arkadaşları ile Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. Kurucu olarak ve genel başkan yardımcısı olarak on yılı aşkın derneğin yönetiminde bulundu. 2000'li yıllarda Ankara'da Türkiye'nin ilk ulusal düşünce kuruluşu olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun kurucusu oldu ve beş yıl süre ile yönetiminde görev yaptı Avrasya dosyası, Stratejik Analiz, jeopolitik, 2023, Müdafai Hukuk, Düşün Yazıları, Yankı gibi aylık dergilerde üç yüzden fazla makalesi yayınlandı. Haftalık yayınlanan Ulus gazetesinde makaleleri yayınlandı. Halen kemalistyaklasim.info isimli internet sitesinde beş yüzü aşkın makalesi yayınlanmaktadır.

   1985 yılında, Genel Kamu Hukuku alanında doçentlik ünvanını kazandı. 1990 yılında Genel Kamu Hukuku dalında profesör oldu. Ankara Hukuk Fakültesinde Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları, Siyaset Bilimi, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında dersler verdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler verdi. 1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. 1997-2000 yıllarında insan haklarından sorumlu devlet bakanlığı danışmanı olarak görev aldı. Uluslararası insan hakları konferanslarında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etti. 1990 yılında Türkoloji ve Hungaroloji uzmanları ile birlikte Türk-Macar Dostluk Derneği'ni kurdu. Yirmi yıl bu derneğin başkanlığını yürüttü. Halen Ankara Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku anabilim dalı başkanı ve Kamu Hukuku bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır.

   Anıl Çeçen'in, eserleri şunlardır;
   Sendikalizm, Ankara 1970; Türkiye'de Sendikacılık, Özgür İnsan Yayınları, Ankara 1973;
   Adalet Kavramı, May Yayınları, İstanbul 1981;
   Sosyal Demokrasi, Devinim Yayınları, Ankara 1984;
   Kültür ve Politika, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996;
   Atatürk ve Cumhuriyet, İmge Kitabevi, Ankara 1995;
   Düşünce Hukuku, Doruk Yayınları, Ankara 1995;
   Ulusal Sol, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005;
   Atatürk ve Avrasya, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul;
   Halkevleri, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2000;
   İnsan Hakları, Savaş Yayınları, Ankara 2000;
   İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yayınları, Ankara 1999;
   Çeçenistan Dosyası, Avrasya Yayınları, Ankara 2002;
   Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti, Fark Yayınları, Ankara 2002;
   Kemalizm, Fark Yayınları, Ankara 2006;
   Türk Devletleri, Fark Yayınları, Ankara 2006;
   Türkiye ve Avrasya, Fark Yayınları, Ankara 2006;
   Türkiye'nin B Planı, Fark Yayınları, Ankara 2007;
   Türkiye'nin Avrupa Macerası, Fark Yayınları, Ankara 2008;
   Kıbrıs Çıkmazı, Fark Yayınları, Ankara 2008;
   Güncel Kemalizm, Kilit Yayınları, Ankara 2009;
   ADD'nin Kitabı, Tekin Yayınları, İstanbul 2010;
   Günümüzde Atatürkçülük, Togan Yayınları, İstanbul 2013;
   Türkiye'nin Birliği, Togan Yayınları, İstanbul 2013;
   Türkiye'nin Kanunu, İleri Yayınları, İstanbul 2015.

   Stok Kodu
   :
   9789752466159
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   448 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Çeviren
   :
   14x21
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat