Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
303026662
26662
Anadolu Selçuklu Devleti
Anadolu Selçuklu Devleti #smrgSAHAF
Onur Yayınları
0.00
Anadolu Selçuklu Devletinin oluşumu, Cumhuriyetin üzerinde inşa edildiği toplumsal yapının ilk biçimlenişiyle örtüşür. Türklerin ilk kültür biçimlerinin, Acem ve Arap kültürleriyle ayrı yönlerden karşılaştığı ve etkilendiği, Anadolu'da bulduğu farklı kültürlerle yeni bir sentez arayışına çekildiği zengin bir etkileşim, bu dönemin belirleyici özellikleri arasındadır. Dinlerin, dillerin, törelerin, mülkiyet, üretim ve ticaretin birbirini sürekli etkilediği yeni insan arayışının temelinde de, bu etkileşim ve kaynaşma gizlidir.
(Arka Kapak)

İÇİNDEKİLER

7 Önsöz
11 Giriş — Küçük Asya Selçukluları Tarihi Üzerine Kaynaklar ve Araçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Küçük Asya'da Türkler - Selçuklu Yayılması - Bizans - Haçlılar - Danişmend - Gürcistan - Denize Doğru Hareket - Gücün Doruğu

İKİNCİ BÖLÜM
Moğollar - Kösedağ Savaşı - Moğol Akımından Sonra Devletin Parçalanması - Türkmenler Arasında Kaynaşma - Karaman - Beybars Seferi - Sultan Yönetiminin Düşüşü - Vezirin Yükselişi - Bağımsız Beyliklerin Kurulması - Moğol Etkisi - Vergi Sistemi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oğuzlar - Küçük Asya'da Soy Dizisi Kalıntıları - Oğuzların Küçük Asya'da Yerleşmesinin Tarihi İçin Toponominin Önemi - Sınır Beyleri, "Gaziler" ve "Alplar" - Oğuz Boylarının Askeri Örgütlenmesi - Şölende ve Ziyafette Soyun Önceliği - Av - Oğuzlarda İslam - Soy Adları ve Lakaplar - Oğuzların Töreleri; Düğün, Yargılama, Kan Davası, Kadınların Durumu - Kurultay ve Sultan Seçimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumunun Bir Görünümü Olarak 15-18. Yüzyıllarda Küçük Asya Göçebe Boylarının Örgütlenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
Küçük Asya'da Feodalizm - Selçuklular Devrini Kavramada Malzeme Olarak Doğu İllerinde Feodal Kalıntılarında Günümüzdeki Tablosu - Selçuklularda Soy Kütüğünün Bozulması - Askeri Tımarlar Sistemi - Bunun Moğol Kökleri, Selçuklular Öncesinde Küçük Asya'da Toprak Düzenleri - Tımarlar, Bunların Türleri - Feodallerin Zenginliği - "Gulamlar" - "Derebeyi" Tipinin Doğuşu - Feodallerin Askeri Yükümlülükleri - "Sipahiler" - Bağlı Beyler ve Merkezî Hükümdar (Vasallar ve Süzerenler) - İtaat İfadesi - Bağlı Beyliklerin (Vasallığın) Doğulu ve Batılı Öğeleri - Sultan ve Halife

ALTINCI BÖLÜM
Sultanın Otoritesi - Feodallerin Başı Olarak Sultan - Feodallerin Arasında Katmanlaşma - Sultanın Dayanağı Olarak Yeni İnsanlar ("Orta Beyler") - Sultanın Mutlakçılığa Eğilimi - Sultanın Haraçları - Ekonomide Sömürü Sistemi

YEDİNCİ BÖLÜM
Feodallerin "tabi"leri - Köleler ve Bunların Yaşamdaki Rolü - Mülk Sahibi Köylüler ("dehkanlar") ve Irgatlar ("ekiciler") - Baba İshak - Baba İshak'ın Yönettiği Köylü Ayaklanması

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Zanaatçılar, Bileşimleri ve Birlikleri - Zanaatçıların Ekonomik ve Hukuksal Durumu - Koruyucu Arayışları İçinde Zanaatçılar

DOKUZUNCU BÖLÜM
Küçük Asya'da, Ahilerin Ortaya Çıkması - Ahi Topluluğuna Kabul Töreni - Ahilerin Yükselişi - Mevleviler ve Ahiler Arasında Ayrılık - Zanaatçılar ve Ahiler Arasında Yakınlaşma - Feodallerle Ahiler Arasında Savaşım - Osmanlı Döneminde Ahilerin İzleri

ONUNCU BÖLÜM
Ticaret - Tüccarların Tarihsel Tipi - Italyan Tüccarları - Ticaret Yolları - Kervansaraylar - Ticaret Malları, Dışalım ve Dışsatım - Sikke

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Kent - Kert Düzeni - Halk - Selçukluların Başkenti - Konya'da Yaşam

ONİKİNCİ BÖLÜM
Selçuklular Dönemi Sanat Ağıtları - Selçuklu Sanatının Kökeni - Selçuklu Sanatının Özgün Çizgileri - Yerli Etki

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim - Merkezî Organlar (Divanlar) - Taşra - Yerel Yönetim - Malikane ve Denetim - Moğol Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ordu, Ordunun Bileşimi - Boy Birlikleri - Feodallerin Birlikleri - Savaşın Karakteri - Ülke İçindeki Askeri Birlikler - Ücretli Birlikler

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Selçuklu Sarayı - Bizans - Saray Tören Kuralları ve Saray Sanları Üzerinde İran Etkisi - Oğuz Geleneklerinin Kalıntıları - Harem

ONALTINCI BÖLÜM
Selçuklular Döneminde Dinsel İnanışlar - Müslümanlık Öncesinin ve Hıristiyanlığın Yansımaları - Resmi Din Olarak İslam - Küçük Asya'da Dervişlik - Mevleviler ve Celaleddin Rumi'nin Rum Çevresi

339 Sonsöz - Oğuzlarca Geçilen Yolun Aşamaları
343 Ek - Rum Selçuklularının Kronolojik Tablosu

 • Açıklama
  • Anadolu Selçuklu Devletinin oluşumu, Cumhuriyetin üzerinde inşa edildiği toplumsal yapının ilk biçimlenişiyle örtüşür. Türklerin ilk kültür biçimlerinin, Acem ve Arap kültürleriyle ayrı yönlerden karşılaştığı ve etkilendiği, Anadolu'da bulduğu farklı kültürlerle yeni bir sentez arayışına çekildiği zengin bir etkileşim, bu dönemin belirleyici özellikleri arasındadır. Dinlerin, dillerin, törelerin, mülkiyet, üretim ve ticaretin birbirini sürekli etkilediği yeni insan arayışının temelinde de, bu etkileşim ve kaynaşma gizlidir.
   (Arka Kapak)

   İÇİNDEKİLER

   7 Önsöz
   11 Giriş — Küçük Asya Selçukluları Tarihi Üzerine Kaynaklar ve Araçlar

   BİRİNCİ BÖLÜM
   Küçük Asya'da Türkler - Selçuklu Yayılması - Bizans - Haçlılar - Danişmend - Gürcistan - Denize Doğru Hareket - Gücün Doruğu

   İKİNCİ BÖLÜM
   Moğollar - Kösedağ Savaşı - Moğol Akımından Sonra Devletin Parçalanması - Türkmenler Arasında Kaynaşma - Karaman - Beybars Seferi - Sultan Yönetiminin Düşüşü - Vezirin Yükselişi - Bağımsız Beyliklerin Kurulması - Moğol Etkisi - Vergi Sistemi

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Oğuzlar - Küçük Asya'da Soy Dizisi Kalıntıları - Oğuzların Küçük Asya'da Yerleşmesinin Tarihi İçin Toponominin Önemi - Sınır Beyleri, "Gaziler" ve "Alplar" - Oğuz Boylarının Askeri Örgütlenmesi - Şölende ve Ziyafette Soyun Önceliği - Av - Oğuzlarda İslam - Soy Adları ve Lakaplar - Oğuzların Töreleri; Düğün, Yargılama, Kan Davası, Kadınların Durumu - Kurultay ve Sultan Seçimleri

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumunun Bir Görünümü Olarak 15-18. Yüzyıllarda Küçük Asya Göçebe Boylarının Örgütlenmesi

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Küçük Asya'da Feodalizm - Selçuklular Devrini Kavramada Malzeme Olarak Doğu İllerinde Feodal Kalıntılarında Günümüzdeki Tablosu - Selçuklularda Soy Kütüğünün Bozulması - Askeri Tımarlar Sistemi - Bunun Moğol Kökleri, Selçuklular Öncesinde Küçük Asya'da Toprak Düzenleri - Tımarlar, Bunların Türleri - Feodallerin Zenginliği - "Gulamlar" - "Derebeyi" Tipinin Doğuşu - Feodallerin Askeri Yükümlülükleri - "Sipahiler" - Bağlı Beyler ve Merkezî Hükümdar (Vasallar ve Süzerenler) - İtaat İfadesi - Bağlı Beyliklerin (Vasallığın) Doğulu ve Batılı Öğeleri - Sultan ve Halife

   ALTINCI BÖLÜM
   Sultanın Otoritesi - Feodallerin Başı Olarak Sultan - Feodallerin Arasında Katmanlaşma - Sultanın Dayanağı Olarak Yeni İnsanlar ("Orta Beyler") - Sultanın Mutlakçılığa Eğilimi - Sultanın Haraçları - Ekonomide Sömürü Sistemi

   YEDİNCİ BÖLÜM
   Feodallerin "tabi"leri - Köleler ve Bunların Yaşamdaki Rolü - Mülk Sahibi Köylüler ("dehkanlar") ve Irgatlar ("ekiciler") - Baba İshak - Baba İshak'ın Yönettiği Köylü Ayaklanması

   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   Zanaatçılar, Bileşimleri ve Birlikleri - Zanaatçıların Ekonomik ve Hukuksal Durumu - Koruyucu Arayışları İçinde Zanaatçılar

   DOKUZUNCU BÖLÜM
   Küçük Asya'da, Ahilerin Ortaya Çıkması - Ahi Topluluğuna Kabul Töreni - Ahilerin Yükselişi - Mevleviler ve Ahiler Arasında Ayrılık - Zanaatçılar ve Ahiler Arasında Yakınlaşma - Feodallerle Ahiler Arasında Savaşım - Osmanlı Döneminde Ahilerin İzleri

   ONUNCU BÖLÜM
   Ticaret - Tüccarların Tarihsel Tipi - Italyan Tüccarları - Ticaret Yolları - Kervansaraylar - Ticaret Malları, Dışalım ve Dışsatım - Sikke

   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   Kent - Kert Düzeni - Halk - Selçukluların Başkenti - Konya'da Yaşam

   ONİKİNCİ BÖLÜM
   Selçuklular Dönemi Sanat Ağıtları - Selçuklu Sanatının Kökeni - Selçuklu Sanatının Özgün Çizgileri - Yerli Etki

   ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Yönetim - Merkezî Organlar (Divanlar) - Taşra - Yerel Yönetim - Malikane ve Denetim - Moğol Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler

   ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Ordu, Ordunun Bileşimi - Boy Birlikleri - Feodallerin Birlikleri - Savaşın Karakteri - Ülke İçindeki Askeri Birlikler - Ücretli Birlikler

   ONBEŞİNCİ BÖLÜM
   Selçuklu Sarayı - Bizans - Saray Tören Kuralları ve Saray Sanları Üzerinde İran Etkisi - Oğuz Geleneklerinin Kalıntıları - Harem

   ONALTINCI BÖLÜM
   Selçuklular Döneminde Dinsel İnanışlar - Müslümanlık Öncesinin ve Hıristiyanlığın Yansımaları - Resmi Din Olarak İslam - Küçük Asya'da Dervişlik - Mevleviler ve Celaleddin Rumi'nin Rum Çevresi

   339 Sonsöz - Oğuzlarca Geçilen Yolun Aşamaları
   343 Ek - Rum Selçuklularının Kronolojik Tablosu

   Stok Kodu
   :
   303026662
   Boyut
   :
   14x20
   Sayfa Sayısı
   :
   345 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   1988
   Çeviren
   :
   Azer Yaran
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat