Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Ali Suavi: Sarıklı İhtilalci
Ali Suavi: Sarıklı İhtilalci #smrgSAHAF
Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi
0.00
Abdülaziz devrinde Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa maarifte bir müsabaka imtihanı açtı, rüştiye mekteplerine muallimler seçilecekti. Müsabakaya sarıklı bir çocu da girdi. Vücudu yaşından küçüktü, hayat boyunca hiçbir zaman tamamen çıkmayacak olan bıyığı henüz terlemişti sakalı damla damla çıkarak pek az belli oluyordu. Bu çocuk, köse olduğunu ileride Ebuzziya'nın yazacağı Ali Suavi idi.
Kapat