Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%25
15. Türk Tarih Kongresi 4. Cilt - 1. Kısım, Osmanlı Tarihi - A: Ankara 15. Türk Tarih Kongresi 4. Cilt - 1. Kısım, Osmanlı Tarihi - A: Ankara

#smrgKİTABEVİ15. Türk Tarih Kongresi 4. Cilt - 1. Kısım, Osmanlı Tarihi - A: Ankara : 11 - 15 Eylül 2006 Kongreye Sunulan Bildiriler -

Liste Fiyatı : 14,00
İndirimli Fiyat : 10,50
Kazancınız : 3,50
%25
Temin süresi 6 gündür.
9789751622921
174800
15. Türk Tarih Kongresi 4. Cilt - 1. Kısım, Osmanlı Tarihi - A: Ankara : 11 - 15 Eylül 2006 Kongreye Sunulan Bildiriler -
15. Türk Tarih Kongresi 4. Cilt - 1. Kısım, Osmanlı Tarihi - A: Ankara : 11 - 15 Eylül 2006 Kongreye Sunulan Bildiriler - #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
10.50
ADANIR, OĞUZ: Antropoloji ve Tarih: Osmanlı Tarihinin Sosyal Antropoloji Perspektifinde Gözden Geçirilme Zorunluluğu Üzerine

GÜRSOY NASKALİ, EMİNE: Sovyet Dönemi Sözlüklere Yerleştirilen Tarih Anlayışı

SAKEL, DEAN: On The'Content of Present-Day GreekManuscriıpt 14 of the Turkish Historical Society

PARLATIR, İSMAİL: Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesindeki Türkçe Yazmaları Arasında Bulunan Tarih Konulu Eserler

HOYİ, MOHAMMAD TAGHİ E.: Farsça'nın Hindistan'da Yaygınlaşması: Tarih-i Elfi Kitabı'nın Tanıtımı, Müellifi Ahmet Tetevi veAsıf Kazvin

i ACUN, FATMA: Bilinen En Erken Tarihli Ahkam Defterinin Muhteva Analizi

AKSIN, AHMET-BAYTİMUR, SÜHA OĞUZ: 25 Numaralı KalebendDefteri'nın Tanıtımı ve Kalebent Defterlerinin Osmanlı Sosyal Tarihi Bakımından Önemi

ORBAY, KAYHAN: Yerel İktisadi ve Sosyal Tarih ve Kurumsal Tarih Kaynakları Olarak Vakıf Muhasebe ve Müfredat Defterleri

ALKAN, MUSTAFA: Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurufat Defterleri: Adana Örneği

SARICAOĞLU, FİKRET: Dîvân-ı Hümâyûn Toplanma Günleri ve Merasimleri Hakkında Kronolojik İlk Arşiv Kaynağı

AĞAYEVA, ESMERALDA: Osmanlı Döneminde Arapça Ansiklopedilerin Genel Bir Değerlendirmesi FEDAİ, HARİD: Mehmed ^jverBey ve Cezâir-i Osmâniyye Târihi

KAYAPINAR, LEVENT: Bizans Tarihçisi Georgios Sphrantzes'in "Kronikon Mikron" Adlı Eserinin Osmanlı Tarihine Katkıları

KIRLIDÖKMEMOLLAOĞLU,FERHAN:Laonikos Chalkodyles'in “Tarihi”nde Sultan II. Murad Dönemi

BİRİNCİ, ALİ: Bir Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Türünden Eserlere Dair Meseleler

KONNO, TAKESHI: Bugüne Kadar Bilinmeyen 15. Yüzyıla Ait Arnavutluk Mufassal Defteri Hakkında

ÖZÇELİK, SELAHATTİN: Yerel Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Kaynak (Evlenme Defterleri) Hisarköy Örneği -200 Yıllık Gelenek

ES-SEYYİD, SEYYİD MOHAMMED: Evliya Çelebî'nin Mısır'a Dâir Verdiği Bilgilerin Değeri

GÜNAL, ZERRİN: Çımpi (Tzympe) Kalesi'nın Yeri

BAYATLI, NİLÜFER: Türkmen Şehri Olan Gazi Telafer'in Tarihçesi

ŞAŞİKADZE, ZAZA: Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camii'nin Gürcü Vakıfları

ACAROGLU, M.TÜRKER: Bulgaristan'daki Türkçe Yer Adlarının Kökeni ve Anlamı

GÜLSOY, ERSİN: XVII. Yüzyılda Resmo Sancağı ve Yapılarıyla Resmo Kalesi

DJEKIC, MIRJANA-BAKIC, SVETLANA: Traces of the Turkish Periodin Today's Vojvodina

ALTINÖZ, İSMAİL: XVI. Yüzyılda Çingene Sancağı

DRAGANOVA, SLAVKA: Tanzimat Döneminde Köstence Kazası ve Tekfurgölü Emlakları

KILIÇ, ORHAN: 18. Yüzyıl Osmanlı Eyalet ve Sancak Tevcihatımn Sistematik Tetkiki

ARIKAN, ZEKİ: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Midilli

BOZKURT, GİRAY SAYNUR: Rusya Türklerinin Rus Parlamentosu'ndaki Siyasî Faaliyetleri

ERDOĞDU, A.TEYFUR: Abdülhamid'den Bilgi Gizlenebiliyor Muydu?

KAVAS, AHMET: Avrupalıların Garp Ocakları'nı Osmanlı Devleti'nden Koparma Girişimleri ve Buna Karşı Alınan Tedbirler

YAKUT, KEMAL: Girit Adası'nın İlhakı Girişimine Kamuoyunun Tepkisi: Yunan Boykotu

YORULMAZ, ŞERİFE: Osmanlı'da Ayrılıkçı - Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası

AKSİN, SİNA: Kimi İngilizler ve Türkiye

MARUFOĞLU, SİNAN: Balkan Savaşları Sırasında Arapların Tutumu, 1912-19131191

CİVELEK, YAKUP: Osmanlı Dönemindeki Arap Gazetelerinin Osmanlı Devleti'ne Karşı Tutumları

ARSLAN, ESAT: Bulgar Bağımsızlık Hareketi ve Türklere Yönelik Katliamlarda Bulgar Çetelerinin Rolü

SHIDARA, KUNIHIRO: Hürriyet'in İlanı ve Manastır Merkezi

MISAWA, NOBUO: Japonca Kaynaklara Göre Ertuğrul Faciası (1890)

KURT, YILMAZ: Çukurova'da A yanlık Mücadelesi: Hasanpaşazâdeler

BAKARDJIEVA, TEODORA: Güçlü Rumeli Ayanlarından Terseniklizade İsmail Ağa (1795 - 1806)'nın Siyasi Portresine Yeni Bir Katkı

 • Açıklama
  • ADANIR, OĞUZ: Antropoloji ve Tarih: Osmanlı Tarihinin Sosyal Antropoloji Perspektifinde Gözden Geçirilme Zorunluluğu Üzerine

   GÜRSOY NASKALİ, EMİNE: Sovyet Dönemi Sözlüklere Yerleştirilen Tarih Anlayışı

   SAKEL, DEAN: On The'Content of Present-Day GreekManuscriıpt 14 of the Turkish Historical Society

   PARLATIR, İSMAİL: Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesindeki Türkçe Yazmaları Arasında Bulunan Tarih Konulu Eserler

   HOYİ, MOHAMMAD TAGHİ E.: Farsça'nın Hindistan'da Yaygınlaşması: Tarih-i Elfi Kitabı'nın Tanıtımı, Müellifi Ahmet Tetevi veAsıf Kazvin

   i ACUN, FATMA: Bilinen En Erken Tarihli Ahkam Defterinin Muhteva Analizi

   AKSIN, AHMET-BAYTİMUR, SÜHA OĞUZ: 25 Numaralı KalebendDefteri'nın Tanıtımı ve Kalebent Defterlerinin Osmanlı Sosyal Tarihi Bakımından Önemi

   ORBAY, KAYHAN: Yerel İktisadi ve Sosyal Tarih ve Kurumsal Tarih Kaynakları Olarak Vakıf Muhasebe ve Müfredat Defterleri

   ALKAN, MUSTAFA: Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurufat Defterleri: Adana Örneği

   SARICAOĞLU, FİKRET: Dîvân-ı Hümâyûn Toplanma Günleri ve Merasimleri Hakkında Kronolojik İlk Arşiv Kaynağı

   AĞAYEVA, ESMERALDA: Osmanlı Döneminde Arapça Ansiklopedilerin Genel Bir Değerlendirmesi FEDAİ, HARİD: Mehmed ^jverBey ve Cezâir-i Osmâniyye Târihi

   KAYAPINAR, LEVENT: Bizans Tarihçisi Georgios Sphrantzes'in "Kronikon Mikron" Adlı Eserinin Osmanlı Tarihine Katkıları

   KIRLIDÖKMEMOLLAOĞLU,FERHAN:Laonikos Chalkodyles'in “Tarihi”nde Sultan II. Murad Dönemi

   BİRİNCİ, ALİ: Bir Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Türünden Eserlere Dair Meseleler

   KONNO, TAKESHI: Bugüne Kadar Bilinmeyen 15. Yüzyıla Ait Arnavutluk Mufassal Defteri Hakkında

   ÖZÇELİK, SELAHATTİN: Yerel Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Kaynak (Evlenme Defterleri) Hisarköy Örneği -200 Yıllık Gelenek

   ES-SEYYİD, SEYYİD MOHAMMED: Evliya Çelebî'nin Mısır'a Dâir Verdiği Bilgilerin Değeri

   GÜNAL, ZERRİN: Çımpi (Tzympe) Kalesi'nın Yeri

   BAYATLI, NİLÜFER: Türkmen Şehri Olan Gazi Telafer'in Tarihçesi

   ŞAŞİKADZE, ZAZA: Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camii'nin Gürcü Vakıfları

   ACAROGLU, M.TÜRKER: Bulgaristan'daki Türkçe Yer Adlarının Kökeni ve Anlamı

   GÜLSOY, ERSİN: XVII. Yüzyılda Resmo Sancağı ve Yapılarıyla Resmo Kalesi

   DJEKIC, MIRJANA-BAKIC, SVETLANA: Traces of the Turkish Periodin Today's Vojvodina

   ALTINÖZ, İSMAİL: XVI. Yüzyılda Çingene Sancağı

   DRAGANOVA, SLAVKA: Tanzimat Döneminde Köstence Kazası ve Tekfurgölü Emlakları

   KILIÇ, ORHAN: 18. Yüzyıl Osmanlı Eyalet ve Sancak Tevcihatımn Sistematik Tetkiki

   ARIKAN, ZEKİ: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Midilli

   BOZKURT, GİRAY SAYNUR: Rusya Türklerinin Rus Parlamentosu'ndaki Siyasî Faaliyetleri

   ERDOĞDU, A.TEYFUR: Abdülhamid'den Bilgi Gizlenebiliyor Muydu?

   KAVAS, AHMET: Avrupalıların Garp Ocakları'nı Osmanlı Devleti'nden Koparma Girişimleri ve Buna Karşı Alınan Tedbirler

   YAKUT, KEMAL: Girit Adası'nın İlhakı Girişimine Kamuoyunun Tepkisi: Yunan Boykotu

   YORULMAZ, ŞERİFE: Osmanlı'da Ayrılıkçı - Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası

   AKSİN, SİNA: Kimi İngilizler ve Türkiye

   MARUFOĞLU, SİNAN: Balkan Savaşları Sırasında Arapların Tutumu, 1912-19131191

   CİVELEK, YAKUP: Osmanlı Dönemindeki Arap Gazetelerinin Osmanlı Devleti'ne Karşı Tutumları

   ARSLAN, ESAT: Bulgar Bağımsızlık Hareketi ve Türklere Yönelik Katliamlarda Bulgar Çetelerinin Rolü

   SHIDARA, KUNIHIRO: Hürriyet'in İlanı ve Manastır Merkezi

   MISAWA, NOBUO: Japonca Kaynaklara Göre Ertuğrul Faciası (1890)

   KURT, YILMAZ: Çukurova'da A yanlık Mücadelesi: Hasanpaşazâdeler

   BAKARDJIEVA, TEODORA: Güçlü Rumeli Ayanlarından Terseniklizade İsmail Ağa (1795 - 1806)'nın Siyasi Portresine Yeni Bir Katkı

   Stok Kodu
   :
   9789751622921
   Boyut
   :
   17x24
   Sayfa Sayısı
   :
   550 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2010
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe - İngilizce
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat